Popis projektu

Projekt stavby rieši rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Farná – okres Levice. Hlavným
cielom rekonštrukcie bolo stavebnými úpravami ako výmena okien a dverí, dodatocným
zateplením fasády, zateplením podlahy nad terénom a stropu znížit energetickú nárocnost
objektu, zmodernizovat ho tak, aby aj dalej mohol bezpecne slúžit obyvatelom obce a aby
bol prínosom pre danú lokalitu. V rámci rekonštrukcie sa navrhuje aj nová elektroinštalácia
s úspornými svietidlami a nové rozvody ústredného kúrenia.

Viac
Subjekt
Obec Farná
Miesta realizácie
Farná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.10.2019
Celková suma
442,056 €
Vlastné zdroje
22,103 €
Vyčerpané z projektu
411,554 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
"Zníženie energetickej náročnosti budov…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
10.05.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
25.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
31.01.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
25.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
38,9 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
34,55 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
62,38 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1507,7 (m2)
Cieľ
1507,7 (m2)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
15,4561 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
72,5237 (MWh/rok)
Cieľ
72,5237 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
57067,5326 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
250647,7439 (kWh/rok)
Cieľ
248244,4701 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
68899,2639 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stvebné práce

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,580 €
Schválené na preplatenie
6,580 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,580 €
Schválené na preplatenie
6,580 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,116 €
Schválené na preplatenie
7,116 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,116 €
Schválené na preplatenie
7,116 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,297 €
Schválené na preplatenie
3,297 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,297 €
Schválené na preplatenie
3,297 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,136 €
Schválené na preplatenie
390,136 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,136 €
Schválené na preplatenie
390,136 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za Externý manažment

Faktúra za Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,086 €
Schválené na preplatenie
2,086 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra za Externý manažment

Faktúra za Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,086 €
Schválené na preplatenie
2,086 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,338 €
Schválené na preplatenie
2,338 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,338 €
Schválené na preplatenie
2,338 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

Energetický audit

Faktúra Energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Farná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov IČO
Názov
Ing. Vladimír Uram
IČO
45691827
Názov
SimKor s.r.o.
IČO
36014354
Názov
Delphia s.r.o.
IČO
44505736
Názov
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
IČO
37053817
Názov
Ing. Mária Čomorová
IČO
11720751
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.