Popis projektu

NP Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II. je pokračovanie v podpore komplexného prístupu v poskytovaní pomoci a poradenstva osobám cieľovej skupiny podľa ich aktuálnych potrieb a to v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj v oblasti SPODaSK so zreteľom na aktívne riešenie ich životnej situácie. Dôraz bude kladený na budovanie sieťovania či už v rámci úradu PSVR, ako aj sieťovania regionálnych možností pomoci cieľovej skupine pri riešení jej životnej situácie. Implementácia NP bude mať pozitívny vplyv na znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj na zvyšovanie zamestnateľnosti.

NP bude implementovaný prostredníctvom „Podpora výkonu sociálnej práce s cieľovou skupinou v jej prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia jej integrácie do spoločnosti a na trh práce “ a 2 podaktivít:

„Podpora sociálnej práce s cieľovou skupinou v jej prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia jej integrácie do spoločnosti a na trh práce v rámci SPODaSK“ a „Podpora sociálnej práce s cieľovou skupinou v jej prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia jej integrácie do spoločnosti a na trh práce v rámci poskytovania dávok a peňažných príspevkov.

je uvedená v časti Popis cieľovej skupiny

: oprávneným územím na realizáciu aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni

Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania

Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia 

Neaktívni mladí do 29 rokov

Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.12.2023
Celková suma
15,259,568 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora výkonu sociálnej práce s cieľov…
Typ
Podpora profesional…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podpora výkonu sociálnej práce s cieľov…
Typ
Podpora profesional…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2023
Riziko
-
Názov
Neaktívni mladí do 29 rokov
Hodnota
553,0 (počet)
Cieľ
150,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2023
Riziko
-
Názov
Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
68446,0 (počet)
Cieľ
52000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
219,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - Tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,153,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - Vzdelávanie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - Vzdelávanie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - Tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
53,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
610,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
115,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
35,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
688,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
130,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
708,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
33,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky - MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
134,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky - VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
137,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky za12/2023 VRR

903 Paušálne výdavkyza 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky za12/2023 MRR

903 Paušálne výdavkyza 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
148,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - 1 - Mzdové výdavky zamzdy 11/2023 VRR

521 - 1 - Mzdové výdavky mzdy za11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
47,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - 1 - Mzdové výdavky za mzdy 11/2023 MRR

521 - 1 - Mzdové výdavky mzdy za11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
813,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903: Paušálne výdavky za 11/2023 - VRR

903 Paušálne výdavky za 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903: Paušálne výdavky za 11/2023 - MRR

903 Paušálne výdavky za 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
154,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - 2 - Mzdové výdavky za mzdy 12/2023 VRR

521 - 2 - Mzdové výdavky za mzdy 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
40,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - 2 - Mzdové výdavky za mzdy 12/2023 MRR

521 - 2 - Mzdové výdavky za mzdy 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
782,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - vzdelávanie VRR

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - tarifný plat VRR

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
54,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - tarifný plat MRR

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,043,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - vzdelávanie MRR

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Paušálne výdavky - VRR

903 - Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Paušálne výdavky - MRR

903 - Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
198,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky -vzdelávanie MRR

521 -Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky -vzdelávanie VRR

521 -Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky -tarifný plat VRR

521 -Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
35,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky - tarifný plat MRR

521 -Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
721,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - Vzdelávanie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - Tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
39,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - Tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
728,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
138,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - tarifný plat VRR

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
38,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky -VRR vzdelávanie

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - 04/2023 tarifný plat VRR

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - 04/2023 vzdelávanie

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - MRR tarifný plat

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
706,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - MRR vzdelávanie

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - Tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
54,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - Vzdelávanie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - Tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,056,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - Vzdelávanie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
200,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Paušálne výdavky - 04/2023

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Paušálne výdavky - MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
134,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
138,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - Tarifný plat VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
37,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - Vzdelávanie VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - Tarifný plat MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
730,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - Vzdelávanie MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - tarifný plat VRR

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
41,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie VRR

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - tarifný plat MRR

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
804,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - vzdelávanie MRR

521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky -VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky - MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
152,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.