COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Banská Štiavnica

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Kanalizácia a ČOV Bojná-Veľké Dvorany

Obec Bojná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
138 €
Vyčerpané z projektu
11,929,752 €
Suma
12,644,727 €
Vlastné zdroje
632,236 €
Projekt

Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové

Obec Moravské Lieskové

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
604,935 €
Vyčerpané z projektu
11,600,495 €
Suma
12,317,259 €
Vlastné zdroje
615,863 €
Projekt

Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a pov…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,294,484 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänov…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,888,371 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Michalová - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu

Obec Michalová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,664,100 €
Vlastné zdroje
183,205 €
Projekt

Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany

Obec Bystričany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,200 €
Suma
2,719,474 €
Vlastné zdroje
135,974 €
Projekt

Sebechleby - kanalizácia a ČOV

Obec Sebechleby

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,145,538 €
Vlastné zdroje
107,277 €
Projekt

Budča, rozšírenie kanalizácie

Obec Budča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,186,402 €
Vlastné zdroje
59,320 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava

Obec Zubrohlava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,503 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,029,884 €
Vlastné zdroje
51,494 €
Projekt

Zberný dvor na separáciu odpadu - obec Hruštín

Obec Hruštín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
816,233 €
Suma
820,216 €
Vlastné zdroje
41,011 €
Projekt

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Mesto Myjava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
724,087 €
Suma
746,611 €
Vlastné zdroje
37,331 €
Projekt

Zateplenie objektu materskej školy a modernizácia…

Obec Moravské Lieskové

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
65,007 €
Vyčerpané z projektu
608,917 €
Suma
622,567 €
Vlastné zdroje
31,128 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej…

Mesto Ružomberok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
564,162 €
Suma
584,390 €
Vlastné zdroje
29,220 €
Projekt

Zberný dvor Dubovany

Obec Dubovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
568,555 €
Vlastné zdroje
28,428 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavs…

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
540,476 €
Suma
553,654 €
Vlastné zdroje
27,683 €
Projekt

Stavebné úpravy na budove obecného úradu v Haniske

Obec Haniska

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,164 €
Suma
475,418 €
Vlastné zdroje
23,771 €
Projekt

VODOVOD JÁNOVCE - ČENČICE

Obec Jánovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
451,463 €
Vlastné zdroje
22,573 €
Projekt

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v Kapuš…

Obec Kapušany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
440,300 €
Suma
449,100 €
Vlastné zdroje
22,455 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy …

Obec Čáry

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
405,715 €
Suma
415,215 €
Vlastné zdroje
20,761 €
Projekt

Sebechleby – kanalizácia a ČOV

Obec Sebechleby

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
378,624 €
Vlastné zdroje
18,931 €
Projekt

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Jasenica

Obec Jasenica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
577 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
371,714 €
Vlastné zdroje
18,586 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy …

Obec Krakovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
341,189 €
Suma
357,274 €
Vlastné zdroje
17,864 €
Projekt

Obnova budovy obecného úradu Buková

obec Buková

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
89,854 €
Vyčerpané z projektu
323,247 €
Suma
348,723 €
Vlastné zdroje
17,436 €
Projekt

Dobudovanie stokovej siete pre obec Stará Kremnič…

Obec Stará Kremnička

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
330,286 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Obnova budovy materskej školy

Obec Slovenské Pravno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
321,995 €
Suma
322,565 €
Vlastné zdroje
16,128 €
Projekt

Komunitné centrum Lenartov

Obec Lenartov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
57,385 €
Vyčerpané z projektu
296,211 €
Suma
321,126 €
Vlastné zdroje
16,056 €
Projekt

Komunitné centrum v obci Malá Domaša

Obec Malá Domaša

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
319,365 €
Suma
319,365 €
Vlastné zdroje
15,968 €
Projekt

Komunitné centrum - novostavba, Chmiňany

Obec Chmiňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
306,963 €
Suma
314,953 €
Vlastné zdroje
15,748 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej…

Obec Vidiná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
14,296 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
308,007 €
Vlastné zdroje
15,400 €
Projekt

Komunitné centrum v obci Kurov

Obec Kurov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,917 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
301,915 €
Vlastné zdroje
15,096 €
Projekt

ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI CINOBAŇA

Obec Cinobaňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
292,198 €
Suma
292,198 €
Vlastné zdroje
14,610 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného …

Obec Kalinovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
262,468 €
Vlastné zdroje
13,123 €
Projekt

Materská škola Šuňava - rozšírenie priestorov

Obec Šuňava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
253,450 €
Vlastné zdroje
12,672 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Solčany

Obec Solčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
204,707 €
Suma
225,913 €
Vlastné zdroje
11,296 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy …

Mesto Sereď

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
207,175 €
Suma
207,175 €
Vlastné zdroje
10,359 €
Projekt

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy mater…

Obec Lakšárska Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
199,415 €
Suma
202,734 €
Vlastné zdroje
10,137 €
Projekt

Oprava Kultúrneho domu v obci Muráň

Obec Muráň

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
195,660 €
Suma
196,120 €
Vlastné zdroje
9,806 €
Projekt

Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Chmeľov

Obec Chmeľov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
181,433 €
Suma
182,171 €
Vlastné zdroje
9,109 €
Projekt

Prístavba MŠ Kurov

Obec Kurov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,746 €
Vyčerpané z projektu
177,942 €
Suma
177,942 €
Vlastné zdroje
8,897 €
Projekt

Teplotechnické úpravy objektového súboru p.č. 113…

Obec Dúbrava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
158,769 €
Suma
168,818 €
Vlastné zdroje
8,441 €
Projekt

PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY – ŽEHŇA

Obec Žehňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,123 €
Vyčerpané z projektu
164,276 €
Suma
164,276 €
Vlastné zdroje
8,214 €
Projekt

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ V KOPR…

Obec Koprivnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
146,214 €
Suma
150,237 €
Vlastné zdroje
7,512 €
Projekt

Spišské Podhradie - Rybníček, vodovod

Mesto Spišské Podhradie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
13,393 €
Vyčerpané z projektu
139,854 €
Suma
141,250 €
Vlastné zdroje
7,062 €
Projekt

Materská škola v Hronseku

Obec Hronsek

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
132,637 €
Suma
132,637 €
Vlastné zdroje
6,632 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v…

Obec Michalová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
132,297 €
Vlastné zdroje
6,615 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie ener…

Obec Pečovská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,757 €
Suma
90,357 €
Vlastné zdroje
4,518 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.