Popis projektu

Cieľom projektu je v závislosti od individuálnych potrieb odídenca a v nadväznosti na špecifiká vybraného regiónu v rámci SR.

Poradenské služby okrem poskytnutia základných informácií dôležitých pre aktívne hľadanie zamestnania poskytnú odídencom individuálnu podporu pri kontakte predovšetkým s potenciálnymi  zamestnávateľmi,  prípadne s úradmi alebo ďalšími organizáciami, s ktorými bude odídenec v rámci procesu začleňovania komunikovať.    

Cieľovou skupinou sú odídenci a štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny, t. j. osoby, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko (vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o poskytnutie poradenstva v rámci tohto projektu.

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 28.02.2022 prijala uznesenie č. 144/2022, ktorým schválila začiatok poskytovania dočasného útočiska dňom 01.03.2022. pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov.

Poskytovanie poradenských služieb odídencom

Hlavná aktivita je realizovaná v zmysle § 54 ods. 5  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol od 1.1.2023 v § 54 ods. 5 prečíslovaný na ods. 6.)

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.06.2023
Celková suma
5,673,568 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie poradenských služieb odíde…
Typ
Individualizované f…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
-
Cieľ
210,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
-
Cieľ
3890,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521- Mzdové výdavky

521- Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
147,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky

903- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
44,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (08/2022)

903- Nepriame výdavky (08/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 11/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 11/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
253,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky -(mzdy za 6/2022)

521- Mzdové výdavky - (mzdy za 6/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
210,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (06/2022)

903- Nepriame výdavky (06/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
63,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 07/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 07/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
235,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (07/2022)

903- Nepriame výdavky (07/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
70,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 08/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 08/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 09/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 09/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (09/2022)

903- Nepriame výdavky (09/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 10/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 10/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
255,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (10/2022)

903- Nepriame výdavky (10/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (11/2022)

903- Nepriame výdavky (11/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.