Popis projektu

národného projektu (ďalej len “NP”) “Poradenstvo v oblasti  sociálnej  pomoci a podpory utečencom” je pomoc osobám z cieľovej skupiny a podpora ich integrácie prostredníctvom poskytovania poradenských služieb a nástrojov sociálnej pomoci s prihliadnutím na špecifické potreby odídenca, vrátane poradenstva pri začleňovaní detí do školských a predškolských zariadení.

NP bude implementovaný prostredníctvom „Poskytovanie poradenských služieb a nástrojov sociálnej pomoci s prihliadnutím na špecifické potreby odídenca vrátane poradenstva pri začleňovaní detí do školských a predškolských zariadení.

štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny.

: oprávneným územím na realizáciu aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

P0992 Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia

P0991 Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.07.2023
Celková suma
3,443,573 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie poradenských služieb a nás…
Typ
Informačné, poraden…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
-
Cieľ
7400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
-
Cieľ
29800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.