Popis projektu

Projekt rieši realizáciu 21 programov záchrany a 2 programov starostlivosti obsahujúcich spolu 26 nesprístupnených jaskýň reprezentujúcich biotop 8310 v rámci NATURA 2000. Prevažujúcou aktivitou smerujúcou k zlepšeniu alebo udržaniu súčasného stavu podzemných biotopov sú rekonštrukcie starých, zhotovenie nových uzáverov jaskýň alebo stabilizácia vnútorných častí jaskýň a ich čistenie. Novšie objavené a ešte nezmapované časti jaskýň budú zamerané s vyhotovením štandardnej mapovej dokumentácie. V rámci výskumných a monitorovacích prác budú vykonané stopovacie skúšky pre zistenie priebehu podzemného prúdenia vôd, expedičná forma klimatologického monitoringu dodá informácie o základných charakteristikách prostredia a vo vybraných jaskyniach budú umiestnené klimatické meracie stanice so záznamom údajov, uskutoční sa aj hydrologický monitoring zameraný na prietoky a vodivosť vody. V rámci projektu budú vykonané litologicko-mineralogické analýzy vzoriek z Plaveckého krasu, kde tak isto prebehne biospeleologický monitoring zameraný na bezstavovce a chiropterologický monitoring netopierov. Projekt obsahuje aj dodanie potrebného vybavenia a materiálu pre uskutočnenie odborných činností pracovníkmi Správy slovenských jaskýň.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Dolný Harmanec, Motyčky, Divín, Hrušov, Borinka, Lozorno, Plavecké Podhradie, Sološnica, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Mojtín, Dolný Lopašov, Hubina, Kraľovany, Liptovský Ján, Blatnica, Demänovská Dolina, Brzotín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2023
Celková suma
453,546 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
50,887 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
15.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Realizácia programov záchrany a starost…
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
02.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
54,53 (ha)
Cieľ
54,53 (ha)
Naposledy aktualizované
30.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2205135

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúram č. 2205135, 2206054, 2206055

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2206054

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúram č. 2205135, 2206054, 2206055

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2206055

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúram č. 2205135, 2206054, 2206055

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Jaskyne stratenského prsteňa

Uzávery a čistenie jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Roštúnskej priepasti

Uzávery a čistenie jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Rekonštrukcia uzáveru jaskyne Dolná Túfna

Uzávery a čistenie jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

skartovač REXEL MERCURY RSS2434

skartovač

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Svietidlo speleo Scurion 1200 warm wh

speleosvietidlá

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,288 €
Schválené na preplatenie
3,288 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Jaskyniarska batoh vačší Dubnik 2

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Speleo batoh Personal bag

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Chránič lakťov rucanor Elbo

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Chránič kolien rucanor protecto

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Pracovné ochranné rukavice PVC 40

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Jaskyniarska kombinéza Helix plus

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Jaskyniarska podkombineza Glis plus

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
1,399 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Fotoskrinka na snímanie kolóniinetopierov a fyzikálnych veličín

Faktúra č. 190018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,456 €
Schválené na preplatenie
30,456 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Fotoskrinka na snímanie kolóniinetopierov a fyzikálnych veličín

Faktúra č. 190018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,456 €
Schválené na preplatenie
30,456 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky PA 12/2018

mzdové výdavky PA 10-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky PA 11/2018

mzdové výdavky PA 10-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky PA 10/2018

mzdové výdavky PA 10-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky HA 11/2018

mzdové výdavky HA 11-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
726 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky HA 12/2018

mzdové výdavky HA 11-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

cestovné náhrady 11/2018

cestovné náhrady 11/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Hydrochemické analýzy Plavecký kras vz.č. 2537-2548

Hydrochemické analýzy 1

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
2,426 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Hydrochemické analýzy Plavecký kras vz.č. 3589-3600

Hydrochemické anylýzy 2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Leica DISTO S910

Meracia technika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEOTECH Bratislava s. r. o.
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Tru Pulse 360R lasérový diaľkomer

Meracia technika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEOTECH Bratislava s. r. o.
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
2,268 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Terénny odolný tablet

Meracia technika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEOTECH Bratislava s. r. o.
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Kopírovací papier A4

Kancelársky papier A3, A4

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
803 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Kopírovací papier A3

Kancelársky papier A3, A4

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

PC zostava / desktop - typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LCD Monitor - typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LCD Monitor - typ 2

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC zostava / desktop - typ 2

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý HDD 2,5

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC zostava / desktop - typ 2

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Externý HDD 2,5

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

LCD Monitor - typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

PC zostava / desktop - typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

LCD Monitor - typ 2

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Hrušovskej jaskyne

Uzávery a čistenie jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru jaskyne Viktória

Uzávery a čistenie jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Kraľovianskej hornej jaskyne v Sokole

Uzávery a čistenie jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Čistenie Novej brzotínskej jaskyne

Uzávery a čistenie jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Silnického jaskyne

Uzávery a čistenie jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2207014

DPH k fa: 2207013, 2207014, 2208077, 2208078, 2208092

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2207013

DPH k fa: 2207013, 2207014, 2208077, 2208078, 2208092

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2208092

DPH k fa: 2207013, 2207014, 2208077, 2208078, 2208092

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2208077

DPH k fa: 2207013, 2207014, 2208077, 2208078, 2208092

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2208078

DPH k fa: 2207013, 2207014, 2208077, 2208078, 2208092

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Cestovné náhrady 1. polrok 2022

Cestovné náhrady 1.polrok 2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209019

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209021

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209065

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209064

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209022

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209018

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209020

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209025

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209028

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209026

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209027

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209029

DPH uzávery jaskýň: FA 2209018, 2209019, 2209020, 2209021, 2209022, 2209025, 2209026, 2209027, 2209028, 2209029, 2209064, 2209065

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Ananásovej jaskyne

Uzávery a čistenie jaskýň - vyhotovenie a inštalácia uzáveru Ananásovej jaskyne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Divínskej hradnej jaskyne

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Divínskej hradnej jaskyne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Nitrianskej hradnej jaskyne

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Nitrianskej hradnej jaskyne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Zbojníckej jaskyne

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Zbojníckej jaskyne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Stabilizácia vchodu Plaveckej jaskyne

Stabilizácia vchodu Plaveckej jaskyne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia rebríka v Plaveckej priepasti

Vyhotovenie a inštalácia rebríka v Plaveckej priepasti

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru jaskyne Klenová

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru jaskyne Klenová

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru jaskyne Muráň 1

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru jaskyne Muráň 1

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Jaskyne nad kameňolomom

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Jaskyne nad kameňolomom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru jaskyne Pec

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru jaskyne Pec

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru jaskyne Večná robota

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru jaskyne Večná robota

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Mačacej jaskyne

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru Mačacej jaskyne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Hydrochemické analýzy Plavecký kras

Hydrochemické analýzy plavecký kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

Komplexný chiropterologický výskum a monitoring vo vybraných jaskyniach Malých Karpát

Komplexný chiropterologický výskum a monitoring vo vybraných jaskyniach Malých Karpát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Propojovacíkabel DRC-PC

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Barologger Edge

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

LTC Leveloger Edge M10

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

LTC Levelogger Edge M5

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

DRC kabel 82ft

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Optická čtecí hlava USB

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Levelogger App Interface pro iOS a Android, Bluetooth

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Meracia technika - DPH

Meracia technika - DPH k faktúre č. FV2019412

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Cestovné náhrady 2019

Cestovné náhrady 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209063

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011P4455018 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2209063

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Vyhotovenie a inštalácia uzáveru, vystrojenie jaskyne Okno

Uzávery a čistenie jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Hydrochemické analýzy Plavecký kras - fyz-chem a mikrobiolog. analýzy vôd, vz.č. 1458-1472

Hydrochemické analýzy Plavecký kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Batoh na fototechniku

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Statív ohybný k fotoap. a blesku

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Objektív 24-70mm k zrkadlovému fotoap. C

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
2,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Objektív 18-35 mm k zrkadlovému fotoap. B

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Zrkadlový fotoaparát C s príslušenstvom

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
2,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Micro objektív k zrkadlovému fotoap. B

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Objektív 20mm k zrkadlovému fotoap. C

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Zrkadlový fotoaparát B s príslušenstvom

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
4,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Medzikrúžky k zrkadlovému fotoap. B

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Teleobjektív 80-400 mm k zrkadl. Fotoap. B

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
2,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Plav. jaskyna, Pec PP2 vyvieračka vzč. 2990-3004

Hydrochemické analýzy vôd - Plavecký kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Biospeologický výskum netopiere - čiastková odborná analýza

Komplexný chiropterologický výskum a monitoring vo vybraných jaskyniach Malých Karpát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Plav.jaskyňa, Pece, PP2 a vyvieračky, vz. číslo 3602-3610

hydrochemické analýzy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Cestovné náhrady 2020

Cestovné náhrady 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2020

Mzdové výdavky HA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2020

Mzdové výdavky HA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2020

Mzdové výdavky HA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2020

Mzdové výdavky HA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2020

Mzdové výdavky HA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2020

Mzdové výdavky HA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2020

Mzdové výdavky HA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2020

Mzdové výdavky HA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2020

Mzdové výdavky HA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2020

Mzdové výdavky HA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2020

Mzdové výdavky HA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Súprava laboratórneho materiálu

Súprava laboratórneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Trimble Tornado GIS anténa s príslušenstvom

Trimble

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Meracie prístroje

Meracie prístroje

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

DPH k fa 210210014

DPH k fa 210210014

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Meracia klimatická jednotka

Meracia klimatická stanica

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Meracia klimatická jednotka

Meracia klimatická stanica

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

etylénglykol p.a.

chemikálie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

benzínalkohol

chemikálie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

etanol (etylalkohol) p.a. 96 %, jemný, nedenaturovaný (genetické analýzy)

chemikálie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

destilovaná voda

chemikálie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

formaldehyd p.a. 36-38 % roztok

chemikálie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

etanol (etylalkohol) 70 %, nedenaturovaný

chemikálie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

kyselina mliečna 80 %

chemikálie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2021

Mzdové výdavky PA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2021

Mzdové výdavky PA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2021

Mzdové výdavky PA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2021

Mzdové výdavky PA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2021

Mzdové výdavky PA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2021

Mzdové výdavky PA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2021

Mzdové výdavky HA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2021

Mzdové výdavky HA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2021

Mzdové výdavky HA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2021

Mzdové výdavky HA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2021

Mzdové výdavky HA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2021

Mzdové výdavky HA 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Cestovné náhrady 01-06/2021

Cestovné náhrady 01-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2021

Mzdové výdavky PA 07-09/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2021

Mzdové výdavky PA 07-09/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 9/2021

Mzdové výdavky PA 07-09/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Cestovné náhrady 07-12/2021

Cestovné náhrady 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

dočasný pútač

Dočasný pútač a stála tabuľa

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

stála tabuľa

Dočasný pútač a stála tabuľa

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Rekonštrukcia uzáveru, výmena vstupného rebríka a vybudovanie plošiny so zábradlím v Mojtínskej priepastnej jaskyni

Uzávery a čistenia jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2204043

Uzávery a čistenia jaskýň – DPH k faktúre č. 2204043

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Biospel. výskum a monitoring bezstavovcov

Biospel. výskum a monitoring bezstavovcov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Silikátová analýza RFS

Geologické analýzy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

25 ks- výbrus horniny

Geologické analýzy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Komplexný chiropterologický výskum a monitoring vo vybraných jaskyniach Malých Karpát

Komplexný chiropterologický výskum a monitoring vo vybraných jaskyniach Malých Karpát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Biospeleologický výskum a monitoring bezstavovcov

Biospeleologický výskum a monitoring bezstavovcov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
27,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Biospeleologický výskum a monitoring bezstavovcov

Biospeleologický výskum a monitoring bezstavovcov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
27,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 1/2023

Mzdové výdavky PA 1/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 6/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 4/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 5/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 2/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 3/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 1/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Pomocné speleologické práce

Pomocné speleologické práce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Vzorky vody určené na analýzu vrátane dodávky vzorkovníc

Hydrologické stopovacie skúšky - laboratórne práce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Fágová suspenzia

Hydrologické stopovacie skúšky - laboratórne práce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Mačky na ľad

Zimný výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Samoblokujúca brzda

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Slučka pre vytvorenie istiaceho bodu 120 cm

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Slučka pre vytvorenie istiaceho bodu 60 cm

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Dvojitá plochá slučka

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Nastaviteľná popruhová stúpačka

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Ručný blokant

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Hrudný blokant

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Nastaviteľný hrudný popruh

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Nožný blokant

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Istiaci prostriedok s asistovaným brzdenim

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 8/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 7/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 9/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Gumáky zelené s neoprénom veľ. 46

Gumené čižmy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Gumáky zelené s neoprénom veľ. 41

Gumené čižmy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Gumáky zelené s neoprénom veľ. 45

Gumené čižmy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Gumáky zelené s neoprénom veľ. 38

Gumené čižmy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Gumáky zelené s neoprénom veľ. 39

Gumené čižmy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Gumáky zelené s neoprénom veľ. 40

Gumené čižmy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Gumáky zelené s neoprénom veľ. 44

Gumené čižmy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Sedací úväz

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Brodiace čižmy pre pohyb v hlobkej vode 46/47

Brodiace čižmy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Brodiace čižmy pre pohyb v hlobkej vode 44/45

Brodiace čižmy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Brodiace čižmy pre pohyb v hlobkej vode 40/41

Brodiace čižmy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Statické lano s priemerom 10,5 mm, dĺžkou 60m

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Karabína so šróbovacím zámkom

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Profesionálna ochranná prilba

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Odolná čelová lampa pre prácu v sťažených pomienkach

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Postupový spojovací prostriedok

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Oválna oceľová maticová spojka

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Meranie a tvorba máp jaskýň Borinský kras

Meranie a tvorba máp jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Meranie a tvorba máp jaskýň Plavecký kras

Meranie a tvorba máp jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov IČO
Názov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO
31753604
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
IČO
35791489
Názov
GEOTECH Bratislava s. r. o.
IČO
45948992
Názov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO
17058520
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Synergon a.s.
IČO
46928073
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
Geotronics Slovakia, s.r.o.
IČO
36356654
Názov
SOFOS, s.r.o.
IČO
31318347
Názov
MIRAGE, s. r. o.
IČO
31604013
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
Ekotechnika spol. s r.o.
IČO
25147501
Názov
IBO s.r.o.
IČO
36340073
Názov
Mgr.Nora Gažová - ITOCA
IČO
32591659
Názov
Mountain Sport, s.r.o.
IČO
36399639
Názov
Ing. Szilard Simon
IČO
33720185
Názov
Blanka Lehotská - HYPSUGO
IČO
47369710
Názov
LL, s.r.o.
IČO
35735210
Názov
FISHER Slovakia, spol. s r.o.
IČO
36483095
Názov
AIR TREND, s.r.o.
IČO
36249114
Názov
Speleo Bratislava
IČO
30844843
Názov
Jaskyniari Plavecké Podhradie
IČO
37928821
Názov
Zelená Dolina, s. r. o.
IČO
48221074
Názov
brainit.sk, s. r. o.
IČO
52577465
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.