Popis projektu

Projekt bude realizovaný v s cieľom zlepšiť alebo udržať súčasný stav podzemných biotopov. V rámci sprístupnených častí jaskýň NPP Demänovské jaskyne plánujeme  prostredníctvom kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácií a súvisiacich technológií znižujúcich najmä emisie tepla v podzemných biotopoch. V Demänovskej jaskyni mieru sa jedná aj o obnovu narušených častí a minimalizáciu negatívnych zásahov z minulého sprístupnenia. Súčasťou bude rekonštrukcia prehliadkovej trasy, aby mohla slúžiť na monitoring a nekomerčné environmentálne aktivity. Výskumné a monitorovacie aktivity sú zamerané na zabezpečenie lepšej ochrany jaskynných biotopov – plánované sú stopovacie skúšky, monitoring jaskynnej fauny, klimatologický monitoring a geologický výskum s analýzami. V nesprístupnených častiach jaskynného systému a v jaskyni Zápoľná budú realizované práce na uzáveroch vchodov, čistení podzemných priestorov a zaistení technického vybavenia pre bezpečnejší prístup pri vykonávaní odborných činností. Súčasťou projektu bude aj  mapovanie a dokumentácia jaskýň, doplnenie prístrojového vybavenia a vydanie publikácií o lokalite projektu.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Demänovská Dolina, Východná
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2016 - 01.06.2024
Celková suma
7,888,371 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia programov starostlivosti
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
30.05.2016
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
118,14 (ha)
Cieľ
130,0 (ha)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

PC zostava / desktop - typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LCD Monitor - typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC zostava / desktop - typ 2

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LCD Monitor - Typ 2

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UPS desktop typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý HDD 2,5

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LCD Monitor - typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

LCD Monitor - Typ 2

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Externý HDD 2,5

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

UPS desktop typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

PC zostava / desktop - typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

PC zostava / desktop - typ 2

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2022

Mzdové výdavky HA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2022

Mzdové výdavky PA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2022

Mzdové výdavky PA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2022

Mzdové výdavky PA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2022

Mzdové výdavky PA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2022

Mzdové výdavky PA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2022

Mzdové výdavky PA 01-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Silikátová analýza

Geologické analýzy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

Výbrus horniny

Geologické analýzy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

12ks knižných titulov

Odborná literatúra

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Mikroklimatický termoanemeter, snímače teploty a vlhkosti vzduchu s príslušenstvom

Mikroklimatický termoanemeter, snímače teploty a vlhkosti vzduchu s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Fotopasca SPROMISE S328

Fotopasce s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

SD karta

Fotopasce s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

rekonštrukcia elektroinštalácie v DĽJ - október 2022

Rekonštrukcia elektroinštalácie v DĽJ

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

rekonštrukcia elektroinštalácie v DĽJ - október 2022

Rekonštrukcia elektroinštalácie v DĽJ

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

rekonštrukcia elektroinštalácie v DJS

rekonštrukcia elektroinštalácie v DJS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

rekonštrukcia elektroinštalácie v DJS

rekonštrukcia elektroinštalácie v DJS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Dem. ľadovej jaskyni - november 2022

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Dem. ľadovej jaskyni - november 2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Dem. ľadovej jaskyni - november 2022

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Dem. ľadovej jaskyni - november 2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Dem. jaskyni Slobody a Dem. jaskyni mieru - november 2022

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Dem. jaskyni Slobody a Dem. jaskyni mieru - november 2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
554,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Dem. jaskyni Slobody a Dem. jaskyni mieru - november 2022

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Dem. jaskyni Slobody a Dem. jaskyni mieru - november 2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
554,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni – DPH k faktúre č. 2210046

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V9935011 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúram č. 2210046 a 2210047

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody – DPH k faktúre č. 2210047

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V9935011 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúram č. 2210046 a 2210047

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Makro objektív 45 mm k fotoaparátu Olympus

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Statív ohybný k fotoaparátu a blesku

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Blesk na fotoaparát k bezzrkadlovému fotoaparátu

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Makro objektív 90 mm k bezzrkadlovému fotoaparátu

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Bezzrkadlový fotoaparát Full-frame s príslušenstvom

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
4,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Odolný kompaktný fotoaparát B s príslušenstvom

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
3,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Ultraširoký objektív k bezzrkadlovému fotoaparátu

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Teleobjektív 70-300 mm k bezzrkadlovému fotoaparátu

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Fotografický statív k bezzrkadlovému fotoaparátu

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Kompaktný fotoaparát C s príslušenstvom

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 8/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 6/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 7/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 9/2020

Mzdové výdavky PA 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2020

Mzdové výdavky 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2020

Mzdové výdavky 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

svietidlo speleo Scurion 1500

speleologické svietidlá

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Popruh Scurion

speleologické svietidlá

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Scurion kovové uchytenie svietidla na prilbu

speleologické svietidlá

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Sosovka fotograficka vymenitelna

speleologické svietidlá

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Sklo Scurion Nahradne ochranne

speleologické svietidlá

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Obal Scurion Batterypack

speleologické svietidlá

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

uchytenie na statív

speleologické svietidlá

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Elektrobicykel FOX, model KENT

elektrobicykle

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektrobicykel FOX, model KENT

elektrobicykle

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Pripojovací kábel

Meracia technika pre klim. a hydr. merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Solonst Levelogger 5 LTC M10

Meracia technika pre klim. a hydr. merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Levelogger 5 app

Meracia technika pre klim. a hydr. merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Solinst Barologger

Meracia technika pre klim. a hydr. merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Optická čítacia hlava

Meracia technika pre klim. a hydr. merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Solonst Levelogger 5 LTC M5

Meracia technika pre klim. a hydr. merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Prívodný kábel

Meracia technika pre klim. a hydr. merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Solinst Barologger

Meracia technika pre klim. a hydr. merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

optická čítacia hlava

Meracia technika pre klim. a hydr. merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Levelogger 5 app

Meracia technika pre klim. a hydr. merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

DPH k faktúre č. FV2021025

DPH k faktúre č. FV2021025

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Mobilný 3D skenner s príslušenstvom

Mobilný 3D skenner s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Mobilný 3D skenner s príslušenstvom

Mobilný 3D skenner s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Meracia klimatická stanica

Meracia klimatická stanica

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
24,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Meracia klimatická stanica

Meracia klimatická stanica

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
24,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

speleo vak

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

profesionálna jaskyniarska podkombinéza

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

profesionálna jaskyniarska kombinéza

jaskyniarska výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Mikroskop ZEISS Axiolmager

Mikroskopy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mikroskop ZEISS Axiolab

Mikroskopy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mikroskop ZEISS Primotech

Mikroskopy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mikroskop ZEISS Axiolmager

Mikroskopy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mikroskop ZEISS Axiolab

Mikroskopy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mikroskop ZEISS Primotech

Mikroskopy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 3/2021

Mzdové výdavky PA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 6/2021

Mzdové výdavky PA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 1/2021

Mzdové výdavky PA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 2/2021

Mzdové výdavky PA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 4/2021

Mzdové výdavky PA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 5/2021

Mzdové výdavky PA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 6/2021

Mzdové výdavky HA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 4/2021

Mzdové výdavky HA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 2/2021

Mzdové výdavky HA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 1/2021

Mzdové výdavky HA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 5/2021

Mzdové výdavky HA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 3/2021

Mzdové výdavky HA 1-6/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mil batéria M18

Materiálne vybavenie pre výskum jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Mil aku uhlová brúska M18

Materiálne vybavenie pre výskum jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Mil aku kompaktné kladivo M12

Materiálne vybavenie pre výskum jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Mil rýchlonabíjačka M12

Materiálne vybavenie pre výskum jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Mil aku kombi kladivo M18

Materiálne vybavenie pre výskum jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Súprava na snímanie žiarenia

Súprava na snímanie žiarenia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava na snímanie žiarenia

Súprava na snímanie žiarenia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2021

Mzdové výdavky HA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2021

Mzdové výdavky PA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2021

Mzdové výdavky PA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2021

Mzdové výdavky PA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2021

Mzdové výdavky PA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2021

Mzdové výdavky PA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2021

Mzdové výdavky PA 07-12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni – DPH k faktúre č. 2211004

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V9935012 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúram č. 2211004 a 2211005

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a Demänovskej jaskyni mieru – DPH k faktúre č. 2211005

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V9935012 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúram č. 2211004 a 2211005

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni- december 2022 a január 2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni- december 2022 a január 2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni- december 2022 a január 2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni- december 2022 a január 2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a v Demänovskej jaskyni mieru- december 2022 a január 2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a v Demänovskej jaskyni mieru- december 2022 a január 2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a v Demänovskej jaskyni mieru- december 2022 a január 2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a v Demänovskej jaskyni mieru- december 2022 a január 2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskynii slobody a v Demänovskej jaskyni mieru 2/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a v Demänovskej jaskyni mieru 2/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskynii slobody a v Demänovskej jaskyni mieru 2/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a v Demänovskej jaskyni mieru 2/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 2/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 2/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 2/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 2/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 3/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 3/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody 3/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody 3/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Geologické analýzy 1/2023

Geologické analýzy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Karimatka nafukovacia

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni – DPH k faktúre č. 2302004

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V9935013 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúram č. 2302004, 2302005, 2302024 a 2302025.

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a Demänovskej jaskyni mieru – DPH k faktúre č. 2302025

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V9935013 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúram č. 2302004, 2302005, 2302024 a 2302025.

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni – DPH k faktúre č. 2302024

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V9935013 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúram č. 2302004, 2302005, 2302024 a 2302025.

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a Demänovskej jaskyni mieru – DPH k faktúre č. 2302005

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V9935013 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúram č. 2302004, 2302005, 2302024 a 2302025.

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Spací vak

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Stan dvojmiestny

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 7/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 8/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 9/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2022

Mzdové výdavky HA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 7/2022

Mzdové výdavky PA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 8/2022

Mzdové výdavky PA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 9/2022

Mzdové výdavky PA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2022

Mzdové výdavky PA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2022

Mzdové výdavky PA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2022

Mzdové výdavky PA 7-12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v DJM – doplnenie osvetlenia – DPH k faktúre č. 130007 (zálohová faktúra č. 2311003)

"Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993502501 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: DPH k faktúre č. 130007 (zálohová faktúra č. 2311003) "

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2023

Mzdové výdavky HA 10-12/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2023

Mzdové výdavky HA 10-12/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2023

Mzdové výdavky HA 10-12/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v DJM – doplnenie osvetlenia – DPH k faktúre č. 2311002

"Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993502401 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: DPH k faktúram č. 2311001 a 2311002 "

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v DJM – DPH k faktúre č. 2311001

"Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993502401 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: DPH k faktúram č. 2311001 a 2311002 "

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2023

Mzdové výdavky PA 10-12/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2023

Mzdové výdavky PA 10-12/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2023

Mzdové výdavky PA 10-12/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody 3/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody 3/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Rekonštrukcia elektoinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 3/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektoinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 3/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Lanový rebrík s dĺžkou 15m

Lanové rebríky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

Lanový rebrík s dĺžkou 10m

Lanové rebríky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

Lanový rebrík s dĺžkou 5m

Lanové rebríky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody – DPH k faktúre č. 2303032

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V9935015 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúram č. 2303031 a 2303032

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni – DPH k faktúre č. 2303031

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V9935015 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúram č. 2303031 a 2303032

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody 4/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody 4/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru 3/2023

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru 4/2023

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Laboratórne práce Demänovský jaskynný systém 2. časť

Laboratórne práce Demänovský jaskynný systém 2. časť

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Monitor

Pracovné stanice s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Pracovná stanica pre spracovanie LiDAR dát a 3D GIS s príslušenstvom

Pracovné stanice s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Lada Niva Travel X9L212300M0733414

MV Lada Niva

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v DJM

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v DJM

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Nit nerezový vyberateľný

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Rep šmúra

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Rekonštrukčné práce v DJM

Rekonštrukčné práce v DJM

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Elektrónový mikroskop s príslušenstvom

Elektrónový mikroskop s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Zálohovací systém

Softvérové licencie pre servery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Operačný systém

Softvérové licencie pre servery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Implementačné práce

Softvérové licencie pre servery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Virtualizačný systém

Softvérové licencie pre servery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Tlačiareň

Tlačiarne a projektory

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Projektor

Tlačiarne a projektory

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Skrutky do ľadu

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Statické lano s priemerom 9mm

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Laboratórne práce Demänovský jaskynný systém

Laboratórne práce Demänovský jaskynný systém

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Hydrologické stopovacie skúšky II. časť- pomocné speleologické práce v DJS( aplikácia stopovacej látky, odbery vzoriek

Pomocné speleologické prácev DJS 2. časť

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Zameranie a tvorba máp- Demänovský jaskynný systém

Zameranie a tvorba máp- Demänovský jaskynný systém

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody 5/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody 5/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody 5/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody 5/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru 5/2023

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

Zámok Master Lock 8 mm

Príslušenstvo k fotopasciam

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

Ochranný box Tetrao by Spromise

Príslušenstvo k fotopasciam

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody – DPH k faktúre č. 2304019

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993501701 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúre č. 2304019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

GNSS zostava č.3

Geodetické GNSS zostavy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

GNSS zostava č.2

Geodetické GNSS zostavy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Zostavenie a inštalácia modelu kostry jaskynného medveďa

Zostavenie a inštalácia modelu kostry jaskynného medveďa

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Žiadaná suma
6,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zdroj záložného napájania

Serverová infraštruktúra- tovar

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Centrálne úložisko

Serverová infraštruktúra- tovar

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Rozšírenie centrálneho úložiska

Serverová infraštruktúra- tovar

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Grafický server

Serverová infraštruktúra- tovar

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Virtulizačný server

Serverová infraštruktúra- tovar

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Zálohovací server

Serverová infraštruktúra- tovar

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Samostatná mapa v tubusu

Knižná publikácia o demänovských jaskyniach- atlas a samostatné mapy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Demänovské jaskyne, Atlas krasových javov Demänovskej doliny

Knižná publikácia o demänovských jaskyniach- atlas a samostatné mapy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Demänovské jaskyne v obrazoch

Obrazová knižná publikácia o demänoských jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru 6/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a Demänovskej jaskyni mieru 6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru 6/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a Demänovskej jaskyni mieru 6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru – DPH k faktúre č. 2023145

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993501801 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a Demänovskej jaskyni mieru – DPH k faktúre č. 2306029

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993501801 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody – DPH k faktúre č. 2305033

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993501801 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 7/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 7/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 7/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej Ľadovej jaskyni 7/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

Pomocné speleologické práce

Pomocné speleologické práce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Terénna obuv

Terénna obuv

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Jaskyňa trosiek- uzáver a stabilizácia vstupne chodby

Uzávery jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Pavúčia jaskyňa- uzáver

Uzávery jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Zápoľná jaskyňa- uzáver a stabilizácia vchodu

Uzávery jaskýň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Tričko s krátkym rukávom dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Termoponožky

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Termobielizeň- nohavice pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Termobielizeň- Tričko dlhý rukáv dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Termobielizeň- Tričko krátky rukáv dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Čiapka zimná pletená

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Tričko s krátkym rukávom pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Termobielizeň- Tričko krátky rukáv pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Termobielizeň- Tričko dlhý rukáv pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Termobielizeň- nohavice dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Uzávery, stabilizácie a vystrojenie jaskýň – Demänovský jaskynný systém a Zápoľná jaskyňa – DPH k faktúre č. 20230108

Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúre č. 2307021 Uzávery, stabilizácie a vystrojenie jaskýň – Demänovský jaskynný systém a Zápoľná jaskyňa – DPH k faktúre č. 20230108

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni – DPH k faktúre č. 2307021

Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúre č. 2307021 Uzávery, stabilizácie a vystrojenie jaskýň – Demänovský jaskynný systém a Zápoľná jaskyňa – DPH k faktúre č. 20230108

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Nohavice nepremokavé dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Fleecova bunda dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Fleecova bunda pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Fleecova bunda dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Softshellová bunda dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Softshellová bunda pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Nohvice letné dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Nohavice nepremokavé pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Softshellová bunda dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Nohavice letné pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Fleecova bunda pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Softshellová budna pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Stavebné práce 07-08/2023

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 07-08/2023

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru – DPH k faktúre č. 2023216

"Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993502001 pre skupinu výdavkov 021 - Stavby: Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru – DPH k faktúre č. 2023216"

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Statické lano

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Karabína so zámkom

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Nit nerezový vyberateľný

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 5/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 4/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 3/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 6/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 1/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 2/2023

Mzdové výdavky HA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

N109 Nissin Air 10s vysielač pre Nikon

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

N117 Nissin MG10 blesk+ vysielač AIR 10s Nissin pre Nikon

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

FSA906CA Nikon SB-R1C1 Makroblesk kit s SU-800

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

N116 Nissin MG10 blesk+ vysielač AIR 10s pre Nikon

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

N142 Nissin MG80 blesk Pro Nikon

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Obnova narušených častí Demänovskej jaskyne mieru

Obnova narušených častí v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Kancelárka technika a potreby

Kancelárska technika a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru – DPH k faktúre č. 2023255

Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúre č. 2309024 Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru – DPH k faktúre č. 2023255

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody – DPH k faktúre č. 2309024

Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach – DPH k faktúre č. 2309024 Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru – DPH k faktúre č. 2023255

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Konvertibilný laptop s príslušenstvom

Konvertibilný laptop s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Karabína bez poist. zámku rovná Singing Rock Coll- straight

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Nit nerezový s planžetou Singing Rock Plaketa 12

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Rep šnúra Beal Reep 6mm

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Nit nerezový s planžetou Singing Rock Plaketa 10

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 5/2023

Mzdové výdavky PA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 1/2023

Mzdové výdavky PA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 6/2023

Mzdové výdavky PA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 3/2023

Mzdové výdavky PA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 4/2023

Mzdové výdavky PA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 2/2023

Mzdové výdavky PA 1-6/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Softvér na plánovanie a realizáciu dron misií

Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Kompaktný ručný skener s funkciou fotogrametrie

Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Zobrazovacia jednotka pre Real- Time pre 3D

Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Rozšírenie existujúceho 3D skenera o Real- Time doplnok

Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Mobilný 3D skener s príslušenstvom

Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Mobilný 3D skener s príslušenstvom

Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kompaktný ručný skener s funkciou fotogrametrie

Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozšírenie existujúceho 3D skenera o Real- Time doplnok

Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zobrazovacia jednotka pre Real- Time pre 3D

Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér na plánovanie a realizáciu dron misií

Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj na meranie častíc s príslušenstvom

Prístroj na meranie častíc s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Prístroj na meranie častíc s príslušenstvom

Prístroj na meranie častíc s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Stavebné práce

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prepojovacie káble k elektrocentrálam

Elektronáradie pre odber geologických vzoriek

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Elektrocentrála

Elektronáradie pre odber geologických vzoriek

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Vŕtacie kladivo

Elektronáradie pre odber geologických vzoriek

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Príslušenstvo k vŕtaciemu kladivu

Elektronáradie pre odber geologických vzoriek

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Príslušenstvo k vŕtaciemu kladivu

Elektronáradie pre odber geologických vzoriek

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektrocentrála

Elektronáradie pre odber geologických vzoriek

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vŕtacie kladivo

Elektronáradie pre odber geologických vzoriek

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prepojovacie káble k elektrocentrálam

Elektronáradie pre odber geologických vzoriek

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
469,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
469,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru 10/2023 a 11/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru 10/2023 a 11/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru 10/2023 a 11/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru 10/2023 a 11/2023

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky PA 7/2023

Mzdové výdavky PA 7-9/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 9/2023

Mzdové výdavky PA 7-9/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Mzdové výdavky PA 8/2023

Mzdové výdavky PA 7-9/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Terénne odevy – DPH k faktúre č. 1223006

"Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993502201 pre skupinu výdavkov 112 - Zásoby: Terénne odevy – DPH k faktúram č. 1223006 a 1223010 "

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Terénne odevy – DPH k faktúre č. 1223010

"Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993502201 pre skupinu výdavkov 112 - Zásoby: Terénne odevy – DPH k faktúram č. 1223006 a 1223010 "

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Vystrojenie jaskýň Demänovského jaskynného systému

Vystrojenie jaskýň Demänovského jaskynného systému

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 8/2023

Mzdové výdavky HA 7-9/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 7/2023

Mzdové výdavky HA 7-9/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 9/2023

Mzdové výdavky HA 7-9/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Optická čítacia hlava

Meracia technika pre klimatické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Datalogre na meranie a zaznamenávanie teploty a tlaku vzduchu

Meracia technika pre klimatické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Príslušenstvo na odpočet cez PDA

Meracia technika pre klimatické merania v jaskyniach

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v DJM – DPH k faktúre č. 2023288

"Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993502301 pre skupinu výdavkov - 021 - Stavby: DPH k faktúram č. 2023288 a 20230135 - 112 - Zásoby: DPH k faktúre č. FV2023296 "

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Zmluva o dielo č. ŠOP SR-Z/278/2022 z 7.11.2022

"Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993502301 pre skupinu výdavkov - 021 - Stavby: DPH k faktúram č. 2023288 a 20230135 - 112 - Zásoby: DPH k faktúre č. FV2023296 "

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Meracia technika pre klimatické merania v jaskyniach – DPH k faktúre č. FV2023296

"Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011V993502301 pre skupinu výdavkov - 021 - Stavby: DPH k faktúram č. 2023288 a 20230135 - 112 - Zásoby: DPH k faktúre č. FV2023296 "

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Tlač 3D kostry jaskynného medveďa

Tlač 3D kostry jaskynného medveďa

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
TVAROCH, s.r.o.
Žiadaná suma
8,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Suma celkom
50,280 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO
31753604
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
IČO
35791489
Názov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO
17058520
Názov
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
IČO
36145114
Názov
TVAROCH, s.r.o.
IČO
47469200
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
IČO
31631134
Názov
Geotronics Slovakia, s.r.o.
IČO
36356654
Názov
CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol.s.r.o.
IČO
31436820
Názov
SOFOS, s.r.o.
IČO
31318347
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
AREKO, s.r.o.
IČO
31377530
Názov
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
IČO
46095969
Názov
Ekotechnika spol. s r.o.
IČO
25147501
Názov
IBO s.r.o.
IČO
36340073
Názov
MALÉ CENTRUM, s.r.o.
IČO
35812575
Názov
WILDE s.r.o.
IČO
31572529
Názov
Mgr.Nora Gažová - ITOCA
IČO
32591659
Názov
Mountain Sport, s.r.o.
IČO
36399639
Názov
PRO. Laika spol. s r.o
IČO
31355218
Názov
VITALIT s.r.o.
IČO
36399825
Názov
3gon Slovakia, s.r.o.
IČO
52367339
Názov
AIR TREND, s.r.o.
IČO
36249114
Názov
MKB WERKE plus, s. r. o.
IČO
36667498
Názov
VOLTATECH a.s.
IČO
48237761
Názov
Jaskyniari Plavecké Podhradie
IČO
37928821
Názov
Zelená Dolina, s. r. o.
IČO
48221074
Názov
brainit.sk, s. r. o.
IČO
52577465
Názov
Ján Zibura Kovo-výroba
IČO
35216158
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.