Popis projektu

Tak ako je uvedené v názve projektu: Nové partnerstvá miestnych a regionálnych aktérov ako nástroj spolupráce, sme sa zamerali na zmapovanie územia "okolo Javorníkov" a teda okresov Púchov, Považská Bystrica a na českej strane okresu Vsetín. Ide o 49 obcí na SR strane a 61 obcí na českej strane. Prostredníctvom spoločného plánovania a vytvorenia štúdie v cezhraničnom regióne, ktorá bude zameraná na miestne produkty a služby, ktoré sú typické pre oblasť Javorník vytvoríme jednotnú sieť, alebo inak povedané cezhraničnú štruktúru, ktorú spája vysoká kvalita a originalita.  Ide o široké spektrum miestnych a regionálnych aktérov z rôznych oblastí, či už sa bavíme o výrobcoch syrov, mädu, výšivkári, drotári, rezbári, ale aj všetky umelecké a folklórne súbory, spolky, ktoré predstavujú naše tradície a kultúru.  RRA Púchov a RRA Východnej Moravy spoločne vytvoria databázu všetkých miestnych aktérov v tejto oblasti, aby došlo k vytvoreniu cezhraničnej štruktúry, ktorá bude dôležitým prvkom pre ich spoluprácu a ďalší rozvoj. Projekt bude obsahovať  štúdiu zameranú na vyhľadávanie aktérov, podnikateľov, obyvateľov, spolkov, následne spoločne vytvoríme stratégiu pre ich ďalší rozvoj. Spoločne teda vznikne jednotná sieť združená pod značkou "Javornícky originál". 

Viac
Subjekt
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Partneri
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Miesta realizácie
Zlín, Púchov, Považská Bystrica, Vsetín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.03.2021
Celková suma
121,500 €
Vlastné zdroje
7,805 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Dodávateľ
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Administratíva, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Dodávateľ
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Administratíva, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Dodávateľ
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Dodávateľ
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov IČO
Názov
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
IČO
37923536
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.