Popis projektu

Navrhovaný výskumný projekt adresuje aktuálne problémy bezpečného využívania prínosov digitálneho priestoru s použitím mobilných zariadení. Napriek existencii viacerých technológií a aj implementovaných riešení, v danej oblasti neexistuje riešenie, ktoré je akceptované pre plošné použitie pri využívaní služieb digitálneho priestoru, so špecifickým zameraním na služby eGovernmentu. Tento stav vyplýva jednak z existujúcich bezpečnostných rizík, ale taktiež z nezvládnutého procesného a organizačného pokrytia plošného rozširovania konkrétneho riešenia.

Výskumný projekt je zameraný na identifikáciu a analýzu týchto prekážok, ako aj návrh možnosti ich eliminácie, s jeho praktickým overením. Kombinuje v rámci výskumných aktivít ako analýzu bezpečnostných charakteristík navrhovaného riešenia, tak aj riešenie procesných a organizačných otázok plošného nasadzovania navrhovaných riešení. Cieľom teda nie je vyvinutie ďalšej z mnohých metód a prístupov na riešenie mobilnej identity alebo autorizácie, ale návrh riešenia s jasným potenciálom praktického nasadenia.

Viac
Subjekt
DITEC, a.s.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Banská Bystrica
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.09.2017 - 01.08.2021
Celková suma
3,008,028 €
Vlastné zdroje
883,436 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1.1 - Nezávislý výskum v oblas…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
04.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 3.1 - Experimentálny vývoj v o…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 2.1 - Priemyselný výskum v obl…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
04.09.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
04.09.2017
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
04.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.