Popis projektu
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
6,785,744 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
6,482,986 €
Nezrovnalosti
711 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hlavná aktivita: Zvyšovanie adresnosti …
Typ
Podpora existencie …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Hlavná aktivita: Zvyšovanie adresnosti …
Typ
Podpora existencie …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pracovníkov komunitných centier zapojených do projektu
Hodnota
196,0 (osoby)
Cieľ
195,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených komunitných centier
Hodnota
67,0 (komunitné centrum)
Cieľ
65,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
21.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet osôb MRK, ktoré sa zamestnali na pozíciách pracovníkov komunitných centier zapojených do projektu
Hodnota
51,0 (osoby)
Cieľ
50,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet programov zameraných na zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov MRK
Hodnota
426,0 (program)
Cieľ
30,0 (program)
Naposledy aktualizované
21.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet projektov, ktoré úplne alebo čiastočne zrealizovali sociálni partneri alebo mimovládne organizácie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet osôb z MRK, ktoré využili služby komunitných centier
Hodnota
16440,0 (osoby)
Cieľ
14625,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.04.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
353 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
734 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,151 €
Schválené na preplatenie
2,151 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
1,649 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,607 €
Schválené na preplatenie
9,607 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Mesto Košice - transfer KC 09/2018

Mesto Košice - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Mesto Košice - činnosť a aktivity KC 09/2018

Mesto Košice - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

SH NP KC mzdy 02/2017

SH NP KC 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
454 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,249 €
Schválené na preplatenie
9,249 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
1,590 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

SH NP KC mzdy 03/2017

SH NP KC 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
2,082 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

CP_Smorada_2017/09/20. - 21.

CP_Smorada_2017/09/20. - 21.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Mesto Giraltovce - činnosť a aktivity KC 11/2017

Mesto Giraltovce - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Mesto Medzilaborce - činnosť a aktivity KC 09/2018

Mesto Medzilaborce - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

CP_Solčanská_2017/09/21.

CP_Solčanská_2017/09/21.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Mesto Michalovce - transfer KC 09/2018

Mesto Michalovce - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Mesto Košice - transfer KC 11/2017

Mesto Košice - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Mesto Košice - činnosť a aktivity KC 11/2017

Mesto Košice - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Košice - Džungľa - transfer KC 11/2017

Košice - Džungľa - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,731 €
Schválené na preplatenie
3,731 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Košice - Džungľa - činnosť a aktivity KC 11/2017

Košice - Džungľa - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Košice - Šaca - transfer KC 11/2017

Košice - Šaca - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Košice - Šaca - činnosť a aktivity KC 11/2017

Košice - Šaca - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec - transfer KC 11/2017

Mesto Kráľovský Chlmec - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec - činnosť a aktivity KC 11/2017

Mesto Kráľovský Chlmec - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Mesto Medzilaborce - transfer KC 11/2017

Mesto Medzilaborce - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Mesto Medzilaborce - činnosť a aktivity KC 11/2017

Mesto Medzilaborce - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Mesto Michalovce - transfer KC 11/2017

Mesto Michalovce - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
1,795 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Mesto Michalovce - činnosť a aktivity KC 11/2017

Mesto Michalovce - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - transfer KC 11/2017

Obec Pečovská Nová Ves - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Rakúsy - transfer KC 11/2017

Obec Rakúsy - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Rakúsy - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Rakúsy - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Raslavice - transfer KC 11/2017

Obec Raslavice - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Obec Raslavice - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Raslavice - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Mesto Sabinov - transfer KC 11/2017

Mesto Sabinov - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Mesto Sabinov - činnosť a aktivity KC 11/2017

Mesto Sabinov - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Obec Zemplínska Teplica - transfer KC 042018

Obec Zemplínska Teplica - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,884 €
Schválené na preplatenie
8,291 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Obec Sačurov - transfer KC 11/2017

Obec Sačurov - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Obec Sačurov - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Sačurov - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Obec Slavkovce - transfer KC 11/2017

Obec Slavkovce - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Slavkovce - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Slavkovce - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Smižany - transfer KC 11/2017

Obec Smižany - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Smižany - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Smižany - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Mesto Sobrance - transfer KC 11/2017

Mesto Sobrance - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Mesto Sobrance - činnosť a aktivity KC 11/2017

Mesto Sobrance - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Mesto Spišská Nová Ves - transfer KC 11/2017

Mesto Spišská Nová Ves - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Mesto Spišská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 11/2017

Mesto Spišská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Svinia - transfer KC 11/2017

Obec Svinia - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Svinia - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Svinia - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Šarišské Jastrabie - transfer KC 11/2017

Obec Šarišské Jastrabie - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

NP KC paušálna sadzba 112017 (transfer)

NP KC paušálna sadzba 112017 (transfer)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
3,051 €
Realizácia
31.03.2018
Názov

Obec Toporec - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Toporec - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Obec Trhovište - transfer KC 11/2017

Obec Trhovište - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Obec Trhovište - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Trhovište - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Obec Veľká Lomnica - transfer KC 11/2017

Obec Veľká Lomnica - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
1,795 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Obec Veľká Lomnica - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Veľká Lomnica - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Obec Zámutov - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Zámutov - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Zámutov - transfer KC 11/2017

Obec Zámutov - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Toporec - transfer KC 11/2017

Obec Toporec - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,731 €
Schválené na preplatenie
3,731 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Obec Šarišské Jastrabie - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Šarišské Jastrabie - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Pečovská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,468 €
Schválené na preplatenie
1,344 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
1,287 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Paušalné výdavky

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
1,334 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

SH NP KC mzdy 01/2017

SH NP KC 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Obec Kamenná Poruba - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Kamenná Poruba - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Kamenná Poruba - transfer KC 11/2017

Obec Kamenná Poruba - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Jasov - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Jasov - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Jasov - transfer KC 11/2017

Obec Jasov - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Chminianske Jakubovany-činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Chminianske Jakubovany-činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Chminianske Jakubovany - transfer KC 11/2017

Obec Chminianske Jakubovany - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Mesto Giraltovce - transfer KC 11/2017

Mesto Giraltovce - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Čaňa - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Čaňa - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Čaňa - transfer KC 11/2017

Obec Čaňa - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Bystré - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Bystré - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Bystré - transfer KC 11/2017

Obec Bystré - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Ľudia a perspektíva - činnosť a aktivity KC 11/2017

Ľudia a perspektíva - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Psychosociálne centrum - činnosť a aktivity KC 11/2017

Psychosociálne centrum - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Psychosociálne centrum - transfer KC 11/2017

Psychosociálne centrum - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

OZ NOVÁ ŠANCA V MEDZIBODROŽÍ - činnosť a a aktivity KC 11/2017

OZ NOVÁ ŠANCA V MEDZIBODROŽÍ - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

OZ Nová Šanca v Medzibodroží - transfer KC 11/2017

OZ NOVÁ ŠANCA v MEDZIBODROŽÍ - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,945 €
Schválené na preplatenie
2,945 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

KARI - činnosť a aktivity KC 11/2017

KARI - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

KARI-transfer 11/2017

KARI- transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,945 €
Schválené na preplatenie
2,945 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

HKK SK - činnosť a aktivity KC 11/2017

HKK SK - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

HKK SK n.o. - transfer KC 11/2017

HKK SK n.o. - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,945 €
Schválené na preplatenie
2,945 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Ľudia a perspektíva - transfer KC 11/2017

Ľudia a perspektíva - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,940 €
Schválené na preplatenie
1,940 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

ANIMA n.o - transfer KC 11/2017

ANIMA n.o - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,940 €
Schválené na preplatenie
1,940 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Obec Červenica - činnosť a aktivity KC 11/2017

Obec Červenica - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Červenica - transfer KC 11/2017

Obec Červenica - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Človek v ohrození - KC - činnosť a aktivity KC 11/2017

Človek v ohrození - KC - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Človek v ohrození - KC - transfer KC 11/2017

Človek v ohrození - KC - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,945 €
Schválené na preplatenie
2,945 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Človek v ohrození - KC - činnosť a aktivity KC 11/2017

Človek v ohrození - KC - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Človek v ohrození - KC - transfer KC 11/2017

Človek v ohrození - KC - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,945 €
Schválené na preplatenie
2,945 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Arcidiecézna charita KE - KC - činnosťa a aktivity KC 11/2017

Arcidiecézna charita KE - KC - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Arcidiecézna charita KE - KC - transfer KC 11/2017

Arcidiecézna charita KE - KC - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,945 €
Schválené na preplatenie
2,945 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Arcidiecézna charita KE - KC -činnosť a aktivity KC 11/2017

Arcidiecézna charita KE - KC -činnosť a aktivity 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Arcidiecézna charita KE - KC -transfer KC 11/2017

Arcidiecézna charita KE - KC - transfer KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,945 €
Schválené na preplatenie
2,945 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

ANIMA - činnosť a aktivity KC 11/2017

ANIMA - činnosť a aktivity KC 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Mestská časť Košice - Džungľa - činnosť a aktivity KC 09/2018

Mestská časť Košice - Džungľa - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Mestská časť Košice - Džungľa - transfer KC 09/2018

Mestská časť Košice - Džungľa - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Mestská časť Košice - Šaca - transfer KC 09/2018

Mestská časť Košice - Šaca - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mestská časť Košice - Šaca - činnosť a aktivity KC 09/2018

Mestská časť Košice - Šaca - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec - transfer KC 09/2018

Mesto Kráľovský Chlmec - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec - činnosť a aktivity KC 09/2018

Mesto Kráľovský Chlmec - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Bystré - transfer KC 042018

Obec Bystré - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

CP_Solčanská_2017/09/06. - 08.

CP_Solčanská_2017/09/06. - 08.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

CP_Príhodová_2017/09/20. - 29.

CP_Príhodová_2017/09/20. - 29.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

CP_Príhodová_2017/09/06. - 13.

CP_Príhodová_2017/09/06. - 13.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

CP_Mirgová_2017/09/20. - 28.

CP_Mirgová_2017/09/20. - 28.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Obec Raslavice - transfer KC 042018

Obec Raslavice - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Rakúsy - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Rakúsy - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Kamenná Poruba - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Kamenná Poruba - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Lenartov - transfer KC 09/2018

Obec Lenartov - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
2,233 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

CP_Mirgová_2017/09/04. - 08.

CP_Mirgová_2017/09/04. - 08.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

Ľudia a perspektíva- transfer KC042018

Ľudia a perspektíva- transfer KC042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

CP_Mihalčin_2017/09/28.

CP_Mihalčin_2017/09/28.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

OZ Nová Šanca v Medzibodroží - činnosť a aktivity KC 042018

OZ Nová Šanca v Medzibodroží - činnosť a aktivity KC042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

Obec Lenartov -činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Lenartov -činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Mesto Levoča - transfer KC 09/2018

Mesto Levoča - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

CP_Mihalčin_2017/09/20. - 21.

CP_Mihalčin_2017/09/20. - 21.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

CP_Mihalčin_2017/09/06. - 27.

CP_Mihalčin_2017/09/06. - 27.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

CP_Jurčišinová_2017/09/20. - 28.

CP_Jurčišinová_2017/09/20. - 28.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

CP_Jurčišinová_2017/09/04. - 13.

CP_Jurčišinová_2017/09/04. - 13.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

CP_Chromá_2017/09/25. - 29.

CP_Chromá_2017/09/25. - 29.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

CP_Chromá_2017/09/20. - 22.

CP_Chromá_2017/09/20. - 22.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

CP_Chromá_2017/09/11. - 13.

CP_Chromá_2017/09/11. - 13.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

CP_Chromá_2017/09/04. - 08.

CP_Chromá_2017/09/04. - 08.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

CP_Gaszová_2017/09/27.

CP_Gaszová_2017/09/27.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Mesto Levoča - činnosť a aktivity KC 09/2018

Mesto Levoča - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mesto Medzilaborce - transfer KC 09/2018

Mesto Medzilaborce - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

ANIMA - činnosť a aktivity KC 042018

ANIMA - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Človek v ohrození - činnosť a aktivity KC 042018

Človek v ohrození - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

CP_Gaszová_2017/09/26.

CP_Gaszová_2017/09/26.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

CP_Gaszová_2017/09/22.

CP_Gaszová_2017/09/22.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Obec Smižany - transfer KC 042018

Obec Smižany - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

Obec Toporec - transfer KC 42018

Obec Toporec - transfer KC 42018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Ostrovany - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Ostrovany - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mesto Giraltovce - činnosť a aktivity KC 042018

Mesto Giraltovce - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Raslavice - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Raslavice - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Slavkovce - transfer KC 042018

Obec Slavkovce - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Malá Domaša -činnosť a aktiivty KC 042018

Obec Malá Domaša -činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Bystré - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Bystré - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - transfer KC 09/2018

Obec Pečovská Nová Ves - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Červenica - transfer KC 042018

Obec Červenica - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

CP_Gaszová_2017/09/20.- 21.

CP_Gaszová_2017/09/20.- 21.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

CP_Barančíková_2017/09/22.- 29.

CP_Barančíková_2017/09/22.- 29.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

CP_Barančíková_2017/09/05.- 21.

CP_Barančíková_2017/09/05.- 21.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

CP_Smorada_2017/08/17.- 25.

CP_Smorada_2017/08/17.- 25.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/08/30.- 31.

CP_Solčanská_2017/08/30.- 31.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/08/21.- 25.

CP_Solčanská_2017/08/21.- 25.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/08/18.

CP_Solčanská_2017/08/18.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/08/15.

CP_Solčanská_2017/08/15.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

CP_Barančíková/2017/01/18.,26.

CP_Barančíková/2017/01/18.,26.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
03.05.2017
Názov

Obec Trhovište - transfer KC 042018

Obec Trhovište - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Slavkovce - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Slavkovce - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Zámutov - transfer KC 042018

Obec Zámutov - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Toporec - činnosť a aktivity KC 42018

Obec Toporec - činnosť a aktivity KC 42018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Červenica - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Červenica - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Malá Domaša - transfer KC 042018

Obec Malá Domaša - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

CP_Chromá_2017/01/26.

CP_Chromá_2017/01/26.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Mihalčin_2017/01/26.

CP_Mihalčin_2017/01/26.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Mihalčin_2017/01/30.

CP_Mihalčin_2017/01/30.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

CP_Barančíková_2017/02/06.-28.

CP_Barančíková_2017/02/06.-28.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Obec Zámutov - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Zámutov - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Kamenná Poruba - transfer KC 042018

Obec Kamenná Poruba - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Ľudia a perspektíva- činnosť a aktivity KC042018

Ľudia a perspektíva- činnosť a aktivity KC042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

Obec Sačurov - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Sačurov - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

CP_Gazsová_2017/02/28.

CP_Gazsová_2017/02/28.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
03.05.2017
Názov

CP_Mihalčin_2017/02/06.-09.

CP_Mihalčin_2017/02/06.-09.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Príhodová_2017/02/28.

CP_Príhodová_2017/02/28.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

CP_Príhodová_2017/02/01.-09.

CP_Príhodová_2017/02/01.-09.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Arcidiecézna charita Košice - činnosť a aktivity KC 042018

Arcidiecézna charita Košice - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

CP_Smorada_2017/02/20.-22.

CP_Smorada_2017/02/20.-22.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Človek v ohrození - činnosť a aktivity KC 042018

Človek v ohrození - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Michalovce - činnosť a aktivity KC 09/2018

Mesto Michalovce - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Smižany - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Smižany - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

Obec Ostrovany - transfer KC 09/2018

Obec Ostrovany - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mesto Giraltovce - transfer KC 042018

Mesto Giraltovce - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Človek v ohrození n.o., transfer 10/2018

Človek v ohrození n.o., transfer 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Človek v ohrození n.o., transfer 10/2018

Človek v ohrození n.o., transfer 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

HKK SK n.o. - transfer KC 042018

HKK SK n.o. - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Trhovište - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Trhovište - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Rakúsy - transfer KC 09/2018

Obec Rakúsy - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Sačurov - transfer KC 042018

Obec Sačurov - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Rakúsy - transfer KC 042018

Obec Rakúsy - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Psychosociálne centrum - činnosť a aktivity KC 042018

Psychosociálne centrum - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

OZ Nová Šanca v Medzibodroží - transfer KC042018

OZ Nová Šanca v Medzibodroží - transfer KC042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

ANIMA - transfer KC 042018

ANIMA - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

HKK SK n.o. - činnosť a aktivity KC 042018

HKK SK n.o. - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Arcidiecézna charita Košice- transfer KC KC 042018

Arcidiecézna charita Košice - transfer KC KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,015 €
Schválené na preplatenie
2,015 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Levoča - transfer KC 042018

Mesto Levoča - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Jasov - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Jasov - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Zemplínska Teplica - transfer KC 01-032018

Obec Zemplínska Teplica - transfer KC 01-032018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,593 €
Schválené na preplatenie
5,593 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Psychosociálne centrum - transfer KC 042018

Psychosociálne centrum - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

Človek v ohrození - transfer KC 042018

Človek v ohrození - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Arcidiecézna charita Košice - transfer KC 042018

Arcidiecézna charita Košice - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Arcidiecézna charita Košice- činnosť a ativity KC 042018

Arcidiecézna charita Košice- činnosť a ativity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Človek v ohrození - transfer KC 042018

Človek v ohrození - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Spišská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 042018

Mesto Spišská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Chminianske Jakubovany - transfer KC 042018

Obec Chminianske Jakubovany - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Veľká Lomnica - transfer KC 042018

Obec Veľká Lomnica - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Sabinov - činnosť a aktivity KC 042018

Mesto Sabinov - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - transfer KC 042018

Obec Pečovská Nová Ves - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Košice - trasnfer KC 042018

Mesto Košice - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
2,233 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Medzilaborce - činnosť a aktivity KC 0402018

Mesto Medzilaborce - činnosť a aktivity KC 0402018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

CP_Solčanská_2017/02/20.

CP_Solčanská_2017/02/20.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/02/15.

CP_Solčanská_2017/02/15.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/02/03.

CP_Solčanská_2017/02/03.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/02/08.- 09.

CP_Solčanská_2017/02/08.- 09.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/02/28.-03/03.

CP_Solčanská_2017/02/28.-03/03.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/02/21.-22.

CP_Solčanská_2017/02/21.-22.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Barančíková_2017/03/01.-31.

CP_Barančíková_2017/03/01.-31.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

CP_Gazsová_2017/03/08.

CP_Gazsová_2017/03/08.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

CP_Gazsová_2017/03/27.-30.

CP_Gazsová_2017/03/27.-30.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

CP_Chromá_2017/03/29.-30.

CP_Chromá_2017/03/29.-30.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

CP_Mihalčin_2017/03/27.-31.

CP_Michalcin_2017/03/27.-28.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

Obec Bystré - transfer KC 05/2018

Obec Bystré - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

CP_Mirgová_2017/03/29.-30.

CP_Mirgová_2017/03/29.-30.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

CP_Mirgová_2017/03/03.

CP_Mirgová_2017/03/03.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Príhodová_2017/03/01.-06.

CP_Príhodová_2017/03/01.-06.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

CP_Smorada_2017/03/29.-30.

CP_Smorada_2017/03/29.-30.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
03.05.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/03/31.

CP_Solčanská_2017/03/31.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
03.05.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/03/07.-08.

CP_Solčanská_2017/03/07.-08.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/03/30.

CP_Solčanská_2017/03/30.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
03.05.2017
Názov

HKK SK n.o. - činnosť a aktivity KC 10/2018

HKK SK n.o. - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

HKK SK n.o. - transfer KC 10/2018

HKK SK n.o. - transfer KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Mestská časť Košice - Džungľa - činnosť a aktivity KC 042018

Mestská časť Košice - Džungľa - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Soľ - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Soľ - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Zemplínska Teplica - činnosť a aktivity KC01-032018

Obec Zemplínska Teplica - činnosť a aktivity KC 01-032018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2018
Názov

KARI - transfer KC 042018

KARI - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Mesto Levoča - činnosť a aktivity KC 042018

Mesto Levoča - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Šarišské Jastrabie - transfer KC 042018

Obec Šarišské Jastrabie - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Sabinov - transfer KC 042018

Mesto Sabinov - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Medzilaborce - transfer KC 042018

Mesto Medzilaborce - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mestská časť Košice - Džungľa - transfer KC 042018

Mestská časť Košice - Džungľa - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Michalovce - transfer KC 042018

Mesto Michalovce - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

KARI - činnosť a aktivity KC 042018

KARI - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Pečovská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Mesto Spišská Nová Ves - transfer KC 042018

Mesto Spišská Nová Ves - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Zemplínska Teplica - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Zemplínska Teplica - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Rudňany - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Rudňany - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Veľká Lomnica - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Veľká Lomnica - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Sobrance - transfer KC 042018

Mesto Sobrance - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Čaňa - transfer KC 042018

Obec Čaňa - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Košice - činnosť a aktivity KC 042018

Mesto Košice - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec - transfer KC 042018

Mesto Kráľovský Chlmec - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Jarovnice - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Jarovnice - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Jasov - transfer KC 042018

Obec Jasov - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Chminianske Jakubovany - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Chminianske Jakubovany - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Šarišské Jastrabie - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Šarišské Jastrabie - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Rakúsy - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Rakúsy - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Svinia - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Svinia - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Sobrance - činnosť a aktivity KC 042018

Mesto Sobrance - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Čaňa - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Čaňa - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mestská časť Košice - Šaca - činnosť a aktivity KC 042018

Mestská časť Košice - Šaca - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Jarovnice - transfer KC 042018

Obec Jarovnice - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Soľ - transfer KC 042018

Obec Soľ - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Svinia - transfer KC 042018

Obec Svinia - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Obec Rudňany - transfer KC 09/2018

Obec Rudňany - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 042018

Obec Pečovská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec - činnosť a aktivity KC 042018

Mesto Kráľovský Chlmec - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mestská časť Košice - Šaca - transfer KC 042018

Mestská časť Košice - Šaca - transfer KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Mesto Michalovce - činnosť a aktivity KC 042018

Mesto Michalovce - činnosť a aktivity KC 042018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

NP KC paušálna sadzba 042018(transfer)

NP KC paušálna sadzba 042018(transfer)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,708 €
Schválené na preplatenie
3,708 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

Mesto Sabinov- činnosť a aktivity KC 09/2018

Mesto Sabinov- činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

CP_Gazsová_2017/02/21.-22.

CP_Gazsová_2017/02/21.-22.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

CP_Chromá_2017/02/20-22.

CP_Chromá_2017/02/20.-22.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Cromá_2017/02/01.-09.

CP_Chromá_2017/02/01-09.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Mihalčin_2017/02/20.-24.

CP_Mihalčin_2017/02/20.-24.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Mihalčin_2017/02/15.

CP_Mihalčin_2017/02/15.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
03.04.2017
Názov

CP_Mirgová2017/02/20.-22.

CP_Mirgová2017/02/20.-22.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

CP_Príhodová_2017/02/14.-16.

CP_Príhodová_2017/02/14.-16.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/08/09.-10.

CP_Solčanská_2017/08/09.-10.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
05.09.2017
Názov

CP_Príhodová_2017/08/21.

CP_Príhodová_2017/08/21.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Mesto Sabinov- transfer KC 09/2018

Mesto Sabinov- transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Slavkovce - transfer KC 09/2018

Obec Slavkovce - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Smižany - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Smižany - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Soľ - transfer KC 09/2018

Obec Soľ - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Smižany - transfer KC 09/2018

Obec Smižany - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Slavkovce - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Slavkovce - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Mesto Sobrance - transfer KC 09/2018

Mesto Sobrance - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Mesto Sobrance - činnosť a aktivity KC 09/2018

Mesto Sobrance - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Mesto Spišská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 09/2018

Mesto Spišská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Soľ - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Soľ - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mesto Spišská Nová Ves - transfer KC 09/2018

Mesto Spišská Nová Ves - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

ANIMA n.o. - činnosť a aktivity KC 05/2018

ANIMA n.o. - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

ANIMA n.o. - transfer KC 05/2018

ANIMA n.o. - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Arcidiecézna charita Košice - transfer KC 052018

Arcidiecézna charita Košice - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,208 €
Schválené na preplatenie
3,208 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Arcidiecézna charita Košice - transfer KC 05/2018

Arcidiecézna charita Košice - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

ANIMA n.o. - transfer KC 09/2018

ANIMA n.o. - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
1,192 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Spišská Teplica - transfer KC 08/2018

Obec Spišská Teplica - transfer KC 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
2,233 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Arcidiecézna charita Košice -transfer KC 09/2018

Arcidiecézna charita Košice -transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Spišská Teplica - transfer KC 09/2018

Obec Spišská Teplica - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
2,233 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

CP_Príhodová_2017/08/07.- 16.

CP_Príhodová_2017/08/07.- 16.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

CP_Príhodová_2017/08/01.- 02.

CP_Príhodová_2017/08/01.- 02.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

CP_Mirgová_2017/08/24.- 31.

CP_Mirgová_2017/08/24.- 31.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

CP_Mirgová_2017/08/16.- 22.

CP_Mirgová_2017/08/16.- 22.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

CP_Mirgová_2017/08/07.- 09.

CP_Mirgová_2017/08/07.- 09.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

CP_Mihalčin_2017/08/25.- 30.

CP_Mihalčin_2017/08/25.- 30.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

HKK SK n.o. - transfer KC 05/2018

HKK SK n.o. - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Mestská časť Košice - Džungľa - činnosť a aktivity KC 10/2018

Mestská časť Košice - Džungľa - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Mestská časť Košice - Šaca - transfer KC 10/2018

Mestská časť Košice - Šaca - transfer KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Mestská časť Košice - Šaca - činnosť a aktivity KC 10/2018

Mestská časť Košice - Šaca - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

KARI - činnosť a aktivity KC 10/2018

KARI - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Človek v ohrození n.o. - činnosť a aktivity KC 05/2018

Človek v ohrození n.o. - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

KARI - činnosť a aktivity KC 05/2018

KARI - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Človek v ohrození n.o. - činnosť a aktivity KC 05/2018

Človek v ohrození n.o. - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

CP_Mihalčin_2017/08/07.- 22.

CP_Mihalčin_2017/08/07.- 22.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

OZ Nová Šanca v Medzibodroží - činnosť a aktivity KC 05/42018

OZ Nová Šanca v Medzibodroží - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

NP KC paušálna sadzba 2018/03-06

NP KC paušálna sadzba 2018/03-06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

CP_Mihalčin_2017/08/02.- 03.

CP_Mihalčin_2017/08/02.- 03.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

CP_Jurčišinová_2017/08/17.- 24.

CP_Jurčišinová_2017/08/17.- 24.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

NP KC Sumarizačný hárok - personálne výdavky - dohody 2018/03-06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
2,244 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Obec Bystré - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Bystré - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Čaňa - transfer KC 05/2018

Obec Čaňa - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Červenica - činnosť a aktivity KC 052018

Obec Červenica - činnosť a aktivity KC 052018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

CP_Jurčišinová_2017/08/01.- 09.

CP_Jurčišinová_2017/08/01.- 09.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

CP_Chromá_2017/08/24.- 28.

CP_Chromá_2017/08/24.- 28.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

CP_Chromá_2017/08/11.- 25.

CP_Chromá_2017/08/11.- 25.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
938 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Obec Chminianske Jakubovany - činnosť a aktivity KC 052018

Obec Chminianske Jakubovany - činnosť a aktivity KC 052018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Jasov - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Jasov - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

NPKC paušálna sadzba 201807

NP KC paušálna sadzba 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,871 €
Schválené na preplatenie
1,871 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,718 €
Schválené na preplatenie
3,718 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,632 €
Schválené na preplatenie
9,632 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Mesto Košice - transfer KC 05/2018

Mesto Košice - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mestská časť Košice Džungľa - transfer KC 05/2018

Mestská časť Košice Džungľa - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mestská časť Košice -Šaca - transfer KC 05/2018

Mestská časť Košice -Šaca - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Ľudia a perspektíva - transfer KC 10/2018

Ľudia a perspektíva - transfer KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Arcidiecézna charita Košice - činnosť a aktivity KC 05/2018

Arcidiecézna charita Košice - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Arcidiecézna charita Košice - činnosť a aktivity KC 05/2018

Arcidiecézna charita Košice - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Človek v ohrození- transfer KC 05/2018

Človek v ohrození- transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Ľudia a perspektíva- činnosť a aktivity KC 05/2018

Ľudia a perspektíva- činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Psychosociálne centrum - transfer KC 05/2018

Psychosociálne centrum - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Obec Červenica - transfer KC 052018

Obec Červenica - transfer KC 052018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Chminianske Jakubovany - transfer KC 05/2018

Obec Chminianske Jakubovany - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Jasov - transfer KC 05/2018

Obec Jasov - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Košice -činnosť a aktivity KC 05/2018

Mesto Košice -činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mestská časť Košice Džungľa - činnosť a aktivity KC 05/2018

Mestská časť Košice Džungľa - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Lenartov - transfer KC 05/2018

Obec Lenartov - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,523 €
Schválené na preplatenie
1,017 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Mesto Levoča- transfer KC 05/2018

Mesto Levoča- transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Medzilaborce - činnosť a aktivity KC 05/2018

Mesto Medzilaborce - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Pečovská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201807

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP KC paušálna sadzba 201806

NP KC paušálna sadzba 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
318 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Obec Raslavice - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Raslavice - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Slavkovce - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Slavkovce - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Smižany - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Smižany - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Soľ - transfer KC 05/2018

Obec Soľ - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,766 €
Schválené na preplatenie
5,683 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Obec Svinia - transfer KC 05/2018

Obec Svinia - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Človek v ohrození n.o. - transfer KC 05/2018

Človek v ohrození - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

HKK SK n.o. - činnosť a aktivity KC 052018

HKK SK n.o. - činnosť a aktivity KC 052018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Ľudia a perspektíva- transfer KC 052018

Ľudia a perspektíva- transfer KC 052018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

OZ Nová Šanca v Medzibodroží - transfer KC 05/2018

OZ Nová Šanca v Medzibodroží - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Mesto Medzilaborce - činnosť a aktivity KC 10/2018

Mesto Medzilaborce - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Obec Čaňa - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Čaňa - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Giraltovce - činnosť a aktivity KC 05/2018

Mesto Giraltovce - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Jarovnice - činnosť a aktivity KC 052018

Obec Jarovnice - činnosť a aktivity KC 052018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Kamenná Poruba - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Kamenná Poruba - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Lenartov - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Lenartov - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Malá Domaša - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Malá Domaša - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Michalovce - činnosť a aktivity KC 05/2018

Mesto Michalovce - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Sabinov - činnosť a aktivity KC 05/2018

Mesto Sabinov - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Slavkovce - transfer KC 05/2018

Obec Slavkovce - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Sobrance - transfer KC 05/2018

Mesto Sobrance - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Toporec - transfer KC 05/2018

Obec Toporec - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Trhovište - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Trhovište - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
717 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,034 €
Schválené na preplatenie
9,034 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,768 €
Schválené na preplatenie
1,768 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH mzdy 10/2016

SH mzdy 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

SH mzdy 11/2016

SH mzdy 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
1,057 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201806

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,571 €
Schválené na preplatenie
3,571 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Obec Zámutov - transfer KC 05/2018

Obec Zámutov - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

KARI - transfer KC 05/2018

KARI - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Psychosociálne centrum - činnosť a aktivity KC 052018

Psychosociálne centrum - činnosť a aktivity KC 052018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Mesto Giraltovce - činnosť a aktivity KC 10/2018

Mesto Giraltovce - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Mesto Giraltovce - transfer KC 05/2018

Mesto Giraltovce - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Jarovnice - transfer KC 052018

Obec Jarovnice - transfer KC 052018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Kamenná Poruba - transfer KC 05/2018

Obec Kamenná Poruba - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mestská časť Košice -Šaca - činnosť a aktivity KC 05/2018

Mestská časť Košice -Šaca - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec - činnosť a aktivity KC 05/2018

Mesto Kráľovský Chlmec - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

SH mzdy 11/2016

SH mzdy 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

SH mzdy 11/2016

SH mzdy 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

SH mzdy 11/2016

SH mzdy 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
567 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

SH mzdy 11/2016

SH mzdy 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,429 €
Schválené na preplatenie
6,465 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

SH mzdy 11/2016

SH mzdy 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
359 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

SH mzdy 11/2016

SH mzdy 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

SH mzdy 11/2016

SH mzdy 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,846 €
Schválené na preplatenie
1,221 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

SH mzdy 11/2016

SH mzdy 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

SH mzdy 12/2016

SH mzdy 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
427 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

SH mzdy 12/2016

SH mzdy 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

SH mzdy 12/2016

SH mzdy 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

SH mzdy 12/2016

SH mzdy 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

SH mzdy 12/2016

SH mzdy 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,403 €
Schválené na preplatenie
7,808 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

SH mzdy 12/2016

SH mzdy 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

SH mzdy 12/2016

SH mzdy 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

SH mzdy 12/2016

SH mzdy 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
1,258 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

SH mzdy 12/2016

SH mzdy 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

SH mzdy 12/2016

SH mzdy 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

ANIMA n.o. činnosti a aktivity KC 09/2018

ANIMA n.o. činnosti a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

CP_Chromá_2017/08/01.- 10.

CP_Chromá_2017/08/01.- 10.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

CP_Gaszová_2017/08/10.

CP_Gaszová_2017/08/10.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

CP_Gaszová_2017/08/08.

CP_Gaszová_2017/08/08.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Obec Malá Domaša - transfer KC 052018

Obec Malá Domaša - transfer KC 052018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Michalovce - transfer KC 05/2018

Mesto Michalovce - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Rakúsy - transfer KC 05/2018

Obec Rakúsy - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Raslavice - transfer KC 05/2018

Obec Raslavice - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Sačurov - transfer KC 05/2018

Obec Sačurov - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Smižany - transfer KC 05/2018

Obec Smižany - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Sobrance - činnosť a aktivity KC 05/2018

Mesto Sobrance - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Spišská Nová Ves - transfer KC 05/2018

Mesto Spišská Nová Ves - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
2,012 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Svinia - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Svinia - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec - transfer KC 05/2018

Mesto Kráľovský Chlmec - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Levoča- činnosť a aktivity KC 05/2018

Mesto Levoča- činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Medzilaborce - transfer KC 05/2018

Mesto Medzilaborce - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - transfer KC 05/2018

Obec Pečovská Nová Ves - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

NP KC paušálna sadzba 201805

NP KC paušálna sadzba 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
487 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,152 €
Schválené na preplatenie
3,152 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,673 €
Schválené na preplatenie
1,673 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 2018/05

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
507 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

NP KC sumarizačný hárok personálne náklady 201805

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,775 €
Schválené na preplatenie
8,775 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

CP_Barančíková_2017/08/10.-24.

CP_Barančíková_2017/08/10.-24.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

NP KC paušálna sadzba 201804

NP KC paušálna sadzba 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
458 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
1,537 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
705 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,785 €
Schválené na preplatenie
2,785 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,175 €
Schválené na preplatenie
8,175 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NPKC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

NP KC sumarizačný hárok personálne výdavky 201804

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Obec Spišská Teplica - činnosť a aktivity KC 08/2018

Obec Spišská Teplica - činnosť a aktivity KC 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Spišská Teplica - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Spišská Teplica - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Svinia - transfer KC 09/2018

Obec Svinia - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Svinia - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Svinia - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Šarišské Jastrabie -transfer KC 09/2018

Obec Šarišské Jastrabie -transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Šarišské Jastrabie - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Šarišské Jastrabie - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Toporec - transfer KC 09/2018

Obec Toporec - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Zemplínska Teplica - transfer KC 09/2018

Obec Zemplínska Teplica - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Toporec - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Toporec - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Trhovište - transfer KC 09/2018

Obec Trhovište - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Trhovište - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Trhovište - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Veľká Lomnica - transfer KC 09/2018

Obec Veľká Lomnica - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Veľká Lomnica - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Veľká Lomnica - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Obec Zámutov - transfer KC 09/2018

Obec Zámutov - transfer KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Zámutov - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Zámutov - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Zemplínska Teplica - činnosť a aktivity KC 09/2018

Obec Zemplínska Teplica - činnosť a aktivity KC 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Človek v ohrození n.o. činnosti a aktivity KC 10/2018

Človek v ohrození n.o. činnosti a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Obec Rakúsy - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Rakúsy - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Sabinov - transfer KC 05/2018

Mesto Sabinov - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Sačurov - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Sačurov - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Soľ - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Soľ - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Spišská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 05/2018

Mesto Spišská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Šarišské Jastrabie - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Šarišské Jastrabie - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Trhovište - transfer KC 05/2018

Obec Trhovište - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Zámutov - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Zámutov - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Šarišské Jastrabie - transfer KC 05/2018

Obec Šarišské Jastrabie - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Veľká Lomnica - transfer KC 05/2018

Obec Veľká Lomnica - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

CP_Barančíková_2017/08/01.-09.

CP_Barančíková_2017/08/01.-09.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/07/25.

CP_Solčanská_2017/07/25.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

Obec Zemplínska Teplica - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Zemplínska Teplica - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

NP KC paušálna sadzba 05/2018 (transfer)

NP KC paušálna sadzba 05/2018 (transfer)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,635 €
Schválené na preplatenie
3,635 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Obec Toporec - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Toporec - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Veľká Lomnica - činnosť a aktivity KC 05/2018

Obec Veľká Lomnica - činnosť a aktivity KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Obec Zemplínska Teplica - transfer KC 05/2018

Obec Zemplínska Teplica - transfer KC 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Mesto Košice - činnosť a aktivity KC 10/2018

Mesto Košice - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec - činnosť a aktivity KC 10/2018

Mesto Kráľovský Chlmec - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Mesto Michalovce - činnosť a aktivity KC 10/2018

Mesto Michalovce - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Anima n.o. - činnosť a aktivity K C022018

Anima n.o. - činnosť a aktivity KC 022018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

CP_Solčanská_2017/07/17.-21.

CP_Solčanská_2017/07/17.-21.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

CP_Solčanská_2017/07/03.-04.

CP_Solčanská_2017/07/03.-04.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Arcidiecézna charita - transfer KC 022018

Arcidiecézna charita - transfer KC 022018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

CP_Príhodová_2017/07/24.-31.

CP_Príhodová_2017/07/24.-31.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

CP_Príhodová_2017/07/18.-20.

CP_Príhodová_2017/07/18.-20.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

CP_Príhodová_2017/07/03.-14.

CP_Príhodová_2017/07/03.-14.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

CP_Mirgová_2017/07/31.

CP_Mirgová_2017/07/31.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Mesto Stará Ľubovňa - transfer KC 10/2018

Mesto Stará Ľubovňa - transfer KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Obec Bystré - činnosť a aktivity KC 10/2018

Obec Bystré - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Obec Jasov - transfer KC 10/2018

Obec Jasov - transfer KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Obec Kamenná Poruba - činnosť a aktivity KC 10/2018

Obec Kamenná Poruba - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Mesto Sobrance - činnosť a aktivity KC 10/2018

Mesto Sobrance - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Mesto Stará Ľubovňa - činnosť a aktivity KC 10/2018

Mesto Stará Ľubovňa - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Miesto v dome - činnosť a aktivity KC 10/2018

Miesto v dome - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Miesto v dome - transfer KC 10/2018

Miesto v dome - transfer KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

OZ SAMARIA - činnosť a aktivity KC 10/2018

OZ SAMARIA - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Obec Čaňa - činnosť a aktivity KC 10/2018

Obec Čaňa - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Obec Červenica - činnosť a aktivity KC 10/2018

Obec Červenica - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Obec Jasov - činnosť a aktivity KC 10/2018

Obec Jasov - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Obec Jarovnice - činnosť a aktivity KC 10/2018

Obec Jarovnice - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Obec Rakúsy - transfer KC 10/2018

Obec Rakúsy - transfer KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
3,055 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Obec Sačurov - činnosť a aktivity KC 10/2018

Obec Sačurov - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

CP_Mirgová_2017/07/25. -27.

CP_Mirgová_2017/07/25. -27.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Obec Malá Domaša - činnosť a aktivity KC 10/2018

Obec Malá Domaša - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 10/2018

Obec Pečovská Nová Ves - činnosť a aktivity KC 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

CP_Mirgová_2017/07/17.

CP_Mirgová_2017/07/17.