Popis projektu

Projekt s názvom „Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023)“ je zameraný na financovanie externej podpory v oblasti hodnotenia operačného programu v gescii MH SR s cieľom posúdiť účinnosť, efektívnosť a vplyv programu. Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa prípravy, riadenia, implementácie, monitorovania, hodnotenia, kontroly a auditu OP. Dĺžka realizácie aktivít projektu je 36 mesiacov. Výsledkom projektu je zabezpečenie realizácie hodnotení OP II v gescii sprostredkovateľského orgánu pre OP II MH SR v zmysle „Plánu hodnotení Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na programové obdobie 2014 – 2020“. Projekt bude tvorený 1 aktivitou, ktorá bude realizovaná v prospech celého územia SR. V rámci tejto aktivity sa predpokladá  zabezpečiť 6 hodnotení/analýz/štúdií.

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2022
Celková suma
350,252 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Spracovanie analýz, štúdií v oblasti ho…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
30.12.2022
Názov
Spracovanie analýz, štúdií v oblasti ho…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
30.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 8/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 8/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 8/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 8/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 8/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 8/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 8/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 8/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 9/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy 9/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy 9/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy 9/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Hodnotenie OP - SAV 2021

Hodnotenie OP - SAV 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
130,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Hodnotenie OP - SAV 2021

Hodnotenie OP - SAV 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
7,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd MH SR 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Faktúra Hodnotenie dopadov OPII

Hodnotenie dopadov OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

Faktúra Hodnotenie dopadov OPII

Hodnotenie dopadov OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.