Popis projektu

V rámci súčasne vyhlásených území európskeho významu Ďumbierske Tatry (SKUEV0302), Kráľovohoľské Tatry (SKUEV0310), Salatín (SKUEV0197), Turková (SKUEV0296) a Chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry (SKCHVU018) chýbala schválená dokumentácia ochrany prírody v podobe programu starostlivosti a preto sa vypracovala Ďalšia dokumentácia starostlivosti o biotopy, druhy európskeho významu a druhy vtákov v projektovom území v rámci starostlivosti o časti SKUEV0302 Ďumbierske Tatry, SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry, SKUEV0197 Salatín a SKUEV0296 Turková a v SKCHVU018 Nízke Tatry na obdobie 2022 - 2028 (ďalej len „ďalšia dokumentácia“) nahrádzajúca tieto programy starostlivosti. Uvedená „ďalšia dokumentácia“ bola vypracovaná pre celé delimitované územie o výmere 10 494,92 hektára lesných pozemkov. Dokumentácia uvažuje z použitím sedemnástich rôznych opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť, alebo udržať  stav biotopu, či biotopu druhu. Predkladaným projektom bude žiadateľ realizovať 13 opatrení, pričom sa vylúčili: zber semena (11), kosenie (10), premena drevinového zloženia (6) a jemnejšie spôsoby obnovy (2). Ďalšia dokumentácia je dostupná na: https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/dalsia-dokumentacia-k-op-kzp/priloha-1_dalsia-dokumentacia-ochrany-prirody-s-napant.pdf

Viac
Subjekt
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
1,919,511 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zlepšovanie stavu biotopov a druhov eur…
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
662,26 (ha)
Cieľ
2877,8 (ha)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č.: 20230336, Drobné ručné náradie

Faktúra č.: 20230336

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

FA batohy

FA Ferrino Batohy

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

FA GPS

FA GPS

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

FA IKT

FA IKT

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

FA Renovia

FA Renovia

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

FA Renovia

FA Renovia

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

FA Oblečenie

FA oblečenie

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

FA MTV

FA MTV

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

FA Meindl obuv

FA Meindl obuv

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

FA Muck obuv

FA Muck obuv

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

FA Tetrao obuv

FA Tetrao obuv

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

FA vozíky

FA vozíky

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

FA štiepkovač

FA štiepkovač

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

FA ďalekohľady

FA ďalekohľady

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

FA drony

FA drony

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

FA fototechnika

FA fototechnika

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

FA fotopasce

FA fotopascw

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

FA Lesnícke pomôcky

FA Lesnícke pomôcky

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

FA Barlíkova

FA Barlikova

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

FA mikroskop

FA Mikroskop

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

FA fréza

FA fréza

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

FA výstroj

FA výstroj

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Lesnícke služby

FA Zelena dolina

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

FA elektrobicykle

FA elektrobicykle

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Hlavná aktivita 012023

Súhrnný účtovný doklad 012023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
19,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporná aktivita 012023

Súhrnný účtovný doklad 012023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10 podporná aktivita

Súhrnný UD 09,10,11,12 2023 mzdy

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11 hlavná aktivita

Súhrnný UD 09,10,11,12 2023 mzdy

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
27,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12 hlavná aktivita

Súhrnný UD 09,10,11,12 2023 mzdy

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
25,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11 podporná aktivita

Súhrnný UD 09,10,11,12 2023 mzdy

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

09 hlavná aktivita

Súhrnný UD 09,10,11,12 2023 mzdy

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
24,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

09 podporná aktivita

Súhrnný UD 09,10,11,12 2023 mzdy

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10 hlavná aktivita

Súhrnný UD 09,10,11,12 2023 mzdy

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
27,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lesnícke služby v ťažobnom procese a pestovateľská činnosť - úsek 4 Predajná

Faktúra č. VFA23065, Lesnícke služby

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lesnícke služby v ťažobnom procese a pestovateľská činnosť - úsek 4 Predajná

Faktúra č. VFA23065, Lesnícke služby

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Lesnícke služby v ťažbovom procese a pestovateľské činnosti

Faktúra č. VF2023155, Lesnícke služby

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lesnícke služby v ťažbovom procese a pestovateľské činnosti

Faktúra č. VF2023155, Lesnícke služby

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Lesnícke služby a pestovateľské činnosti - Dodanie sadeníc

Faktúra č. 632016899, Lesnícke služby

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lesnícke služby a pestovateľské činnosti - Dodanie sadeníc

Faktúra č. 632016899, Lesnícke služby

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Lesnícke služby v ťažobnom procese a pestovateľská činnosť - úsek 5 Ďumbier

Faktúra č. VFA23064, Lesnícke služby

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lesnícke služby v ťažobnom procese a pestovateľská činnosť - úsek 5 Ďumbier

Faktúra č. VFA23064, Lesnícke služby

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Lesnícke služby v ťažobnom procese a pestovateľské činnosti

Faktúra č. 252023, Lesnícke služby

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lesnícke služby v ťažobnom procese a pestovateľské činnosti

Faktúra č. 252023, Lesnícke služby

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Lesnícke služby a pestovateľské činnosti - úsek Ďumbier 5, Barlíková

Faktúra č. VFA23072

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lesnícke služby a pestovateľské činnosti - úsek Ďumbier 5, Barlíková

Faktúra č. VFA23072

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Lesnícke služby a pestovateľské činnosti - úsek 4 Predajná, Barlíková

Faktúra č. VFA23073

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lesnícke služby a pestovateľské činnosti - úsek 4 Predajná, Barlíková

Faktúra č. VFA23073

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Lesnícke služby a prestovateľské činnosti, Rejdovianová

FAKTÚRA - daňový doklad č. 312023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lesnícke služby a prestovateľské činnosti, Rejdovianová

FAKTÚRA - daňový doklad č. 312023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Toyota Hilux

Daňový doklad - Faktúra, Toyota Hilux

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Toyota Hilux

Daňový doklad - Faktúra, Toyota Hilux

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Mitsubishi L200

Faktúra č. 20231997

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mitsubishi L200

Faktúra č. 20231997

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporná aktivita február

Výpočet OMV február

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hlavná aktivita február

Výpočet OMV február

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
22,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpočet OMV hlavná aktivita marec

Výpočet OMV marec

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
22,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpočet OMV marec podporná aktivita

Výpočet OMV marec

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

apríl hlavná aktivita

Výpočet OMV apríl

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
22,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

podporná aktivita apríl

Výpočet OMV apríl

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

podporná aktivita jún

Výpočet OMV jún

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

hlavná aktivita jún

Výpočet OMV jún

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
19,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

hlavná aktivita máj

Výpočet OMV máj 2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
20,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

podporná aktivita máj

Výpočet OMV máj 2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hlavná aktivita júl

Výpočet OMV júl

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
19,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporná aktivita júl

Výpočet OMV júl

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporná aktivita august

Výpočet OMV august

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hlavná aktivita august

Výpočet OMV august

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
18,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mitsubishi L200

Faktúra 20231998

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mitsubishi L200

Faktúra 20231998

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3114230136, Ford Ranger

Faktúra č. 3114230136

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra č. 3114230136, Ford Ranger

Faktúra č. 3114230136

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici

Suma celkom
3,302 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Podmienky účasti (a…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
Lambda Life a.s.
IČO
35848189
Názov
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
IČO
54435374
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
Geotronics Slovakia, s.r.o.
IČO
36356654
Názov
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
IČO
36038351
Názov
SOFOS, s.r.o.
IČO
31318347
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
FaxCopy Pro s.r.o.
IČO
47076178
Názov
IBO s.r.o.
IČO
36340073
Názov
WILDE s.r.o.
IČO
31572529
Názov
EUROMOTOR, spol. s r.o.
IČO
31561357
Názov
RENOVIA, s.r.o.
IČO
31627684
Názov
UNIKOL spol. s r.o.
IČO
31670873
Názov
PORTAS GROUP spol. s r.o.
IČO
53567951
Názov
Zelená Dolina, s. r. o.
IČO
48221074
Názov
brainit.sk, s. r. o.
IČO
52577465
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.