Popis projektu

Cieľom NP Prvá pomoc je zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS) alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na zamestnanosť a trh práce na území Slovenskej republiky, prostredníctvom finančnej podpory pre zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, alebo z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb, alebo výpadku subdodávateľov. Podpora zamestnávateľov na udržanie pracovných miest a SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti je rozdelená podľa jednotlivých oblastí a podľa vecného zamerania do štyroch opatrení podľa konkrétnych opatrení prijatých uznesením Vlády SR a v súlade so Schémou štátnej pomoci podľa aktuálne platných podmienok stanovených v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku zverejnených na www.pomahameludom.sk. Intervencia NP Prvá pomoc zároveň prispeje k zmierneniu ekonomických dopadov na zamestnanosť. Počas obdobia mimoriadnej situácie a v období po jej skončení prispeje k prevencii zvyšovania nezamestnanosti vzhľadom na skutočnosť, že bez tejto podpory by mohlo dôjsť k prepúšťaniu zo strany zamestnávateľov alebo rušeniu prevádzok. Intervencia NP zároveň urýchlene podporuje finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, čím pôsobí preventívne a aktívne bráni kolapsu podnikateľského prostredia pre zachovanie stability a minimalizácie paniky. Aktivity NP prispejú zároveň k napĺňaniu Špecifického cieľa 3.1.2 Operačného programu Ľudské zdroje.  Pomoc v regiónoch bude implementovaná prostredníctvom Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt bude mať celoslovenskú pôsobnosť. Obdobie realizácie projektu je od 13.3.2020 do 30.6.2021, pričom príspevky pre užívateľov sú oprávnené do 31.7.2020a vyplácané môžu byť aj po jej skončení, najdlhšie však do 31.12.2020.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.06.2021
Celková suma
481,247,164 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
5,766,982 €
Druh projektu
Národný projekt
Výzva
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia AOTP podľa § 54 ods. 1 písm.…
Typ
Aktivity zamerané n…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Realizácia AOTP podľa § 54 ods. 1 písm.…
Typ
Aktivity zamerané n…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
447521,0 (osoby)
Cieľ
380000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci
Hodnota
407349,0 (osoby)
Cieľ
304000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,558,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
122,935,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,089,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,694,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,917,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
982,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
387,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
43,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,991,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
136,190,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,447,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,039,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
77,102,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,084,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,946,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
48,656,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,238,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,962,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
73,368 €
Vrátená suma
73,368 €
Suma na vymáhanie
73,368 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
37 €
Vrátená suma
37 €
Suma na vymáhanie
37 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,998 €
Vrátená suma
1,998 €
Suma na vymáhanie
1,998 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,156 €
Vrátená suma
5,156 €
Suma na vymáhanie
5,156 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
530 €
Vrátená suma
530 €
Suma na vymáhanie
530 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,446 €
Vrátená suma
2,446 €
Suma na vymáhanie
2,446 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,853 €
Vrátená suma
1,853 €
Suma na vymáhanie
1,853 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
546 €
Vrátená suma
546 €
Suma na vymáhanie
546 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,158 €
Vrátená suma
1,158 €
Suma na vymáhanie
1,158 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
179,009 €
Vrátená suma
179,009 €
Suma na vymáhanie
179,009 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
11,341 €
Vrátená suma
11,341 €
Suma na vymáhanie
11,341 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
72,070 €
Vrátená suma
72,070 €
Suma na vymáhanie
72,070 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,306 €
Vrátená suma
4,306 €
Suma na vymáhanie
4,306 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Nesprávne doklady Nesprávna alebo nek…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,919 €
Vrátená suma
1,919 €
Suma na vymáhanie
1,919 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,778 €
Vrátená suma
2,778 €
Suma na vymáhanie
2,778 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
705 €
Vrátená suma
705 €
Suma na vymáhanie
705 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
311 €
Vrátená suma
311 €
Suma na vymáhanie
311 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,476 €
Vrátená suma
3,476 €
Suma na vymáhanie
3,476 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
773,363 €
Vrátená suma
773,363 €
Suma na vymáhanie
773,363 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,985 €
Vrátená suma
3,985 €
Suma na vymáhanie
3,985 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,548 €
Vrátená suma
3,548 €
Suma na vymáhanie
3,548 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
135,018 €
Vrátená suma
135,018 €
Suma na vymáhanie
135,018 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
193,706 €
Vrátená suma
193,706 €
Suma na vymáhanie
193,706 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8,348 €
Vrátená suma
8,348 €
Suma na vymáhanie
8,348 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
749 €
Vrátená suma
749 €
Suma na vymáhanie
749 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
145,555 €
Vrátená suma
145,555 €
Suma na vymáhanie
145,555 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
52,789 €
Vrátená suma
52,789 €
Suma na vymáhanie
52,789 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
308,396 €
Vrátená suma
308,396 €
Suma na vymáhanie
308,396 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,384 €
Vrátená suma
5,384 €
Suma na vymáhanie
5,384 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,289,739 €
Vrátená suma
1,289,739 €
Suma na vymáhanie
1,289,739 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,868 €
Vrátená suma
1,868 €
Suma na vymáhanie
1,868 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,103 €
Vrátená suma
4,103 €
Suma na vymáhanie
4,103 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,530 €
Vrátená suma
2,530 €
Suma na vymáhanie
2,530 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
99,462 €
Vrátená suma
99,462 €
Suma na vymáhanie
99,462 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,631 €
Vrátená suma
2,631 €
Suma na vymáhanie
2,631 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
128,781 €
Vrátená suma
128,781 €
Suma na vymáhanie
128,781 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
119,274 €
Vrátená suma
119,274 €
Suma na vymáhanie
119,274 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,246 €
Vrátená suma
2,246 €
Suma na vymáhanie
2,246 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
998 €
Vrátená suma
998 €
Suma na vymáhanie
998 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
282,667 €
Vrátená suma
282,667 €
Suma na vymáhanie
282,667 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
281 €
Vrátená suma
281 €
Suma na vymáhanie
281 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,727 €
Vrátená suma
4,727 €
Suma na vymáhanie
4,727 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,246 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
2,246 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt
-
Suma celkom
54,869 €
Vrátená suma
54,869 €
Suma na vymáhanie
54,869 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,697 €
Vrátená suma
3,697 €
Suma na vymáhanie
3,697 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
605 €
Vrátená suma
605 €
Suma na vymáhanie
605 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
817 €
Vrátená suma
817 €
Suma na vymáhanie
817 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
422,419 €
Vrátená suma
422,419 €
Suma na vymáhanie
422,419 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
81,610 €
Vrátená suma
81,610 €
Suma na vymáhanie
81,610 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,116 €
Vrátená suma
3,116 €
Suma na vymáhanie
3,116 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
29,640 €
Vrátená suma
29,640 €
Suma na vymáhanie
29,640 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
281 €
Vrátená suma
281 €
Suma na vymáhanie
281 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,178 €
Vrátená suma
6,178 €
Suma na vymáhanie
6,178 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
39,701 €
Vrátená suma
39,701 €
Suma na vymáhanie
39,701 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
12,213 €
Vrátená suma
12,213 €
Suma na vymáhanie
12,213 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,709 €
Vrátená suma
2,709 €
Suma na vymáhanie
2,709 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
68,815 €
Vrátená suma
68,815 €
Suma na vymáhanie
68,815 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,295 €
Vrátená suma
1,295 €
Suma na vymáhanie
1,295 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
74,533 €
Vrátená suma
74,533 €
Suma na vymáhanie
74,533 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,096 €
Vrátená suma
1,096 €
Suma na vymáhanie
1,096 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
58,583 €
Vrátená suma
58,583 €
Suma na vymáhanie
58,583 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
780 €
Vrátená suma
780 €
Suma na vymáhanie
780 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,654 €
Vrátená suma
2,654 €
Suma na vymáhanie
2,654 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
328 €
Vrátená suma
328 €
Suma na vymáhanie
328 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
807 €
Vrátená suma
807 €
Suma na vymáhanie
807 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
474 €
Vrátená suma
474 €
Suma na vymáhanie
474 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,853 €
Vrátená suma
2,853 €
Suma na vymáhanie
2,853 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
13,641 €
Vrátená suma
13,641 €
Suma na vymáhanie
13,641 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,020 €
Vrátená suma
1,020 €
Suma na vymáhanie
1,020 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
30 €
Vrátená suma
30 €
Suma na vymáhanie
30 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
78,902 €
Vrátená suma
78,902 €
Suma na vymáhanie
78,902 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,465 €
Vrátená suma
2,465 €
Suma na vymáhanie
2,465 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,146 €
Vrátená suma
4,146 €
Suma na vymáhanie
4,146 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
30 €
Vrátená suma
30 €
Suma na vymáhanie
30 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
311 €
Vrátená suma
311 €
Suma na vymáhanie
311 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
250 €
Vrátená suma
250 €
Suma na vymáhanie
250 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,901 €
Vrátená suma
6,901 €
Suma na vymáhanie
6,901 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,998 €
Vrátená suma
1,998 €
Suma na vymáhanie
1,998 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
24,685 €
Vrátená suma
24,685 €
Suma na vymáhanie
24,685 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,435 €
Vrátená suma
2,435 €
Suma na vymáhanie
2,435 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,046 €
Vrátená suma
3,046 €
Suma na vymáhanie
3,046 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,919 €
Vrátená suma
2,919 €
Suma na vymáhanie
2,919 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
97,556 €
Vrátená suma
97,556 €
Suma na vymáhanie
97,556 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
75,884 €
Vrátená suma
75,884 €
Suma na vymáhanie
75,884 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,483 €
Vrátená suma
1,483 €
Suma na vymáhanie
1,483 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
655 €
Vrátená suma
655 €
Suma na vymáhanie
655 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,318 €
Vrátená suma
1,318 €
Suma na vymáhanie
1,318 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45,662 €
Vrátená suma
45,662 €
Suma na vymáhanie
45,662 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8,483 €
Vrátená suma
8,483 €
Suma na vymáhanie
8,483 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,465 €
Vrátená suma
4,465 €
Suma na vymáhanie
4,465 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
562 €
Vrátená suma
562 €
Suma na vymáhanie
562 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
437 €
Vrátená suma
437 €
Suma na vymáhanie
437 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,922 €
Vrátená suma
1,922 €
Suma na vymáhanie
1,922 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
125 €
Vrátená suma
125 €
Suma na vymáhanie
125 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
128,511 €
Vrátená suma
128,511 €
Suma na vymáhanie
128,511 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,440 €
Vrátená suma
1,440 €
Suma na vymáhanie
1,440 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,650 €
Vrátená suma
1,650 €
Suma na vymáhanie
1,650 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,310 €
Vrátená suma
1,310 €
Suma na vymáhanie
1,310 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,267 €
Vrátená suma
5,267 €
Suma na vymáhanie
5,267 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,659 €
Vrátená suma
2,659 €
Suma na vymáhanie
2,659 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
125 €
Vrátená suma
125 €
Suma na vymáhanie
125 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
686 €
Vrátená suma
686 €
Suma na vymáhanie
686 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,991 €
Vrátená suma
1,991 €
Suma na vymáhanie
1,991 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
43,864 €
Vrátená suma
43,864 €
Suma na vymáhanie
43,864 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,404 €
Vrátená suma
4,404 €
Suma na vymáhanie
4,404 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
20,206 €
Vrátená suma
20,206 €
Suma na vymáhanie
20,206 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
694 €
Vrátená suma
694 €
Suma na vymáhanie
694 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
778 €
Vrátená suma
778 €
Suma na vymáhanie
778 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
702 €
Vrátená suma
702 €
Suma na vymáhanie
702 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
33,112 €
Vrátená suma
33,112 €
Suma na vymáhanie
33,112 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,968 €
Vrátená suma
2,968 €
Suma na vymáhanie
2,968 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
686 €
Vrátená suma
686 €
Suma na vymáhanie
686 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,630 €
Vrátená suma
3,630 €
Suma na vymáhanie
3,630 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,490 €
Vrátená suma
1,490 €
Suma na vymáhanie
1,490 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
432 €
Vrátená suma
432 €
Suma na vymáhanie
432 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
651,869 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
651,869 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt
-
Suma celkom
5,085 €
Vrátená suma
5,085 €
Suma na vymáhanie
5,085 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,685 €
Vrátená suma
1,685 €
Suma na vymáhanie
1,685 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
406 €
Vrátená suma
406 €
Suma na vymáhanie
406 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
562 €
Vrátená suma
562 €
Suma na vymáhanie
562 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
16,943 €
Vrátená suma
16,943 €
Suma na vymáhanie
16,943 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
762 €
Vrátená suma
762 €
Suma na vymáhanie
762 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,181 €
Vrátená suma
1,181 €
Suma na vymáhanie
1,181 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
54,374 €
Vrátená suma
54,374 €
Suma na vymáhanie
54,374 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,432 €
Vrátená suma
3,432 €
Suma na vymáhanie
3,432 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
664 €
Vrátená suma
664 €
Suma na vymáhanie
664 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
615 €
Vrátená suma
615 €
Suma na vymáhanie
615 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
37,827 €
Vrátená suma
37,827 €
Suma na vymáhanie
37,827 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,063 €
Vrátená suma
3,063 €
Suma na vymáhanie
3,063 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
738 €
Vrátená suma
738 €
Suma na vymáhanie
738 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,217 €
Vrátená suma
1,217 €
Suma na vymáhanie
1,217 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,940 €
Vrátená suma
2,940 €
Suma na vymáhanie
2,940 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,945 €
Vrátená suma
2,945 €
Suma na vymáhanie
2,945 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,019 €
Vrátená suma
2,019 €
Suma na vymáhanie
2,019 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
37 €
Vrátená suma
37 €
Suma na vymáhanie
37 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,604 €
Vrátená suma
5,604 €
Suma na vymáhanie
5,604 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,025 €
Vrátená suma
5,025 €
Suma na vymáhanie
5,025 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,946 €
Vrátená suma
1,946 €
Suma na vymáhanie
1,946 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45,384 €
Vrátená suma
45,384 €
Suma na vymáhanie
45,384 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,170 €
Vrátená suma
1,170 €
Suma na vymáhanie
1,170 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
778 €
Vrátená suma
778 €
Suma na vymáhanie
778 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
28,834 €
Vrátená suma
28,834 €
Suma na vymáhanie
28,834 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
34,697 €
Vrátená suma
34,697 €
Suma na vymáhanie
34,697 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,687 €
Vrátená suma
1,687 €
Suma na vymáhanie
1,687 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
397 €
Vrátená suma
397 €
Suma na vymáhanie
397 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
627 €
Vrátená suma
627 €
Suma na vymáhanie
627 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
19,351 €
Vrátená suma
19,351 €
Suma na vymáhanie
19,351 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,413 €
Vrátená suma
4,413 €
Suma na vymáhanie
4,413 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
376 €
Vrátená suma
376 €
Suma na vymáhanie
376 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,037 €
Vrátená suma
6,037 €
Suma na vymáhanie
6,037 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,577 €
Vrátená suma
4,577 €
Suma na vymáhanie
4,577 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,082 €
Vrátená suma
1,082 €
Suma na vymáhanie
1,082 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,481 €
Vrátená suma
3,481 €
Suma na vymáhanie
3,481 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
314 €
Vrátená suma
314 €
Suma na vymáhanie
314 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
53 €
Vrátená suma
53 €
Suma na vymáhanie
53 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,781 €
Vrátená suma
4,781 €
Suma na vymáhanie
4,781 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,206 €
Vrátená suma
1,206 €
Suma na vymáhanie
1,206 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
17,308 €
Vrátená suma
17,308 €
Suma na vymáhanie
17,308 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
37 €
Vrátená suma
37 €
Suma na vymáhanie
37 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.