Popis projektu

Hlavný cieľ: Aktivizovať regionálnych aktérov k cezhraničnej spolupráci skvalitňovaním a zdieľaním lokálnych skúseností

Špecifické ciele:

  • Skvalitniť kompetencie miestnej samosprávy v manažovaní, rozširovaní a skvalitňovaní cezhraničnej spolupráce
  • Inovovať a zefektívniť formy upevňovania identity a zvyšovania atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva u všetkých generácií
  • Spestriť formy propagácie a diseminácie vzájomnej spolupráce medzi miestnymi obyvateľmi a inštitúciami
  • Dosiahnuť multiplikačný efekt výsledkov cezhraničnej spolupráce na potenciálnych regionálnych aktérov

Úspešná realizácia všetkých plánovaných aktivít: riešenie spoločných rozvojových priorít na 2 spoločných, výjazdových zasadnutiach obecných zastupiteľstiev, 2 spoločné, celo-generačné (deti, rodičia, dôchodcovia) výmenné, projektovo orientované aktivity koordinované materskými školami, 2 originálne – vzájomné - výmenné spoločensko-prezentačné pobyty podporujúce identitu a tradície obcí a regiónov,  realizácia 2 verejných vzdelávaní (kurz tvorba a spracovanie videozáznamov) a spoločná tvorba mediálnych výstupov a fotobrožúry, jednoznačne garantuje splnenie stanovených cieľov. Cieľovú skupinu tvoria zamestnanci samospráv, poslanci OZ, žiaci materských škôl aj ich rodičia, dobrovoľníci, záujmové skupiny obyvateľov všetkých generácií, podnikateľské subjekty, starostovia a obyvatelia obcí blízkeho cezhraničného regiónu

Viac
Subjekt
Obec Veličná
Partneri
Obec Vrbice
Miesta realizácie
Vrbice, Veličná
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.12.2020
Celková suma
50,957 €
Vlastné zdroje
3,619 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.