Popis projektu

Strategickým cieľom národného projektu je ako systémové riešenie s priamym vplyvom na zvyšovanie výkonnosti a excelentnosti výskumu a vývoja na Slovensku a hospodársky rast. Projekt kontinuálne nadväzuje na výsledky dosiahnuté implementáciou národných projektov NISPEZ, NISPEZ II a NISPEZ III v programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Prináša pridanú hodnotu rozvojom a inováciou výstupov zrealizovaných nielen v rámci uvedených národných projektov, ale aj ďalších národných projektov implementovaných v CVTI SR, čím generuje synergický efekt.

Hlavné aktivity projektu sú zamerané na tri kľúčové témy:

1.         Koordinované zabezpečenie prístupu k elektronickým  informačným zdrojom pre výskum a inovácie na Slovensku vrátane podporných aktivít pre ich efektívne využívanie.

Cieľom aktivity je sprístupnenie informačných zdrojov priamo jednotlivým inštitúciám vedy a výskumu (vysokým školám, ústavom SAV) ako aj prostredníctvom služieb CVTI SR aj inovatívnym podnikom a mimorezortných inštitúciám vedy a výskumu.

2.         Zabezpečenie discovery systému pre efektívne vyhľadávanie vedeckého obsahu a systému pre správu elektronického obsahu.

Cieľom  aktivity je uľahčiť a zjednodušiť vedeckým pracovníkom prácu s elektronickými informačnými zdrojmi modernizáciou existujúceho centrálneho vyhľadávacieho nástroja a implementáciou systému manažmentu elektronických zdrojov (ERMs - Electronic Resources Management System), ktorého hlavnou úlohou bude poskytnúť vedeckým pracovníkom detailný prehľad o predplácaných e-časopisoch a e-knihách.

3.         Modernizácia systému získavania a dlhodobého uchovávania digitálneho vedeckého obsahu s dôrazom na podporu Open Access publikovania.

Predmetom aktivity je modernizácia systému získavania a dlhodobého uchovávania digitálneho vedeckého obsahu a systému národnej podpory otvoreného (Open Access – OA) publikovania.

Viac
Subjekt
Centrum vedecko-technických informácií SR
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2023
Celková suma
49,982,435 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
26,037,168 €
Nezrovnalosti
245 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
3. Modernizácia systému získavania a d…
Typ
Informačný systém v…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
2. Zabezpečenie discovery systému pre …
Typ
Informačný systém v…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
1. Koordinované zabezpečenie prístupu …
Typ
Informačný systém v…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obstaraných titulov
Hodnota
33,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet prístupov k zavedeným službám, nástrojom a aplikáciám
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet zavedených a zlepšených služieb, nástrojov a aplikácií
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
117,0 (počet)
Cieľ
36,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
23,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DPH k FD 9001700180 - WoS, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - ID DPH 03/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
136,197 €
Schválené na preplatenie
136,197 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

DPH k FD 9001700180 - WoS, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - ID DPH 03/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
83,582 €
Schválené na preplatenie
83,582 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SCOPUS 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
467,040 €
Schválené na preplatenie
467,040 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SCOPUS 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,615 €
Schválené na preplatenie
286,615 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SCOPUS 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,615 €
Schválené na preplatenie
286,615 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SCOPUS 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
467,040 €
Schválené na preplatenie
467,040 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Prístupy/údaje do databáz WoS 2016, rozpočtová položka 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - WoS 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680,984 €
Schválené na preplatenie
680,984 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

Prístupy/údaje do databáz WoS 2016, rozpočtová položka 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - WoS 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,909 €
Schválené na preplatenie
417,909 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

Prístupy/údaje do databáz WoS 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - WoS 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715,033 €
Schválené na preplatenie
715,033 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Prístupy/údaje do databáz WoS 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - WoS 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
438,804 €
Schválené na preplatenie
438,804 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Prístupy/údaje do databáz WoS 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - WoS 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
438,804 €
Schválené na preplatenie
438,804 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databáz WoS 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - WoS 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715,033 €
Schválené na preplatenie
715,033 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databáz SCOPUS 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559,522 €
Schválené na preplatenie
559,522 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SCOPUS 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,369 €
Schválené na preplatenie
343,369 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SCOPUS 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,369 €
Schválené na preplatenie
343,369 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databáz SCOPUS 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559,522 €
Schválené na preplatenie
559,522 €
Realizácia
-
Názov

DPH k FD 9001700185, 9001700186, 9001700187, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - ID DPH 06/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
213,758 €
Schválené na preplatenie
213,758 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

DPH k FD 9001700185, 9001700186, 9001700187, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - ID DPH 06/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
348,319 €
Schválené na preplatenie
348,319 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

DPH k FD 9001700185, 9001700186, 9001700187, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - ID DPH 06/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
348,319 €
Schválené na preplatenie
348,319 €
Realizácia
-
Názov

DPH k FD 9001700185, 9001700186, 9001700187, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - ID DPH 06/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
213,758 €
Schválené na preplatenie
213,758 €
Realizácia
-
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,188 €
Schválené na preplatenie
11,181 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

1.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,197 €
Schválené na preplatenie
4,197 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

1.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,576 €
Schválené na preplatenie
2,576 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

1.17. Verejné obstarávanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

1.17. Verejné obstarávanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,337 €
Schválené na preplatenie
10,337 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,344 €
Schválené na preplatenie
6,344 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
22,133 €
Schválené na preplatenie
22,128 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,582 €
Schválené na preplatenie
13,579 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,866 €
Schválené na preplatenie
6,861 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,864 €
Schválené na preplatenie
3,864 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,371 €
Schválené na preplatenie
2,371 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

3.15. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,241 €
Schválené na preplatenie
2,241 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

3.15. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,271 €
Schválené na preplatenie
8,271 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,677 €
Schválené na preplatenie
1,677 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
1,029 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,175 €
Schválené na preplatenie
4,175 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,562 €
Schválené na preplatenie
2,562 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
1,458 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,076 €
Schválené na preplatenie
5,076 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,934 €
Schválené na preplatenie
4,920 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,028 €
Schválené na preplatenie
3,020 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
948 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
582 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.10. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,578 €
Schválené na preplatenie
4,578 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.10. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,810 €
Schválené na preplatenie
2,809 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
438 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 1.-5.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
315 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,727 €
Schválené na preplatenie
1,727 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
1,109 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.10. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,826 €
Schválené na preplatenie
1,826 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.10. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
1,121 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,947 €
Schválené na preplatenie
4,947 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
3,036 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,701 €
Schválené na preplatenie
4,701 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
643 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
903 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.16. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.16. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
7,660 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
1,060 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 6-7/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

DPH k FD 9001800010, 9001800011, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - ID DPH 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
247,301 €
Schválené na preplatenie
247,301 €
Realizácia
-
Názov

DPH k FD 9001800010, 9001800011, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - ID DPH 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
151,765 €
Schválené na preplatenie
151,765 €
Realizácia
-
Názov

DPH k FD 9001800010, 9001800011, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - ID DPH 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
151,765 €
Schválené na preplatenie
151,765 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

DPH k FD 9001800010, 9001800011, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - ID DPH 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
247,301 €
Schválené na preplatenie
247,301 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SCOPUS 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,721 €
Schválené na preplatenie
485,721 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SCOPUS 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,080 €
Schválené na preplatenie
298,080 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SCOPUS 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,721 €
Schválené na preplatenie
485,721 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SCOPUS 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SCOPUS 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,080 €
Schválené na preplatenie
298,080 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy WoS 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - WoS 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460,745 €
Schválené na preplatenie
460,745 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy WoS 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - WoS 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750,785 €
Schválené na preplatenie
750,785 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy WoS 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - WoS 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750,785 €
Schválené na preplatenie
750,785 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy WoS 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - WoS 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460,745 €
Schválené na preplatenie
460,745 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
611 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.16. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.10. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.10. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,947 €
Schválené na preplatenie
2,947 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
1,808 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,054 €
Schválené na preplatenie
8,054 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,943 €
Schválené na preplatenie
4,943 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
334 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
534 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.16. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
438 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
785 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 8.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
481 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,575 €
Schválené na preplatenie
147,575 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,565 €
Schválené na preplatenie
90,565 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,575 €
Schválené na preplatenie
147,575 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,565 €
Schválené na preplatenie
90,565 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,041 €
Schválené na preplatenie
81,041 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,734 €
Schválené na preplatenie
49,734 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,041 €
Schválené na preplatenie
81,041 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,734 €
Schválené na preplatenie
49,734 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,883 €
Schválené na preplatenie
137,883 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,617 €
Schválené na preplatenie
84,617 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,883 €
Schválené na preplatenie
137,883 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,617 €
Schválené na preplatenie
84,617 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,789 €
Schválené na preplatenie
208,789 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,131 €
Schválené na preplatenie
128,131 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,789 €
Schválené na preplatenie
208,789 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,131 €
Schválené na preplatenie
128,131 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239,088 €
Schválené na preplatenie
239,088 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,724 €
Schválené na preplatenie
146,724 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239,088 €
Schválené na preplatenie
239,088 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,724 €
Schválené na preplatenie
146,724 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,548 €
Schválené na preplatenie
140,548 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,252 €
Schválené na preplatenie
86,252 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,548 €
Schválené na preplatenie
140,548 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,252 €
Schválené na preplatenie
86,252 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,471 €
Schválené na preplatenie
53,471 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,814 €
Schválené na preplatenie
32,814 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,471 €
Schválené na preplatenie
53,471 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,814 €
Schválené na preplatenie
32,814 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,384 €
Schválené na preplatenie
38,384 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,546 €
Schválené na preplatenie
62,546 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,384 €
Schválené na preplatenie
38,384 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,546 €
Schválené na preplatenie
62,546 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,072 €
Schválené na preplatenie
177,072 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,667 €
Schválené na preplatenie
108,667 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,072 €
Schválené na preplatenie
177,072 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,667 €
Schválené na preplatenie
108,667 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,737 €
Schválené na preplatenie
139,737 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,703 €
Schválené na preplatenie
227,703 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,737 €
Schválené na preplatenie
139,737 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,703 €
Schválené na preplatenie
227,703 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,540 €
Schválené na preplatenie
54,540 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,470 €
Schválené na preplatenie
33,470 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,540 €
Schválené na preplatenie
54,540 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,470 €
Schválené na preplatenie
33,470 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,036 €
Schválené na preplatenie
312,036 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
508,464 €
Schválené na preplatenie
508,464 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
508,464 €
Schválené na preplatenie
508,464 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,036 €
Schválené na preplatenie
312,036 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,293 €
Schválené na preplatenie
108,293 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,457 €
Schválené na preplatenie
66,457 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,293 €
Schválené na preplatenie
108,293 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,457 €
Schválené na preplatenie
66,457 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,959 €
Schválené na preplatenie
188,959 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,961 €
Schválené na preplatenie
115,961 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,959 €
Schválené na preplatenie
188,959 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,961 €
Schválené na preplatenie
115,961 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,810 €
Schválené na preplatenie
26,810 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,687 €
Schválené na preplatenie
43,687 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,810 €
Schválené na preplatenie
26,810 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ACM 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ACM 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,687 €
Schválené na preplatenie
43,687 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459,830 €
Schválené na preplatenie
459,830 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,191 €
Schválené na preplatenie
282,191 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459,830 €
Schválené na preplatenie
459,830 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,191 €
Schválené na preplatenie
282,191 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,046 €
Schválené na preplatenie
72,046 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,214 €
Schválené na preplatenie
44,214 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2017, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,046 €
Schválené na preplatenie
72,046 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Reaxys 2017, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Reaxys 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,214 €
Schválené na preplatenie
44,214 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,742 €
Schválené na preplatenie
150,742 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,508 €
Schválené na preplatenie
92,508 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,742 €
Schválené na preplatenie
150,742 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SpringerLink 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SpringerLink 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,508 €
Schválené na preplatenie
92,508 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,941 €
Schválené na preplatenie
94,941 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,706 €
Schválené na preplatenie
154,706 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2016, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,706 €
Schválené na preplatenie
154,706 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2016, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,941 €
Schválené na preplatenie
94,941 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,821 €
Schválené na preplatenie
203,821 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,082 €
Schválené na preplatenie
125,082 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,821 €
Schválené na preplatenie
203,821 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Wiley 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Wiley 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,082 €
Schválené na preplatenie
125,082 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,161 €
Schválené na preplatenie
234,161 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,701 €
Schválené na preplatenie
143,701 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,161 €
Schválené na preplatenie
234,161 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy SciFinder 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - SciFinder 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,701 €
Schválené na preplatenie
143,701 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

3.16. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
557 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
526 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
742 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,077 €
Schválené na preplatenie
7,077 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
917 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.16. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
364 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,533 €
Schválené na preplatenie
11,533 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
1,725 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
2,811 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.10. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
1,495 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
838 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,365 €
Schválené na preplatenie
1,365 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.10. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221,634 €
Schválené na preplatenie
221,634 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,013 €
Schválené na preplatenie
136,013 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221,634 €
Schválené na preplatenie
221,634 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ProQuest 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - ProQuest 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,013 €
Schválené na preplatenie
136,013 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,093 €
Schválené na preplatenie
95,093 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,954 €
Schválené na preplatenie
154,954 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,954 €
Schválené na preplatenie
154,954 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Knovel Library 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Albertina - Knovel Library 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,093 €
Schválené na preplatenie
95,093 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575,453 €
Schválené na preplatenie
575,453 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353,147 €
Schválené na preplatenie
353,147 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575,453 €
Schválené na preplatenie
575,453 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prístupy/údaje do databázy ScienceDirect 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - ScienceDirect 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353,147 €
Schválené na preplatenie
353,147 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

DPH Suweco, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - DPH Suweco 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
407,954 €
Schválené na preplatenie
407,954 €
Realizácia
-
Názov

DPH Suweco, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - DPH Suweco 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
407,954 €
Schválené na preplatenie
407,954 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

DPH Suweco, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - DPH Suweco 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
664,762 €
Schválené na preplatenie
664,762 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

DPH Suweco, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - DPH Suweco 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
664,762 €
Schválené na preplatenie
664,762 €
Realizácia
-
Názov

3.9. - Cestovné náhrady v rámci BSK

NISPEZ IV - SH CN 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2017
Názov

3.9. - Cestovné náhrady mimo BSK

NISPEZ IV - SH CN 9.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
1,372 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
964 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
1,570 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.16. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.16. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
698 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
708 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
842 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,618 €
Schválené na preplatenie
15,618 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
25,450 €
Schválené na preplatenie
25,450 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,547 €
Schválené na preplatenie
2,547 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,151 €
Schválené na preplatenie
4,151 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 10.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
914 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
437 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,035 €
Schválené na preplatenie
4,035 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,476 €
Schválené na preplatenie
2,476 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
17,604 €
Schválené na preplatenie
17,604 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,803 €
Schválené na preplatenie
10,803 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
596 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.16. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.16. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
512 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
502 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.17. Verejné obstarávanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
1,840 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.10. - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,129 €
Schválené na preplatenie
1,129 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
1,024 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.15. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 11.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
665 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,206 €
Schválené na preplatenie
3,206 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,967 €
Schválené na preplatenie
1,967 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,951 €
Schválené na preplatenie
13,951 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,561 €
Schválené na preplatenie
8,561 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.16. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
597 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
537 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.17. Verejné obstarávanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.17. Verejné obstarávanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.16. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.15. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.15. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
973 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
1,024 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 12.2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.17. Verejné obstarávanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.17. Verejné obstarávanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
364 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,929 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,927 €
Schválené na preplatenie
10,927 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.16. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.16. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
343 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
856 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
437 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,411 €
Schválené na preplatenie
2,411 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
17,806 €
Schválené na preplatenie
17,806 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.15. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
529 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.15. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
325 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Aktivita 1 - 01/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Aktivita 1 - 01/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Aktivita 2 - 01/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Aktivita 2 - 01/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Aktivita 3 - 01/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Aktivita 3 - 01/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Aktivita 1 - 02/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 1 - 02/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 2 - 02/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 2 - 02/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 3 - 02/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
23,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 3 - 02/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Aktivita 1 - 03/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Aktivita 1 - 03/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Aktivita 2 - 03/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Aktivita 2 - 03/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Aktivita 3 - 03/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Aktivita 3 - 03/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Aktivita 1 - 04/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Aktivita 1 - 04/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Aktivita 2 - 04/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Aktivita 2 - 04/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Aktivita 3 - 04/2022 mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
25,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Aktivita 3 - 04/2022 v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Prístupy/údaje do databázy Springer Nature 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Springer Nature 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,252 €
Schválené na preplatenie
186,252 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Springer Nature 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Springer Nature 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
303,498 €
Schválené na preplatenie
303,498 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Springer Nature 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Springer Nature 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
303,498 €
Schválené na preplatenie
303,498 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Prístupy/údaje do databázy Springer Nature 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Springer Nature 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,252 €
Schválené na preplatenie
186,252 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Prístupy/údaje do databázy InCites 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - InCites 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,660 €
Schválené na preplatenie
29,660 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy InCites 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - InCites 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,330 €
Schválené na preplatenie
48,330 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy InCites 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - InCites 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,660 €
Schválené na preplatenie
29,660 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Prístupy/údaje do databázy InCites 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - InCites 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,330 €
Schválené na preplatenie
48,330 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Prístupy/údaje do databázy Citation Connection 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Citation Connection pre WoS + archív 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,053 €
Schválené na preplatenie
101,053 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Prístupy/údaje do databázy Citation Connection 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Citation Connection pre WoS + archív 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,667 €
Schválené na preplatenie
164,667 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Citation Connection 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Citation Connection pre WoS + archív 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,053 €
Schválené na preplatenie
101,053 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy Citation Connection 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Citation Connection pre WoS + archív 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,667 €
Schválené na preplatenie
164,667 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Prístupy/údaje do databázy ESCI 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Emerging Source Cit Index + 10r archív 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,376 €
Schválené na preplatenie
286,376 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ESCI 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Emerging Source Cit Index + 10r archív 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,744 €
Schválené na preplatenie
175,744 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy ESCI 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Emerging Source Cit Index + 10r archív 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,376 €
Schválené na preplatenie
286,376 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Prístupy/údaje do databázy ESCI 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Emerging Source Cit Index + 10r archív 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,744 €
Schválené na preplatenie
175,744 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Prístupy/údaje do databázy RCD 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Raw Custom Data za SR 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,435 €
Schválené na preplatenie
219,435 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Prístupy/údaje do databázy RCD 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Raw Custom Data za SR 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,664 €
Schválené na preplatenie
134,664 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Prístupy/údaje do databázy RCD 2018, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Raw Custom Data za SR 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,664 €
Schválené na preplatenie
134,664 €
Realizácia
-
Názov

Prístupy/údaje do databázy RCD 2018, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - Faktúra Suweco - Raw Custom Data za SR 2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,435 €
Schválené na preplatenie
219,435 €
Realizácia
-
Názov

DPH Suweco, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - DPH Suweco 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
204,461 €
Schválené na preplatenie
204,461 €
Realizácia
-
Názov

DPH Suweco, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - DPH Suweco 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
125,475 €
Schválené na preplatenie
125,475 €
Realizácia
-
Názov

DPH Suweco, RP 1.9. - v rámci BSK

NISPEZ IV - DPH Suweco 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
125,475 €
Schválené na preplatenie
125,475 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

DPH Suweco, RP 1.9. - mimo BSK

NISPEZ IV - DPH Suweco 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
204,461 €
Schválené na preplatenie
204,461 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

1.6. - Cestovné náhrady v rámci BSK

NISPEZ IV - SH CN 9/2017 - 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

2.7. - Cestovné náhrady mimo BSK

NISPEZ IV - SH CN 9/2017 - 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

3.9. - Cestovné náhrady v rámci BSK

NISPEZ IV - SH CN 9/2017 - 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
724 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

3.9. - Cestovné náhrady mimo BSK

NISPEZ IV - SH CN 9/2017 - 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
1,180 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

2.7. - Cestovné náhrady v rámci BSK

NISPEZ IV - SH CN 9/2017 - 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

1.6. - Cestovné náhrady mimo BSK

NISPEZ IV - SH CN 9/2017 - 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.17. Verejné obstarávanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
1,039 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.14. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.14. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,301 €
Schválené na preplatenie
11,301 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
18,415 €
Schválené na preplatenie
18,415 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,468 €
Schválené na preplatenie
2,468 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,021 €
Schválené na preplatenie
4,021 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.22. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.21. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.20. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.12. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.17. Verejné obstarávanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.16. - Finančný manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.16. - Finančný manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.15. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.15. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
624 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.14. - Technický a iný pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.18. - Asistent projektového manažéra mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
436 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.16. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.17. Verejné obstarávanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.13. - Projektový manažér mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
624 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.18. - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.15. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.19. - Účtovníctvo projektu v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.17. Verejné obstarávanie mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.13. - Projektový manažér v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.11. - Vedecko výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
835 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.11. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
1,361 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.20. - Vedenie agendy personalistiky a miezd v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.13. - Vedecko výskumný pracovník mimo BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
17,941 €
Schválené na preplatenie
17,941 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.12. - Klučový vedecko-výskumný pracovník v rámci BSK

NISPEZ IV - Mzdy 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,68