Popis projektu

Cieľom projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave - 2. fáza je dobudovanie Vedeckého parku v oblasti infraštruktúry a procesov, ktoré bude mať vplyv na zvyšovanie miery spolupráce so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov. Vedecký park bude vybavený modernou a špičkovou výskumnou infraštruktúrou s nastavenými riadiacimi procesmi, pričom výsledky výskumu a vývoja budú kvalitatívne na medzinárodnej úrovni a aplikovateľné v praxi.

V rámci druhej fázy projektu budú realizované, resp. ukončené výskumné úlohy v rámci odborných aktivít, ktoré vyžadovali využitie infraštruktúry inštalovanej na konci 1. fázy projektu. Vybudovaná infraštruktúra bude zároveň využitá na overenie výsledkov výskumných úloh realizovaných v rámci 1. fázy.

Viac
Subjekt
Univerzita Komenského v Bratislave
Partneri
Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2017
Celková suma
2,030,840 €
Vlastné zdroje
101,542 €
Vyčerpané z projektu
1,793,400 €
Nezrovnalosti
203,538 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2.6 BIOTECHNOLÓGIE PRE 21. STOROČIE
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
2.1 BIOMEDICÍNA PRE 21. STOROČIE - NOVÉ…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
3.1 VYBUDOVANIE TECHNICKEJ A VÝSKUMNEJ …
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
2.1 BIOMEDICÍNA PRE 21. STOROČIE - NOVÉ…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
2.7. SPOLOČENSKÉ VÝZVY PRE 21. STOROČIE…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
2.6 BIOTECHNOLÓGIE PRE 21. STOROČIE
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
2.5 ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE - …
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
2.4 ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE - …
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
2.3 BIOMEDICÍNA PRE 21. STOROČIE - NOV…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
2.2 BIOMEDICÍNA PRE 21. STOROČIE - NOVÉ…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
1.1 ORGANIZÁCIA A MANAŽMENT UVP UK
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora podujatí na popularizáciu ochrany práv duševného vlastníctva a transferu technológií
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podujatí zorganizovaných na popularizáciu výskumu a vývoja
Hodnota
2,5 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet UVP/VC zapojených do budovania a prevádzky centier transferu technológií a inkubátorov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Smatana M.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Krištúfková V.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,369 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Jančovičová H.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
2,806 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
1,829 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Žitňanská K.) - mzda 03/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér (Sónaková K.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 03/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 03/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Reichbauer O.) - mzda 3/2016

VPUK/65924270/41-60 Mzdové výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Smatana M.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
1,558 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
1,841 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Jakusová K.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
859 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 05/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Žitňanská K.) - mzda 05/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Reichbauer O.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Krištúfková V.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,642 €
Schválené na preplatenie
1,642 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Jančovičová H.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,968 €
Schválené na preplatenie
2,700 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér (Sónaková K.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,957 €
Schválené na preplatenie
1,957 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 05/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 5/2016

VPUK/65924270/81-102 Mzdové výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
1,558 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2.A.2.3. ZPC Ries Brusel

VPUK/65924270/133 Príkaz na ZPC č. 191600001 - Ries, Brusel

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 04/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Jančovičová H.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 04/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér (Sónaková K.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,350 €
Schválené na preplatenie
1,678 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
2,673 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Reichbauer O.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Krištúfková V.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,350 €
Schválené na preplatenie
2,014 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Smatana M.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 4/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
1,002 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Žitňanská K.) - mzda 04/2016

VPUK/65924270/61-80 Mzdové výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.A.2.3. ZPC Ries Čína

VPUK/65924270/134 Príkaz na ZPC č. 191600002 - Ries, Čína apríl 2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

2.A.2.3. ZPC Ries čina máj 2016

VPUK/65924270/135 Príkaz na ZPC č. 191600006 - Ries, Čína máj 2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
22.07.2016
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
1,525 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Reichbauer O.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Krištúfková V.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ B (Jančovičová H.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
2,806 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Smatana M.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Žitňanská K.) - mzda 01/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér (Sónaková K.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 01/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 01/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 1/2016

VPUK/65924270/1-20 Mzdové výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Jančovičová H.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
1,807 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér (Sónaková K.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 02/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 02/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
2,672 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Žitňanská K.) - mzda 02/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
657 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Reichbauer O.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Krištúfková V.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Smatana M.) - mzda 2/2016

VPUK/65924270/21-40 Mzdové výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Jurdáková H.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Addová G.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Jakusová K.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 06/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Gáplovský M.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Donovalová J.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Sokolík R.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Žitňanská K.) - mzda 06/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér (Sónaková K.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,957 €
Schválené na preplatenie
1,957 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 06/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
1,558 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
1,558 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Smatana M.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Jančovičová H.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
1,823 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Blaško J.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Górová R.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Stankovičová H.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,968 €
Schválené na preplatenie
2,835 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Reichbauer O.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Krištúfková V.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,642 €
Schválené na preplatenie
1,642 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 6/2016

VPUK/65924270/103-132 Mzdové výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Blaško J.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bírová S.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Majchráková Z.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Sokolík R.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 08/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér (Sónaková K.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
2,038 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Addová G.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Jurdáková H.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Górová R.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Belanová V.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Lišková V.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Struhárňanská E.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bugala J.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.5. Odborný riešiteľ D (Pečimonová M.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
2,065 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
2,065 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
1,626 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
2,580 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Smatana M.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Jančovičová H.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
1,282 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,103 €
Schválené na preplatenie
3,103 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 08/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
806 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
2,065 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Reichbauer O.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Bordoy V.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,503 €
Schválené na preplatenie
1,503 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
2,580 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,457 €
Schválené na preplatenie
1,457 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
1,626 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
2,066 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.1.1. Manažér publicity - správca web stránky (Kopáčová P.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Žitňanská K.) - mzda 08/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Fraňo M.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Turňová E.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Stankovičová H.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Jakusová K.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Donovalová J.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Gáplovský M.) - mzda 8/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.C.2.3 VPUK/71109062/ Príkaz na ZPC č.191600013-Gorova R.,-Kecskemet, Maďarsko, november 2016

VPUK/71109062/ Príkaz na ZPC č. 191600013 - Gorova R. -Kecskemet, Maďarsko, november 2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.C.2.4 VPUK/71109062/ Učastnicky poplatok pre Gorovu R., Addovu G., a Jurdakovu H., "školenie TraceFinder I." ,ČR, oktober 2016

VPUK/71109062/ Účastnícky poplatok "školenie TraceFinder I." pre Gorovu R., Addovu G., a Jurdakovu H.,ČR, oktober 2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
29.09.2016
Názov

2.B.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 10% DPH

VPUK/41575214/17-21 Faktúra č. 161204 HERMES

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
2,222 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.D.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/17-21 Faktúra č. 161204 HERMES

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,639 €
Schválené na preplatenie
2,639 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.B.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/17-21 Faktúra č. 161204 HERMES

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.C.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/17-21 Faktúra č. 161204 HERMES

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,017 €
Schválené na preplatenie
9,017 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.G.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 10% DPH

VPUK/41575214/17-21 Faktúra č. 161204 HERMES

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
1,542 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
2,806 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Jančovičová H.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Smatana M.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
2,066 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
2,066 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Bordoy V.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Addová G.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.1.1. Manažér publicity - správca web stránky (Kopáčová P.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Žitňanská K.) - mzda 07/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Fraňo M.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.5. Odborný riešiteľ D (Pečimonová M.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bugala J.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Struhárňanská E.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Belanová V.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bírová S.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Lišková V.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Turňová E.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Majchráková Z.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Sokolík R.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Stankovičová H.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Jakusová K.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Donovalová J.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Reichbauer O.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Blaško J.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Górová R.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Jurdáková H.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Gáplovský M.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 07/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 07/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér (Sónaková K.) - mzda 7/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.5. Odborný riešiteľ D (Pečimonová M.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Jakusová K.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Donovalová J.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Rybecká S.) -mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Turkovičová L.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.G.1.2. Odborný riešiteľ A (Jásik J.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
2,118 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Bordoy V.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
1,649 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Jančovičová H.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
1,479 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Majchráková Z.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
1,329 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
883 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Fraňo M.) - mzda11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
1,558 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,978 €
Schválené na preplatenie
1,978 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
1,896 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Dojčáková N.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Hrčková Turňová E.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.E.1.4. Odborný riešiteľ C (Garajová M.)-mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Sokolík R.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Stankovičová H.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Gáplovský M.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Addová G.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Jurdáková H.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Górová R.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Blaško J.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bírová S.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Belanová V.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Lišková V.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Struhárňanská E.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bugala J.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,968 €
Schválené na preplatenie
2,968 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 11/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
1,106 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Bordoy V.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Majchráková Z.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Reichbauer O.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Smatana M.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Jančovičová H.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
2,806 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.G.1.2. Odborný riešiteľ A (Jásik J.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
2,118 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.E.1.4. Odborný riešiteľ C (Garajová M.)-mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Sokolík R.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Stankovičová H.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Jakusová K.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Donovalová J.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Gáplovský M.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Addová G.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Jurdáková H.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Górová R.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Blaško J.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bírová S.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Belanová V.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Lišková V.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Struhárňanská E.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bugala J.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.B.1.5. Odborný riešiteľ D (Pečimonová M.) - mzda 9/201

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,978 €
Schválené na preplatenie
1,978 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér (Sónaková K.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

3.1.1.1. Manažér publicity - správca web stránky (Kopáčová P.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Rybecká S.) -mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Turkovičová L.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Fraňo M.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Hrčková Turňová E.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 9/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.C.2.3 VPUK/71109062/ Prikaz na ZPC č.191600019, Gorova R.,ČR,oktober 2016

VPUK/ 71109062/Prikaz na ZPC č.191600019, -Gorova R.,ČR, oktober 2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bugala J.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,978 €
Schválené na preplatenie
1,978 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Szemes T.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.G.1.2. Odborný riešiteľ A (Jásik J.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
2,118 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.E.1.4. Odborný riešiteľ C (Garajová M.)-mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Sokolík R.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Stankovičová H.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Jančovičová H.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
1,479 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
1,558 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Lišková V.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Majchráková Z.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Donovalová J.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Gáplovský M.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Addová G.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Górová R.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,968 €
Schválené na preplatenie
2,968 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
1,159 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
883 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
1,896 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Dojčáková N.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Rybecká S.) -mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Turkovičová L.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Fraňo M.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Hrčková Turňová E.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Jurdáková H.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Blaško J.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bírová S.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Belanová V.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Struhárňanská E.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Bordoy V.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
1,649 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.B.1.5. Odborný riešiteľ D (Pečimonová M.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Jakusová K.) - mzda 12/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.C.2.3 VPUK/71109062/ Prikaz na ZPC č.191600020-Addova G.,ČR, oktober 2016

VPUK/71109062/ Prikaz na ZPC č.191600020, Addova G., ČR, oktober 2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

2.G.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 10% DPH

VPUK/41575214/9-16 Faktúra č. 2162251 BIOHEM

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.C.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/9-16 Faktúra č. 2162251 BIOHEM

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.G.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/9-16 Faktúra č. 2162251 BIOHEM

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,427 €
Schválené na preplatenie
7,427 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.C.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 10% DPH

VPUK/41575214/9-16 Faktúra č. 2162251 BIOHEM

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.D.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 10% DPH

VPUK/41575214/9-16 Faktúra č. 2162251 BIOHEM

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
1,265 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.D.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/9-16 Faktúra č. 2162251 BIOHEM

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
1,764 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.E.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/9-16 Faktúra č. 2162251 BIOHEM

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,590 €
Schválené na preplatenie
6,590 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.B.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/9-16 Faktúra č. 2162251 BIOHEM

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
1,001 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.C.2.4 VPUK/71109062/ Úhrada konferenčného poplatku "konferencia METT Vandorgyules" pre Gorovu R., -Maďarsko, november 2016

VPUK/71109062/ Úhrada konferenčného poplatku "konferencia METT Vandorgyules"pre Gorovu, R., -Maďarsko, november 2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
07.09.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Gáplovský M.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Jurdáková H.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Sebiňová K.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
1,807 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Blaško J.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bírová S.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Belanová V.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Lišková V.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,350 €
Schválené na preplatenie
2,350 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Gáplovský A.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Jančovičová H.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
1,411 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bugala J.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.G.1.2. Odborný riešiteľ A (Jásik J.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
2,118 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Donovalová J.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Hrčková Turňová E.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,350 €
Schválené na preplatenie
2,350 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Bordoy V.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Rybecká S.) -mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.E.1.4. Odborný riešiteľ C (Garajová M.)-mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,491 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

3.1.6. Projektový manažér (Šajter M.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
762 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kozáková J.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
1,802 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér (Sónaková K.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Dojčáková N.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Turkovičová L.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Fraňo M.) - mzda10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Majchráková Z.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Sokolík R.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Stankovičová H.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Jakusová K.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Addová G.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Struhárňanská E.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.B.1.5. Odborný riešiteľ D (Pečimonová M.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
1,889 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,833 €
Schválené na preplatenie
2,833 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Górová R.) - mzda 10/2016

VPUK/71109062/ Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.C.2.3. VPUK/71109062/Prikaz na ZPC č. 191600018, Jurdakova H.,ČR, oktober 2016

VPUK/71109062/ Príkaz na ZPC č.191600018-Jurdakova H., ČR, oktober 2016

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

2.B.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/1-8 Faktúra č. 21611029 LAMBDA

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
11,822 €
Schválené na preplatenie
11,822 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.D.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/1-8 Faktúra č. 21611029 LAMBDA

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
50,331 €
Schválené na preplatenie
50,331 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.E.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 10% DPH

VPUK/41575214/1-8 Faktúra č. 21611029 LAMBDA

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
6,302 €
Schválené na preplatenie
6,302 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.E.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/1-8 Faktúra č. 21611029 LAMBDA

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
18,226 €
Schválené na preplatenie
18,226 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.C.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/1-8 Faktúra č. 21611029 LAMBDA

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
31,847 €
Schválené na preplatenie
31,847 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.B.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 10% DPH

VPUK/41575214/1-8 Faktúra č. 21611029 LAMBDA

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
14,072 €
Schválené na preplatenie
14,072 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.G.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 10% DPH

VPUK/41575214/1-8 Faktúra č. 21611029 LAMBDA

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
54,603 €
Schválené na preplatenie
54,603 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.G.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 20% DPH

VPUK/41575214/1-8 Faktúra č. 21611029 LAMBDA

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
178,770 €
Schválené na preplatenie
178,770 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2.1.1.3. Dodávka Eye-tracking systému

VPUK/313021D075300401/1 Faktúra č. 2017/010 EduProduct

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,530 €
Schválené na preplatenie
42,530 €
Realizácia
25.09.2017
Názov

2.1.1.3. Dodávka Eye-tracking systému

VPUK/313021D075300401/1 Faktúra č. 2017/010 EduProduct

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,530 €
Schválené na preplatenie
42,530 €
Realizácia
-
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bugala J.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
1,154 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
1,558 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
1,616 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.1.2 Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Vališ J.)-mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
640 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Górová R.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Dojčáková N.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Turkovičová L.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Fraňo M.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Hrčková Turňová E.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Majchráková Z.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.G.1.2. Odborný riešiteľ A (Jásik J.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Pelech V.) -mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Schmidt T.) -mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Chudý R.) -mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Kožuch M.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Feciskanin R.) -mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Benová A..) -mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Stanková H.) -mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.1.2 Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Harcinikova T.)-mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.1.1 Garant aktivity 2.5 (Mičietová E.)-mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.E.1.4. Odborný riešiteľ C (Garajová M.)-mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Sokolík R.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
1,286 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Donovalová, J.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Gaplovský M.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Jakusová, K.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.D.1.1. Garant akt. 2.3 (Gáplovský A.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Addová G.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Jurdáková H.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Blaško J.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.C.1.1. Garant akt. 2.2 (Ostrovský I.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
1,006 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.B.1.1. Garant akt.2.1 (Szemes T.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
592 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Bordoy V.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,474 €
Schválené na preplatenie
2,474 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,474 €
Schválené na preplatenie
2,474 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Šajter M.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,474 €
Schválené na preplatenie
2,474 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,969 €
Schválené na preplatenie
2,969 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 1/2017

VPUK/83161045/1-43 Mzdové výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.D.1.1. Garant akt. 2.3 (Gáplovský A.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Turkovičová L.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Fraňo M.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Stanková H.) -mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Dojčáková N.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Hrčková Turňová E.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Majchráková Z.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Pelech V.) -mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Schmidt T.) -mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Chudý R.) -mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Kožuch M.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Feciskanin R.) -mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Benová A..) -mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.F.1.2 Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Harcinikova T.)-mzda2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.F.1.2 Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Vališ J.)-mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
640 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.F.1.1 Garant aktivity 2.5 (Mičietová E.)-mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.E.1.4. Odborný riešiteľ C (Garajová M.)-mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Sokolík R.) - mzda2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Donovalová J.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Gaplovský M.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Jakusová K.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Jurdáková H.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Górová R.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Blaško J.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.C.1.1. Garant akt. 2.2 (Ostrovský I.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
914 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bugala J.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík, M.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z..) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Bordoy V.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
748 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
2,244 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
2,244 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Šajter M.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
2,244 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
1,716 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Addová G.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.B.1.1. Garant akt.2.1 (Szemes T.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
2,700 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.G.1.2. Odborný riešiteľ A (Jásik J.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 2/2017

VPUK/83161045/44-86 Mzdové výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
1,420 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Gaplovský M.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Turkovičová L.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Fraňo M.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Hrčková Turňová E.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.F.1.2 Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Harcinikova T.)-mzda3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Addová G.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Adamík T.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,582 €
Schválené na preplatenie
2,582 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Kajsík M.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
2,065 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
1,626 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

3.1.5. Manažér monitoringu (Dojčáková N.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
1,206 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
2,065 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

3.1.1. Manažér publicity (Dojčáková N.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Majchráková Z.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
801 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.G.1.2. Odborný riešiteľ A (Jásik J.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Pelech V.) -mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Schmidt T.) -mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Chudý R.) -mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Kožuch M.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Feciskanin R.) -mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Benová A..) -mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Stanková H.) -mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.F.1.2 Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Vališ J.)-mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
640 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.F.1.1 Garant aktivity 2.5 (Mičietová E.)-mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.E.1.4. Odborný riešiteľ C (Garajová M.)-mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.D.1.6. Odborný riešiteľ E (Sokolík R.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
1,286 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Donovalova J.) - mzda3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.D.1.5. Odborný riešiteľ D (Jakusová K.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.D.1.1. Garant akt. 2.3 (Gáplovský A.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.C.1.5. Odborný riešiteľ D (Jurdáková H.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Górová R.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.C.1.4. Odborný riešiteľ C (Blaško J.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.C.1.1. Garant akt. 2.2 (Ostrovský I.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
1,045 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.B.1.6. Odborný riešiteľ E (Bugala J.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Šoltys K.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
2,065 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.B.1.4. Odborný riešiteľ C (Levarski Z.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
2,065 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.B.1.1. Garant akt.2.1 (Szemes T.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.A.1.4. Odborný riešiteľ C (Bordoy V.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Nemec M.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,582 €
Schválené na preplatenie
2,582 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.A.1.3. Odborný riešiteľ B (Šajter M.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,582 €
Schválené na preplatenie
2,582 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.A.1.2. Odborný riešiteľ A (Ries M.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,104 €
Schválené na preplatenie
3,104 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.A.1.1. Garant aktivity 1.1. (Turňa J.) - mzda 3/2017

VPUK/83161045/87-129 Mzdové výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,865 €
Schválené na preplatenie
1,865 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

3.4.3. Označenie projektu - infotabuľa

VPUK/83161045/130 Faktúra NULL, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
343 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

2.1.1.3. Laboratórium DPZ

VPUK/18543810/2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,500 €
Schválené na preplatenie
286,500 €
Realizácia
-
Názov

2.1.1.3. Laboratórium DPZ

VPUK/18543810/2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,500 €
Schválené na preplatenie
286,500 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

2.1.14. Laboratórium GIS

VPUK/18543810/1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
410,137 €
Schválené na preplatenie
410,137 €
Realizácia
-
Názov

2.1.14. Laboratórium GIS

VPUK/18543810/1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
410,137 €
Schválené na preplatenie
410,137 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

2.1.1.3. Eye tracking systém - DPH

VPUK/41311345/144 EduProduct - DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2017
Názov

2.1.1.3. Terénne meracie zariadenie

VPUK/41311345/143 faktúra ProTechnika

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2017
Názov

2.H.1.4.Odborný riešiteľ C, aktivity 2.7 (Hrdináková Ľ.)- mzda 12/2017

VPUK/41311345/137-142 Mzdové výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

2.H.1.4.Odborný riešiteľ C, aktivity 2.7 (Buzová K.)- mzda 12/2017

VPUK/41311345/137-142 Mzdové výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

2.H.1.3.Odborný riešiteľ B, aktivity 2.7 (Šušol J.)- mzda 12/2017

VPUK/41311345/137-142 Mzdové výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

2.H.1.3.Odborný riešiteľ B, aktivity 2.7 (Rankov P.)- mzda 12/2017

VPUK/41311345/137-142 Mzdové výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

2.H.1.1. Garant aktivity 2.7 (Plašienková Z.)- mzda 12/2017

VPUK/41311345/137-142 Mzdové výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

2.H.1.4.Odborný riešiteľ C, aktivity 2.7 (Hrčková A.)- mzda 12/2017

VPUK/41311345/137-142 Mzdové výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

2.H.1.4.Odborný riešiteľ C, aktivity 2.7 (Hrdináková Ľ.)- mzda 11/2017

VPUK/41311345/130-136 Mzdové výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

2.H.1.4.Odborný riešiteľ C, aktivity 2.7 (Hrčková A.)- mzda 11/2017

VPUK/41311345/130-136 Mzdové výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

2.H.1.4.Odborný riešiteľ C, aktivity 2.7 (Buzová K.)- mzda 11/2017

VPUK/41311345/130-136 Mzdové výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

2.H.1.3.Odborný riešiteľ B, aktivity 2.7 (Šušol J.)- mzda 11/2017

VPUK/41311345/130-136 Mzdové výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

2.H.1.3.Odborný riešiteľ B, aktivity 2.7 (Rankov P.)- mzda 11/2017

VPUK/41311345/130-136 Mzdové výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

2.H.1.1. Garant aktivity 2.7 (Plašienková Z.)- mzda 11/2017

VPUK/41311345/130-136 Mzdové výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 11/2017

VPUK/41311345/130-136 Mzdové výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 10/2017

VPUK/41311345/123-129 /Mzdové výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.H.1.4.Odborný riešiteľ C, aktivity 2.7 (Hrdináková Ľ.)- mzda 10/2017

VPUK/41311345/123-129 /Mzdové výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.H.1.4.Odborný riešiteľ C, aktivity 2.7 (Hrčková A.)- mzda 10/2017

VPUK/41311345/123-129 /Mzdové výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.H.1.4.Odborný riešiteľ C, aktivity 2.7 (Buzová K.)- mzda 10/2017

VPUK/41311345/123-129 /Mzdové výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.H.1.3.Odborný riešiteľ B, aktivity 2.7 (Šušol J.)- mzda 10/2017

VPUK/41311345/123-129 /Mzdové výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.H.1.3.Odborný riešiteľ B, aktivity 2.7 (Rankov P.)- mzda 10/2017

VPUK/41311345/123-129 /Mzdové výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.H.1.1. Garant aktivity 2.7 (Plašienková Z.)- mzda 10/2017

VPUK/41311345/123-129 /Mzdové výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 9/2017

VPUK/41311345/121-122 Mzdové výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

2.H.1.1. Garant aktivity 2.7 (Plašienková Z.)- mzda 9/2017

VPUK/41311345/121-122 Mzdové výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 8/2017

VPUK/41311345/120 Mzdové výdavky 08/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 7/2017

VPUK/41311345/ 119 Mzdové výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2017
Názov

3.1.7. Asistent projekového manažéra (Šoltésová E.) -mzda 6/2017

VPUK/41311345/80-118 Mzdové výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.4. Asistent finančného manažéra (Kojdiaková A.) - mzda 6/2017

VPUK/41311345/80-118 Mzdové výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.3 Finančný manažér (Tesařová R.)-mzda 6/2017

VPUK/41311345/80-118 Mzdové výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Fraňo M.) - mzda 6/2017

VPUK/41311345/80-118 Mzdové výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

2.G.1.5. Odborný riešiteľ D (Hrčková Turňová E.) - mzda 6/2017

VPUK/41311345/80-118 Mzdové výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

2.G.1.4. Odborný riešiteľ C (Bokor B.) -mzda 6/2017

VPUK/41311345/80-118 Mzdové výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

2.G.1.2. Odborný riešiteľ A (Jásik J.) - mzda 6/2017

VPUK/41311345/80-118 Mzdové výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Pelech V.) -mzda 6/2017

VPUK/41311345/80-118 Mzdové výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Schmidt T.) -mzda 6/2017

VPUK/41311345/80-118 Mzdové výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Chudý R.) -mzda 6/2017

VPUK/41311345/80-118 Mzdové výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

2.F.1.2. Odborný riešiteľ akt. 2.5 (Kožuch M.) - mzda6/2017

VPUK/41311345/80-118 Mzdové výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017