Popis projektu

Projekt je zameraný na vypracovanie dokumentácie ochrany prírody, programov starostlivosti o dve veľkoplošné chránené územia – Chránenú krajinnú oblasť (ďalej aj “CHKO”) Horná Orava a CHKO Štiavnické vrchy. V rámci ich územia sa nachádzajú viaceré územia európskeho významu, pre ktoré musí mať Slovenská republika vypracované dokumenty starostlivosti a nie je možné vypracovať ich samostatne. Preto programy starostlivosti o vyššie uvedené CHKO budú zároveň aj programom starostlivosti o územia európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v rámci nich. V prípade CHKO Horná Orava ide o 19 území európskeho významu (SKUEV0057, SKUEV0185, SKUEV0187, SKUEV0188, SKUEV0189, SKUEV0190, SKUEV0191,  SKUEV0193, SKUEV0222/ SKUEV2222, SKUEV0304/ SKUEV2304, SKUEV0658, SKUEV0659, SKUEV0660, SKUEV0661, SKUEV0662, SKUEV0826, SKUEV0828, SKUEV0963, SKUEV0964) a v prípade CHKO Štiavnické vrchy o 9 území európskeho významu (SKUEV0015, SKUEV0216, SKUEV0258, SKUEV0259, SKUEV0262, SKUEV0263, SKUEV0264, SKUEV0265, SKUEV0266).

Podkladom pre vytvorenie dokumentu starostlivosti bude zmapovanie výskytu predmetov ochrany (biotopov a druhov), analýza socioekonomických pomerov a faktorov pôsobiacich a ovplyvňujúcich predmety ochrany v nadväznosti na vlastnícke vzťahy. Cieľom projektu bude vypracovanie a predrokovanie dokumentácie ochrany prírody podľa osnovy v prílohe č. 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, so zohľadnením požiadaviek predmetov ochrany území európskeho významu, ktoré sa vyskytujú v rámci týchto dvoch území. Dokumentácia bude podkladom pre schválenie zásad starostlivosti v 28 územiach európskeho významu, vyskytujúcich sa v rámci dvoch chránených krajinných oblastí.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Beňadovo, Bobrov, Breza, Dolný Kubín, Hladovka, Hruštín, Klin, Krušetnica, Liesek, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Trstená, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné, Zázrivá, Zubrohlava, Babiná, Bacúrov, Baďan, Banská Belá, Banská Štiavnica, Banský Studenec, Bátovce, Beluj, Bohunice, Brehy, Bzenica, Čajkov, Dekýš, Devičany, Devičie, Dobrá Niva, Dubové, Hliník nad Hronom, Hodruša-Hámre, Hontianske Nemce, Hronská Breznica, Ilija, Jabloňovce, Kozelník, Kráľovce-Krnišov, Krupina, Ladomerská Vieska, Ladzany, Lehôtka pod Brehmi, Lišov, Močiar, Nová Dedina, Ostrá Lúka, Pečenice, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Pukanec, Repište, Rudno nad Hronom, Rybník, Sebechleby, Sklené Teplice, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Tekovská Breznica, Trnavá Hora, Uhliská, Voznica, Vyhne, Vysoká, Žarnovica, Žemberovce, Žiar nad Hronom, Žibritov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2021
Celková suma
1,327,007 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
22,696 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
19.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Vypracovanie programov starostlivosti o…
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
18.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných dokumentov starostlivosti
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdové výdavky HA 07/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

mzdové výdavky HA 06/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky HA 04/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky HA 03/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky HA 02/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky HA 01/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

mzdové výdavky HA 12/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky HA 05/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

mzdové výdavky HA 11/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky HA 10/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
271 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky HA 09/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky HA 08/2018

mzdové výdavky HA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

mzdové výdavky PA 01/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

mzdové výdavky PA 12/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky PA 11/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
778 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky PA 10/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky PA 09/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky PA 08/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

mzdové výdavky PA 07/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

mzdové výdavky PA 06/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky PA 05/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

mzdové výdavky PA 04/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky PA 03/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky PA 02/2018

mzdové výdavky PA 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2019

Mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2019

Mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2019

Mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2019

Mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2019

Mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
587 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2019

Mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2019

Mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2019

Mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2019

Mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
531 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2019

Mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2019

Mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2019

Mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

tonerová náplň - Xerox Toner Black pro WC7120

tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Kopírovací papier A4

kopírovací papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Kopírovací papier A3

kopírovací papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2019

Mzdové výdavky HA 07-11/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2019

Mzdové výdavky HA 07-11/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
542 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2019

Mzdové výdavky HA 07-11/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2019

Mzdové výdavky HA 07-11/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2019

Mzdové výdavky HA 07-11/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
12.12.2019
Názov IČO
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO
17058520
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.