Popis projektu

Hlavným cieľom realizácie projektu plošného rozšírenia IS DCOM (ďalej len DCOM+) je migrácia IS DCOM do vládneho cloudu a zároveň migrácia ISVS obcí a miest SR do vládneho cloudu, čím umožníme ďalším zhruba 1000 obciam  a mestám využívať už existujúce riešenie pre elektronický výkon verejnej moci. Toto riešenie je už overené praxou z projektu DCOM a pre mestá a obce ponúka najlepší pomer úžitku a nákladov. Ďalším cieľom realizácie projektu je aj doplnenie infraštruktúrnych zariadení pre obce a mestá (aj na cca 1474 obcí a miest už zapojených v pôvodnom projekte DCOM) v rámci racionalizácie prevádzky vládneho cloudu a riešenia IS DCOM. Pripojením ďalších obcí a miest do IS DCOM dôjde k zjednodušeniu architektúry IS obcí a miest, nakoľko sa stanú konzumentom cloudových služieb v prostredí vládneho cloudu.

Projekt DCOM+ týmto prináša naplnenie špecifického cieľa OPII 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu. Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na správu a údržbu informačných systémov verejnej správy. Vládny cloud sa stane nástrojom efektívneho budovania a prevádzky informačných systémov, pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a ďalších citlivých informácií.

Viac
Subjekt
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2017 - 01.12.2023
Celková suma
37,234,442 €
Vlastné zdroje
1,649,113 €
Vyčerpané z projektu
1,863,465 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Testovanie riešenia okrem integrácie
Typ
P. Prechod prevádzk…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
30.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Implementácia riešenia okrem integrácie
Typ
P. Prechod prevádzk…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
25.09.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
29.03.2023
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru pre rie…
Typ
P. Prechod prevádzk…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
20.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Analýza a dizajn riešenia okrem integrá…
Typ
P. Prechod prevádzk…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
30.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Nasadenie riešenia okrem integrácie
Typ
P. Prechod prevádzk…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
29.12.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
05.05.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nasadených služieb typu IaaS a PaaS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
Hodnota
717,0 (počet)
Cieľ
2144,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad JJ/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad JJ/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

88. Manažér pre publicitu a informovanosť projektu/TČ/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

14. IT analytik - senior PG/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

40. IT analytik - senior PG/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

44. Administratívny pracovník BK/01/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2020 č. 20MZ00001_2, 201900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad JJ/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad JJ/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

88. Manažér pre publicitu a informovanosť projektu/TČ/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

14. IT analytik - senior PG/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

40. IT analytik - senior PG/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

44. Administratívny pracovník BK/02/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2020 č. 20MZ00003_4, 201900026_30

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad JJ/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

62. Projektový manažér KM/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad JJ/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

62. Projektový manažér KM/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

88. Manažér pre publicitu a informovanosť projektu/TČ/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

86. Administrácia súvisiaca s vedením účtovníctva projektu - Projektový účtovník/MM/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

14. IT analytik - senior PG/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

40. IT analytik - senior PG/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

44. Administratívny pracovník BK/03/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2020 č. 20MZ00005, 201900052_56

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

14. IT analytik - senior PG/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

40. IT analytik - senior PG/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

44. Administratívny pracovník BK/04/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2020 č. 20MZ00006, 201900075_79

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

65. Manažér pre publicitu a informovanosť JČ/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

65. Manažér pre publicitu a informovanosť JČ/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

88. Manažér pre publicitu a informovanosť projektu/TČ/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

14. IT analytik - senior PG/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

40. IT analytik - senior PG/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

44. Administratívny pracovník BK/05/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2020 č. 20MZ00007, 201900101_105

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad JJ/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad JJ/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

88. Manažér pre publicitu a informovanosť projektu/TČ/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

14. IT analytik - senior PG/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

40. IT analytik - senior PG/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

44. Administratívny pracovník BK/06/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2020 č. 20MZ00008_9, 201900126_130

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

65. Manažér pre publicitu a informovanosť JČ/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

65. Manažér pre publicitu a informovanosť JČ/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

88. Manažér pre publicitu a informovanosť projektu/TČ/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

14. IT analytik - senior PG/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

40. IT analytik - senior PG/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

44. Administratívny pracovník BK/07/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2020 č. 20MZ00010, 201900151_155

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

65. Manažér pre publicitu a informovanosť JČ/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

65. Manažér pre publicitu a informovanosť JČ/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

62. Projektový manažér SM/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

14. IT analytik - senior PG/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

40. IT analytik - senior PG/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

44. Administratívny pracovník BK/08/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2020 č. 20MZ00011, 201900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/09/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2020 č. 20MZ00012_13, 201900201_205

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/09/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2020 č. 20MZ00012_13, 201900201_205

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/09/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2020 č. 20MZ00012_13, 201900201_205

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/09/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2020 č. 20MZ00012_13, 201900201_205

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/09/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2020 č. 20MZ00012_13, 201900201_205

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/09/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2020 č. 20MZ00012_13, 201900201_205

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/09/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2020 č. 20MZ00012_13, 201900201_205

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

14. IT analytik - senior PG/09/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2020 č. 20MZ00012_13, 201900201_205

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

40. IT analytik - senior PG/09/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2020 č. 20MZ00012_13, 201900201_205

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

44. Administratívny pracovník BK/09/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2020 č. 20MZ00012_13, 201900201_205

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/10/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2020 č. 20MZ00014, 201900225_229

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/10/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2020 č. 20MZ00014, 201900225_229

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/10/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2020 č. 20MZ00014, 201900225_229

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/10/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2020 č. 20MZ00014, 201900225_229

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/10/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2020 č. 20MZ00014, 201900225_229

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/10/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2020 č. 20MZ00014, 201900225_229

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/10/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2020 č. 20MZ00014, 201900225_229

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/10/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2020 č. 20MZ00014, 201900225_229

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

14. IT analytik - senior PG/10/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2020 č. 20MZ00014, 201900225_229

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

40. IT analytik - senior PG/10/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2020 č. 20MZ00014, 201900225_229

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

44. Administratívny pracovník BK/10/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2020 č. 20MZ00014, 201900225_229

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

86. Administrácia súvisiaca s vedením účtovníctva projektu - Projektový účtovník/MM/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

14. IT analytik - senior PG/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

40. IT analytik - senior PG/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

44. Administratívny pracovník BK/11/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2020 č. 20MZ00015_16, 201900272_276

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/12/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2020 č. 20MZ00017_19, 201900296_300

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/12/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2020 č. 20MZ00017_19, 201900296_300

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/12/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2020 č. 20MZ00017_19, 201900296_300

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/12/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2020 č. 20MZ00017_19, 201900296_300

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/12/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2020 č. 20MZ00017_19, 201900296_300

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/12/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2020 č. 20MZ00017_19, 201900296_300

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/12/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2020 č. 20MZ00017_19, 201900296_300

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/12/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2020 č. 20MZ00017_19, 201900296_300

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/12/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2020 č. 20MZ00017_19, 201900296_300

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/12/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2020 č. 20MZ00017_19, 201900296_300

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/12/2020

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2020 č. 20MZ00017_19, 201900296_300

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Presun HW z P2 do P1

Dodávateľská faktúra č. 2018111

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,792 €
Schválené na preplatenie
21,792 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

IS DCOM - Test Site

Dodávateľská faktúra č. 2018111

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,272 €
Schválené na preplatenie
58,272 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Nasadenie ISO aplikácií

Dodávateľská faktúra č. 2018111

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,336 €
Schválené na preplatenie
138,336 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Nasadenie IS DCOM

Faktúra č. 2017226

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,944 €
Schválené na preplatenie
226,944 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

Príprava infraštruktúry

Faktúra č. 2017226

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327,168 €
Schválené na preplatenie
327,168 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

Rámcový a detailný návrh riešenia

Faktúra č. 2017226

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
422,784 €
Schválené na preplatenie
422,784 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

Distribúcia výpočtového výkonu do aplikácií a prostredí

Dodávateľská faktúra č. 2018145

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,384 €
Schválené na preplatenie
96,384 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Posilnenie výpočtového výkonu P1

Dodávateľská faktúra č. 2018145

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,320 €
Schválené na preplatenie
124,320 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

See and GO

See and GO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,700 €
Schválené na preplatenie
17,700 €
Realizácia
-
Názov

See and GO

See and GO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,700 €
Schválené na preplatenie
17,700 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

See & Go, s.r.o.

See and GO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
10,800 €
Realizácia
-
Názov

See & Go, s.r.o.

See and GO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
10,800 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

FPD Media

FPD Media a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,088 €
Schválené na preplatenie
11,088 €
Realizácia
-
Názov

FPD Media

FPD Media a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,088 €
Schválené na preplatenie
11,088 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Zoznam, s.r.o.

Zoznam, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,625 €
Schválené na preplatenie
5,625 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s.r.o.

Zoznam, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,625 €
Schválené na preplatenie
5,625 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,232 €
Schválené na preplatenie
11,232 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,232 €
Schválené na preplatenie
11,232 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

FPD Media, a.s.

FPD Media, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
1,590 €
Realizácia
-
Názov

FPD Media, a.s.

FPD Media, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
1,590 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Zoznam, s.r.o.

Zoznam, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
1,071 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s.r.o.

Zoznam, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
1,071 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

FPD Media, a.s

FPD Media, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,322 €
Schválené na preplatenie
12,322 €
Realizácia
-
Názov

FPD Media, a.s

FPD Media, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,322 €
Schválené na preplatenie
12,322 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,700 €
Schválené na preplatenie
10,700 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,700 €
Schválené na preplatenie
10,700 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
577 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
577 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Radio Services

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

See and GO

See and GO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
-
Názov

See and GO

See and GO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

C.E.N.s.r.o.

C.E.N. s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
49,500 €
Realizácia
-
Názov

C.E.N.s.r.o.

C.E.N. s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
49,500 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Markíza - Slovakia , spol. s r.o.

Markiza

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,000 €
Schválené na preplatenie
44,000 €
Realizácia
-
Názov

Markíza - Slovakia , spol. s r.o.

Markiza

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,000 €
Schválené na preplatenie
44,000 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,658 €
Schválené na preplatenie
8,658 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,658 €
Schválené na preplatenie
8,658 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Markíza - Slovakia spol. s r.o.

Markiza

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,000 €
Schválené na preplatenie
156,000 €
Realizácia
-
Názov

Markíza - Slovakia spol. s r.o.

Markiza

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,000 €
Schválené na preplatenie
156,000 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,286 €
Schválené na preplatenie
16,286 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a.s.

Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,286 €
Schválené na preplatenie
16,286 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Zoznam, s.r.o.

Zoznam s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,304 €
Schválené na preplatenie
8,304 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s.r.o.

Zoznam s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,304 €
Schválené na preplatenie
8,304 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

C.E.N. s.r.o.

C.E.N.s-r-o

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,436 €
Schválené na preplatenie
50,436 €
Realizácia
-
Názov

C.E.N. s.r.o.

C.E.N.s-r-o

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,436 €
Schválené na preplatenie
50,436 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Interný manažér riadenia kvality/Ján Kulavjak/92/082018

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900015_3900016_08_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
1,326 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Interný manažér riadenia kvality/Andrej Kramár/92/082018

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900015_3900016_08_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Interný manažér riadenia kvality/Andrej Kramár/92/072018

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900013_3900014_07_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
515 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Interný manažér riadenia kvality/Ján Kulavjak/92/072018

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900013_3900014_07_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
2,080 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Interný manažér riadenia kvality/Andrej Kramár/92/062018

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900011_3900012_06_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Interný manažér riadenia kvality/Ján Kulavjak/92/062018

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900011_3900012_06_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
950 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Interný manažér pre riadenie publicity/Agáta Pavlovičová/102/052019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900009_3900010_05_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Interný manažér riadenia kvality/Andrej Kramár/92/122018

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900023_3900024_12_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Návrh scenára a produkcia hraného TV spotu aj videospotu pre videoportály, Externá podpora v rámci publicity -Produkcia a výroba kampane/101/072019

Návrh scenára a produkcia hraného TV spotu aj videospotu pre videoportály

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO MEDIA, s.r.o.
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Návrh scenára a produkcia rozhlasového spotu, Externá podpora v rámci publicity -Produkcia a výroba kampane/101/072019

Návrh scenára a produkcia rozhlasového spotu

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO MEDIA, s.r.o.
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
4,900 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

3.4 Nasadenie do prostredia EDU_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.4 Nasadenie do prostredia EDU_Tester

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1 Nasadenie do prostredia TEST_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1 Nasadenie do prostredia TEST_Tester

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1 Nasadenie do prostredia TEST_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.4 Nasadenie do prostredia EDU_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.4 Nasadenie do prostredia EDU_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.4 Nasadenie do prostredia EDU_Tester

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1 Nasadenie do prostredia TEST_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1 Nasadenie do prostredia TEST_Tester

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1 Nasadenie do prostredia TEST_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.4 Nasadenie do prostredia EDU_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.4 Nasadenie do prostredia EDU_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

3.4 Nasadenie do prostredia EDU_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

3.4 Nasadenie do prostredia EDU_Tester

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

3.1 Nasadenie do prostredia TEST_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

3.1 Nasadenie do prostredia TEST_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

3.1 Nasadenie do prostredia TEST_Tester

Dodávateľská faktúra č. 20200057

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1 Implementácia zmien na úrovni databázovej platformy_ Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3 Nasadenie do prostredia PROD_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3 Nasadenie do prostredia PROD_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2 Nasadenie do prostredia PREPROD_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.5 Zmeny v aplikačných moduloch - Použitie Shardingu_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.5 Zmeny v aplikačných moduloch - Použitie Shardingu_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4 Replikácia jednotlivých databáz_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3 Sharding centrálnej databázy_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3 Sharding centrálnej databázy_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2 Implementácia zmien v štruktúre databáz a v aplilkačných moduloch_ Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2 Detailný návrh riešenia_ PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2 Detailný návrh riešenia_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2 Detailný návrh riešenia_ Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1 Implementácia zmien na úrovni databázovej platformy_ PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2 Implementácia zmien v štruktúre databáz a v aplilkačných moduloch_ PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3 Sharding centrálnej databázy_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4 Replikácia jednotlivých databáz_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4 Replikácia jednotlivých databáz_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.5 Zmeny v aplikačných moduloch - Použitie Shardingu_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2 Nasadenie do prostredia PREPROD_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2 Nasadenie do prostredia PREPROD_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3 Nasadenie do prostredia PROD_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1 Implementácia zmien na úrovni databázovej platformy_ Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3 Nasadenie do prostredia PROD_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3 Nasadenie do prostredia PROD_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2 Nasadenie do prostredia PREPROD_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.5 Zmeny v aplikačných moduloch - Použitie Shardingu_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.5 Zmeny v aplikačných moduloch - Použitie Shardingu_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4 Replikácia jednotlivých databáz_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3 Sharding centrálnej databázy_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3 Sharding centrálnej databázy_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2 Implementácia zmien v štruktúre databáz a v aplilkačných moduloch_ Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1 Implementácia zmien na úrovni databázovej platformy_ Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2 Detailný návrh riešenia_ PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2 Detailný návrh riešenia_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2 Detailný návrh riešenia_ Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1 Implementácia zmien na úrovni databázovej platformy_ Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1 Implementácia zmien na úrovni databázovej platformy_ PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2 Implementácia zmien v štruktúre databáz a v aplilkačných moduloch_ PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3 Sharding centrálnej databázy_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4 Replikácia jednotlivých databáz_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4 Replikácia jednotlivých databáz_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.5 Zmeny v aplikačných moduloch - Použitie Shardingu_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2 Nasadenie do prostredia PREPROD_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2 Nasadenie do prostredia PREPROD_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3 Nasadenie do prostredia PROD_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3 Nasadenie do prostredia PROD_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

3.3 Nasadenie do prostredia PROD_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

3.3 Nasadenie do prostredia PROD_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

3.2 Nasadenie do prostredia PREPROD_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

3.2 Nasadenie do prostredia PREPROD_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

3.2 Nasadenie do prostredia PREPROD_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.5 Zmeny v aplikačných moduloch - Použitie Shardingu_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.5 Zmeny v aplikačných moduloch - Použitie Shardingu_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.5 Zmeny v aplikačných moduloch - Použitie Shardingu_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.4 Replikácia jednotlivých databáz_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.4 Replikácia jednotlivých databáz_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.4 Replikácia jednotlivých databáz_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.3 Sharding centrálnej databázy_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.3 Sharding centrálnej databázy_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.3 Sharding centrálnej databázy_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.2 Implementácia zmien v štruktúre databáz a v aplilkačných moduloch_ PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.2 Implementácia zmien v štruktúre databáz a v aplilkačných moduloch_ Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.1 Implementácia zmien na úrovni databázovej platformy_ PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.1 Implementácia zmien na úrovni databázovej platformy_ Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.1 Implementácia zmien na úrovni databázovej platformy_ Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

1.2 Detailný návrh riešenia_ PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

1.2 Detailný návrh riešenia_ Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

1.2 Detailný návrh riešenia_Tester

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_PM/Analytik/Konzultant

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_Prog./Admin/Architekt

Dodávateľská faktúra č. 2019287

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

79. Garant projektu/KL/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

81. Projektový manažér 1/PH/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

64. Manažér pre administratívu projektu KM/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

15. IT analytik - junior TČ/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

41. IT analytik - junior TČ/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/01/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 1_2021 č. 21MZ00001, 211900001_5

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

88. Manažér pre publicitu a informovanosť projektu/TČ/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

81. Projektový manažér 1/PH/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

79. Garant projektu/KL/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/02/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 2_2021 č. 21MZ00002, 211900025_28

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

79. Garant projektu/KL/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

81. Projektový manažér 1/PH/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

88. Manažér pre publicitu a informovanosť projektu/TČ/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/03/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 3_2021 č. 21MZ00003, 211900049_53

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

81. Projektový manažér 1/PH/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

79. Garant projektu/KL/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

15. IT analytik - junior TČ/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

41. IT analytik - junior TČ/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/04/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 4_2021 č. 21MZ00004, 211900073_77

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

81. Projektový manažér 1/PH/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

79. Garant projektu/KL/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

15. IT analytik - junior TČ/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

41. IT analytik - junior TČ/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/05/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 5_2021 č. 21MZ00005, 211900099_103

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

79. Garant projektu/KL/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

81. Projektový manažér 1/PH/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

91. Asistent garanta projektu/LV/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

88. Manažér pre publicitu a informovanosť projektu/TČ/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad PH/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad PH/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/06/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 6_2021 č. 21MZ00006, 211900125_129

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

81. Projektový manažér 1/PH/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

79. Garant projektu/KL/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad PH/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad PH/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

15. IT analytik - junior TČ/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

41. IT analytik - junior TČ/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/07/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 7_2021 č. 21MZ00007, 211900176_180

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

79. Garant projektu/KL/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

80. Hlavný projektový manažér/JJ/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

81. Projektový manažér 1/PH/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad PH/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad PH/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior PU/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/08/2019

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

15. IT analytik - junior TČ/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

41. IT analytik - junior TČ/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior PU/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/08/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 8_2021 č. 21MZ00008_9, 211900202_206

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

81. Projektový manažér 1/PH/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

79. Garant projektu/KL/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad PH/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad PH/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior PU/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

15. IT analytik - junior TČ/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

41. IT analytik - junior TČ/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior PU/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 9_2021 č. 21MZ00010, 211900230_234

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

81. Projektový manažér 1/PH/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

91. Asistent garanta projektu/MK/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

79. Garant projektu/KL/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad PH/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

63. Manažér pre kontrolu a odborný dohľad PH/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior PU/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

15. IT analytik - junior TČ/09/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior PU/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

41. IT analytik - junior TČ/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/10/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 10_2021 č. 21MZ00011, 211900257_261

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

79. Garant projektu/KL/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

91. Asistent garanta projektu/MK/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

89. Asistent pre publicitu a informovanosť projektu/SM/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

13. Vlastník procesov - senior PU/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

15. IT analytik - junior TČ/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

14. IT analytik - senior PG/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

40. IT analytik - senior PG/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

41. IT analytik - junior TČ/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior PU/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

44. Administratívny pracovník BK/11/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 11_2021 č. 21MZ00012, 211900282_286

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

82. Projektový manažér 2/JS/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

79. Garant projektu/KL/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

91. Asistent garanta projektu/MK/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

84. Finančný manažér projektu/SO/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

83. Asistent projektových manažérov/BK/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

87. Manažér pre riadenie publicity projektu/JČ/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

85. Asistent finančného manažéra projektu/ED/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

13. Vlastník procesov - senior PU/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

14. IT analytik - senior PG/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

15. IT analytik - junior TČ/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

39. Vlastník procesov - senior PU/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

41. IT analytik - junior TČ/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

40. IT analytik - senior PG/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

44. Administratívny pracovník BK/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

13. Vlastník procesov - senior KL/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

39. Vlastník procesov - senior KL/12/2021

Účtovný doklad_mzdy a odvody za 12_2021 č. 21MZ00013, 21900307_311

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

57. IT tester (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_Tester)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

60. IT analytik (2.1 Prispôsobenie nastavení koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

59. Projektový manažér IT projektu (2.1 Prispôsobenie nastavení koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

56. IT / IS konzultant (2.1 Prispôsobenie nastavení koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

61. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (2.1 Prispôsobenie nastavení koncových zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

57. IT tester (2.1 Prispôsobenie nastavení koncových zariadení_Tester)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

56. IT / IS konzultant (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

59. Projektový manažér IT projektu (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

60. IT analytik (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

57. IT tester (2.3 Provisioning zariadení_Tester)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

55. IT architekt (DB) (2.3 Provisioning zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

58.IT programátor/vývojár (2.3 Provisioning zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

61. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (2.3 Provisioning zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

56. IT / IS konzultant (2.3 Provisioning zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

59. Projektový manažér IT projektu (2.3 Provisioning zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

57. IT tester (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_Tester)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

61. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

58. IT programátor/vývojár (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

55. IT architekt (DB) (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

61. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

55. IT architekt (DB) (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

56. IT / IS konzultant (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

59. Projektový manažér IT projektu (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

59. Projektový manažér IT projektu (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

56. IT / IS konzultant (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

61. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

58. IT programátor/vývojár (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

55. IT architekt (DB) (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

57. IT tester (2.4 Podpora zálohovania lokálnych údajov obcí_Tester)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

59. Projektový manažér IT projektu (2.3 Provisioning zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

56. IT / IS konzultant (2.3 Provisioning zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

61. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (2.3 Provisioning zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

58.IT programátor/vývojár (2.3 Provisioning zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

55. IT architekt (DB) (2.3 Provisioning zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

57. IT tester (2.3 Provisioning zariadení_Tester)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

60. IT analytik (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

59. Projektový manažér IT projektu (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

56. IT / IS konzultant (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

61. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

55. IT architekt (DB) (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

57. IT tester (2.2 Proaktívny monitoring koncových zariadení_Tester)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

60. IT analytik (2.1 Prispôsobenie nastavení koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

59. Projektový manažér IT projektu (2.1 Prispôsobenie nastavení koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

56. IT / IS konzultant (2.1 Prispôsobenie nastavení koncových zariadení_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

61. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (2.1 Prispôsobenie nastavení koncových zariadení_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

57. IT tester (2.1 Prispôsobenie nastavení koncových zariadení_Tester)

Dodávateľská faktúra č. 20200288

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

60. IT analytik (1.2 Detailný návrh riešenia_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

56. IT / IS konzultant (1.2 Detailný návrh riešenia_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

56. IT / IS konzultant (1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

55. IT architekt (DB) (1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

60. IT analytik (1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

55. IT architekt (DB) (1.2 Detailný návrh riešenia_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

60. IT analytik (1.2 Detailný návrh riešenia_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

56. IT / IS konzultant (1.2 Detailný návrh riešenia_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

55. IT architekt (DB) (1.2 Detailný návrh riešenia_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

60. IT analytik (1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

56. IT / IS konzultant (1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

55. IT architekt (DB) (1.1 Analýza a rámcový návrh riešenia_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200257

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

43. IT / IS konzultant (3. Testovanie preklápania dotknutých komponentov IS DCOM medzi lokalitami_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

38. IT architekt (DB) (3. Testovanie preklápania dotknutých komponentov IS DCOM medzi lokalitami_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

40. IT programátor/vývojár (2.7 Systémové služby - IAM modul_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

42. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (3. Testovanie preklápania dotknutých komponentov IS DCOM medzi lokalitami_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

39. IT tester (3. Testovanie preklápania dotknutých komponentov IS DCOM medzi lokalitami_Tester)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

43. IT / IS konzultant (2.7 Systémové služby - IAM modul_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

41. Projektový manažér IT projektu (2.7 Systémové služby - IAM modul_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

38. IT architekt (DB) (2.7 Systémové služby - IAM modul_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

43. IT / IS konzultant (3. Testovanie preklápania dotknutých komponentov IS DCOM medzi lokalitami_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

42. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (3. Testovanie preklápania dotknutých komponentov IS DCOM medzi lokalitami_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

38. IT architekt (DB) (3. Testovanie preklápania dotknutých komponentov IS DCOM medzi lokalitami_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

39. IT tester (3. Testovanie preklápania dotknutých komponentov IS DCOM medzi lokalitami_Tester)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

43. IT / IS konzultant (2.7 Systémové služby - IAM modul_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

41. Projektový manažér IT projektu (2.7 Systémové služby - IAM modul_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

40. IT programátor/vývojár (2.7 Systémové služby - IAM modul_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

38. IT architekt (DB) (2.7 Systémové služby - IAM modul_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200314

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

43. IT / IS konzultant (2.12 Systémové služby - Úprava modulu Callcentra_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200289

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

41. Projektový manažér IT projektu (2.12 Systémové služby - Úprava modulu Callcentra_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200289

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

38. IT architekt (DB) (2.12 Systémové služby - Úprava modulu Callcentra_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200289

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

40. IT programátor/vývojár (2.10 Systémové služby - aplikačná platforma pre integračné rozhrania_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200289

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

38. IT architekt (DB) (2.10 Systémové služby - aplikačná platforma pre integračné rozhrania_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200289

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

43. IT / IS konzultant (2.9 Systémové služby - Antivírus a Antispam_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200289

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

41. Projektový manažér IT projektu (2.9 Systémové služby - Antivírus a Antispam_PM/Analytik/Konzultant)

Dodávateľská faktúra č. 20200289

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

42. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (2.9 Systémové služby - Antivírus a Antispam_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200289

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

38. IT architekt (DB) (2.8 Systémové služby - Mailové služby_Prog./Admin/Architekt)

Dodávateľská faktúra č. 20200289

Vlastník dokladu
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia