Popis projektu

V rámci NP sa budú implementovať vybrané aktívne opatrenia na trhu práce (ďalej len AOTP) podľa zákona o službách zamestnanosti, zamerané na podporu zamestnanosti, zamestnateľnosti, adaptability a znižovanie nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ) a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie ďalej len (ZUoZ). Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ústredie) a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrady) v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska.
 
Cieľom AOTP je stimulácia tých skupín UoZ, ktorých uplatnenie na trhu práce je bez intervencií sťažené. V regiónoch prevláda výrazný nepomer medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile.


Skupina dlhodobo nezamestnaných je zväčša tvorená nízko kvalifikovanými UoZ, často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, preto je ťažšie uplatniteľná na trhu práce. ZUoZ, ktorí sú dlhodobo bez práce, často strácajú motiváciu hľadať si pracovné miesto, čím strácajú pracovné návyky a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce. Pre týchto UoZ sú určené príspevky, vďaka ktorým majú možnosť opäť nadobudnúť a obnoviť si svoje pracovné zručnosti a návyky.


Realizácia projektu zvyšuje zamestnanosť, zamestnateľnosť a znižuje nezamestnanosť najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ resp. ZUoZ v súlade so zákonom o službách zamestnanosti, čím prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa 3.1.1 Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len OP ĽZ).  

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.12.2020
Celková suma
42,331,250 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
41,370,443 €
Nezrovnalosti
672,492 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
16.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Poskytovanie príspevkov
Typ
Podpora aktívnej po…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
16.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
10326,0 (počet)
Cieľ
3384,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
24338,0 (počet)
Cieľ
22695,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
18457,0 (počet)
Cieľ
8358,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
7785,0 (počet)
Cieľ
4179,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
11038,0 (počet)
Cieľ
5224,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
3043,0 (počet)
Cieľ
3000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
111,000 €
Schválené na preplatenie
111,000 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
457,801 €
Schválené na preplatenie
457,801 €
Realizácia
-
Názov

5001-NV-901 NP PZ VAOTP-2

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,498 €
Schválené na preplatenie
2,498 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,211,088 €
Schválené na preplatenie
2,211,088 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
49,749 €
Schválené na preplatenie
49,749 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,301 €
Schválené na preplatenie
10,301 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,707,620 €
Schválené na preplatenie
1,707,620 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,781,366 €
Schválené na preplatenie
1,781,366 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,439,994 €
Schválené na preplatenie
1,439,388 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,706 €
Schválené na preplatenie
28,706 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
38,421 €
Schválené na preplatenie
38,421 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,275,804 €
Schválené na preplatenie
1,275,804 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
40,081 €
Schválené na preplatenie
40,081 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,400 €
Schválené na preplatenie
32,386 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,452 €
Schválené na preplatenie
8,452 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
375,631 €
Schválené na preplatenie
375,631 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,318,510 €
Schválené na preplatenie
2,317,357 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
52,166 €
Schválené na preplatenie
52,141 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
382,371 €
Schválené na preplatenie
382,371 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
53,357 €
Schválené na preplatenie
53,336 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,603 €
Schválené na preplatenie
8,603 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,371,442 €
Schválené na preplatenie
2,370,489 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
41,227 €
Schválené na preplatenie
41,212 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,117,186 €
Schválené na preplatenie
1,117,186 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,137 €
Schválené na preplatenie
25,137 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,832,316 €
Schválené na preplatenie
1,831,660 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
230,037 €
Schválené na preplatenie
230,037 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
66,339 €
Schválené na preplatenie
66,339 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,948,407 €
Schválené na preplatenie
2,948,406 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,176 €
Schválené na preplatenie
5,176 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,446,759 €
Schválené na preplatenie
2,381,942 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
55,052 €
Schválené na preplatenie
53,594 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
975,156 €
Schválené na preplatenie
956,560 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,938,587 €
Schválené na preplatenie
1,934,620 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,941 €
Schválené na preplatenie
21,523 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
43,618 €
Schválené na preplatenie
43,529 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
35,323 €
Schválené na preplatenie
26,622 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,569,911 €
Schválené na preplatenie
1,183,196 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
704,976 €
Schválené na preplatenie
604,180 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,862 €
Schválené na preplatenie
13,594 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
36,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,606,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,966 €
Schválené na preplatenie
6,963 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie príspevkov, dotácií voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
309,605 €
Schválené na preplatenie
309,451 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,606,427 €
Schválené na preplatenie
1,605,100 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
36,145 €
Schválené na preplatenie
36,115 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
1,127 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
50,080 €
Schválené na preplatenie
50,080 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,276 €
Schválené na preplatenie
26,263 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,167,838 €
Schválené na preplatenie
1,167,246 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
49,468 €
Schválené na preplatenie
49,468 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
1,113 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,591 €
Schválené na preplatenie
29,586 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,315,159 €
Schválené na preplatenie
1,314,939 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
971,556 €
Schválené na preplatenie
970,527 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,860 €
Schválené na preplatenie
21,837 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
144,277 €
Schválené na preplatenie
144,109 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,246 €
Schválené na preplatenie
3,242 €
Realizácia
-
Názov

2014-1-04/2018 _ NP PZ VAOTP 2

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
932,257 €
Schválené na preplatenie
931,579 €
Realizácia
-
Názov

2014 - NV - 901 - NP PZ VAOTP 2

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,976 €
Schválené na preplatenie
20,961 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
66,159 €
Schválené na preplatenie
66,082 €
Realizácia
-
Názov

5017 - NV - 901 - NP PZ VAOTP 2

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,208 €
Schválené na preplatenie
14,188 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,703 €
Schválené na preplatenie
4,691 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácí, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
631,450 €
Schválené na preplatenie
630,580 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
209,018 €
Schválené na preplatenie
208,509 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
323,722 €
Schválené na preplatenie
323,592 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,865 €
Schválené na preplatenie
9,857 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,284 €
Schválené na preplatenie
7,281 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
438,443 €
Schválené na preplatenie
438,078 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepiame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,987 €
Schválené na preplatenie
10,976 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
111,544 €
Schválené na preplatenie
111,079 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
488,326 €
Schválené na preplatenie
487,811 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,510 €
Schválené na preplatenie
2,499 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,604 €
Schválené na preplatenie
9,570 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
426,859 €
Schválené na preplatenie
425,330 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,985 €
Schválené na preplatenie
2,980 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
132,666 €
Schválené na preplatenie
132,451 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
30.09.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
65,584 €
Schválené na preplatenie
65,584 €
Realizácia
30.09.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
383,884 €
Schválené na preplatenie
383,725 €
Realizácia
30.09.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,637 €
Schválené na preplatenie
8,634 €
Realizácia
30.09.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,831 €
Schválené na preplatenie
3,831 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
170,250 €
Schválené na preplatenie
170,250 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,750 €
Schválené na preplatenie
5,748 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
255,546 €
Schválené na preplatenie
255,470 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
66,119 €
Schválené na preplatenie
66,119 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
1,488 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,398 €
Schválené na preplatenie
6,377 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
284,337 €
Schválené na preplatenie
283,422 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
179,292 €
Schválené na preplatenie
179,200 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,034 €
Schválené na preplatenie
4,032 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
5,193 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
231,094 €
Schválené na preplatenie
230,811 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
72,251 €
Schválené na preplatenie
72,251 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
1,626 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,764 €
Schválené na preplatenie
4,764 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
360,327 €
Schválené na preplatenie
359,729 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,107 €
Schválené na preplatenie
8,094 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,534 €
Schválené na preplatenie
17,519 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
779,272 €
Schválené na preplatenie
778,615 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,904 €
Schválené na preplatenie
4,904 €
Realizácia
31.03.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
82,832 €
Schválené na preplatenie
82,468 €
Realizácia
31.03.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
31.03.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,856 €
Realizácia
31.03.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,446 €
Schválené na preplatenie
1,446 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
64,252 €
Schválené na preplatenie
64,252 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
58,565 €
Schválené na preplatenie
58,565 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
1,318 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,451 €
Schválené na preplatenie
4,451 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
42,460 €
Schválené na preplatenie
42,460 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
985 €
Schválené na preplatenie
955 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
777 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
34,905 €
Schválené na preplatenie
34,546 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
31.08.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
35,476 €
Schválené na preplatenie
35,476 €
Realizácia
31.08.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,752 €
Schválené na preplatenie
2,752 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,821 €
Schválené na preplatenie
17,821 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,654 €
Schválené na preplatenie
18,322 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
1,354 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
60,178 €
Schválené na preplatenie
60,178 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
31.12.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
2,229 €
Vrátená suma
2,229 €
Suma na vymáhanie
2,229 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
819 €
Vrátená suma
819 €
Suma na vymáhanie
819 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,127 €
Vrátená suma
2,127 €
Suma na vymáhanie
2,127 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
10,745 €
Vrátená suma
10,745 €
Suma na vymáhanie
10,745 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
87 €
Vrátená suma
87 €
Suma na vymáhanie
87 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
269 €
Vrátená suma
269 €
Suma na vymáhanie
269 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
47,775 €
Vrátená suma
47,775 €
Suma na vymáhanie
47,775 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,076 €
Vrátená suma
2,076 €
Suma na vymáhanie
2,076 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,053 €
Vrátená suma
6,053 €
Suma na vymáhanie
6,053 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
611 €
Vrátená suma
611 €
Suma na vymáhanie
611 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
26,152 €
Vrátená suma
26,152 €
Suma na vymáhanie
26,152 €
Typ
Akcia neukončená Nedodržanie termínov
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,411 €
Vrátená suma
2,411 €
Suma na vymáhanie
2,411 €
Typ
Nepovolená náhrada … Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
728 €
Vrátená suma
728 €
Suma na vymáhanie
728 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,214 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,214 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
330 €
Vrátená suma
330 €
Suma na vymáhanie
330 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
13,031 €
Vrátená suma
13,031 €
Suma na vymáhanie
13,031 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
302 €
Vrátená suma
302 €
Suma na vymáhanie
302 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
70 €
Vrátená suma
70 €
Suma na vymáhanie
70 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
9,460 €
Vrátená suma
9,460 €
Suma na vymáhanie
9,460 €
Typ
Chýbajúce alebo nep… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
5,862 €
Vrátená suma
5,862 €
Suma na vymáhanie
5,862 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
29,361 €
Vrátená suma
29,361 €
Suma na vymáhanie
29,361 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
217 €
Vrátená suma
217 €
Suma na vymáhanie
217 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,955 €
Vrátená suma
3,955 €
Suma na vymáhanie
3,955 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,407 €
Vrátená suma
4,407 €
Suma na vymáhanie
4,407 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
14,293 €
Vrátená suma
14,293 €
Suma na vymáhanie
14,293 €
Typ
Akcia neukončená Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
14,125 €
Vrátená suma
14,125 €
Suma na vymáhanie
14,125 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
87 €
Vrátená suma
87 €
Suma na vymáhanie
87 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
87 €
Vrátená suma
87 €
Suma na vymáhanie
87 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
182 €
Vrátená suma
182 €
Suma na vymáhanie
182 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
69 €
Vrátená suma
69 €
Suma na vymáhanie
69 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
87 €
Vrátená suma
87 €
Suma na vymáhanie
87 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
87 €
Vrátená suma
87 €
Suma na vymáhanie
87 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
19,568 €
Vrátená suma
19,568 €
Suma na vymáhanie
19,568 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
23,954 €
Vrátená suma
23,954 €
Suma na vymáhanie
23,954 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Akcia neukončená Porušenia vzhľadom …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,980 €
Vrátená suma
1,980 €
Suma na vymáhanie
1,980 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
34,898 €
Vrátená suma
34,898 €
Suma na vymáhanie
34,898 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
9,425 €
Vrátená suma
9,425 €
Suma na vymáhanie
9,425 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
40,591 €
Vrátená suma
40,591 €
Suma na vymáhanie
40,591 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,799 €
Vrátená suma
2,799 €
Suma na vymáhanie
2,799 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
87 €
Vrátená suma
87 €
Suma na vymáhanie
87 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
25,565 €
Vrátená suma
25,565 €
Suma na vymáhanie
25,565 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
6,346 €
Vrátená suma
6,346 €
Suma na vymáhanie
6,346 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
35,001 €
Vrátená suma
35,001 €
Suma na vymáhanie
35,001 €
Typ
Chýbajúce alebo nep… Iné prípady nezrovn… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
9,808 €
Vrátená suma
9,808 €
Suma na vymáhanie
9,808 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
15,728 €
Vrátená suma
15,728 €
Suma na vymáhanie
15,728 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
14,159 €
Vrátená suma
14,159 €
Suma na vymáhanie
14,159 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
30,392 €
Vrátená suma
30,392 €
Suma na vymáhanie
30,392 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
87 €
Vrátená suma
87 €
Suma na vymáhanie
87 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
117 €
Vrátená suma
117 €
Suma na vymáhanie
117 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,356 €
Vrátená suma
4,356 €
Suma na vymáhanie
4,356 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
73 €
Vrátená suma
73 €
Suma na vymáhanie
73 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,050 €
Vrátená suma
3,050 €
Suma na vymáhanie
3,050 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,057 €
Vrátená suma
2,057 €
Suma na vymáhanie
2,057 €
Typ
Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
16,897 €
Vrátená suma
16,897 €
Suma na vymáhanie
16,897 €
Typ
Akcia neukončená Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,470 €
Vrátená suma
1,470 €
Suma na vymáhanie
1,470 €
Typ
Neskoro predložené …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
11,287 €
Vrátená suma
11,287 €
Suma na vymáhanie
11,287 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
87 €
Vrátená suma
87 €
Suma na vymáhanie
87 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
5,078 €
Vrátená suma
5,078 €
Suma na vymáhanie
5,078 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
89 €
Vrátená suma
89 €
Suma na vymáhanie
89 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
151 €
Vrátená suma
151 €
Suma na vymáhanie
151 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,915 €
Vrátená suma
5,915 €
Suma na vymáhanie
5,915 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,882 €
Vrátená suma
2,882 €
Suma na vymáhanie
2,882 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,610 €
Vrátená suma
5,610 €
Suma na vymáhanie
5,610 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
9,045 €
Vrátená suma
9,045 €
Suma na vymáhanie
9,045 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,825 €
Vrátená suma
1,825 €
Suma na vymáhanie
1,825 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
12,816 €
Vrátená suma
12,816 €
Suma na vymáhanie
12,816 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
874 €
Vrátená suma
874 €
Suma na vymáhanie
874 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,615 €
Vrátená suma
3,615 €
Suma na vymáhanie
3,615 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
19 €
Vrátená suma
19 €
Suma na vymáhanie
19 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
22 €
Vrátená suma
22 €
Suma na vymáhanie
22 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
69 €
Vrátená suma
69 €
Suma na vymáhanie
69 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,286 €
Vrátená suma
2,286 €
Suma na vymáhanie
2,286 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
413 €
Vrátená suma
413 €
Suma na vymáhanie
413 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
9,405 €
Vrátená suma
9,405 €
Suma na vymáhanie
9,405 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
69 €
Vrátená suma
69 €
Suma na vymáhanie
69 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
9,065 €
Vrátená suma
9,065 €
Suma na vymáhanie
9,065 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
69 €
Vrátená suma
69 €
Suma na vymáhanie
69 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,408 €
Vrátená suma
1,408 €
Suma na vymáhanie
1,408 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,375 €
Vrátená suma
3,375 €
Suma na vymáhanie
3,375 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
534 €
Vrátená suma
534 €
Suma na vymáhanie
534 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
70 €
Vrátená suma
70 €
Suma na vymáhanie
70 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
497 €
Vrátená suma
497 €
Suma na vymáhanie
497 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
929 €
Vrátená suma
929 €
Suma na vymáhanie
929 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,483 €
Vrátená suma
6,483 €
Suma na vymáhanie
6,483 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,197 €
Vrátená suma
1,197 €
Suma na vymáhanie
1,197 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
70 €
Vrátená suma
70 €
Suma na vymáhanie
70 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,684 €
Vrátená suma
4,684 €
Suma na vymáhanie
4,684 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,081 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
2,081 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
1,827 €
Vrátená suma
1,827 €
Suma na vymáhanie
1,827 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,140 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
6,140 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
108 €
Vrátená suma
108 €
Suma na vymáhanie
108 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
70 €
Vrátená suma
70 €
Suma na vymáhanie
70 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
15,058 €
Vrátená suma
15,058 €
Suma na vymáhanie
15,058 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,263 €
Vrátená suma
7,263 €
Suma na vymáhanie
7,263 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
248 €
Vrátená suma
248 €
Suma na vymáhanie
248 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
14,983 €
Vrátená suma
14,983 €
Suma na vymáhanie
14,983 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
39 €
Vrátená suma
39 €
Suma na vymáhanie
39 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
274 €
Vrátená suma
274 €
Suma na vymáhanie
274 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
27 €
Vrátená suma
27 €
Suma na vymáhanie
27 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
343 €
Vrátená suma
343 €
Suma na vymáhanie
343 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,261 €
Vrátená suma
2,261 €
Suma na vymáhanie
2,261 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,875 €
Vrátená suma
1,875 €
Suma na vymáhanie
1,875 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,051 €
Vrátená suma
1,051 €
Suma na vymáhanie
1,051 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
104 €
Vrátená suma
104 €
Suma na vymáhanie
104 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
302 €
Vrátená suma
302 €
Suma na vymáhanie
302 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
284 €
Vrátená suma
284 €
Suma na vymáhanie
284 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
122 €
Vrátená suma
122 €
Suma na vymáhanie
122 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
90 €
Vrátená suma
90 €
Suma na vymáhanie
90 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
127 €
Vrátená suma
127 €
Suma na vymáhanie
127 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,355 €
Vrátená suma
1,355 €
Suma na vymáhanie
1,355 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
329 €
Vrátená suma
329 €
Suma na vymáhanie
329 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,622 €
Vrátená suma
1,622 €
Suma na vymáhanie
1,622 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
253 €
Vrátená suma
253 €
Suma na vymáhanie
253 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
315 €
Vrátená suma
315 €
Suma na vymáhanie
315 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
105 €
Vrátená suma
105 €
Suma na vymáhanie
105 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
300 €
Vrátená suma
300 €
Suma na vymáhanie
300 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
407 €
Vrátená suma
407 €
Suma na vymáhanie
407 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
302 €
Vrátená suma
302 €
Suma na vymáhanie
302 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
73 €
Vrátená suma
73 €
Suma na vymáhanie
73 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
175 €
Vrátená suma
175 €
Suma na vymáhanie
175 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
324 €
Vrátená suma
324 €
Suma na vymáhanie
324 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
952 €
Vrátená suma
952 €
Suma na vymáhanie
952 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
335 €
Vrátená suma
335 €
Suma na vymáhanie
335 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
73 €
Vrátená suma
73 €
Suma na vymáhanie
73 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
98 €
Vrátená suma
98 €
Suma na vymáhanie
98 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
271 €
Vrátená suma
271 €
Suma na vymáhanie
271 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,465 €
Vrátená suma
1,465 €
Suma na vymáhanie
1,465 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
400 €
Vrátená suma
400 €
Suma na vymáhanie
400 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
34 €
Vrátená suma
34 €
Suma na vymáhanie
34 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
287 €
Vrátená suma
287 €
Suma na vymáhanie
287 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
31 €
Vrátená suma
31 €
Suma na vymáhanie
31 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
191 €
Vrátená suma
191 €
Suma na vymáhanie
191 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
250 €
Vrátená suma
250 €
Suma na vymáhanie
250 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
182 €
Vrátená suma
182 €
Suma na vymáhanie
182 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
77 €
Vrátená suma
77 €
Suma na vymáhanie
77 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
263 €
Vrátená suma
263 €
Suma na vymáhanie
263 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
407 €
Vrátená suma
407 €
Suma na vymáhanie
407 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,109 €
Vrátená suma
2,109 €
Suma na vymáhanie
2,109 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
495 €
Vrátená suma
495 €
Suma na vymáhanie
495 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,305 €
Vrátená suma
2,305 €
Suma na vymáhanie
2,305 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
242 €
Vrátená suma
242 €
Suma na vymáhanie
242 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
27 €
Vrátená suma
27 €
Suma na vymáhanie
27 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
100 €
Vrátená suma
100 €
Suma na vymáhanie
100 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
343 €
Vrátená suma
343 €
Suma na vymáhanie
343 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8 €
Vrátená suma
8 €
Suma na vymáhanie
8 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
47 €
Vrátená suma
47 €
Suma na vymáhanie
47 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,089 €
Vrátená suma
3,089 €
Suma na vymáhanie
3,089 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
73 €
Vrátená suma
73 €
Suma na vymáhanie
73 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
605 €
Vrátená suma
605 €
Suma na vymáhanie
605 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
330 €
Vrátená suma
330 €
Suma na vymáhanie
330 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
396 €
Vrátená suma
396 €
Suma na vymáhanie
396 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,060 €
Vrátená suma
2,060 €
Suma na vymáhanie
2,060 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
58 €
Vrátená suma
58 €
Suma na vymáhanie
58 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,275 €
Vrátená suma
1,275 €
Suma na vymáhanie
1,275 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,109 €
Vrátená suma
1,109 €
Suma na vymáhanie
1,109 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
111 €
Vrátená suma
111 €
Suma na vymáhanie
111 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
642 €
Vrátená suma
642 €
Suma na vymáhanie
642 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
102 €
Vrátená suma
102 €
Suma na vymáhanie
102 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
27 €
Vrátená suma
27 €
Suma na vymáhanie
27 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
251 €
Vrátená suma
251 €
Suma na vymáhanie
251 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
217 €
Vrátená suma
217 €
Suma na vymáhanie
217 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
214 €
Vrátená suma
214 €
Suma na vymáhanie
214 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
227 €
Vrátená suma
227 €
Suma na vymáhanie
227 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,623 €
Vrátená suma
1,623 €
Suma na vymáhanie
1,623 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
449 €
Vrátená suma
449 €
Suma na vymáhanie
449 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
23 €
Vrátená suma
23 €
Suma na vymáhanie
23 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
16 €
Vrátená suma
16 €
Suma na vymáhanie
16 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
175 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
175 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.