Popis projektu

Poruchy motility tráviaceho traktu významne znižujú kvalitu života pacientov. Diagnostický a terapeutický manažment sa sústreďuje do centier, pretože vyžaduje sofistikované prístrojové vybavenie a vysoký stupeň expertízy. Interná klinika - gastroenterologická JLF UK v Martine je jediným pracoviskom v SR, ktoré sa problematike venuje, avšak jej personálne a technické vybavenie neumožňuje poskytovať komplexný manažment. Spolupráca s Internou gastroenterologickou klinikou Fakultnej nemocnice Brno, ktorá je etablovaným a svetovo rešpektovaným pracoviskom v problematike by vytvorila podmienky na vytvorenie spoločne cezhraničnej platformy pre diagnostiku, terapiu a výskum porúch motility gastrointestinálneho traktu.

Viac
Subjekt
Univerzita Komenského v Bratislave
Partneri
Fakultní nemocnice Brno
Miesta realizácie
Martin, Brno
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.10.2021
Celková suma
123,676 €
Vlastné zdroje
6,451 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.