Popis projektu

Projekt rieši realizáciu 21 programov záchrany a 2 programov starostlivosti obsahujúcich spolu 26 nesprístupnených jaskýň reprezentujúcich biotop 8310 v rámci NATURA 2000. Prevažujúcou aktivitou smerujúcou k zlepšeniu alebo udržaniu súčasného stavu podzemných biotopov sú rekonštrukcie starých, zhotovenie nových uzáverov jaskýň alebo stabilizácia vnútorných častí jaskýň a ich čistenie. Novšie objavené a ešte nezmapované časti jaskýň budú zamerané s vyhotovením štandardnej mapovej dokumentácie. V rámci výskumných a monitorovacích prác budú vykonané stopovacie skúšky pre zistenie priebehu podzemného prúdenia vôd, expedičná forma klimatologického monitoringu dodá informácie o základných charakteristikách prostredia a vo vybraných jaskyniach budú umiestnené klimatické meracie stanice so záznamom údajov, uskutoční sa aj hydrologický monitoring zameraný na prietoky a vodivosť vody. V rámci projektu budú vykonané litologicko-mineralogické analýzy vzoriek z Plaveckého krasu, kde tak isto prebehne biospeleologický monitoring zameraný na bezstavovce a chiropterologický monitoring netopierov. Projekt obsahuje aj dodanie potrebného vybavenia a materiálu pre uskutočnenie odborných činností pracovníkmi Správy slovenských jaskýň.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Dolný Harmanec, Motyčky, Divín, Hrušov, Borinka, Lozorno, Plavecké Podhradie, Sološnica, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Mojtín, Dolný Lopašov, Hubina, Kraľovany, Liptovský Ján, Blatnica, Demänovská Dolina, Brzotín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.10.2021
Celková suma
453,546 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
50,887 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
15.10.2018
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia programov záchrany a starost…
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
02.11.2018
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
5,9 (ha)
Cieľ
54,53 (ha)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

skartovač REXEL MERCURY RSS2434

skartovač

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Svietidlo speleo Scurion 1200 warm wh

speleosvietidlá

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,288 €
Schválené na preplatenie
3,288 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Jaskyniarska batoh vačší Dubnik 2

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Speleo batoh Personal bag

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Chránič lakťov rucanor Elbo

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Chránič kolien rucanor protecto

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Pracovné ochranné rukavice PVC 40

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Jaskyniarska kombinéza Helix plus

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Jaskyniarska podkombineza Glis plus

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
1,399 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Fotoskrinka na snímanie kolóniinetopierov a fyzikálnych veličín

Faktúra č. 190018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,456 €
Schválené na preplatenie
30,456 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Fotoskrinka na snímanie kolóniinetopierov a fyzikálnych veličín

Faktúra č. 190018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,456 €
Schválené na preplatenie
30,456 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky PA 12/2018

mzdové výdavky PA 10-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky PA 11/2018

mzdové výdavky PA 10-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky PA 10/2018

mzdové výdavky PA 10-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky HA 11/2018

mzdové výdavky HA 11-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
726 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky HA 12/2018

mzdové výdavky HA 11-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

cestovné náhrady 11/2018

cestovné náhrady 11/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Hydrochemické analýzy Plavecký kras vz.č. 2537-2548

Hydrochemické analýzy 1

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
2,426 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Hydrochemické analýzy Plavecký kras vz.č. 3589-3600

Hydrochemické anylýzy 2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Leica DISTO S910

Meracia technika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEOTECH Bratislava s. r. o.
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Tru Pulse 360R lasérový diaľkomer

Meracia technika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEOTECH Bratislava s. r. o.
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
2,268 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Terénny odolný tablet

Meracia technika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEOTECH Bratislava s. r. o.
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Kopírovací papier A4

Kancelársky papier A3, A4

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
803 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Kopírovací papier A3

Kancelársky papier A3, A4

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Hydrochemické analýzy Plavecký kras

Hydrochemické analýzy plavecký kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

Komplexný chiropterologický výskum a monitoring vo vybraných jaskyniach Malých Karpát

Komplexný chiropterologický výskum a monitoring vo vybraných jaskyniach Malých Karpát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Propojovacíkabel DRC-PC

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Barologger Edge

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

LTC Leveloger Edge M10

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

LTC Levelogger Edge M5

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

DRC kabel 82ft

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Optická čtecí hlava USB

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Levelogger App Interface pro iOS a Android, Bluetooth

Meracia technika pre klimatické a hydrologické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Meracia technika - DPH

Meracia technika - DPH k faktúre č. FV2019412

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Cestovné náhrady 2019

Cestovné náhrady 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2019

Mzdové výdavky PA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2019

Mzdové výdavky HA 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov IČO
Názov
GEOTECH Bratislava s. r. o.
IČO
45948992
Názov
Ekotechnika spol. s r.o.
IČO
25147501
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO
17058520
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.