Popis projektu

národného projektu (ďalej len “NP”) “Poradenstvo v oblasti  sociálnej  pomoci a podpory utečencom” je pomoc osobám z cieľovej skupiny a podpora ich integrácie prostredníctvom poskytovania poradenských služieb a nástrojov sociálnej pomoci s prihliadnutím na špecifické potreby odídenca, vrátane poradenstva pri začleňovaní detí do školských a predškolských zariadení.

NP bude implementovaný prostredníctvom „Poskytovanie poradenských služieb a nástrojov sociálnej pomoci s prihliadnutím na špecifické potreby odídenca vrátane poradenstva pri začleňovaní detí do školských a predškolských zariadení.

štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny.

: oprávneným územím na realizáciu aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

P0992 Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia

P0991 Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.12.2023
Celková suma
3,443,573 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie poradenských služieb a nás…
Typ
Informačné, poraden…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
28948,0 (počet)
Cieľ
7400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
33162,0 (počet)
Cieľ
29800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
147,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
36,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky za mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR za mzdy 7

521 Mzdové výdavky za mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
72,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 paušálne výdavky za mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 8/2022

521- Mzdové výdavky za mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
85,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR za mzdy 6/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
45,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky za mzdy 10/2022

903- Paušálne výdavky za 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky za mzdy 8/2022

903 Paušálne výdavky za mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky za mzdy 9/2022

903 Paušálne výdavky za mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 9/2022

521- Mzdové výdavky za mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
96,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
105,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky za mzdy 11/2022

903- Paušálne výdavky za mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky za mzdy 12/2022

903 Paušálne výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 11/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
111,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky za mzdy 1/2023

903 Paušálne výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
109,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky za mzdy 2/2023

903 Paušálne výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

521 Mzdové výdavky za mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
111,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky mzdy za 2/2023

521 Mzdové výdavky za mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
115,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky za mzdy 3/2023

903 Paušálne výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

521 Mzdové výdavky za mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
117,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky za mzdy 4/2023

903 Paušálne výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

521 Mzdové výdavky za mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
123,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky- mzdy za 11/2023

521 Mzdové výdavky mzdy za 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky za mzdy 11/2023

Paušálne výdavky za mzdy 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za 12/2023

521 Mzdové výdavky za 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
109,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky za 12/2023

903 Paušálne výdavky za 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
124,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
31,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
119,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
99,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
101,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
108,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.