Popis projektu

Cieľom projektu je v závislosti od individuálnych potrieb odídenca a v nadväznosti na špecifiká vybraného regiónu v rámci SR.

Poradenské služby okrem poskytnutia základných informácií dôležitých pre aktívne hľadanie zamestnania poskytnú odídencom individuálnu podporu pri kontakte predovšetkým s potenciálnymi  zamestnávateľmi,  prípadne s úradmi alebo ďalšími organizáciami, s ktorými bude odídenec v rámci procesu začleňovania komunikovať.    

Cieľovou skupinou sú odídenci a štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny, t. j. osoby, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko (vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o poskytnutie poradenstva v rámci tohto projektu.

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 28.02.2022 prijala uznesenie č. 144/2022, ktorým schválila začiatok poskytovania dočasného útočiska dňom 01.03.2022. pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov.

Poskytovanie poradenských služieb odídencom

Hlavná aktivita je realizovaná v zmysle § 54 ods. 5  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol od 1.1.2023 v § 54 ods. 5 prečíslovaný na ods. 6.)

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.12.2023
Celková suma
6,870,035 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie poradenských služieb odíde…
Typ
Individualizované f…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
230,0 (počet)
Cieľ
210,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
5317,0 (počet)
Cieľ
4390,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521- Mzdové výdavky

521- Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
147,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky

903- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
44,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (08/2022)

903- Nepriame výdavky (08/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 11/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 11/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
253,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky -(mzdy za 6/2022)

521- Mzdové výdavky - (mzdy za 6/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
210,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (06/2022)

903- Nepriame výdavky (06/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
63,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 07/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 07/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
235,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (07/2022)

903- Nepriame výdavky (07/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
70,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 08/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 08/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 09/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 09/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (09/2022)

903- Nepriame výdavky (09/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 10/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 10/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
255,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (10/2022)

903- Nepriame výdavky (10/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (11/2022)

903- Nepriame výdavky (11/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (za 11_12/2023)

903- Nepriame výdavky (za 11_12/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
148,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 11_12/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 11_12/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
495,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 04/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 04/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
258,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (04/2023)

903- Nepriame výdavky (04/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
77,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 05/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 05/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
258,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (05/2023)

903- Nepriame výdavky (05/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
77,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 01/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 01/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
250,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (12/2022)

903- Nepriame výdavky (12/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
73,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 12/2022)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 12/2022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
244,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 03/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 03/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (02/2023)

903- Nepriame výdavky (02/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
75,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (01/2023)

903- Nepriame výdavky (01/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
75,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (03/2023)

903- Nepriame výdavky (03/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 02/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 02/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
252,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 06/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 06/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
251,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (06/2023)

903- Nepriame výdavky (06/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
75,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 07/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 07/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
242,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (07/2023)

903- Nepriame výdavky (07/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
72,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 08/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 08/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
243,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (08/2023)

903- Nepriame výdavky (08/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
72,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 09/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 09/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
267,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (09/2023)

903- Nepriame výdavky (09/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
80,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903- Nepriame výdavky (10/2023)

903- Nepriame výdavky (10/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
76,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 10/2023)

521- Mzdové výdavky –( mzdy za 10/2023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
253,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.