Popis projektu

Hlavným cieľom NP je zvýšenie dostupnosti a kvality odborných služieb poskytovaných v oblasti mobility pracovnej sily  v rámci EÚ/EHP a Švajčiarska prostredníctvom siete EURES.

  

Skvalitnenie verejných služieb zamestnanosti, služieb siete EURES prispeje k zlepšeniu postavenia uchádzačov o zamestnanie (ďalej tiež „UoZ“) na trhu práce v rámci pracovného trhu EÚ/EHP a Švajčiarska, k zvýšeniu ich zamestnanosti a zamestnateľnosti, zlepšeniu prepojenia verejných a neverejných služieb zamestnanosti a spolupráce so zamestnávateľmi a školami. Realizáciou NP sa prispeje k uľahčeniu voľného pohybu pracovnej sily v rámci EÚ/EHP a k zníženiu nezamestnanosti tak na Slovensku, ako aj celkovo v krajinách EÚ/EHP.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity – Podpora rozvoja siete EURES a tematicky orientovaných 18 podaktivít.

Projekt bude realizovaný podľa kategórie regiónov v menej rozvinutých regiónoch (LDR).

Merateľné ukazovatele projektu:

• počet zamestnancov inštitúcií trhu práce, ktorí absolvovali vzdelávanie zamerané na zvýšenie ich zručností poskytovať individualizované služby klientom,

 • - počet zapojených zamestnancov inštitúcií trhu práce.

 • - počet účastníkov, ktorí nie sú sledovaní prostredníctvom karty účastníka, ktorým je možné sledovať napĺňanie cieľov NP.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.11.2023
Celková suma
4,382,189 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora rozvoja siete EURES
Typ
Vzdelávanie zamestn…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov inštitúcií trhu práce, ktorí absolvovali vzdelávanie zamerané na zvýšenie ich zručností poskytovať individualizované služby klientom
Hodnota
-
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zapojených zamestnancov inštitúcií trhu práce
Hodnota
-
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.