VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
01.06.2018
Dátum uzavretia
27.09.2018
Stav
Vyhlásená
Typ
UZAVRETA
Zdroje EÚ
993,000 €
Prijaté žiadosti
27
Suma schválených žiadostí
1,034,936 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Československý kreativní inkubátor měst Valašské …

Kulturní zařízení města Valaš…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
146,330 €
Vlastné zdroje
12,714 €
Projekt

Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti…

Regionální rozvojová agentura…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,507 €
Vlastné zdroje
10,525 €
Projekt

Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním k…

Kopaničiarsky región - miestn…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
127,583 €
Vlastné zdroje
10,028 €
Projekt

Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,676 €
Vlastné zdroje
6,451 €
Projekt

Nové partnerstvá miestnych a regionálnych aktérov…

Regionálna rozvojová agentúra…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
121,500 €
Vlastné zdroje
7,805 €
Projekt

Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „In…

Masarykova univerzita

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,334 €
Vlastné zdroje
9,518 €
Projekt

LOKÁLNA INICIATÍVA AKTIVUJE REGIÓNY

Obec Veličná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,957 €
Vlastné zdroje
3,619 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.