Popis projektu

Cieľom projektu je prispieť k zastaveniu klesajúceho trendu a veľkosti populácie hlucháňa hôrneho,  k  zabezpečeniu  existencie populácie v existujúcich lokalitách, k zachovaniu biodiverzity, udržaniu štruktúry vhodných biotopov a ich konektivity pre prežitie populácie hlucháňa hôrneho a tým zlepšenie stavu ochrany tohto druhu a jeho biotopu. Cieľom projektu je aj zabezpečenie prežitia, zastavenie poklesu a stabilizácia populácie hlucháňa hôrneho vo voľnej prírode na území Slovenskej republiky a postupné zvyšovanie jeho populácie na úroveň priaznivého stavu a to prostredníctvom realizácie vybraných opatrení z Programu záchrany hlucháňa hôrneho. Ide o  opatrenia týkajúce sa zabezpečenia priamej ochrany vhodných biotopov druhu a zväčšovaním výmery alebo kvality (zlepšovanie charakteristík porastových štruktúr) biotopov, ktoré v súčasnosti nedisponujú vhodnými charakteristikami. Ďalšími podaktivitami projektu je mapovanie populácie druhu a kvality biotopov. Podaktivity projektu sú v súlade s opatreniami v schválenej dokumentácii ochrany prírody a krajiny – programu záchrany hlucháňa hôrneho ( Linnaeus, 1758) na roky 2018 – 2022. Realizáciou projektu sa dodržia záväzky Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie z hľadiska prijatia opatrení vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie pre zabezpečenie ochrany hlucháňa hôrneho ako druhu európskeho významu predovšetkým v územiach sústavy Natura 2000, ktoré boli vymedzené na účel zabezpečenia priaznivého stavu jeho biotopov a zabezpečenie podmienok jeho prežitia a rozmnožovania. Realizácia opatrení užívateľmi lesných pozemkov podliehajú pravidlám štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej aj „schéma/schéma pomoci“).

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Jalovec, Štrba, Lendak, Konská, Kalameny, Dobšiná, Čučma, Rožňava, Vysoké Tatry, Žiar, Vernár, Turík, Liptovský Mikuláš, Lúčky, Liptovské Matiašovce, Babín, Pavlova Ves, Bacúch, Belá-Dulice, Beňadovo, Dolný Kubín, Betliar, Blatnica, Bobrovec, Brezno, Brusno, Brezovica, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Lopušné Pažite, Radoľa, Kysucké Nové Mesto, Olešná, Bystrá, Bystrička, Čierna Lehota, Čierny Balog, Čremošné, Demänovská Dolina, Dlhá nad Oravou, Dolná Lehota, Dolná Tižina, Dolný Harmanec, Dúbrava, Fačkov, Gemerská Poloma, Habovka, Heľpa, Henclová, Hiadeľ, Horná Lehota, Horná Mariková, Horná Štubňa, Turček, Hriňová, Hrochoť, Hronec, Hruštín, Huty, Chlebnice, Jakubany, Jakubovany, Jamník, Jasenie, Jasenová, Jezersko, Klenovec, Klin, Klubina, Klokočov, Kordíky, Kraľovany, Ľubeľa, Krasňany, Kravany, Krivá, Kunerad, Kvačany, Lazisko, Lazy pod Makytou, Liesek, Likavka, Lipovec, Liptovská Anna, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Porúbka, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplička, Liptovské Kľačany, Liptovské Revúce, Liptovský Ján, Liptovský Trnovec, Lisková, Lokca, Lomná, Ľubietová, Ľubochňa, Lutiše, Makov, Malé Borové, Malužiná, Martin, Mlynky, Mošovce, Muráň, Muránska Zdychava, Mútne, Nálepkovo, Námestovo, Necpaly, Nezbudská Lúčka, Nižná, Nižná Boca, Nolčovo, Nová Bystrica, Očová, Tvrdošín, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Oravský Biely Potok, Oravský Podzámok, Osrblie, Osturňa, Oščadnica, Papradno, Párnica, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Podbiel, Podhradie, Pohorelá, Pohronská Polhora, Pohronský Bukovec, Polomka, Rajecké Teplice, Pribylina, Priekopa, Rabča, Raková, Rejdová, Reľov, Veličná, Ružomberok, Revúca, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Smolnícka Huta, Smolník, Spišská Nová Ves, Spišské Bystré, Stará Bystrica, Staré Hory, Tatranská Javorina, Staškov, Stráňavy, Stránske, Sučany, Štiavnik, Štós, Šumiac, Šútovo, Švedlár, Telgárt, Terchová, Tisovec, Vitanová, Turany, Turčianske Jaseno, Turčianske Kľačany, Turie, Valaská Dubová, Vaľkovňa, Vikartovce, Uhorská Ves, Višňové, Vrícko, Vrútky, Východná, Vyšná Boca, Vyšný Kubín, Zábiedovo, Zákamenné, Závadka nad Hronom, Závažná Poruba, Zázrivá, Zborov nad Bystricou, Zuberec, Ždiar, Belá, Valaská
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,762,158 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
16,957 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Realizácia vybraných opatrení Programu …
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
1050,52 (ha)
Cieľ
988,49 (ha)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kompaktný fotoaparát C s väčším senzorom a príslušenstvom

Digitálne fotoaparáty s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
3,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

1. etapa: vypracovanie manuálu na zber, uchovávanie a prepravu vzoriek + Vypracovanie dizajnu a návrhu štúdie

DNA analýzy biol. vzoriek hlucháňa hôrneho

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
15,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, Pozemkové spoločenstvo Žiar

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH43002 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH43002 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Urbariát-pozemkové spoločenstvo Lúčky

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH43002 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH43002 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Ceter, s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH43002 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, Pozemkové spoločenstvo Žiar

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH43002 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH43002 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Urbariát-pozemkové spoločenstvo Lúčky

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH43002 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH43002 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Ceter, s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH43002 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45001

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45001

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Mestské lesy Dobšiná spol.s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43001 / 310011BKH44001 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Mestské lesy Dobšiná spol.s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43001 / 310011BKH44001 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43001 / 310011BKH44001

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43001 / 310011BKH44001

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43001 / 310011BKH4001

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43001 / 310011BKH4001

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH44002

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH44002

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH4002

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43002 / 310011BKH4002

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43003/310011BKH44004

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43003/310011BKH44004

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43003/310011BKH44004

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43003/310011BKH44004

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43003/310011BKH44004 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43003/310011BKH44004 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Lavínový batoh

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lavínový vyhľadávač s príslušenstvom

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ruksak

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mačky na ľad

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skialpinistické palice

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplnkové mačky k skialpinistickým lyžiam

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zatvárací vreckový nôž

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skialpinistické palice

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Mačky na ľad

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Zatvárací vreckový nôž

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Lavínový batoh

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Lavínový vyhľadávač s príslušenstvom

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Ruksak

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Doplnkové mačky k skialpinistickým lyžiam

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Návleky

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cepín

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prilba

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cepín

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Prilba

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Návleky

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43004 / 310011BKH44004

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43004 / 310011BKH44004

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43004 / 310011BKH44004

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43004 / 310011BKH44004

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43005 / 310011BKH44005

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43005 / 310011BKH44005

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Textový popis a informácie

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zvukovýroba

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Informačná tabuľa s info. o aplikácii

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Optimalizácia pre Android a iOS

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
13,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Exteriérový beacon

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
7,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Video so zvukom

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3D model hlucháňa

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
18,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Programovanie, vývoj aplikácie, testovanie

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
26,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Textový popis a informácie

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Zvukovýroba

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Informačná tabuľa s info. o aplikácii

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Optimalizácia pre Android a iOS

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
13,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Exteriérový beacon

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
7,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Video so zvukom

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

3D model hlucháňa

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
18,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Programovanie, vývoj aplikácie, testovanie

Informačná aplikácia o hlucháňovi a virtuálny náučný chodník

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
26,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43005 / 310011BKH44005

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43005 / 310011BKH44005

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43006 / 310011BKH44006

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43006 / 310011BKH44006

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

Propagačný film o hlucháňovi hôrnom- 1. etapa: Prípravné práce

Propagačný film o hlucháňovi hôrnom 1. etapa: Prípravné práce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Propagačný film o hlucháňovi hôrnom- 1. etapa: Prípravné práce

Propagačný film o hlucháňovi hôrnom 1. etapa: Prípravné práce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43006 / 310011BKH44006

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43006 / 310011BKH44006

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - LESY TURÍK, s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH45002 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,787 €
Schválené na preplatenie
13,787 €
Realizácia
09.12.2022
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45002

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,757 €
Schválené na preplatenie
2,757 €
Realizácia
09.12.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45002

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
09.12.2022
Názov

Správa o identifikovaných zmenách stavu lesných biotopov v záujmových územiach- časť 5

Správa o identifikovaných zmenách stavu lesných biotopov v záujmových územiach- časť 5

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Správa o identifikovaných zmenách stavu lesných biotopov v záujmových územiach- časť 3

Správa o identifikovaných zmenách stavu lesných biotopov v záujmových územiach- časť 3

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
Žiadaná suma
6,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Správa o identifikovaných zmenách stavu lesných bitopov v záujmových územiach- časť 8

Správa o identifikovaných zmenách stavu lesných biotopov v záujmových územiach- časť 8

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45006

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45006

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

DNA analýza biologických vzoriek hlucháňa hôrneho

DNA analýza biologických vzoriek hlucháňa hôrneho

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
7,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

DNA analýza biologických vzoriek hlucháňa hôrneho

DNA analýza biologických vzoriek hlucháňa hôrneho

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
7,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Tlač, vyhotovenie a dodanie vedomostnej spoločenskej hry Hlucháň

Spoločenská hra

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav technológií a inovácií, s. r. o.
Žiadaná suma
44,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

DNA analýza biologických vzoriek hlucháňa hôrneho

DNA analýza biologických vzoriek hlucháňa hôrneho

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Odolný tablet DELL s príslušenstvom

Tlačiarne a projektory

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Prenosná tlačiareň Epson s príslušenstvom

Tlačiarne a projektory

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45003

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45003

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Pracovné rukavice NYROCA MAXIM veľ.10

Pomôcky do terénu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Sprej SOPPEC strong MARKER zelená

Pomôcky do terénu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45004

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43007 / 310011BKH44007

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43007 / 310011BKH44007

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43007 / 310011BKH44007

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43007 / 310011BKH44007

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Propagačný film o hlucháňovi hôrnom- 2. etapa- Realizačné práce

Propagačný film o hlucháňovi hôrnom- 2. etapa- Realizačné práce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Propagačný film o hlucháňovi hôrnom- 2. etapa- Realizačné práce

Propagačný film o hlucháňovi hôrnom- 2. etapa- Realizačné práce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Skialpinistické pásy

Zimný a turistický výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Skialpinistické viazanie

Zimný a turistický výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Skialpinistické lyžiarky

Zimný a turistický výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Záchranný náramok

Zimný a turistický výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Skialpinistické lyže

Zimný a turistický výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Montáž viazania

Zimný a turistický výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45004

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Urbariát -pozemkové spoločenstvo Lúčky

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43008 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - LESY TURÍK, s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43008 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - Urbariát -pozemkové spoločenstvo Lúčky

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43008 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Úhrada zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti - LESY TURÍK, s.r.o.

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH43008 pre skupinu výdavkov 352

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43008

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43008

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43008

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43008

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43009

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43009

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43009

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH43009

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Vypracovanie návrhu a dizajnu hry vedomostnej spoločenskej hry Hlucháň

Vypracovanie návrhu a dizajnu hry Vedomostnej spoločenskej hry Hlucháň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav technológií a inovácií, s. r. o.
Žiadaná suma
10,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie návrhu a dizajnu hry vedomostnej spoločenskej hry Hlucháň

Vypracovanie návrhu a dizajnu hry Vedomostnej spoločenskej hry Hlucháň

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav technológií a inovácií, s. r. o.
Žiadaná suma
10,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

DPH k faktúre č. 1223016

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH45005 pre skupinu výdavkov 112 Zásoby: DPH k faktúre 1223016 a 1223012

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

DPH k faktúre č. 1223012

Súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov v žiadosti o platbu č. 310011BKH45005 pre skupinu výdavkov 112 Zásoby: DPH k faktúre 1223016 a 1223012

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Propagačný film o hlucháňovi hôrnom - 3. etapa: Postprodukčné práce

Propagačný film o hlucháňovi hôrnom - 3. etapa

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Terénna obuv

Terénna obuv

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Softshellová bunda pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Nohavice nepremokavé pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Fleecová bunda pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Nohavice letné dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Nohavice letné pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Nohavice nepremokavé dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Softshellová bunda dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Fleecová bunda dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Termobielizeň- tričko dlhý rukáva pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Tričko s krátkym rukávom dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Termobielizeň- nohavice pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Košela s dlhým rukávom pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Čiapka zimná pletená

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Košela s krátkym rukávom pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Tričko s krátkym rukávom pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Termobielizeň- tričko krátky rukáva dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Košela s krátkym rukávom dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Termobielizeň- tričko krátky rukáva pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Termoponožky

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Termobielizeň- nohavice dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Termobielizeň- tričko dlhý rukáva dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Čiapka so šiltom

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Košela s dlhým rukávom dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45005

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b)

Súpis nárokovaných výdavkov vypočítaných paušálnou sadzbou v žiadosti o platbu č. 310011BKH45005

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.