Popis projektu

(„NP“) je podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, osobitne zvýšenie dostupnosti odbornej pomoci a skvalitnenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately („SPOD a SK“) pre dieťa a rodinu.

Prostredníctvom NP bude podporená implementácia legislatívnych zmien v oblasti SPOD a SK, ktorých podstata spočíva v zmene filozofie výkonu opatrení SPOD a SK v zariadeniach SPOD a SK. Súčasné druhy zariadení SPOD a SK, ktoré sú zamerané primárne na odbornú pomoc deťom pobytového charakteru na základe rozhodnutia súdu, rozšíria svoj výkon opatrení SPOD a SK aj o výkon týchto opatrení ambulantnou a terénnou formou a zároveň prispôsobia pobytové kapacity na výkon týchto opatrení pre dieťa, resp. dieťa  a jeho rodinu aj na základe dohody. V tejto súvislosti je potrebná aj zmena výkonu uvedených opatrení samotnými orgánmi SPOD a SK. NP zároveň podporí aj rozvoj kvality vykonávaných opatrení SPOD a SK.

NP bude realizovaný prostredníctvom   „Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

1.1.      Podpora koordinácie práce s rodinou

1.2.      Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej a/alebo terénnej formy práce v centrách pre deti a rodiny („centrum“); aktivita vykonávaná v spolupráci s partnermi

1.3.       Podpora odbornej pomoci dieťaťu a jeho rodine vykonávanej v centre pobytovou formou na základe dohody; aktivita vykonávaná v spolupráci s partnermi

1.4.       Podpora odbornej pomoci dieťaťu umiestnenom v centre na základe súdneho rozhodnutia  a jeho rodine; aktivita vykonávaná v spolupráci s partnermi

1.5.      Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilostí odborných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou

:

deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPOD a SK; zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore; subjekty vykonávajúce opatrenia SPOD a SK

NP bude realizovaný na celom území Slovenskej republiky.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Partneri
Centrum Slniečko, n.o., Spišská katolícka charita, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Dialničná ul.1 Senec a Základná škola pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Diaľničná ul.1, Senec, Náruč - Pomoc deťom v kríze, Komunita Kráľovnej pokoja, DORKA, n. o., Za dôstojný život, Detský domov v P e č e ň a d o c h, DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO, Detský domov "Ratolesť" Tŕnie, Detský domov MAURÍCIUS, Detský domov, Detský domov, Detský domov, Detský domov SLNIEČKO, Detský domov, Detský domov, Detské mestečko, Detský domov rodinného typu "Lastovička", Detský domov, Detský domov rodinného typu, Detský domov, Detský domov, Detský domov v Skalici, Detský domov Piešťany, Detský domov v Holíči, DETSKÝ DOMOV SEREĎ, Detský domov, DETSKÝ DOMOV, Detský domov Levice, Detský domov Štúrovo, Detský domov Kalinčiankova 4295 Topoľčany, DETSKÝ DOMOV, Detský domov, Detský domov Kolíňany, Detský domov Komárno, Detský domov Kolárovo, Detský domov Dedina Mládeže, DETSKÝ DOMOV, Detský domov Harmónia, Detský domov Macejko, DETSKÝ DOMOV, Detský domov STUDIENKA, Detský domov Štós, Detský domov Slovenské Nové Mesto, Detský domov Košice, Uralská 1, DETSKÝ DOMOV, Detský domov Sečovce, Štúrova č. 3, 078 01 Sečovce, Detský domov Košice, Detský domov "Lienka"Veľké Kapušany,Dózsu 32, Detský domov Spišské Vlachy, Detský domov Michalovce, Detský domov Remetské Hámre, Detský domov Nižná Kamenica, Detský domov Košická Nová Ves, Detský domov Gelnica, Detský domov, Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLA, DETSKÝ DOMOV, Detský domov Svidník, DETSKÝ DOMOV SNINA, Detský domov SLON, Detský domov Prešov, Detský domov Poprad, Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského, Detský smiech n.o., Cirkevný Detský domov Potôčik, Detský domov Spišská Belá, DETSKÝ DOMOV, Detský domov, Detský domov, Detský domov Liptovský Hrádok, D e t s k ý d o m o v, Detský domov, Detský domov Pastelka, Detský domov, Detský domov Škovránok, Detský domov, Detský domov
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2022
Celková suma
48,276,190 €
Vlastné zdroje
86,255 €
Vyčerpané z projektu
355,325 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou
Typ
Deinštitucionaliz...
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou
Typ
Deinštitucionaliz...
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
15.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou
Typ
Deinštitucionaliz...
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
15.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou
Typ
Deinštitucionaliz...
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou
Typ
Deinštitucionaliz...
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
15.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou
Typ
Deinštitucionaliz...
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
15.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
-
Cieľ
4861,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
Hodnota
-
Cieľ
8102,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.