Popis projektu

Predkladaný projekt obce Cinobaňa reaguje na jeden z problémov obce týkajúci sa dostupnosti predprimárneho vzdelania pre svojich obyvateľov a síce na nedostatočnú  kapacitu existujúcej miestnej materskej školy a jej vybavenosť v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

Terajšia kapacita MŠ je 56 miest a každoročne pribúdajú nevybavené žiadosti o prijatie ďalších detí. Zámerom obce je predovšetkým zlepšiť školskú pripravenosť a kompetencie detí predškolského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia miestnej marginalizovanej rómskej komunity.

Sekundárnym problémom, na ktorý je predkladaný projekt zameraný je vysoká energetická náročnosť prevádzky existujúcej budovy materskej školy, ktorá je bez zatepľovacieho systému obalovej konštrukcie, čo predstavuje za obdobie 1.1.2016-31.10.2016 spolu 4493,39 € ( mesačne priemerne 449,339 €).

„zlepšiť podmienky a prístup obyvateľov obce Cinobaňa k predprimárnemu vzdelávaniu prostredníctvom modernizácie objektu MŠ a v miestnej materskej škole v jej hospodárskej časti o .

  • ŠC1) Rozšíriť kapacitu materskej školy v obci Cinobaňa prostredníctvom rekonštrukcie existujúcej budovy MŠ a jej hospodárskeho pavilónu o 25 miest.
  • ŠC2) Znížiť energetickú náročnosť prevádzky budovy materskej školy a jej rekonštruovanej časti – hospodárskeho pavilónu.
  • ŠC3) Zlepšiť dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti marginalizovanej rómskej komunity v obci Cinobaňa vytvorením nových miest (min. 17 miest).

Viac
Subjekt
Obec Cinobaňa
Miesta realizácie
Cinobaňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2016 - 01.12.2018
Celková suma
292,198 €
Vlastné zdroje
14,610 €
Vyčerpané z projektu
292,198 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy/ e…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
11.11.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
07.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
18.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
15.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
63507,0 (kWh/rok)
Cieľ
63507,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
12,925 (tony CO2 eq)
Cieľ
12,925 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
81,0 (osoby)
Cieľ
81,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
34,0 (osoby)
Cieľ
34,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,463 €
Schválené na preplatenie
138,463 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,463 €
Schválené na preplatenie
138,463 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,165 €
Schválené na preplatenie
124,165 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,165 €
Schválené na preplatenie
124,165 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
983 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,750 €
Schválené na preplatenie
4,750 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
17.04.2018
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Dodávka a montáž interiérového vybavenia

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,184 €
Schválené na preplatenie
17,184 €
Realizácia
23.10.2018
Názov IČO
Názov
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
IČO
31631134
Názov
M.A.Company s.r.o.
IČO
44220316
Názov
Ing. Anna Hlaváčová
IČO
40416615
Názov
Karol Kovács
IČO
45969124
Názov
BDV Trade s.r.o.
IČO
46056262
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.