Popis projektu

Projekt je zameraný na posilnenie komunity v základných školách na území MAS Kopaničiarsky región a na území Východní Slovácko, pričom partner projektu Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko bude odovzdávateľom know-how. Cieľom projektu je skvalitnenie spoločenského a komunitného života na vidieku vytváraním komunitných škôl. Komunitné školy sú otvorené osobám všetkých vekových kategórií. Od predškolského veku až po seniorov. Školy sa tiež zameriavajú na rozvíjanie sociálnych zručností detí, ale aj celoživotné vzdelávanie. Projekt tak rieši nedostatok kvalitného trávenia voľného času žiakova obyvateľov regiónu a výsledkom bude vznik pilotnej verzie komunitnej školy v praxi. Nástrojom na dosiahnutie cieľov projektu je úvodná konferencia, 1-dňový seminár pre starostov obcí, 1-dňový seminár pre pedagógov, neskôr výjazd pedagógov, starostov, resp. zástupcov obcí a pracovného tímu do Mikroregiónu Slušovicko s cieľom poznať know-how a využiť to v prospech komunity. Na dosiahnutie daných cieľov projektu bude smerodajné vyškolenie obecných koordinátorov, ktorí budú hlavnými osobami vo vedení kurzov na školách. Komunitné školy budú vytvorené v niekoľkých obciach MAS Kopaničiarsky región a Východní Slovácko . Realizácia projektu bude pod dozorom pracovného tímu. V rámci publicity projektu budú zverejnené články o projekte v novinách, na webových stránkach združení, obcí a škôl a bude vytvorená webová stránka o vzniknutých komunitných školách.

Viac
Subjekt
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Partneri
Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko, Východní Slovácko
Miesta realizácie
Senica, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Myjava, Zlín, Uherské Hradiště
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2019 - 01.03.2021
Celková suma
127,583 €
Vlastné zdroje
10,028 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Východní Slovácko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Východní Slovácko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Východní Slovácko
IČO
75051745
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.