Popis projektu

Národný projekt bude realizovaný na celom území SR. Prostredníctvom NP bude podporená kontinuita procesu deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti skvalitnením výkonu opatrení na predchádzanie umiestňovaniu detí v zariadeniach (sieť odbornej pomoci deťom, rodičom a (náhradným) rodinám na dobrovoľnej báze) a opatrení na zabezpečenie vhodného náhradného prostredia deťom a podmienok na návrat dieťaťa do rodinného prostredia (rozšírenie a skvalitnenie metód práce s dieťaťom umiestneným v zariadení a jeho rodinou).  

Prostredníctvom špecifického cieľa ESO4.11:  

  • pilotným testovaním personálnych štandardov na orgánoch SPOD a SK pre prácu s ohrozenými deťmi, 
  • personálnym posilnením odborných tímov pobytových CDR na prácu s rodinami detí umiestnenými v CDR a potenciálnymi náhradnými rodinami.

Aktivity projektu sa zameriavajú na plnenie Strednodobého cieľa č. 7 Národnej stratégie DI systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti (ďalej len „Stratégia DI“).  

Cieľovými skupinami NP v súlade so špecifickým cieľom ESO4.11 v kontexte Programu Slovensko sú  deti umiestnené v zariadeniach SPOD a SK, deti v núdzi a FO v nepriaznivej sociálnej situácii.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.12.2026
Celková suma
73,806,818 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozširovanie a skvalitňovanie metód prá…
Typ
Vytvorenie dostupne…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora vytvorenia dostupnej a funkčnej…
Typ
Vytvorenie dostupne…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Rozširovanie a skvalitňovanie metód prá…
Typ
Rozširovanie a skva…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
-
Cieľ
775,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.