Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Komenského „A“ v Seredi. Jedná sa o jednoposchodový pavilónový objekt, ktorý je využívaný ako zariadenie na predškolskú výchovu detí od 3 do 6 rokov. Obnova budovy je vykonávaná s odvolaním sa na energetický audit budovy, ktorý identifikoval nedostatočné tepelnotechnické vlastnosti a navrhol opatrenia, ktorými by boli dané nedostatky odstránené. V rámci projektu je plánované zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií v minimálnom rozsahu, výmena zdrojov osvetlenia v budove a regulácia vykurovacieho systému. V súvislosti s rozsahom úprav a zlepšením odolnosti budovy voči vodnému živlu projekt počíta s úpravami dažďovej kanalizácie. Súčasťou projektu je aj vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy, ktorý v minulosti nebol k dispozícii.

Očakávaným dôsledkom aktivity  je pokles spotreby energie v budove zo 111 440 kWh/rok na 33 115,2 kWh/rok, ročnú úsporu nákladov na energie vo výške 10 888,66 Eur, zníženie záťaže na životné prostredie prostredníctvom emisií znečisťujúcich látok, zlepšenie energetickej triedy podľa globálneho ukazovateľa z G na B a priblíži sa energetickým štandardom a normám, ktoré sú kladené na budovy škôl a školských zariadení.

Viac
Subjekt
Mesto Sereď
Miesta realizácie
Sereď
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.09.2018
Celková suma
207,175 €
Vlastné zdroje
10,359 €
Vyčerpané z projektu
207,175 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
13.12.2017
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
26.09.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.12.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
54,6571 (t ekviv. CO2)
Cieľ
22,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
17.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,1845 (Kg/rok)
Cieľ
2,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
4,1845 (Kg/rok)
Cieľ
1,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
854,46 (m2)
Cieľ
854,46 (m2)
Naposledy aktualizované
17.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
64,808 (MWh/rok)
Cieľ
34,4982 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
111,44 (MWh/rok)
Cieľ
111,44 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
46632,0 (kWh/rok)
Cieľ
76941,7913 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
134633,7036 (kWh/rok)
Cieľ
134251,76 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
58895,6572 (kWh/rok)
Cieľ
109252,0797 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2018194

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,753 €
Schválené na preplatenie
52,753 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2018194

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,753 €
Schválené na preplatenie
52,753 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

Stavebné práce (Bezbariérový vstup pre jeden vstup)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
1,070 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,893 €
Schválené na preplatenie
133,893 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,893 €
Schválené na preplatenie
133,893 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,426 €
Schválené na preplatenie
13,426 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) - 01/2018

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) - 02/2018

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) - 03/2018

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) - 04/218

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) - 05/2018

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) - 06/2018

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) - 07/2018

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) - 08/2018

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
820 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) - 10/2018

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
623 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) - 09/2018

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
727 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) - 12/2017

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
10.01.2018
Názov IČO
Názov
Mesto Sereď
IČO
00306169
Názov
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
IČO
31631134
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.