Popis projektu

Cieľom projektu je v závislosti od individuálnych potrieb odídenca a v nadväznosti na špecifiká vybraného regiónu v rámci SR.

Poradenské služby okrem poskytnutia základných informácií dôležitých pre aktívne hľadanie zamestnania poskytnú odídencom individuálnu podporu pri kontakte predovšetkým s potenciálnymi  zamestnávateľmi,  prípadne s úradmi alebo ďalšími organizáciami, s ktorými bude odídenec v rámci procesu začleňovania komunikovať.    

Cieľovou skupinou sú odídenci a štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny, t. j. osoby, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko (vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o poskytnutie poradenstva v rámci tohto projektu.

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 28.02.2022 prijala uznesenie č. 144/2022, ktorým schválila začiatok poskytovania dočasného útočiska dňom 01.03.2022. pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov.

Poskytovanie poradenských služieb odídencom

Hlavná aktivita je realizovaná v zmysle § 54 ods. 5  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol od 1.1.2023 v § 54 ods. 5 prečíslovaný na ods. 6.)

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.12.2023
Celková suma
6,870,035 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie poradenských služieb odíde…
Typ
Individualizované f…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
228,0 (počet)
Cieľ
210,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
5231,0 (počet)
Cieľ
4390,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521- Mzdové výdavky

521- Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
147,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky

903- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
44,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (08/2022)

903- Nepriame výdavky (08/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 11/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 11/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
253,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky -(mzdy za 6/2022)

521- Mzdové výdavky - (mzdy za 6/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
210,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (06/2022)

903- Nepriame výdavky (06/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
63,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 07/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 07/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
235,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (07/2022)

903- Nepriame výdavky (07/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
70,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 08/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 08/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 09/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 09/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (09/2022)

903- Nepriame výdavky (09/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 10/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 10/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
255,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (10/2022)

903- Nepriame výdavky (10/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (11/2022)

903- Nepriame výdavky (11/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 04/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 04/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
258,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (04/2023)

903- Nepriame výdavky (04/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
77,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 05/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 05/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
258,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (05/2023)

903- Nepriame výdavky (05/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
77,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 01/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 01/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
250,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (12/2022)

903- Nepriame výdavky (12/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
73,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 12/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 12/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
244,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 03/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 03/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (02/2023)

903- Nepriame výdavky (02/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
75,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (01/2023)

903- Nepriame výdavky (01/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
75,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (03/2023)

903- Nepriame výdavky (03/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 02/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 02/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
252,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 06/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 06/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
251,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (06/2023)

903- Nepriame výdavky (06/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
75,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 07/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 07/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
242,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (07/2023)

903- Nepriame výdavky (07/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
72,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 08/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 08/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
243,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (08/2023)

903- Nepriame výdavky (08/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
72,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 09/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 09/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
267,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (09/2023)

903- Nepriame výdavky (09/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
80,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.