Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
24.11.2017
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
20,769,444 €
Prijaté žiadosti
10
Suma schválených žiadostí
26,508,664 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Financovanie osobných výdavkov implementácie OP V…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
126 €
Vyčerpané z projektu
6,473,734 €
Suma
11,003,278 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávate…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,020,582 €
Suma
6,460,127 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie osobných výdavkov implementácie OP I…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
267 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,390,753 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
465,892 €
Suma
555,314 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a e…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
380,012 €
Suma
446,379 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Financovanie výdavkov riadenia a implementácie OP…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
337 €
Vyčerpané z projektu
220,000 €
Suma
985,959 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a e…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
54,036 €
Suma
428,373 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023)

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
350,252 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
174,184 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.