Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 284 - Čáry a to formou dodatočného zateplenia obvodového plášťa a strechy, výmenu okenných výplní a dvier, ako aj ústredné vykurovanie, tepelné čerpadlo, plynoinštaláciu a fotovoltaický zdroj a výmenu svietidiel verejnej budovy č. 284. Týmito opatreniami sa zníži potreba energie na vykurovanie  až na úroveň 29 kWh/(m2.a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu až o 85,5%.

Obnova obálky budovy sa navrhuje realizovať v rozsahu:

  • Zateplenie obvodového plášťa a strechy
  • Výmena okenných výplní a dvier
  • Zateplenie sokla

Ostatné nevyhnutné práce zahŕňajú:

  • zateplenie stropu
  • zateplenie podlahy 
  • obnova častí bleskozvodov
  • osadenie parapetných plechov
  • ostatné klampiarske výrobky
  • vybudovanie odkvapového chodníka okolo celej budovy
  • vybudovanie bezbariérového vstupu

V rámci zníženia energetickej náročnosti budovy sa  navrhuje výmena svietidiel a nové ústredné vykurovanie na plyn, nakoľko v súčasnosti je kúrenie riešené lokálnymi vykurovacími telesami plynovými (gamatkami).

Viac
Subjekt
Obec Čáry
Miesta realizácie
Čáry
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.05.2018
Celková suma
415,215 €
Vlastné zdroje
20,761 €
Vyčerpané z projektu
405,715 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
19.05.2017
Plánovaný koniec
01.05.2018
Skutočný koniec
30.05.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2018
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
206730,37 (kWh/rok)
Cieľ
202308,33 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
4,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
41,8391 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,99 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
10,6029 (Kg/rok)
Cieľ
14,58 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
53,009 (Kg/rok)
Cieľ
72,87 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
58,249 (Kg/rok)
Cieľ
80,07 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0442 (MW)
Cieľ
0,0442 (MW)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0402 (MWt)
Cieľ
0,0402 (MWt)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,004 (MWe)
Cieľ
0,004 (MWe)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
51,858 (MWh/rok)
Cieľ
51,858 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1105,51 (m2)
Cieľ
1105,51 (m2)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
10,047 (MWh/rok)
Cieľ
4,5551 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
21,567 (MWh/rok)
Cieľ
21,567 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
11520,0 (kWh/rok)
Cieľ
17011,9009 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
7606,4238 (kWh/rok)
Cieľ
20178,3821 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Čáry
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317,779 €
Schválené na preplatenie
317,779 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Čáry
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317,779 €
Schválené na preplatenie
317,779 €
Realizácia
-
Názov

externý manažment

faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Čáry
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,397 €
Schválené na preplatenie
10,397 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Vlastník dokladu
Obec Čáry
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,318 €
Schválené na preplatenie
8,318 €
Realizácia
04.10.2017
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Čáry
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,640 €
Schválené na preplatenie
5,640 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Čáry
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,581 €
Schválené na preplatenie
63,581 €
Realizácia
12.09.2018
Názov IČO
Názov
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
IČO
31631134
Názov
Ing. arch. Soňa Poldaufová Urbanová URBAN PROJEKCIA
IČO
40972488
Názov
APROREAL, s.r.o.
IČO
46336737
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.