Popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie odborných učební prírodovedných- učebňa fyzika, učebňa biochémie a učebne polytechnickej v Základnej škole Župkov.
 
Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie predpokladov pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Župkov.
Špecifický cieľ:
 
ŠC1: Zabezpečenie vhodného a podnetného prostredia pre sprístupnenie osvojovania si kľúčových kompetencií všetkých žiakov školy prostredníctvom výučby technickej výchovy a prírodovedných predmetov v revitalizovaných učebniach.
ŠC2: Zvyšovať mieru zapojenia žiakov do praktickej výučby a prepájať tak teóriu s praxou.
ŠC3: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.
 
Hlavné aktivity projektu:
1. Zriadenie prírodovednej učebne fyziky.
2. Zriadenie prírodovednej učebne biochémie.
3. Zriadenie odbornej učebne technickej výchovy.
4. Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav v súvislosti s revitalizáciou učební.
 
Dĺžka a miesto realizácie projektu: 5 mesiacov, Župkov 18, 966 71 Horné Hámre.
Výsledky realizácie projektu:
Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej škole, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy v počte 207 žiakov, podporí sa 1 učebňa polytechnickej výchovy a 2 prírodovedné učebne- učebňa fyziky a učebňa biochémie. 

Viac
Subjekt
Obec Župkov
Miesta realizácie
Župkov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.03.2021
Celková suma
163,574 €
Vlastné zdroje
8,179 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
4. Uskutočnenie nevyhnutných stavebných…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
27.07.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
29.08.2020
Názov
3. Zriadenie odbornej učebne technickej…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
12.08.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
29.03.2021
Názov
2. Zriadenie prírodovednej učebne bioch…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
12.08.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
29.03.2021
Názov
1. Zriadenie prírodovednej učebne fyzik…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
12.08.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
29.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
27.07.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.04.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
250,0 (osoby)
Cieľ
207,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nevyhnutné stavebné úpravy

faktúra č. 156/050801/20

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Aktivita 3: nábytok odborná učebna technickej výchovy

Faktúra č. VF20201371

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Aktivita 1: nábytok prírodovedná učebňa fyziky

Faktúra č. VF20201371

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Aktivita 2: nábytok prírodovedná učebňa biochémia

Faktúra č. VF20201371

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Aktivita 3: nábytok odborná učebna technickej výchovy

Faktúra č. VF20201371

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita 1: nábytok prírodovedná učebňa fyziky

Faktúra č. VF20201371

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita 2: nábytok prírodovedná učebňa biochémia

Faktúra č. VF20201371

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie odbornej učebne technickej výchovy- didaktické pomôcky

20200438

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- didaktické pomôcky

20200438

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne fyziky- didaktické pomôcky

20200438

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Zriadenie odbornej učebne technickej výchovy- didaktické pomôcky

20200438

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- didaktické pomôcky

20200438

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne fyziky- didaktické pomôcky

20200438

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- IKT vybavenie

Fa č. 20200482

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- IKT vybavenie

Fa č. 20200482

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne fyziky- didaktické pomôcky

Fa č. 20200461/1

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3. Zriadenie odbornej učebne technickej výchovy - didaktické pomôcky

Fa č. 20200461/1

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- didaktické pomôcky

Fa č. 20200461/1

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3. Zriadenie odbornej učebne technickej výchovy - didaktické pomôcky

Fa č. 20200461/1

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Zriadenie prírodovednej učebne fyziky- didaktické pomôcky

Fa č. 20200461/1

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

2. Zriadenie prírodovednej učebne biochémie- didaktické pomôcky

Fa č. 20200461/1

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Podporné aktivity- Riadenie projektu, projektový manažér

Sumarizačný hárok 12/2020 - 4/2021

Vlastník dokladu
Obec Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
2,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov IČO
Názov
Obec Župkov
IČO
00321133
Názov
SimKor s.r.o.
IČO
36014354
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.