Popis projektu

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. (MGA) – vybudovalo a postupne dobudováva moderné multidisciplinárne centrum biomedicínskeho výskumu - BIOMEDIRES, s cieľom vybudovania základne nezávislého výskumu a vývoja, ktorá bude svojou kvalitou a výstupmi  renomovaná aj v medzinárodnom meradle a etablovaná v Európskom výskumom priestore. Konzorcium partnerov – silné tak v oblasti  vedeckých kapacít, ako aj administrácie projektov a grantov – mix renomovaných nepodnikateľských výskumných inštitúcií (nezisková organizácia – MGA žiadateľ a koordinátor predkladaného projektu s históriou a skúsenosťami z realizácie nezávislého výskumu a vývoja; Univerzita Komenského v Bratislave – prostredníctvom kapacít svojho univerzitného vedeckého parku zameraného na oblasť molekulárnej, environmentálnej medicíny, biotechnológií a 2 excelentné ústavy Slovenskej akadémie vied – Chemický ústav a Centrum experimentálnej medicíny) a malého inovatívneho podnikateľského subjektu (MindIT, s.r.o. - rýchlo sa rozvíjajúca inovatívna firma so silným know-how v oblasti výskumu a vývoja digitálnych archívov a strojového učenia). Predložený výskumno-vývojový zámer je orientovaný na výskum nových inovatívnych diagnostických a prognostických markerov a terapeutických cieľov v oblasti nádorových ochorení žien, so zameraním sa primárne na endometriálny karcinóm a chorobné zmeny krčka maternice s využitím moderného multidisciplinárneho prístupu (okrem klasického biomedicínskeho zamerania sú využívané aj výskumné prístupy v oblasti materiálového výskumu/senzorov a moderných informačných technológií) a vzájomnou integráciou výsledkov výskumu a vývoja. V rámci projektu vznikne 26 publikácií, z toho 10 v odborných žurnáloch indexovaných v databázach WoS a Scopus / 10 v iných relevantných databázach ako WoS a SCOPUS; vytvorí sa 3,04 FTE nových pracovných miest výskumných pracovníkov; 1 podaná medzinárodná PCT patentová prihláška, 1 prihláška registrácie práv duševného vlastníctva a realizácia projektu vyvolá minimálne 1 podaného medzinárodného výskumného projektu.

Viac
Subjekt
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Partneri
Univerzita Komenského v Bratislave, MindIT, s.r.o., Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Miesta realizácie
Banská Bystrica, Nitra, Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.06.2023
Celková suma
6,278,201 €
Vlastné zdroje
417,207 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
HA5: Priemyselný výskum v oblasti techn…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
HA4: Nádory endometria - úloha NO v pro…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
03.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
HA3: Nádory endometria - glykomická an…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
03.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
HA2: Nádory endometria - genetické anal…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
03.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
HA2: Nádory endometria - genetické anal…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
27.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
HA1: Nádory endometria - zber vzoriek, …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
02.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
12.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
21.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
1,656,933 €
Cieľ
1,706,489 €
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
5,808 €
Cieľ
5,678 €
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
38,72 (počet)
Cieľ
26,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
2,5 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
24,55 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
13,02 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
3,1 (FTE)
Cieľ
3,04 (FTE)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdy PanClinCov 04/2022 akt3

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy PanClinCov 04/2022 akt2

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

mzdy mzdy BIOMEDIRES II 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy mzdy BIOMEDIRES II 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy SANET II 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 04/2022 - odborný personál FLX

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 04/2022 - odborný personál

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 04/2022 - riadiaci personál

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy LISPER 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy FOMON 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy SMARTFARM 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy MMU COVID 04/2022 Lukáčová

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy MMU COVID 04/2022 Zorkócy

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 1/2022: 7 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 1/2022:45 (EP) 230 jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 2/2022: 57 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 2/2022: 11 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 3/2022: 11 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 3/2022: 67 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 2/2022: 57 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 2/2022: 11 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 3/2022: 11 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 1/2022: 7 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 3/2022: 67 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 1/2022:45 (EP) 230 jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 4/2022: 49 (EP) 230 € jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 4/2022: 7 (EC) 635 € jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 4/2022: 49 (EP) 230 € jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 4/2022: 7 (EC) 635 € jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Paušálna sadzba_1-3.2022_Bio2

Paušálna sadzba_1-3.2022.Bio2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
7,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 2021: 545 (EP) 230 € jednotková cena z toho 20 %

FAKTÚRA č. 21010047

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H1P30_Chemikálie

Faktúra č. 21221530

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

0H1P30_Chemikálie

Faktúra č. 21221771

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

0H1P29_Plastový materiál

Faktúra č.: F-20220078

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
41,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 5/2022: 59 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100014

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 5/2022: 16 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100014

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 5/2022: 59 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100014

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 5/2022: 16 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100014

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 2022/1-6: 180 (EP) 230€ jednotková cena z toho 20%

FAKTÚRA č. 220100020

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 1-6/2022: 58 (EC) 635€ jednotková cena z toho 20%

FAKTÚRA č. 220100020

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 2022/1-6: 180 (EP) 230€ jednotková cena z toho 20%

FAKTÚRA č. 220100020

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 1-6/2022: 58 (EC) 635€ jednotková cena z toho 20%

FAKTÚRA č. 220100020

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 6/2022: 73 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100021

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 6/2022: 17 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100021

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 6/2022: 73 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100021

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 6/2022: 17 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100021

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 7/2022: 33 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 7/2022: 16 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 7/2022: 16 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 7/2022: 33 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
3,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
5,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 05/2022

Mzdy predpis 05/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
4,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
8,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
6,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
13,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
3,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Mzdy predpis 06/2022

Mzdy predpis 06/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
7,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

mzdy LISPER 07/2022

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdy USCCCORD 07/2022 VP UK

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdy SANET II 07/2022

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdy PanClinCov 07/2022

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdy SAMRTFARM 07/2022

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 07/2022

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 07/2022

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 07/2022 - riadiaci personál

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 07/2022 -odborný personál

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdy FOMON 07/2022

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdy MMU COVID 07/2022 Lukáčová

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdy MMU COVID 07/2022 Zorkócy

VP UK mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

MZD/6021011_Drony

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Prevelynch

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Diacovid_AVH7

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_BIO2_Cibula

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Promedicov

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Diacovid_AVH7_české

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_BIO2

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 8/2022: 41 (EP) 230 € jednotková cena z toho 80%

Faktúra č. 220100026

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 8/2022: 11 (EC) 635 € jednotková cena z toho 80%

Faktúra č. 220100026

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 8/2022: 41 (EP) 230 € jednotková cena z toho 80%

Faktúra č. 220100026

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 8/2022: 11 (EC) 635 € jednotková cena z toho 80%

Faktúra č. 220100026

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Paušálna_sadzba_04-06/2022_Bio2

Paušálna sadzba_04-06/2022_Bio2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P26 Modernizácia/doplnenie Proteomického laboratória

Faktúra 6202900043

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,669,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2019
Názov

Mzdové výdavky 01/2020

Účtovný doklad MZD / 6020001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020

Účtovný doklad MZD / 6020005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
5,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2020

Účtovný doklad MZD / 6020004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 03/2020

Účtovný doklad MZD / 6020003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2020

Účtovný doklad MZD / 6020002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 12/2019

Účtovný doklad MZD / 6019012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2019

Účtovný doklad MZD / 6019011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2019

Účtovný doklad MZD / 6019010

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Mzdové výdavky 09/2019

Účtovný doklad MZD / 6019009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Mzdové výdavky 08/2019

Účtovný doklad MZD / 6019008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

Mzdové výdavky 07/2019

Účtovný doklad MZD / 6019007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky 06/2019

Účtovný doklad MZD / 6019006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Mzdové výdavky 04/2020

Interný doklad firmy MindIT, s.r.o.

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
6,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020

Interný doklad firmy MindIT, s.r.o.

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
8,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Paušálna sadzba 06/2019-05/2020

Paušálna sadzba 06/2019-05/2020

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad paušálna sadzba 04-05_2020

Účtovný doklad paušálna sadzba 04-05_2020

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 10/2022: 56 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100030

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 10/2022: 16 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100030

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 10/2022: 56 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100030

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 10/2022: 16 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100030

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 09/2022: 29 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č.220100028

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 9/2022: 10 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č.220100028

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 09/2022: 29 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č.220100028

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 9/2022: 10 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č.220100028

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2020

Účtovný doklad IDMz2020-07

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
12,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020

Účtovný doklad IDMz2020-08

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
9,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Paušálna sadzba 06_07_08_2020

Účtovný doklad paušálna sadzba 06_07_08_2020

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
5,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2020

Účtovný doklad IDMz2020-06

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
11,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzdy 04/2020

VPUK mzdy 04/2020 BIO2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Mzdy 05/2020

VPUK mzdy 05/2020 BIO2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 06/2020

VPUK mzdy 06/2020 BIO2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 07/2020

VPUK mzdy 07/2020 BIO2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

3H4P5 Vranková Stanislava 09/2022

UD_150_33225064 MZD 09/2022

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

3H4P2 Barančík Miroslav 09/2022

UD_150_33225064 MZD 09/2022

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

3H4P4 Cebová Martina 09/2022

UD_150_33225064 MZD 09/2022

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

3H4P6 Klimentová Jana 09/2022

UD_150_33225064 MZD 09/2022

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

3H4P6 Klimentová Jana 10/2022

UD 150/33225071 MZD 10/2022

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

3H4P2 Barančík Miroslav 10/2022

UD 150/33225071 MZD 10/2022

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

3H4P4 Cebová Martina 10/2022

UD 150/33225071 MZD 10/2022

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

3H4P5 Vranková Stanislava 10/2022

UD 150/33225071 MZD 10/2022

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

mzdy BIOMEDIRES 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy SANET 2 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy MMU COVID 10/2022 Lukáčová

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy MMU COVID 10/2022 Zorkócy

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy LISPER 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy SMARTFARM 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 10/2022 - riadiaci personál

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 10/2022 - odborný personál

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 10/2022 - odborný personál FLX

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy FOMON 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy PanClinCov 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy USCCCORD 10/2022 VP UK

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Počet ukončených pacientiek 11/2022: 16 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Počet ukončených pacientiek 11/2022: 65 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 11/2022: 65 (EP) 230€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 11/2022: 16 (EC) 635€ jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Mzdy predpis 09/2020

Mzdy predpis 09/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Mzdy predpis 09/2020

Mzdy predpis 09/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Mzdy predpis 09/2020

Mzdy predpis 09/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
20,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Mzdy predpis 09/2020

Mzdy predpis 09/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
4,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Mzdy predpis 09/2020

Mzdy predpis 09/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Mzdy predpis 09/2020

Mzdy predpis 09/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Mzdy predpis 09/2020

Mzdy predpis 09/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Mzdy predpis 09/2020

Mzdy predpis 09/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Mzdy predpis 06/2020

Mzdy predpis 06/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
5,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Mzdy predpis 06/2020

Mzdy predpis 06/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
15,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Mzdy predpis 06/2020

Mzdy predpis 06/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Mzdy predpis 06/2020

Mzdy predpis 06/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Mzdy predpis 06/2020

Mzdy predpis 06/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Mzdy predpis 06/2020

Mzdy predpis 06/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Mzdy predpis 05/2020

Mzdy predpis 05/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
15,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Mzdy predpis 05/2020

Mzdy predpis 05/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Mzdy predpis 05/2020

Mzdy predpis 05/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Mzdy predpis 05/2020

Mzdy predpis 05/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Mzdy predpis 04/2020

Mzdy predpis 04/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Mzdy predpis 04/2020

Mzdy predpis 04/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Mzdy predpis 03/2020

Mzdy predpis 03/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
9,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Mzdy predpis 03/2020

Mzdy predpis 03/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Mzdy predpis 03/2020

Mzdy predpis 03/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Mzdy predpis 03/2020

Mzdy predpis 03/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Mzdy predpis 02/2020

Mzdy predpis 02/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
10,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Mzdy predpis 02/2020

Mzdy predpis 02/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Mzdy predpis 01/2020

Mzdy predpis 01/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
17,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

Mzdy predpis 01/2020

Mzdy predpis 01/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

Mzdy predpis 01/2020

Mzdy predpis 01/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

Mzdy predpis 01/2020

Mzdy predpis 01/2020

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

mzdy 10/2020 FLEX

VPUK mzdy 10/2020 BIO II

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

VPUK mzdy 10/2020 BIO II

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

mzdy 09/2020 FLEX

VPUK mzdy 09/2020 BIO II

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

VPUK mzdy 09/2020 BIO II

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

VPUK mzdy 08_2020 FLEX

VPUK mzdy 082020 BIO II

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

VPUK mzdy 08_2020

VPUK mzdy 082020 BIO II

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Paušálna sadzba 06/2020-09/2020

Paušálna sadzba 06/2020-09/2020

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
7,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2020

Účtovný doklad č. MZD / 6020009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020

Účtovný doklad č. MZD / 6020009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020

Účtovný doklad č. MZD / 6020008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020

Účtovný doklad č. MZD / 6020008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020

Účtovný doklad č. MZD / 6020007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020

Účtovný doklad č. MZD / 6020006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 09_10_11_2020

Účtovný doklad paušálna sadzba IDMz2020_06_07_08

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
7,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2020

Účtovný doklad IDMz2020-11

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
18,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020

Účtovný doklad IDMz2020-10

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
18,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020

Účtovný doklad IDMz2020-09

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
13,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

MVDr. Andrej Barta, PhD._3H4P3

MZD 10/2020

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

doc. RNDr. Oľga Pechaňová, DrSc._3H4P1

MZD 10/2020

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

RNDr. Martina Cebová, PhD._3H4P4

MZD 10/2020

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

RNDr. Stanislava Vranková, PhD._3H4P5

MZD 10/2020

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc._3H4P2

MZD 10/2020

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

SANET II 01/2021

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Odborný personál FLX 1_2021

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Odborný personál 1_2021

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Riadiaci personál 1_2021

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

mzdy 01/2021

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

mzdy 01/2021 FLEX

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

SMARTFARM 01/2021 mzdy

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

LISPER 01/2021 mzdy

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

SANET II 12/2020

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Odborný personál 12_2020

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Riadiaci personál 12_2020

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Odborný personál FLX 12_2020

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

mzdy 12/2020

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

mzdy 12/2020 FLEX

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SMARTFARM 12/2020 mzdy

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

LISPER 12/2020 mzdy

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

mzdy 11/2020

VP UK mzdy 11/2020 BIO II

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

mzdy 11/2020 FLEX

VP UK mzdy 11/2020 BIO II

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

0H1P27 - Mastercycler nexus gradient eco, 230 V

Faktúra vystavená č. 40200123

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - INCUBATOR COMPACT 18L - IMC18

Faktúra vystavená č. 40200123

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - Concentrator plus, complete system with integrated diaphragm vacuum pump, with rotor F-45-48-11, 230

Faktúra vystavená č. 40200123

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - Centrifuge 5430R, Knob, 230V/ 50-60Hz, without rotor

Faktúra vystavená č. 40200123

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - Centrifuge 5804R, 230V/50-60Hz incl. rotor A-4-44 and 15/50ml adapters

Faktúra vystavená č. 40200123

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - Centrifuge 5430, 230V/50-60Hz, incl. rotor FA-45- 30-11

Faktúra vystavená č. 40200123

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - UVT-S-AR, DNA/RNA UV-Cleaner Box with built-in sockets

Faktúra vystavená č. 40200123

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - TDB-120-53, Dry-block Thermostat with block

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - QubitTM 4 Quantitation Starter Kit

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - ThermoTop with condens.protect technology for ThermoMixer C, F1.5, FP, ThermoStat C

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - SmartBlock plates, thermoblock for plates and deepwell plates incl. Lid

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - SmartBlock 1.5mL, thermoblock for 24 tubes 1.5 mL

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - Lid for ThermoMixer F1.5, ThermoMixer FP,for SmartBlocks 0.5 mL, 1.5 mL, 2.0 mL, plates PCR 96, PCR

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - ThermoMixer C, basic device without thermoblock, 220-240V

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - Centrifuge MiniSpin plus, incl. "Black Line" rotor, 230V/50-60Hz

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - Tube holder 1,5/2,0ml for 24x 1,5 or 2,0ml micro test tubes

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - Tube holder 0,5ml, for 24x 0,5ml micro test tubes

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - Tube holder PCR 96, for 96x 0,2ml PCR-tubes, - strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirt

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - MixMate, 230 V without tube holder EU plug

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - V-32, Multi-vortex

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

0H1P27 - V-1 plus, Personal Vortex

Faktúra vystavená č. 50200221

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

RNDr. Stanislava Vranková PhD.

MZD 11/2020

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

MVDr. andrej Barta, PhD.

MZD 11/2020

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

RNDr. Miroslav Barančík DrSc.

MZD 11/2020

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

RNDr. Martina Cebová PhD.

MZD 11/2020

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

doc. RNDr. Oľga Pechaňová DrSc.

MZD 11/2020

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Paušálna sadzba 12_2020 _01_02_2021

Účtovný doklad paušálna sadzba IDMz2020_12_2021_01_02

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
6,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 02/2021

účtovný doklad IDMz2021-02

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
15,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021

Účtovný doklad IDMz2021-01

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
14,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

Účtovný doklad IDMz2020-12

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
12,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

RNDr. Stanislava Vranková, PhD.

MZD 02/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

RNDr. Martina Cebová, PhD.

MZD 02/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

MZD 02/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

MVDr. Andrej Barta, PhD.

MZD 02/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

MZD 02/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

3H4P5 - RNDR. Stanislava Vranková, PhD.

MZD 03/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

3H4P4 - RNDr. Martina Cebová, PhD.

MZD 03/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

3H4P3 - MVDr. Andrej Barta, PhD.

MZD 03/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

3H4P2 - RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

MZD 03/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

3H4P1 - doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

MZD 03/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 10/2020-03/2021

Paušálna sadzba 10/2020-03/2021

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

MZD/6020011_BIO2_Cibula

Účtovný doklad_ MZD 6020011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Paušálna sadzba 03_04_05_2021

Účtovný doklad paušálna sadzba IDMz2021_03_04_05

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
5,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021

Účtovný doklad IDMz2021-05

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
12,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021

Účtovný doklad IDMz2021-04

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
12,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021

Účtovný doklad IDMz2021-03

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
10,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 10/2020-03/2021_Biomedires II._zahraniční

Paušálna sadzba 10/2020-03/2021_Biomedires II._zahraniční

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 04/2021-06/2021_Biomedires II.

Paušálna sadzba 04/2021-06/2021_Biomedires II.

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 Biomedires II.

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy_052021_Diacovid

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 05/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 Promedicov-19

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 Biomedires II._Cibula

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

0H1P29 Testovacie skúmavky (500ks)

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Pipetový stojan pre 6 pipiet

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Jednokanálová nastaviteľná pipeta s objemom 0,1- 2,5μl

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 troj-balenie jednokanálových nastaviteľných pipiet s objemom 0,5-10μL/10-100μL/100-1000μL

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
5,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 troj-ba lenie jednokaná lových nastaviteľných pipiet s objemom 2-20μL/20-200μL/ 100-1000μL

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
4,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 8-kanálová multifunkčná pipeta s objemom 0,5-10 μL, šedá, pre pipetové špičky 20 μL

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 8-kaná lová multifunkčná pipeta s objemom 5-100 μL, žltá, pre pipetové špičky 200 μL

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 8-kanálová multifunkčná pipeta s objemom 50-1200 μL, zelená, pre pipetové špičky 1250 μL

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Špičky 0.1-20ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Špičky 2-200ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Špičky 20-300ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Špičky 50-1000ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Špičky 50-1250ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Špičky 10ul, 960 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Špičky 200ul, 960 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Špičky 1000ul, 960 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s nízkou afinitou k DNA s objemom 0,5ml, PCR-čisté 250 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s nízkou afinitou k DNA s objemom 1,5ml, PCR-čisté 250 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s nízkou afinitou k DNA s objemom 2,0ml, PCR-čisté 250 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s nízkou afinitou k proteínom s objemom 1.5 ml, 100 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s nízkou afinitou k proteínom s objemom 2 ml, 100 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s bezpečnostným zámkom s objemom O.S ml, PCR-či sté, bezfarebné, 500 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s bezpečnostným zámkom s objemom 1.5 ml, PCR-čisté, bezfarebné, 1000 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s bezpečnostným zámkom s objemom 2.0 ml, PCR-čisté, bezfarebné, 1000 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Kónické skúmavky 5,0 ml, 200 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Kónické centrifugačné skúmavky 15 ml, 500 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Kónické centrifugačné skúmavky so sukničkou 50 ml, 300 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s bezpečnostným zámkom s objemom 1.5 ml, 1000 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s bezpečnostným zámkom s objemom 2.0 ml, 1000 ks

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 96 W PCR platnička

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Adhezívna tesniaca fólia

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Rukavice, 10x150ks, Veľkosť : S

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Rukavice, 10x150ks, Veľkosť : M

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P29 Rukavice, 10x150ks, Veľkosť : L

Faktúra č.: F-20210100

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

0H1P30 Etylalkohol čistý, min. 99,9% 11

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P30 Trypsin, proteomická sekvenačná kvalita, 5 x 2Ouq

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P30 Enzym Lys-C, proteomická sekvenačná kvalita, 15ug

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P30 Acetonitril LC-MS kvality, 4x2.5L

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P30 Metanol, LC-MS kvality, 2.5L

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P30 TFA, LC-MS kvality, 100 ml

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P30 Kyselina mravčia, LC-MS kvality, 50 ml

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P30 Propan-2-ol, LC-MS kvality, 4x2.5L

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P30 Močovina (urea), 500g

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P30 Iodoacetanmide, BioUltra

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P30 voda (Water), LC—MS kvality, 1L

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P30 DL—Dithiothreitol, BioUltra, pre molekulárnu biológiu, ≥99.5%

Faktúra č. 20211293

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 MALDI platne, MTP AnchorChip 384 BC

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 GeneRead DNA FFPE Kit (50)

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 DNA Kit (50)

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 EZ DNA MethylationTM Direct Kit (50)

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 TruSeq® Nano DNA High Throughput Library Prep Kit (96 samples)

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Agencourt AMPure XP Kit (450 ml)

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 MSI Analysis System, Version 1.2 (100)

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Internal Lane Standard 600 (300)

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 POP-7TM Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 36 cm

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 ANODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES (4 pack)

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES (4 pack)

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 HI-DI Formamide 25ml

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Agencourt SPRIPlate 96R - Ring Magnet Plate

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 DynaMagTM-2 Magnet

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 KAPA HiFi HotStart Uracil+ ReadyMix (2X)* (6.25ml)

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 BigDye® Terminator v1.1/3.1 Sequencing Buffer (5X) - 25 ml

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 ExoSAP-IT PCR Product Cleanup

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Predkolony 300 μm I.D. x 5 mm, packed with Acclaim PepMap100 C18, 5 μm, 100A, 5 ks

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 AcclaimTM PepMapTM 100 C18 HPLC Column, 3 μm, 0.075 mm, 500 mm, Analytical Column, NanoViper

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Thermo Scientific DIONEX VIALS 250uL, 1000 ks

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Thermo Scientific CAP FOR VIALS DIONEX, PP Caps, 1000 ks, for 250 uL Vials

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 ZipTip C18, 96 pk

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 MALDI platna, MTP Ground Steel 384 BC

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 MTP Target Frame III

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Bruker CaptiveSpray TIP 20 μm Etch-Taper

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Set, service Filter CSI

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Capillary, Glass-D6,48-d0,5-L180-R1GOhm

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Spare Needle Kit for Bruker ESI Sprayer

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 AVF 45 platinum, 1 qt

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 BDAL ESI Sprayer-complete kit

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primer Set 2) - 96 reactions

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Methylated Adaptor, Set 1) - 96 reactions

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Prep Seq 1T Target Kit

FAKTÚRA č. 50210090

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 Pipetový stojan pre 6 pipiet

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 Jednokanálová nastavite ľná pipeta s objemom 0,1- 2,5μ1

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 troj-balenie jednokanálových na staviteľných pipiet s objemom 0,5-10μL/10-100μL/ 100-1000μL

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 troj-balenie jednokanálových nastaviteľných pipiet s objemom 2-20μL/20-200μL/100-1000μL

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
1,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 Špičky 0.1-10ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 Špičky 0.1-20ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 Špičky 50-1000ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 Špičky 50-1250ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 Špičky 10ul, 960 ks

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s nízkou afinitou k DNA s objemom 1,5ml, PCR-čisté 250 ks

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 Skúmavky s nízkou afinitou k DNA s objemom 2,0ml, PCR-čisté 250 ks

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 Špičky 2-200ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P29 Špičky 20-300ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210038

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P28 Sekvenačný kit kompatibilný s prístrojom IIIumina NextSeq 500

Faktúra:50210026

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Mzdy 06/2021 Biomedires II.

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy_062021_Diacovid

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy_062021_Promedicov-19

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 Biomedires II._Cibula

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy_062021_PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy_062021_Drony

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy_062021_Diacovid_české

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy 04/2021 Biomedires II.

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 Diacovid

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 PreveLynch

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 Promedicov-19

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
5,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 Biomedires II._Cibula

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

mzdy PanClinCov 07/2021

VP UK mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

mzdy PanClinCov 07/2021

VP UK mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

mzdy MMU COVID 07/2021

VP UK mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

mzdy LISPER 07/2021

VP UK mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 07/2021

VP UK mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 07/2021

VP UK mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

mzdy SMARTFARM 07/2021

VP UK mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

mzdy SANET II 07/2021

VP UK mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

mzdy PanClinCov 06/2021

VP UK mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdy PanClinCov 06/2021

VP UK mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdy MMU COVID 06/2021

VP UK mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 06/2021

VP UK mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 06/2021

VP UK mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdy SMARTFARM 06/2021

VP UK mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdy SANET II 06/2021

VP UK mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdy 06/2021 LISPER

VP UK mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

3H4P1 Pecháňová Oľga

MZD 6/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

3H4P3 Barta Andrej

MZD 6/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

3H4P2 Barančík Miroslav

MZD 6/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

3H4P4 Cebová Martina

MZD 6/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

EH4P5 Vranková Stanislava

MZD 6/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientov: 53 (EP) 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100014

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientov: (EC) 635 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100014

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientov 5/2021: 67 (EP) 230% j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100025

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientov 5/2021: 1 (EC) 635 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100025

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientov: 57 (EP) 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 200100032

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientov: 57 (EP) 230 € j.c. z toho 20%

FAKTÚRA č. 200100033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientov: 24 (EP), 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientov: 42 (EP) 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientov: 63 (EP), 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100013

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021

Účtovný doklad IDMz2021-06

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
13,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021

Účtovný doklad IDMz2021-07

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
11,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021

Účtovný doklad IDMz2021-08

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
11,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Paušálna sadzba 06_07_08_2021

Účtovný doklad paušálna sadzba IDMz2021_06_07_08

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
5,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
5,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
4,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
6,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
5,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
4,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy predpis 09/2021

Mzdy predpis 09/2021

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

3H4P1 Pecháňová 0ľga

MZD 9/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

3H4P4 Cebová Martina

MZD 9/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

EH4P3 Barta Andrej

MZD 9/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

EH4P5 Vranková Stanislava

MZD 9/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

3H4P2 Barančík Miroslav

MZD 9/2021

Vlastník dokladu
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

Paušálna sadzba 7-9 Biomedires

Paušálna sadzba 07/2021-09/2021_Biomedires II.

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy PanClinCov 10/2021

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

mzdy PanClinCov 10/2021

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

mzdy MMU COVID 19 10/2021

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

mzdy BIOMEDIRES 2 10/2021

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

mzdy BIOMEDIRES 2 10/2021

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy Lynch 10/2021 odborný personál FLX

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy Lynch 10/2021 riadiaci personál

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy Lynch 10/2021 odborný personál

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

mzdy SMARTFARM 10/2021

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

mzdy SANET II 10/2021

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

mzdy FOMON 10/2021

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

mzdy LISPER 10/2021

VP UK mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy 08/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Diacovid

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 PROMEDICOV-19

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Biomedires II._Cibula

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Biomedires

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Drony

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Diacovid_české

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy 09/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Diacovid

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 PROMEDICOV-19

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Biomedires

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Drony

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Diacovid_české

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021

Účtovný doklad IDMz2021-09

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
10,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021

Účtovný doklad IDMz2021-10

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
10,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021

Účtovný doklad IDMz2021-11

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
10,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Paušálna sadzba 09-10-11/2021

Účtovný doklad paušálna sadzba IDMz2021_09_10_11

Vlastník dokladu
MindIT, s.r.o.
Dodávateľ
MindIT, s.r.o.
Žiadaná suma
4,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Paušálna sadzba BIO2

Paušálna sadzba 10/2020-12/2021_

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

mzdy PanClinCov 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy PanClinCov 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy MMU COVID 01/2022 Zorkócy

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy MMU COVID 01/2022 Lukáčová

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy SANET II 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy SMARTFARM 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy LISPER 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 01/2022 odborný personál FLX

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 01/2022 riadiaci personál

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 01/2022 odborný personál

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy FOMON 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy MMU COVID 01/2022 Lukáčová

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0H1P28_KAPA HiFi HotStart Uracil+ReadyMix (2X) (6.25 ml) KK2802

Faktúra č. 50210201

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

0H1P28_EZ DNA Methylation Direct Kit (50)

Faktúra č. 50210201

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

0H1P28_MSI Analysis System, version 1.2 (100)

Faktúra č. 50210201

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

0H1P28_ANODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIE (4 pack)

Faktúra č. 50210201

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

0H1P28_CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES (4 pack)

Faktúra č. 50210201

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

0H1P28_Internal Lane Standard 600 (300)

Faktúra č. 50210201

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

0H1P28_POP-7 Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers

Faktúra č. 50210201

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

0H1P28_Prep Seq 1T Target Kit

Faktúra č. 50210201

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

0H1P28_NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primer Set 2) - 96 reactions

Faktúra č. 50210201

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

0H1P28_NEBNext Multiplex Oligos for Ilumina (Methylated E7535L Adaptor, Set 1) - 96 reactions

Faktúra č. 50210201

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

0H1P28_GeneRead DNAFFPE Kit (50)

Faktúra č. 50210254

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P28_Acclaim PepMap 100 C18 HPLC Column, 3 μm 0.075 mm, 500 mm, Analytical Column, NanoViper

Faktúra č. 50210254

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P28_Truseq Nano DNA High Throughput Library Prep Kit (96 samples)

Faktúra č. 50210254

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P28_Predkolony 300 μm I.D. x 5 mm, packed with Acclaim PepMap 100 C18, 5 μm, 100A, 5 ks

Faktúra č. 50210254

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P28_Špičky s C18, 96 ks

Faktúra č. 50210254

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Metanol, LC-MS kvality, 2.5 l

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Isopropanol, 10l

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Voda (water), LC-MS kvality, 1l

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Kanadský balzam pre spracovanie histologických skiel, 100ml balenie

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_EDTA, 500g balenie

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Trypsin, proteomická sekvenačná kvalita, 5 x 20ug

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Acetonitril LC-MS kvality, 4x2.5l

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Eosin yellowish (C.I. 45380), 100g

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Tris-HCl 1 kg

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Propan-2-0 l, LC-MS kvality, 4x2.5l

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Hematoxylin, 100 g balenie

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Enzým Lys-C, protemoická sekvenačná kvalita, 15 ug

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_hydrogenfosorečnan disodný, 1000g

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_dihydrogenfosorečnan sodný, 1000g

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P30_Xylén, 1l

Faktúra č. 20211926

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Špičky 50-1000ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Rukavice, 10x150ks,Veľkosť : S

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Skúmavky s bezpečnostným zámkom s objemom 0.5 ml, PCR-čisté, bezfarebné, 500 ks

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Kónické skúmavky 5,0 ml, 200 ks

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Špičky 20-300ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Špičky 50-1250ul PCR-čisté, 10 zásobníkov s 96 špičkami

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Skúmavky s nízkou afinitou k proteinom s objemom 1.5 mL, 100 ks

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Kónické centrifugačné skúmavky so sukničkou 50 ml, 300 ks

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Skúmavky s nízkou afinitou k proteinom s objemom 2 mL, 100 ks

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Testovacie skúmavky (500ks)

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Rukavice, 10x150ks,Veľkosť : L

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Špičky 200ul, 960 ks

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Špičky 1000ul, 960 ks

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Skúmavky s nízkou afinitou k DNA s objemom 0,5ml, PCR-čisté 250 ks

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Kónické centrifugačné skúmavky 15 ml, 500 ks

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_96 W PCR platnička

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
8,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Adhezívna tesniaca fólia

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
2,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P29_Rukavice, 10x150ks,Veľkosť : M

Faktúra č.: F-20210185

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek: 10 (EC) 635 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100045

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 11.2021: 35 (EP) 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100045

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 6/2021: 1 (EC) 635 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100028

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 6/2021: 74 (EP) 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100028

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 7/2021: 1 (EC) 635 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100029

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 7/2021: 31 (EP) 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100029

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 8/2021: 49 (EP) 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100033

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 9/2021: 3 (EC) 635 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100037

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 9/2021: 59 (EP) 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100037

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 10/2021: 17 (EC) 635 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100041

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 10/2021: 74 (EP) 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100041

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

0H1P32 Počet ukončených pacientiek 12/2021: 44 (EP) 230 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100046

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

0H1P31 Počet ukončených pacientiek 12/2021: 7 (EC) 635 € j.c. z toho 80%

FAKTÚRA č. 210100046

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Paušálna sadzba 10/2020-03/2021_Biomedires II._CZ

Paušálna sadzba 10/2020-03/2021_Biomedires II._CZ

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 04/2021-12/2021_Biomedires II._CZ

Paušálna sadzba 04/2021-12/2021_Biomedires II._CZ

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

Paušálna sadzba_ BIO2_7-9.2022

Paušálna sadzba_BIO2_:7-9.2022, 4-6/2022 Šebová

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A3: Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

A1: Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

A6: Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

A5. Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

A6. Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
3,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
3,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
11,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
19,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
14,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
6,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdy predpis 11/2022

Mzdy predpis 11/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

A3: Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

A1: Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

A5: Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

A6: Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
5,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

A6: Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
9,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
18,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
14,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
6,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Mzdy predpis 12/2022

Mzdy predpis 12/2022

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Žiadaná suma
4,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Paušálna sadzba_Bio2_České mzdy_1-12.2022

Paušálna sadzba_Bio2_České mzdy_1-12.2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P15 - Faktúra 2300088

Faktúra 2300088

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

2H3P15 - Faktúra 2300088

Faktúra 2300088

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H3P15 - Faktúra 2300093

Faktúra 2300093

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

2H3P15 - Faktúra 2300093

Faktúra 2300093

Vlastník dokladu
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 12/2022: 9 (EC) 635 € jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100035

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 12/2022: 61 (EP) 230 € jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100035

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 12/2022: 61 (EP) 230 € jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100035

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 12/2022: 9 (EC) 635 € jednotková cena z toho 80%

FAKTÚRA č. 220100035

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P31_Počet ukončených pacientiek 2022/7-12: 43 (EC) 635 € jednotková cena z toho 20 %

FAKTÚRA č. 220100036

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 2022/7-12: 445 (EP) 230 € jednotková cena z toho 20 %

FAKTÚRA č. 220100036

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

0H1P32_Počet ukončených pacientiek 2022/7-12: 445 (EP) 230 € jednotková cena z toho 20 %

FAKTÚRA č. 220100036

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov