Popis projektu

NP Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II. je pokračovanie v podpore komplexného prístupu v poskytovaní pomoci a poradenstva osobám cieľovej skupiny podľa ich aktuálnych potrieb a to v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj v oblasti SPODaSK so zreteľom na aktívne riešenie ich životnej situácie. Dôraz bude kladený na budovanie sieťovania či už v rámci úradu PSVR, ako aj sieťovania regionálnych možností pomoci cieľovej skupine pri riešení jej životnej situácie. Implementácia NP bude mať pozitívny vplyv na znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj na zvyšovanie zamestnateľnosti.

NP bude implementovaný prostredníctvom „Podpora výkonu sociálnej práce s cieľovou skupinou v jej prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia jej integrácie do spoločnosti a na trh práce “ a 2 podaktivít:

„Podpora sociálnej práce s cieľovou skupinou v jej prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia jej integrácie do spoločnosti a na trh práce v rámci SPODaSK“ a „Podpora sociálnej práce s cieľovou skupinou v jej prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia jej integrácie do spoločnosti a na trh práce v rámci poskytovania dávok a peňažných príspevkov.

je uvedená v časti Popis cieľovej skupiny

: oprávneným územím na realizáciu aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni

Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania

Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia 

Neaktívni mladí do 29 rokov

Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.12.2023
Celková suma
15,259,568 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora výkonu sociálnej práce s cieľov…
Typ
Podpora profesional…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora výkonu sociálnej práce s cieľov…
Typ
Podpora profesional…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
-
Cieľ
52000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Neaktívni mladí do 29 rokov
Hodnota
-
Cieľ
150,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
610,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
115,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
35,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
688,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
130,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - VRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
33,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - MRR

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
708,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky - VRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky - MRR

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
134,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.