Popis projektu

Podporiť rozvoj obyvateľov obce Chmiňany a ich sociálnej situácie prostredníctvom celoživotného učenia a začlenenia sa na trhu práce.

Zvýšiť kvalitu životných podmienok obyvateľov obce Chmiňany zlepšenými podmienkami v prístupe ku sociálnej infraštruktúre a sociálnym službám.

Vybudovať komunitné centrum s maximálnymi priestormi na priestory (s celkovou úžitkovou plochou 242,65 a s takmer nulovou potrebou energie) na území obce Chmiňany (parcela 58/1).

Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie novovybudovaného komunitného centra pre potreby poskytovania sociálnych služieb.

Registrovať poskytovanie sociálnych služieb v novovybudovanom komunitnom centre v registri poskytovateľov sociálnych služieb.

Na uvedené ciele budú nadväzovať ciele Prioritnej osi č.5 prostredníctvom realizácie programu „Take away balíček“.

V zmysle výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2 je predmetom projektu t.j. vybudovanie technickej infraštruktúry v obci s prítomnosťou MRK s náležitým vybavením nového objektu .

Podpornými aktivitami projektu je riadenie (projektový manažment) a informovanie – komunikácia o realizácii investičného projektu.

projektu sú:  

PO232 Počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry – 1

PO527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach - 2

Viac
Subjekt
Obec Chmiňany
Miesta realizácie
Chmiňany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2016 - 01.10.2019
Celková suma
314,953 €
Vlastné zdroje
15,748 €
Vyčerpané z projektu
306,963 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba KC
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
22.12.2016
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
04.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
07.12.2017
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
30.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
2,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných komunitných centier
Hodnota
1,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie

Faktúra - projektová dokumentácia 2

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,770 €
Schválené na preplatenie
3,770 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie

Faktúra projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,790 €
Schválené na preplatenie
4,790 €
Realizácia
21.03.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,188 €
Schválené na preplatenie
16,188 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,188 €
Schválené na preplatenie
16,188 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,463 €
Schválené na preplatenie
33,463 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,463 €
Schválené na preplatenie
33,463 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce - 12/2018

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,690 €
Schválené na preplatenie
31,690 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce - 12/2018

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,690 €
Schválené na preplatenie
31,690 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce 11/2018

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,951 €
Schválené na preplatenie
56,951 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce 11/2018

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,951 €
Schválené na preplatenie
56,951 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Stavebné práce

FAktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,775 €
Schválené na preplatenie
36,775 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Stavebné práce

FAktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,775 €
Schválené na preplatenie
36,775 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
1,532 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
1,532 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,066 €
Schválené na preplatenie
8,066 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,066 €
Schválené na preplatenie
8,066 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,915 €
Schválené na preplatenie
10,915 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,915 €
Schválené na preplatenie
10,915 €
Realizácia
-
Názov

Stavebené práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,861 €
Schválené na preplatenie
26,861 €
Realizácia
-
Názov

Stavebené práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,861 €
Schválené na preplatenie
26,861 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,406 €
Schválené na preplatenie
51,406 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,406 €
Schválené na preplatenie
51,406 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,555 €
Schválené na preplatenie
24,555 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,555 €
Schválené na preplatenie
24,555 €
Realizácia
-
Názov

Informačná tabuľa (plagát)

Faktúra - publicita

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Veľkoplošná tabuľa

Faktúra - publicita

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Trvalá vysvetľujúca tabuľa

Faktúra - publicita

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2018
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov IČO
Názov
Ing. Karol Petz
IČO
45324565
Názov
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
IČO
31631134
Názov
DIA VEGA s.r.o.
IČO
36171948
Názov
M.A.Company s.r.o.
IČO
44220316
Názov
Jozef Šatanek, autorizovaný stavebný inžinier
IČO
35375108
Názov
BDV Trade s.r.o.
IČO
46056262
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.