Popis projektu

Projekt sa týka prípravy nových metodík a výpočtových príručiek pre prípravu emisných inventúr a projekcií emisií skleníkových plynov pod názvom zabezpečí harmonizáciu Národného systému pre emisie a projekcie s medzinárodnými pravidlami a rozhodnutiami Výkonných orgánov Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (ďalej len UNFCCC) a v súlade s novým Rozšíreným rámcom transparentnosti (ETF = Enhance Transparency Framework) odsúhlaseným na 21. Konferencii zúčastnených strán UNFCCC (ďalej len COP 21) na výročnej konferencii v Paríži v roku 2015. Záväzný, podpísaný výstup z COP 21, ktorý bol následne ratifikovaný nadpolovičnou väčšinou zúčastnených strán UNFCCC, je známy pod názvom Parížska dohoda (ďalej len PA).

Projekt bude integrovať aj emisie a projekcie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a zjednotí metodické postupy pre jednotlivé ekonomické sektory a emisné kategórie. Na tento účel bude slúžiť obstaranie nového databázového systému (komerčne dostupného) pre sektorových expertov, manažéra kvality a koordinátorov inventúr a reportovacích expertov, ktorý má funkciu aj archivačného prostredia.

Viac
Subjekt
Slovenský hydrometeorologický ústav
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,170,506 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Skvalitnenie emisných inventúr a projek…
Typ
C.Skvalitňovanie mo…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
03.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Skvalitnenie emisných inventúr
Typ
C.Skvalitňovanie mo…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
23.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
23.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet novo vykonaných emisných inventúr a/alebo projekcií emisií
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

EŠ (DVP) - 11/2022

Mzdy 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

EŠ (DVP) - 12/2022

Mzdy 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

EŠ (TPP) - 11/2022

Mzdy 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
14,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

OK - 11/2022

Mzdy 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

OK - 10/2022

Mzdy 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

EŠ (DVP) - 10/2022

Mzdy 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

EŠ (TPP) - 10/2022

Mzdy 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
12,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Paušálna sadzba za 10-12/2022

Mzdy 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

EŠ (TPP) - 12/2022

Mzdy 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

OK - 12/2022

Mzdy 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Výpočtová technika s príslušenstvom

Výpočtová technika s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

EŠ (TPP) - 3/2023

Mzdy 1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
15,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

OK - 2/2023

Mzdy 1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

PMI - 3/2023

Mzdy 1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

PMI - 1/2023

Mzdy 1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

EŠ (TPP) - 1/20223

Mzdy 1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
13,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

EŠ (DVP) - 1/2023

Mzdy 1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

EŠ (TPP) - 2/2023

Mzdy 1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
16,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

PMI - 2/2023

Mzdy 1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

OK - 3/2023

Mzdy 1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Paušálna sadzba za 1-3/2023

Mzdy 1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
9,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

OK - 1/2023

Mzdy 1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

PMI - 4/2023

Mzdy 4-5/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

PMI - 5/2023

Mzdy 4-5/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

paušálna sadzba 4-5/2023

Mzdy 4-5/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

EŠ (TPP) - 5/2023

Mzdy 4-5/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
16,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

OK - 5/2023

Mzdy 4-5/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

OK - 4/2023

Mzdy 4-5/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

EŠ (TPP) - 4/2023

Mzdy 4-5/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
15,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

PMI - 12/2023

Mzdy 11-12/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

EŠ (TPP) - 11/2023

Mzdy 11-12/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
16,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

paušálna sadzba 11-12/2023

Mzdy 11-12/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

EŠ (TPP) - 12/2023

Mzdy 11-12/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
17,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

EŠ (DoPČ) - 12/2023

Mzdy 11-12/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

OK - 11/2023

Mzdy 11-12/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

PMI - 11/2023

Mzdy 11-12/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

OK - 12/2023

Mzdy 11-12/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Školenia ArcGIS

Školenia ArcGIS

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

EŠ (TPP) - 7/2023

Mzdy 6-8/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
15,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

PMI - 6/2023

Mzdy 6-8/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

OK - 8/2023

Mzdy 6-8/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

OK - 6/2023

Mzdy 6-8/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

EŠ (TPP) - 6/2023

Mzdy 6-8/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
17,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

PMI - 8/2023

Mzdy 6-8/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

OK - 7/2023

Mzdy 6-8/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

EŠ (TPP) - 8/2023

Mzdy 6-8/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
12,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Paušálna sadzba 6-8/2023

Mzdy 6-8/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
9,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

PMI - 7/2023

Mzdy 6-8/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Metodiky v sektore lesy

NLC - lesy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
150,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Metodiky v sektore lesy

NLC - lesy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
150,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Nová metodiky v sektore energetika, priemysel, odpady

STU - energetika, priemysel, odpady

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
150,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nová metodiky v sektore energetika, priemysel, odpady

STU - energetika, priemysel, odpady

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
150,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Softvér pre emisné inventúry

sw MESAP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér pre emisné inventúry

sw MESAP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Nová metodika v sektore orná pôda, lúky a pasienky, mokrade

NPPC - orná pôda, lúky a pasienky, mokrade

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
230,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nová metodika v sektore orná pôda, lúky a pasienky, mokrade

NPPC - orná pôda, lúky a pasienky, mokrade

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
230,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

EŠ (DoPČ) - 9/2023

Mzdy 9-10/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

PMI - 10/2023

Mzdy 9-10/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

PMI - 9/2023

Mzdy 9-10/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

paušálna sadzba 9-10/2023

Mzdy 9-10/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

EŠ (TPP) - 9/2023

Mzdy 9-10/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
17,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

EŠ (TPP) - 10/2023

Mzdy 9-10/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
14,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

OK - 10/2023

Mzdy 9-10/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

OK - 9/2023

Mzdy 9-10/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

EŠ (DoPČ) - 10/2023

Mzdy 9-10/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Daňové priznanie DPH 10/2023

Daňové priznanie DPH 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
42,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Daňové priznanie DPH 10/2023

Daňové priznanie DPH 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov IČO
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
IČO
31354882
Názov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
IČO
42337402
Názov
Národné lesnícke centrum
IČO
42001315
Názov
Slovenský hydrometeorologický ústav
IČO
00156884
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
SOFOS, s.r.o.
IČO
31318347
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
brainit.sk, s. r. o.
IČO
52577465
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.