Popis projektu

Projekt s názvom „Financovanie výdavkov riadenia a implementácie OP II v gescii MH SR – november 2021 - december 2023“ je zameraný na financovanie internej a externej podpory, materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia pre zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO“), ako aj na aktivity súvisiace s informovaním a komunikáciou OP.

Dĺžka realizácie aktivít projektu je  26 mesiacov. Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh riadenia a implementácie operačného programu, a to zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia a zabezpečenie internej a externej odbornej a právnej podpory pre potreby zamestnancov SO. Výsledkom projektu bude tiež zabezpečenie činnosti informovania a komunikácie a podpora absorpčnej schopnosti OP a zároveň zvýšenie povedomia o možnostiach čerpania a podpory z OP, vrátane zdôraznenia úlohy Európskej únie.

Aktivity budú realizované v prospech celého územia SR. Projekt bude tvorený 4 aktivitami, v rámci ktorých sa predpokladá  zabezpečiť 142 predložených posudkov,  38 administratívnych kapacít zabezpečených materiálno-technickým vybavením, 60 aktivít alebo poskytnutých služieb, 3 vzdelávacie aktivity a zároveň 28 informačných aktivít.

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2021 - 01.12.2023
Celková suma
3,549,860 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
220,000 €
Nezrovnalosti
337 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Personálne zabezpečenie riadenia a impl…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
29.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.09.2023
Názov
Personálne zabezpečenie riadenia a impl…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
29.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.09.2023
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie riade…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
08.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
18.09.2023
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie riade…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
08.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
18.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie informovania a komunikácie…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Zabezpečenie informovania a komunikácie…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Interná a externá podpora riadenia a im…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Interná a externá podpora riadenia a im…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
38,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
32,0 (počet)
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
389,0 (počet)
Cieľ
389,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
16,0 (počet)
Cieľ
23,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
-
Cieľ
117,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 1/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy 1/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 1/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy 2/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Mzdy 2/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 2/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Mzdy 3/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 3/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 3/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 3/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 4/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 4/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdy 4/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 4/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdy 4/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 4/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdy 4/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 4/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Právne služby 4/2022

Právne služby 4/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Právne služby 4/2022

Právne služby 4/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Právne služby 3/2022

Právne služby 3/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

Právne služby 3/2022

Právne služby 3/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

Právne služby 5/2022

Právne služby 5/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

Právne služby 5/2022

Právne služby 5/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

Mzdy 5/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 5/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdy 5/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 5/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdy 6/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 6/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy 6/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 6/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy 7/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 7/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdy 7/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 7/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdy 7/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 7/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdy 7/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 7/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdy 7/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 7/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdy 7/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 7/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdy 8/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 8/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 8/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 8/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 8/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 8/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 8/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 8/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 9/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy 9/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy 9/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy 9/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Školenie Zmeny v pravidlách VO - Proeko

Školenie Zmeny v pravidlách VO - Proeko

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Školenie Zmeny v pravidlách VO - Proeko

Školenie Zmeny v pravidlách VO - Proeko

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Právne služby 6/2022

Právne služby 6/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

Právne služby 6/2022

Právne služby 6/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

Právne služby 7/2022

Právne služby 7/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Právne služby 7/2022

Právne služby 7/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Právne služby 8/2022

Právne služby 8/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

Právne služby 8/2022

Právne služby 8/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

Právne služby 9/2022

Právne služby 9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Právne služby 9/2022

Právne služby 9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Právne služby 11/2022

Právne služby 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Právne služby 11/2022

Právne služby 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Právne služby 10/2022

Právne služby 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Právne služby 10/2022

Právne služby 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

ZP UEOS Komercia (PZ č.220/2022)

Faktúra ZP UEOS Komercia

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

ZP UEOS Komercia (PZ č.220/2022)

Faktúra ZP UEOS Komercia

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Znalecký posudok (PZ 126/2022-2060-4200)

Interný účtovný doklad (PZ 126/2022-2060-4200)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Znalecký posudok (PZ 126/2022-2060-4200)

Interný účtovný doklad (PZ 126/2022-2060-4200)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Znalecký posudok (PZ 225/2022-2060-4230)

Interný účtovný doklad (PZ 225/2022-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Znalecký posudok (PZ 225/2022-2060-4230)

Interný účtovný doklad (PZ 225/2022-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Znalecký posudok (PZ 248/2022-2060-4200)

Interný účtovný doklad (PZ 248/2022-2060-4200)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Znalecký posudok (PZ 248/2022-2060-4200)

Interný účtovný doklad (PZ 248/2022-2060-4200)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Znalecký posudok (PZ 201/2022-2060-4230)

Interný účtovný doklad (PZ 201/2022-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Znalecký posudok (PZ 201/2022-2060-4230)

Interný účtovný doklad (PZ 201/2022-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Právne služby 12/2022

Právne služby 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Právne služby 12/2022

Právne služby 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Faktúra Datalan monitory

Faktúra Datalan monitory

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Faktúra Datalan monitory

Faktúra Datalan monitory

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Pracovné stretnutie Senec

Pracovné zasadnutie Senec

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Pracovné stretnutie Senec

Pracovné zasadnutie Senec

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Školenie Porto - p. Maga

Školenie (Innovation in Management and Control Systems (MCS), and the Anti-Fraud Cycle (AFC) for ESI Funds, RRF and Green Deal)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Školenie Porto - p. Maga

Školenie (Innovation in Management and Control Systems (MCS), and the Anti-Fraud Cycle (AFC) for ESI Funds, RRF and Green Deal)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2023
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2023
Názov

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Právne služby 1/2023

Právne služby 1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Právne služby 1/2023

Právne služby 1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Právne služby 2/2023

Právne služby 2/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Právne služby 2/2023

Právne služby 2/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 01/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdy 02/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 05/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 05/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 05/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 05/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy 06/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy 06/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
419,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy 10/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Právne služby 10/2023

Právne služby 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Právne služby 10/2023

Právne služby 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Mzdy 11/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Mzdy 11/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Mzdy 11/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Mzdy 11/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
454,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Mzdy 11/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Právne služby 11/2023

Právne služby 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Právne služby 11/2023

Právne služby 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Znalecký posudok č. 10/2023 (PZ 112/2023-2060-4230)

Faktúra za Znalecký posudok - PZ 112/2023-2060-4230

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Znalecký posudok č. 10/2023 (PZ 112/2023-2060-4230)

Faktúra za Znalecký posudok - PZ 112/2023-2060-4230

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Znalecký posudok č. 9/2023 (PZ 229/2023-2060-4230)

Faktúra za Znalecký posudok - PZ 229/2023-2060-4230

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Znalecký posudok č. 9/2023 (PZ 229/2023-2060-4230)

Faktúra za Znalecký posudok - PZ 229/2023-2060-4230

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
printio, s.r.o.
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
printio, s.r.o.
Žiadaná suma
2,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Právne služby 8/2023

Právne služby 8/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Právne služby 8/2023

Právne služby 8/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Právne služby 9/2023

Právne služby 9/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Právne služby 9/2023

Právne služby 9/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Školenie Lisabon - p. Šváčová

Školenie (Detecting Irregularities and Building of Anti-Fraud Measures for ESIF and RRF in the New Programming Period, Spring Academy on 14th-16th June 2023 in Lisbon)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Školenie Lisabon - p. Šváčová

Školenie (Detecting Irregularities and Building of Anti-Fraud Measures for ESIF and RRF in the New Programming Period, Spring Academy on 14th-16th June 2023 in Lisbon)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Papiernička - dopravné služby

Faktúra - Papiernička dopravné služby

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Papiernička - dopravné služby

Faktúra - Papiernička dopravné služby

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Znalecký posudok č. 1/2023 (PZ č. 39/2023-2060-4230)

Faktúra Ing. Jozef Ivanič (PZ 39/2023-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Znalecký posudok č. 1/2023 (PZ č. 39/2023-2060-4230)

Faktúra Ing. Jozef Ivanič (PZ 39/2023-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Papiernička - vzdelávacie podujatia

Faktúra - Papiernička vzdelávacie podujatia

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Papiernička - vzdelávacie podujatia

Faktúra - Papiernička vzdelávacie podujatia

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Papiernička - ubytovanie a stravovanie

Faktúra - Papiernička ubytovanie a stravovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Papiernička - ubytovanie a stravovanie

Faktúra - Papiernička ubytovanie a stravovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Papiernička - prenájom priestorov a techniky

Faktúra - Papiernička prenájom priestorov a techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Papiernička - prenájom priestorov a techniky

Faktúra - Papiernička prenájom priestorov a techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Znalecký posudok č. 03/2023 (PZ 128/2023-2060-4230)

Faktúra Ing. Viliam Čačko, PhD. (PZ 128/2023-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Znalecký posudok č. 03/2023 (PZ 128/2023-2060-4230)

Faktúra Ing. Viliam Čačko, PhD. (PZ 128/2023-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Znalecký posudok č. 2/2023 (PZ č. 45/2023-2060-4230)

Faktúra Ing. Jozef Ivanič (PZ 45/2023-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Znalecký posudok č. 2/2023 (PZ č. 45/2023-2060-4230)

Faktúra Ing. Jozef Ivanič (PZ 45/2023-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Realizácia produkcie - fotograf

Realizácia produkcie - fotograf

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2023
Názov

Realizácia produkcie - fotograf

Realizácia produkcie - fotograf

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2023
Názov

Školenie Palermo - p. Očenášová

Školenie (Preventing Irregularities, and Fraud in ESI Funds: Best practices, Case Studies and Expert Advice, Summer Academy on 13th-15th September 2023 in Palermo)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Školenie Palermo - p. Očenášová

Školenie (Preventing Irregularities, and Fraud in ESI Funds: Best practices, Case Studies and Expert Advice, Summer Academy on 13th-15th September 2023 in Palermo)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Právne služby 5/2023

Právne služby 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Právne služby 5/2023

Právne služby 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Znalecký posudok č. 04/2023 (PZ 140/2023-2060-4230)

Faktúra Ing. Viliam Čačko, PhD. (PZ 140/2023-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Znalecký posudok č. 04/2023 (PZ 140/2023-2060-4230)

Faktúra Ing. Viliam Čačko, PhD. (PZ 140/2023-2060-4230)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Právne služby 7/2023

Právne služby 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

Právne služby 7/2023

Právne služby 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

Mzdy 07/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
421,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Právne služby 4/2023

Právne služby 4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Právne služby 4/2023

Právne služby 4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Právne služby 3/2023

Právne služby 3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

Právne služby 3/2023

Právne služby 3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

Mzdy 08/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Tlačoviny - samolepiace fólie

Tlačiarenské predmety - samolepiace fólie

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Tlačoviny - samolepiace fólie

Tlačiarenské predmety - samolepiace fólie

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
DOLIS GOEN, s.r.o.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok (cestovné výdavky)

Sumarizačný hárok (cestovné výdavky)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok (cestovné výdavky)

Sumarizačný hárok (cestovné výdavky)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Právne služby 6/2023

Právne služby 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Právne služby 6/2023

Právne služby 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Mzdy 09/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023

Zúčtovanie miezd MH SR 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Suma celkom
337 €
Vrátená suma
337 €
Suma na vymáhanie
337 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
IČO
00686832
Názov
printio, s.r.o.
IČO
36718114
Názov
DOLIS GOEN, s.r.o.
IČO
35732431
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
PROEKO s.r.o.
IČO
35900831
Názov
Kancelária Národnej rady SR
IČO
00151491
Názov
SATUR TRANSPORT a.s.
IČO
35787228
Názov
Bobák, Bollová a spol. s.r.o.
IČO
35855673
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.