Popis projektu

Projekt sa týka oblastí v pôsobnosti ÚNMS SR uvedených v prílohe I nariadenia (EÚ) 2018/1724 a uznesení vlády SR č. 335/2019 k Implementácii nariadenia EP a Rady č. 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej brány v podmienkach SR: časti M2 - M4 Prílohy I (M.2 pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov, M.3 technické normy a M.4 vzájomné uznávanie výrobkov).

Projekt smeruje k implementácii postupov pre plnenie informačných povinností stanovených prílohou I, časť M nariadenia o Jednotnej digitálnej bráne v podmienkach SR. ÚNMS SR je gestorom v oblasti M2, M3 a M4. Projekt smeruje k plnému zautomatizovaniu procesov, aktualizácii predpisov v reálnom čase, a rovnako aj poskytovaniu opakujúcich sa informácií formou chatovacieho robota a jeho rozhodovacích stromov. 

Kontaktné miesto pre výrobky - automatizáciou spracovania vytvárania štatistík a prijatých žiadostí zo služby Kontaktné miesto pre výrobky zvýši efektivitu práce zamestnancov úradu.

Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov - problémy s aktuálnosťou dát a vyhľadávaním vyrieši databázový systém, ktorý bude slúžiť na manažment harmonizovaných a neharmonizovaných vnútroštátnych predpisov implementujúcich EÚ predpisy

Centrálny repozitár noriem - komplexná databáza noriem využiteľná aj pre externých používateľov.

Typ aktivity OPII PO7 v rámci špecifického cieľa 7.3 a 7.4:
- D. Riešenie cezhraničnej kompatibility:
2. Implementácia konkrétnych cezhraničných služieb pre občanov a podnikateľov. Môže ísť o úpravu existujúcich alebo implementáciu nových služieb.

Viac
Subjekt
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.10.2023
Celková suma
419,840 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
01.08.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
07.04.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
12.01.2023
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
19.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
11.04.2023
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
15.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

HP EliteBook + MS Office

Faktúra_2305034

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdové výdavky_Nasadenie_4.2.2

Mzdové výdavky_Nasadenie_4.2.2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Analýza a dizajn_1.2.1

Mzdové výdavky_Analýza a dizajn_1.2.1

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Analýza a dizajn_1.2.2

Mzdové výdavky_Analýza a dizajn_1.2.2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Analýza a dizajn_1.2.3

Mzdové výdavky_Analýza a dizajn_1.2.3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.1

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.1

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Analýza a dizajn_1.2.4

Mzdové výdavky_Analýza a dizajn_1.2.4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.2

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.3

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.4

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.5

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.5

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.6

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.6

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.7

Mzdové výdavky_Implementácia a testovanie¬_3.2.7

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Projektové aktivity_1.1.3

Mzdové výdavky_Projektové aktivity_1.1.3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Nasadenie_4.2.1

Mzdové výdavky_Nasadenie_4.2.1

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Nasadenie_4.2.3

Mzdové výdavky_Nasadenie_4.2.3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Projektové aktivity_1.1.1

Mzdové výdavky_Projektové aktivity_1.1.1

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Projektové aktivity_1.1.2

Mzdové výdavky_Projektové aktivity_1.1.2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_Projektové aktivity_1.1.4

Mzdové výdavky_Projektové aktivity_1.1.4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia a testovanie/ IT tester

Faktura_122301829_za_modul_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktura_122301829_za_modul_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ Špecialista na databázy

Faktura_122301829_za_modul_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ Projektový manažér IT projektu

Faktura_122301829_za_modul_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ IT analytik

Faktura_122301829_za_modul_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ IT programátor/ Vývojár

Faktura_122301829_za_modul_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Nasadenie/ Projektový manažér IT projektu

Faktura_122301829_za_modul_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Nasadenie/ Školiteľ pre IT systémy

Faktura_122301829_za_modul_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Nasadenie/ Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista

Faktura_122301829_za_modul_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Nasadenie/ Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktura_122301829_za_modul_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

AD_M3_Projektový manažér

Faktúra č. 122300693_ I. etapa_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AD_M3_IT architekt

Faktúra č. 122300693_ I. etapa_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AD_M3_IT analytik

Faktúra č. 122300693_ I. etapa_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AD_M3_IT analytik

Faktúra č. 122300693_ I. etapa_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AD_M3_Projektový manažér

Faktúra č. 122300693_ I. etapa_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AD_M3_IT architekt

Faktúra č. 122300693_ I. etapa_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AD_M3_IT architekt

Faktúra č. 122300693_ I. etapa_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

AD_M3_IT analytik

Faktúra č. 122300693_ I. etapa_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

AD_M3_Projektový manažér

Faktúra č. 122300693_ I. etapa_M3

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Analýza a dizajn/ IT ANALYTIK

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie/ ŠPECIALISTA PRE OBLASŤ UMELEJ INTELIGENCIE

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie/ PROJEKTOVÝ MANAŽER IT PROJEKTU

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia a testovanie/ PROJEKTOVÝ MANAŽER IT PROJEKTU

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia a testovanie/ IT PROGRAMÁTOR a VÝVOJÁR

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia a testovanie/ IT ANALYTIK

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia a testovanie/ IT TESTER

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn/ PROJEKTOVÝ MANAŽER IT PROJEKTU

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie/ PROJEKTOVÝ MANAŽER IT PROJEKTU

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Analýza a dizajn/ IT ANALYTIK

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Analýza a dizajn/ PROJEKTOVÝ MANAŽER IT PROJEKTU

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ IT TESTER

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ IT PROGRAMÁTOR a VÝVOJÁR

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ IT ANALYTIK

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ PROJEKTOVÝ MANAŽER IT PROJEKTU

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Nasadenie/ ŠPECIALISTA PRE OBLASŤ UMELEJ INTELIGENCIE

Faktura_2301155_za_modul_M4

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Nasadenie/ PROJEKTOVÝ_MANAŽER_IT_PROJEKTU

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn/ IT_ANALYTIK

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn/ PROJEKTOVÝ_MANAŽER_IT_PROJEKTU

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia a testovanie/ IT_TESTER

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia a testovanie/ IT_PROGRAMÁTOR_a_VÝVOJÁR

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia a testovanie/ IT_ANALYTIK

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia a testovanie/ PROJEKTOVÝ_MANAŽER_IT_PROJEKTU

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia a testovanie/ IT_PROGRAMÁTOR_a_VÝVOJÁR

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ IT_ANALYTIK

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ PROJEKTOVÝ_MANAŽER_IT_PROJEKTU

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Implementácia a testovanie/ IT_TESTER

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Nasadenie/ PROJEKTOVÝ_MANAŽER_IT_PROJEKTU

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Analýza a dizajn/ PROJEKTOVÝ_MANAŽER_IT_PROJEKTU

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Analýza a dizajn/ IT_ANALYTIK

Faktura_122301519_za_modul_M2

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.