Popis projektu

Hlavným cieľom NP je prispieť k fungujúcemu úverovému prostrediu spájaním záujmov dlžníkov a veriteľov, zvyšovaním šancí dlžníkov na získanie pôžičky a šancí veriteľov na ich splatenie. Cieľom je postupnou zmenou myslenia a správania dlžníkov vytvoriť predpoklady na úplné splatenie ich dlhov, pripraviť ich na nové životné príležitosti a na vyplatenie spravodlivých nárokov veriteľov. Pomoc pre dlžníkov bude zabezpečená vysokou odbornosťou s ľudským rešpektom ku klientovi tak, aby bola poskytnutá nová šanca človeku bez ohľadu na jeho súčasné ťažkosti. Človek, ktorý sa ocitne v ťažkej finančnej kríze potrebuje nielen ekonomicko-finančné poradenstvo, ale takisto aj právne poradenstvo a často krát aj psychologické poradenstvo.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2020 - 01.12.2023
Celková suma
13,476,730 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
392 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora poskytovania bezplatného dlhové…
Typ
Vytvorenie siete be…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
196,0 (počet)
Cieľ
184,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
10728,0 (počet)
Cieľ
11200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
53,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
184,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
247,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
71,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavkvy

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
226,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavkvy

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
65,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 07/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
277,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám za 07/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám za 07/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
80,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám za 08/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám za 08/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
89,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 08/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
307,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 03/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 03/2022 vzdelávanie

521 Mzdové výdavky za mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 04/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy za 04/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 05/2022 vzdelávanie

521 Mzdové výdavky za mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 05/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám za 03/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám za 03/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám za 04/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám za 04/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám za 05/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám za 05/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
395,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavkvy

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
114,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
65,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 11/2021 vzdelávanie

521 Mzdové výdavky za mzdy za 11/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 11/2021

521 Mzdové výdavky za mzdy za 11/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
80,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 11/2021

903 Paušálne výdavky k mzdám za 11/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
23,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 12/2021

521 Mzdové výdavky za mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
83,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 12/2021 vzdelávanie

521 Mzdové výdavky za mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 12/2021

903 Paušálne výdavky k mzdám 12/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
94,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky vzdelávanie

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 paušálne výdavky

903 paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
116,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
33,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 5/2021

521 Mzdové výdavky za mzdy za 5/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 9/2021

521 Mzdové výdavky za mzdy za 9/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
40,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 4/2021

521 Mzdové výdavky za mzdy za 4/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 1/2021

521 Mzdové výdavky za mzdy za 1/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 2/2021

521 Mzdové výdavky za mzdy za 2/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 3/2021

521 Mzdové výdavky za mzdy za 3/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 6/2021

521 Mzdové výdavky za mzdy za 6/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 7/2021

521 Mzdové výdavky za mzdy za 7/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 8/2021

521 Mzdové výdavky za mzdy za 8/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 1/2021

903 Paušálne výdavky k mzdám 1/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 2/2021

903 Paušálne výdavky k mzdám 2/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 3/2021

903 Paušálne výdavky k mzdám 3/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 4/2021

903 Paušálne výdavky k mzdám 4/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 5/2021

903 Paušálne výdavky k mzdám 5/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 6/2021

903 Paušálne výdavky k mzdám 6/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 7/2021

903 Paušálne výdavky k mzdám 7/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 8/2021

903 Paušálne výdavky k mzdám 8/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 9/2021

903 Paušálne výdavky k mzdám 9/2021

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
159,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
46,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
311,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
90,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
447,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
129,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
381,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
386,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
112,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
336,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
97,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
361,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
104,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
512,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
148,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
375,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
109,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
366,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
106,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 12/2023

521 Mzdové výdavky za mzdy 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
404,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 11/2023

521 Mzdové výdavky za mzdy 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
577,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 11/2023 - vzdelávanie

521 Mzdové výdavky za mzdy 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 11/2023

903 - Paušálne výdavky k mzdám 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
167,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 12/2023

903 Paušálne výdavky k mzdám 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
117,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 08/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 03/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy za 03/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 03/2022 vzdelávanie

521 Mzdové výdavky za mzdy za 03/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 01/2023

521 Mzdové výdavky za mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 05/2023

521 Mzdové výdavky za mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
527,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 04/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 05/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 05/2022 vzdelávanie

521 Mzdové výdavky za mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 06/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy za 06/2022 vzdelávanie

521 Mzdové výdavky za mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 07/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 09/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 06/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám 06/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 11/2022

521 Mzdové výdavky za mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 02/2023

521 Mzdové výdavky za mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 03/2023

521 Mzdové výdavky za mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky za mzdy 04/2023

521 Mzdové výdavky za mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 03/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám 03/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 04/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám 04/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 05/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám 05/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 05/2023

903 Paušálne výdavky k mzdám 05/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
153,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 07/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám 07/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 08/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám 08/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 09/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám 09/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 10/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 11/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 12/2022

903 Paušálne výdavky k mzdám 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 01/2023

903 Paušálne výdavky k mzdám 01/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 02/2023

903 Paušálne výdavky k mzdám 02/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 03/2023

903 Paušálne výdavky k mzdám 03/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky k mzdám 04/2023

903 Paušálne výdavky k mzdám 04/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
372,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
98,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
339,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
34,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
108,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
152,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
526,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky vzdelávanie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
46,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
359,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Paušálne výdavky

903 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
104,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
392 €
Vrátená suma
392 €
Suma na vymáhanie
392 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.