Popis projektu

je vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo (ďalej len "NP Malá Fatra"). Program starostlivosti predstavuje dokument ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). NP Malá Fatra je zároveň územím európskeho významu SKUEV 0252 Malá Fatra. V ochrannom pásme NP Malá Fatra sa nachádza ďalších 5 území zaradené do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a to: SKUEV 0221 Varínka, SKUEV 0251 Zázrivské lazy, SKUEV 0664 Uholníky, SKUEV 0663 Šíp a SKUEV 0665 Strečnianske meandre Váhu, pričom program starostlivosti o NP Malá Fatra bude predstavovať dokument ochrany prírody aj o tieto územia európskeho významu. Program starostlivosti bude vypracovaný v zmysle prílohy č. 18 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V programe starostlivosti je potrebné zohľadniť požiadavky predmetov ochrany uvedených území európskeho významu. Program starostlivosti bude zároveň obsahovať návrh zonácie Národného parku Malá Fatra a aktualizáciu návštevného poriadku. Súčasťou projektu pre vypracovanie PS o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo je publikácia o území, ktorá zabezpečí zvýšenie informovanosti u relevantných subjektov (vlastníci, správcovia, nájomcovia pozemkov, turistická verejnosť) o stave prírody v NP Malá Fatra a o potrebách ochrany prírody daného územia.    

Pre úspešné vypracovanie programu starostlivosti je potrebné zabezpečenie podkladov, ako je inventarizačný výskum vybraných chránených druhov a biotopov, monitoring návštevnosti územia, analýza socioekonomických pomerov v súvislosti s vplyvom na územnú a druhovú ochranu NP Malá Fatra, analýza aktuálnych, ako aj historických údajov súvisiacich s biodiverzitou, športovo – rekreačnými aktivitami, lesným hospodárstvom, poľovníctvom, poľnohospodárstvom a inými spôsobmi využívania územia. Toto všetko je potrebné analyzovať v súvislosti s vlastníckymi vzťahmi, nakoľko cca 85 % vlastného územia parku predstavuje súkromné vlastníctvo a správcovstvo. Následne je potrebné vypracovať dlhodobé rámce na zabezpečenie kompenzačných opatrení v súvislosti s dlhodobým obmedzením bežného obhospodarovania pozemkov.

projektu je vypracovaný program starostlivosti, ktorý po skončení projektu bude predložený na jeho prerokovanie a následné schválenie. Schválením programu starostlivosti budú zadefinované komplexné požiadavky na manažment územia.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Gbeľany, Stráža, Lysica, Terchová, Nová Bystrica, Vrútky, Ratkovo, Stankovany, Dolný Kubín, Hruštín, Oravská Lesná, Sučany, Turany, Šútovo, Nezbudská Lúčka, Belá, Dolná Tižina, Krasňany, Varín, Lipovec, Turčianske Kľačany, Veličná, Kraľovany, Istebné, Párnica, Zázrivá
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.07.2022
Celková suma
495,366 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
22,016 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
06.05.2019
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Vypracovanie programu starostlivosti o …
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných dokumentov starostlivosti
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

automatický sčítač turistov Eco-counter Pyro 4m

automatický sčítač turistov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,120 €
Schválené na preplatenie
14,120 €
Realizácia
-
Názov

automatický sčítač turistov Eco-counter Pyro 4m

automatický sčítač turistov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,120 €
Schválené na preplatenie
14,120 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

koly/kolíky (geoharpony)

koly/kolíky (geoharpony)

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,896 €
Schválené na preplatenie
7,896 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2019

Mzdové výdavky PA 05-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2019

Mzdové výdavky PA 05-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2019

Mzdové výdavky PA 05-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2019

Mzdové výdavky PA 05-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2019

Mzdové výdavky PA 05-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2019

Mzdové výdavky PA 05-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2019

Mzdové výdavky PA 05-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2019

Mzdové výdavky PA 05-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2019

Mzdové výdavky HA 08-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2019

Mzdové výdavky HA 08-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2019

Mzdové výdavky HA 08-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2019

Mzdové výdavky HA 08-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2019

Mzdové výdavky HA 08-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Licencia na evidenciu údajov

Fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Fotopasca SPROMISE S308

Fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Nabíjačka Maha

Fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

FlashRam 32GB

Fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Batéria AA

Fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Fotopasca SPROMISE S308 + MCU EFM32 s komunikáciou SigFox

Fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
6,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Cestovné náhrady 06/2020

Cestovné náhrady 06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Cestovné náhrady 05/2020

Cestovné náhrady 05/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Cestovné náhrady 04/2020

Cestovné náhrady 04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2020

Mzdové výdavky PA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2020

Mzdové výdavky HA 01-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Zrkadlový fotoaparát B s príslušenstvom

Fotoaparát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
2,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JAA535DA: Nikon AF-S Nikkor 500mm

Objektív

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Suma celkom
1,391 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.