Popis projektu

Projekt sa zameriava na zabezpečenie dostupnosti odborných služieb pre osoby ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením a to poskytovaním bezplatných poradenských činností. Zároveň bude podporovaná sociálna integrácia, čím sa prispeje k fungujúcemu úverovému prostrediu spájaním záujmov dlžníkov a veriteľov, zvyšovaním šancí dlžníkov na získanie pôžičky a šancí veriteľov na ich splatenie. Cielené individuálne odborné poradenstvo prispeje k pomoci jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, zmeniť jeho celkové postoje, správanie a úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti, rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal. Odborné poradenstvo bude poskytované s proklientským prístupom ku klientovi tak, aby bola každému poskytnutá nová šanca a to bez ohľadu na jeho súčasné ťažkosti. Človek, ktorý sa nachádza v ťažkej finančnej kríze potrebuje nielen ekonomicko-finančné poradenstvo, právne poradenstvo ale aj psychologické poradenstvo. Hlavnou akciou NP je "Podpora poskytovania bezplatných poradenských činností" s finančnou podporou pre 184 dlhových poradcov, ktorí budú poskytovať pomoc v 46 bezplatných dlhových poradniach zriadených v rámci predchádzajúceho pilotného projektu. Hlavná akcia bude realizovaná prostredníctvom 2 podakcií: 1) Poskytovanie komplexného dlhového poradenstva v existujúcich dlhových poradniach, 2) workshop k zvyšovaniu vedenia procesu práce s klientom – 2.1 komunikačné zručnosti / 2.2 metodické dni. Ceľovými skupinami sú osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, seniori ako FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, FO v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci marginalizovaných komunít vrátane MRK, deti v núdzi, domácnosti v hmotnej núdzi, osoba so zdravotným postihnutím a mladí dospelí, odchádzajúci z ústavnej starostlivosti. Projekt sa bude realizovať na celom území Slovenskej republiky. Merateľné ukazovatele: PO113 Počet osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby, PRO74 Klienti, ktorí využili služby.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.12.2026
Celková suma
23,137,632 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora poskytovania bezplatných porade…
Typ
Poskytovanie bezpla…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora poskytovania bezplatných porade…
Typ
Poskytovanie bezpla…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
-
Cieľ
184,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.