Popis projektu

Národný projekt je zameraný na podporu zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len „občania so ZP“) formou poskytovania príspevkov.

 Príspevky sú poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Občania so ZP predstavujú špecifickú skupinu znevýhodnených občanov, ktorí sú často odkázaní na pomoc a podporu okolia. Znevýhodnenie vyplývajúce zo  zdravotného postihnutia obmedzuje prístup takéhoto občana k rôznym pracovným príležitostiam, čo má dopad na ich ťažšie uplatnenie sa na trhu práce. Práve táto skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo prichádza k podpore občanov so ZP a zamestnávateľov formou poskytovania príspevkov, ktoré umožňujú vytvoriť podmienky pre uplatnenie tejto cieľovej skupiny. Príspevky pre občanov so ZP budú v rámci národného projektu poskytované občanom so ZP, ktorí spĺňajú legislatívne podmienky definície občana so ZP, podľa zákona o službách zamestnanosti.

Podpora občanov so ZP sa v rámci národného projektu bude realizovať prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ktoré sú zamerané na:

  • zriaďovanie chránených dielní a chránených pracovísk zamestnávateľmi;
  • udržanie občana so ZP v zamestnaní;
  • začatie prevádzkovania a nepretržité najmenej dvojročné prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti občanmi so ZP na chránenom pracovisku;
  • podporu zamestnávania občanov so ZP využitím pomoci pracovného asistenta;
  • podporu udržania občanov so ZP v chránených dielňach a na chránených pracoviskách príspevkom na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne, alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu do zamestnania;

           

Príspevky budú poskytovať úrady v súlade s platným znením zákona o službách zamestnanosti. Projekt bude realizovať Ústredie  a 43 úradov v rámci západného, stredného a východného Slovenska.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2015 - 01.12.2019
Celková suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
49,000,744 €
Nezrovnalosti
205,092 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Poskytovanie príspevkov podľa zákona o …
Typ
Programy na podporu…
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
726,0 (počet)
Cieľ
99,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
732,0 (počet)
Cieľ
997,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
196,0 (počet)
Cieľ
160,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
285,0 (počet)
Cieľ
340,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
98,0 (počet)
Cieľ
120,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
9494,0 (počet)
Cieľ
5250,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,863 €
Schválené na preplatenie
26,863 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
180,031 €
Schválené na preplatenie
180,031 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,051 €
Schválené na preplatenie
4,051 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
704,540 €
Schválené na preplatenie
704,540 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,852 €
Schválené na preplatenie
15,852 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
680,384 €
Schválené na preplatenie
680,384 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,309 €
Schválené na preplatenie
15,309 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,644,545 €
Schválené na preplatenie
4,643,737 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,281,014 €
Schválené na preplatenie
1,281,014 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
104,502 €
Schválené na preplatenie
104,484 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,917 €
Schválené na preplatenie
1,917 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,823 €
Schválené na preplatenie
28,823 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
85,212 €
Schválené na preplatenie
85,212 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,194 €
Schválené na preplatenie
24,194 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
708,867 €
Schválené na preplatenie
708,570 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,367 €
Schválené na preplatenie
9,366 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
472,526 €
Schválené na preplatenie
471,202 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,812 €
Schválené na preplatenie
2,812 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,348,400 €
Schválené na preplatenie
4,348,368 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,075,296 €
Schválené na preplatenie
1,075,296 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
124,995 €
Schválené na preplatenie
124,995 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,057 €
Schválené na preplatenie
16,057 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,950 €
Schválené na preplatenie
15,943 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,632 €
Schválené na preplatenie
10,602 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
713,663 €
Schválené na preplatenie
713,663 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
416,308 €
Schválené na preplatenie
416,261 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
97,839 €
Schválené na preplatenie
97,838 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,681,353 €
Schválené na preplatenie
2,681,353 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
40,342 €
Schválené na preplatenie
40,342 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
54,131 €
Schválené na preplatenie
54,131 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,792,968 €
Schválené na preplatenie
1,792,962 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,323 €
Schválené na preplatenie
24,323 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,405,809 €
Schválené na preplatenie
2,405,809 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
60,330 €
Schválené na preplatenie
60,330 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,081,019 €
Schválené na preplatenie
1,081,019 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
217,741 €
Schválené na preplatenie
217,741 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
477,776 €
Schválené na preplatenie
477,776 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,750 €
Schválené na preplatenie
10,750 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,899 €
Schválené na preplatenie
4,899 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
377,660 €
Schválené na preplatenie
377,094 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,497 €
Schválené na preplatenie
8,485 €
Realizácia
-
Názov

5012-NV-901-NP Podpora ZP

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,746 €
Schválené na preplatenie
26,746 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,188,724 €
Schválené na preplatenie
1,188,724 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
112,682 €
Schválené na preplatenie
112,664 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
604,615 €
Schválené na preplatenie
604,615 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,008,097 €
Schválené na preplatenie
5,007,295 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,604 €
Schválené na preplatenie
13,604 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,046 €
Schválené na preplatenie
4,046 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
132,119 €
Schválené na preplatenie
132,119 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
179,827 €
Schválené na preplatenie
179,827 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,973 €
Schválené na preplatenie
2,973 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,173,411 €
Schválené na preplatenie
1,172,850 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
137,692 €
Schválené na preplatenie
137,692 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,402 €
Schválené na preplatenie
26,389 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,098 €
Schválené na preplatenie
3,098 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
44,769 €
Schválené na preplatenie
44,769 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,989,724 €
Schválené na preplatenie
1,989,717 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
90,377 €
Schválené na preplatenie
90,359 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,016,740 €
Schválené na preplatenie
4,015,972 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,182 €
Schválené na preplatenie
9,182 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
408,096 €
Schválené na preplatenie
408,077 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
445,499 €
Schválené na preplatenie
445,499 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,679,402 €
Schválené na preplatenie
1,679,388 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,024 €
Schválené na preplatenie
10,024 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
37,787 €
Schválené na preplatenie
37,786 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,158,747 €
Schválené na preplatenie
2,158,747 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
48,572 €
Schválené na preplatenie
48,572 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,442 €
Schválené na preplatenie
25,442 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,130,735 €
Schválené na preplatenie
1,130,735 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
51,256 €
Schválené na preplatenie
51,256 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,656 €
Schválené na preplatenie
8,656 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
1,153 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
384,707 €
Schválené na preplatenie
384,707 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,209 €
Schválené na preplatenie
8,209 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
423,261 €
Schválené na preplatenie
423,234 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,523 €
Schválené na preplatenie
9,523 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,949 €
Schválené na preplatenie
6,949 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,142 €
Schválené na preplatenie
8,142 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
308,829 €
Schválené na preplatenie
308,829 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
416,217 €
Schválené na preplatenie
416,207 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,365 €
Schválené na preplatenie
9,365 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,896 €
Schválené na preplatenie
6,896 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
306,486 €
Schválené na preplatenie
306,486 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,695 €
Schválené na preplatenie
4,695 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
208,650 €
Schválené na preplatenie
208,650 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,413 €
Schválené na preplatenie
2,413 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
107,230 €
Schválené na preplatenie
107,230 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,482 €
Schválené na preplatenie
2,482 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110,304 €
Schválené na preplatenie
110,304 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
2,080 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
92,464 €
Schválené na preplatenie
92,464 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
205,481 €
Schválené na preplatenie
205,481 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
544 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,623 €
Schválené na preplatenie
4,623 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,180 €
Schválené na preplatenie
24,180 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,834 €
Schválené na preplatenie
3,834 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
170,416 €
Schválené na preplatenie
170,416 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,430 €
Schválené na preplatenie
10,430 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,871 €
Schválené na preplatenie
2,871 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
127,586 €
Schválené na preplatenie
127,586 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,489 €
Schválené na preplatenie
11,489 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,644 €
Schválené na preplatenie
1,644 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
73,046 €
Schválené na preplatenie
73,046 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
46,270 €
Schválené na preplatenie
46,270 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
1,041 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,828 €
Schválené na preplatenie
17,828 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
5,880 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,736 €
Schválené na preplatenie
6,736 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
-
Názov

901 – Nepriame výdavky

901 – Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
310 €
Vrátená suma
310 €
Suma na vymáhanie
310 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
5,483 €
Vrátená suma
5,483 €
Suma na vymáhanie
5,483 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
680 €
Vrátená suma
680 €
Suma na vymáhanie
680 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,147 €
Vrátená suma
2,147 €
Suma na vymáhanie
2,147 €
Typ
Chýbajúce alebo neú…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
926 €
Vrátená suma
926 €
Suma na vymáhanie
926 €
Typ
Nerešpektovanie iný…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
486 €
Vrátená suma
486 €
Suma na vymáhanie
486 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
857 €
Vrátená suma
857 €
Suma na vymáhanie
857 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,634 €
Vrátená suma
4,634 €
Suma na vymáhanie
4,634 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
878 €
Vrátená suma
878 €
Suma na vymáhanie
878 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,352 €
Vrátená suma
3,352 €
Suma na vymáhanie
3,352 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
24 €
Vrátená suma
24 €
Suma na vymáhanie
24 €
Typ
Akcia neukončená Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
15,953 €
Vrátená suma
15,953 €
Suma na vymáhanie
15,953 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,988 €
Vrátená suma
3,988 €
Suma na vymáhanie
3,988 €
Typ
Nerešpektovanie iný…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
6,859 €
Vrátená suma
6,859 €
Suma na vymáhanie
6,859 €
Typ
Nerešpektovanie iný…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
7,542 €
Vrátená suma
7,542 €
Suma na vymáhanie
7,542 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,541 €
Vrátená suma
2,541 €
Suma na vymáhanie
2,541 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,778 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
2,778 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt
-
Suma celkom
1,943 €
Vrátená suma
1,943 €
Suma na vymáhanie
1,943 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
21,541 €
Vrátená suma
21,541 €
Suma na vymáhanie
21,541 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,231 €
Vrátená suma
6,231 €
Suma na vymáhanie
6,231 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
5,473 €
Vrátená suma
5,473 €
Suma na vymáhanie
5,473 €
Typ
Akcia neukončená Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
164 €
Vrátená suma
164 €
Suma na vymáhanie
164 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,803 €
Vrátená suma
5,803 €
Suma na vymáhanie
5,803 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
5,858 €
Vrátená suma
5,858 €
Suma na vymáhanie
5,858 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
671 €
Vrátená suma
671 €
Suma na vymáhanie
671 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,234 €
Vrátená suma
2,234 €
Suma na vymáhanie
2,234 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
360 €
Vrátená suma
360 €
Suma na vymáhanie
360 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
5,257 €
Vrátená suma
5,257 €
Suma na vymáhanie
5,257 €
Typ
Chýbajúce alebo nep… Nekompletné doklady Porušenia vzhľadom …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,044 €
Vrátená suma
3,044 €
Suma na vymáhanie
3,044 €
Typ
Chýbajúce alebo nep… Nekompletné doklady Odmietnutie vrátiť …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,778 €
Vrátená suma
2,778 €
Suma na vymáhanie
2,778 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
4,361 €
Vrátená suma
4,361 €
Suma na vymáhanie
4,361 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
489 €
Vrátená suma
489 €
Suma na vymáhanie
489 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,006 €
Vrátená suma
1,006 €
Suma na vymáhanie
1,006 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
132 €
Vrátená suma
132 €
Suma na vymáhanie
132 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,220 €
Vrátená suma
7,220 €
Suma na vymáhanie
7,220 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
12,066 €
Vrátená suma
12,066 €
Suma na vymáhanie
12,066 €
Typ
Chýbajúce alebo nep… Porušenia vzhľadom …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8,534 €
Vrátená suma
8,534 €
Suma na vymáhanie
8,534 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
831 €
Vrátená suma
831 €
Suma na vymáhanie
831 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
32,087 €
Vrátená suma
32,087 €
Suma na vymáhanie
32,087 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,093 €
Vrátená suma
2,093 €
Suma na vymáhanie
2,093 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
632 €
Vrátená suma
632 €
Suma na vymáhanie
632 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,253 €
Vrátená suma
2,253 €
Suma na vymáhanie
2,253 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
228 €
Vrátená suma
228 €
Suma na vymáhanie
228 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
497 €
Vrátená suma
497 €
Suma na vymáhanie
497 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
966 €
Vrátená suma
966 €
Suma na vymáhanie
966 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
390 €
Vrátená suma
390 €
Suma na vymáhanie
390 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,423 €
Vrátená suma
1,423 €
Suma na vymáhanie
1,423 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
112 €
Vrátená suma
112 €
Suma na vymáhanie
112 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
691 €
Vrátená suma
691 €
Suma na vymáhanie
691 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
983 €
Vrátená suma
983 €
Suma na vymáhanie
983 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
215 €
Vrátená suma
215 €
Suma na vymáhanie
215 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
521 €
Vrátená suma
521 €
Suma na vymáhanie
521 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
327 €
Vrátená suma
327 €
Suma na vymáhanie
327 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
184 €
Vrátená suma
184 €
Suma na vymáhanie
184 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
112 €
Vrátená suma
112 €
Suma na vymáhanie
112 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
143 €
Vrátená suma
143 €
Suma na vymáhanie
143 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,534 €
Vrátená suma
1,534 €
Suma na vymáhanie
1,534 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
112 €
Vrátená suma
112 €
Suma na vymáhanie
112 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
193 €
Vrátená suma
193 €
Suma na vymáhanie
193 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,491 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,491 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
1,710 €
Vrátená suma
1,710 €
Suma na vymáhanie
1,710 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,032 €
Vrátená suma
5,032 €
Suma na vymáhanie
5,032 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.