Popis projektu

NP Finančné stimuly pre zamestnanosť bude zabezpečovať ústredie prostredníctvom 46 úradov na celom Slovensku. Projekt sa zameriava na zvýšenie šancí na zamestnanie pre znevýhodnených UoZ (ZUoZ) a mladých NEET (not in employment, education or training - nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy), ktorí sú UoZ (mladých UoZ) a jeho cieľom je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov, ktoré zvýšia zamestnanosť a zamestnateľnosť ZUoZ a mladých UoZ. Cieľovými skupinami projektu sú dlhodobo nezamestnané osoby, osoby s nízkym vzdelaním, osoby so zdravotným postihnutím, migranti, rodičia malých detí v evidencii úradov, ako aj mladí ľudia vo veku do 30 rokov v situácii NEET, ktorí sú UoZ, a UoZ starší ako 50 rokov.  Finančné príspevky budú poskytované počas implementácie zamestnávateľom na vytvorenie trvalo udržateľného pracovného miesta a podporu pri zapracovaní nového zamestnanca. Ďalší typ finančného príspevku bude poskytnutý budúcim samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) na začatie podnikania. Podpora bude poskytnutá pre mladých ľudí za účelom nadobudnutia prvých pracovných skúseností, ktoré budú môcť využiť počas svojej nasledujúcej kariéry. 

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2024 - 01.12.2029
Celková suma
338,689,471 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+, SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie finančných príspevkov na v…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie finančných príspevkov na v…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie finančných príspevkov na z…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie finančných príspevkov na z…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Vytváranie udržateľných pracovných mies…
Typ
Vytváranie udržateľ…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Vytváranie udržateľných pracovných mies…
Typ
Vytváranie udržateľ…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie finančných príspevkov znev…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie finančných príspevkov znev…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Vytváranie udržateľných pracovných mies…
Typ
Vytváranie udržateľ…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Vytváranie udržateľných pracovných mies…
Typ
Vytváranie udržateľ…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných aktivít (technický merateľný ukazovateľ projektu)
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.