Popis projektu

Projekt TENSION - komplementárny projekt je tvorený Aktivitou: Klinické testovanie hypotéz liečby pacienta s ischémiou alebo hemorágiou mozgu v predĺženom časovom okne

Aktivita komplementárne nadväzuje na projekt TENSION, ktorý predstavuje medzinárodnú klinickú štúdiu zameranú na testovanie nového, inovačného rádiointervenčného výkonu – trombektómie u pacientov s NCMP. Aktivita rozširuje pôvodný projekt o skupiny pacientov s anauryzmou a iné ochorenia CNS spojené s hemorágiou. Súčasťou aktivity je unikátny návrh personalizovaného prístupu k pacientom s aneuryzmami v kraniálnej oblasti, ktorý je postavený na princípe matematického modelovania zmeny prietoku pred a po zavedením stentu s možnosťou predikovania presného miesta zavedenia stentu s minimalizáciou rizika vzniku trombu v miestach stentu.

Viac
Subjekt
Univerzita Komenského v Bratislave
Miesta realizácie
Martin
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.06.2023
Celková suma
207,912 €
Vlastné zdroje
10,396 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Klinické testovanie hypotéz liečby paci…
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
04.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
5,55 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
0,3 (FTE)
Cieľ
0,3 (FTE)
Naposledy aktualizované
27.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
1,07 (FTE)
Cieľ
1,07 (FTE)
Naposledy aktualizované
27.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.07.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora v rámci komplementárneho financovania schválených projektov Horizontu 2020 so slovenskou účasťou z OP VaI
Hodnota
117,125 €
Cieľ
117,125 €
Naposledy aktualizované
27.07.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdy_06_digi

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy 6/2022 - TENSION-KP

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy 06_2022 OBEZITA

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy 6/2022 - CovClin - DoVp

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

mzdy_06/2022_Bioford

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
18,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 - Asseco

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdové výdavky LISPER 06/2022

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 - STU

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/22 Spencer

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
30,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 6/2022

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
28,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 6/2022

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy 06_2022 COVLAB

JLF UK Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
26,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Žop_3_Paušál 14,95 %

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

Žop_2_Paušál 14,95%

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

ŽoP_7 Paušál 14,95 %

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

ŽoP_6 Paušál 14,95 %

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Žop_1_Paušál 15%

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Žop_5 Paušál 14,95%

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Žop_4 Paušál 14,95%

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Žop_11 Paušál 14,95%

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

ŽoP_8 Paušál 14,95 %

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Žop_9 Paušál 14,95 %

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP_10 Paušál 14,95 %

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

ŽoP_12 Paušál 14,95%

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

ŽoP_14_Paušál 14,9 %

Paušálna sadzba TENSION

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

mzdový doklad 08/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Osobné výdavky 08/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08_2020 DIGI

MZ (Mzdy) Normálny doklad 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020_Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdový výdavok 07/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

mzdový doklad 07/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Osobné výdavky 07/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07_2020 DIGI

MZ (Mzdy) Normálny doklad 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdový doklad 06/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Osobné výdavky 06/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06_2020 DIGI

MZ (Mzdy) Normálny doklad 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdy 02/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 02/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 02/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 02/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Mzdy 01/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 01/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 01/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 01/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
27,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

mzdy_bioford_08_2022

JLF UK Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 8/2022 - TENSION-KP

JLF UK Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 - Asseco

JLF UK Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky LISPER 08/2022

JLF UK Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
22,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy_Digi_08_2022

JLF UK Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Obezita mzdy 08/2022

JLF UK Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 - STU

JLF UK Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/22 Spencer

JLF UK Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
23,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Covlab mzdy 8_2022

JLF UK Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
24,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 8/2022

JLF UK Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 8/2022

JLF UK Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

mzdy_bioford_07_2022

JLF UK Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 7/2022 - TENSION-KP

JLF UK Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 - Asseco

JLF UK Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdové výdavky LISPER 07/2022

JLF UK Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
22,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy_DIGI_07_2022

JLF UK Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Obezita mzdy 07/2022

JLF UK Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 - STU

JLF UK Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/22 Spencer

JLF UK Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
23,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Covlab mzdy_7_2022

JLF UK Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 7/2022

JLF UK Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 7/2022

JLF UK Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

mzdy_bioford_09_2022

JLF UK Mzdy - 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdy 9/2022 - TENSION-KP

JLF UK Mzdy - 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 - Asseco

JLF UK Mzdy - 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdové výdavky LISPER 09/2022

JLF UK Mzdy - 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

mzdy_digi_09_2022

JLF UK Mzdy - 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Obezita mzdy 09/2022

JLF UK Mzdy - 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 - STU

JLF UK Mzdy - 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/22 Spencer

JLF UK Mzdy - 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
31,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Covlab mzdy 9_2022

JLF UK Mzdy - 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 9/2022

JLF UK Mzdy - 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
23,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 9/2022

JLF UK Mzdy - 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdy 10/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 - Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
24,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

mzdový doklad 10/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Osobné výdavky 10/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 10_2020 DIGI

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Mzdy 9/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020 - Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

mzdový doklad 09/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Osobné výdavky 09/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 09_2020 DIGI

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdy 09/2020 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdy 09/2020 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdy 02/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

mzdové výdavky_Bioford_02/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdy 2/2021 - Cov-clin

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021_Obezita

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdy 2/2021 - CovClin A1 - 2 osoby

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdy 2/2021 - CovClin A2 - 2 osoby

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
24,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 2/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Osobné výdavky 02/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 02_2021 DIGI

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdy 2/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdy 2/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 2/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdy 1/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdové výdavky_Bioford_01/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 1/2021 - Cov-clin

MZ (Mzdy) Normálny doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 1/2021_Obezita

MZ (Mzdy) Normálny doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 1/2021 - CovClin A1 - 2 osoby

MZ (Mzdy) Normálny doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 1/2021 - CovClin A2 - 2 osoby

MZ (Mzdy) Normálny doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
26,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Osobné výdavky 01/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 01_2021 DIGI

MZ (Mzdy) Normálny doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 1/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 1/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 1/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 11/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 - Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdový doklad 11/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

mzdový doklad 11/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Osobné výdavky 11/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 11_2020 DIGI

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

COVID STU - Mzdy 4/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

mzdové výdavky_Bioford_04/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 4/2021 - TENSION_KP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021_Obezita

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 4/2021 - CovClin A2

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 4/2021 - CovClin A1

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
27,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 4/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 _ COVLAB

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 04_2021 DIGI

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 4/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 4/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 05/2021_Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
18,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

COVID STU - Mzdy 5/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 5/2021 - TENSION_KP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021_Obezita

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 5/2021 - CovClin A1

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
18,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 5/2021 - CovClin A2

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 5/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021_COVLAB

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 05_2021 DIGI

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 5/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 5/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 5/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

TENSION_KP - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

COVID STU - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Obezita_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Bioford_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Covlab_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Digibiobanka_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 6/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 6/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

TENSION_KP - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

COVID STU - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Obezita_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Bioford_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Covlab_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

digibiobanka_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

TENSION_KP - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

COVID STU - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Obezita_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Bioford_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Covlab_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

digibiobanka_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy 8/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - CovClin - Aktivita 2

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - CovClin - Aktivita 1

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021_Covlab

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
31,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

TENSION - KP - Mzdy 11/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

CovClin - AKTIVITA 1 - Mzdy - Dohody 11/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
24,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

CovClin - AKTIVITA 2 - Mzdy - Dohody 11/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Asseco

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - STU Covid

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy_11/2021_Digibiobanka

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy_11_Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy_11/2021_Obezita

MZ (Mzdy) Normálny doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 12/2021 - CovClin - Aktivita 2

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy 12/2021 - CovClin - Aktivita 1

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy 12/2021_Covlab

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
23,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

TENSION - KP - Mzdy 12/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

CovClin - AKTIVITA 1 - Mzdy - Dohody - 12/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky LISPER - dohody 12/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
91,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy 12/2021 - Asseco

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy 12/2021 - STU Covid

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy 12/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy 12/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy_12/2021_Digibiobanka

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy_12_Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy_12/2021_Obezita

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy 9/2021 - CovClin - Aktivita 1

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - CovClin - Aktivita 2

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09/2021_Covlab

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

TENSION - KP - Mzdy 09/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - STU Covid

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - Asseco

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09/2021_Digibiobanka

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09_Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09/2021Obezita

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - CovClin - Aktivita 1

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - CovClin - Aktivita 2

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021_Covlab

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
28,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

TENSION - KP - Mzdy 10/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky LISPER - dohody 10/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - STU Covid

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Asseco

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy_10/2021_Digibiobanka

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy_10_Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy_10/2021_Obezita

MZ (Mzdy) Normálny doklad 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy_Digibiobanka_02/2022

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02_2022 _ Covlab

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

TENSION - KP - Mzdy 02/2022

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

STU mzdy - 02-2022

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 2/2022 - KŽP

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 2/2022 - KŽP

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

mzdy_JLF UK_02/2022_Bioford

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022 LISPER

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022 - Obezita

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Asseco mzdy - 02-2022

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 2/2022

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 2/2022

JLF UK Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy_Digibiobanka_01/2022

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy 01_2022 _ Covlab

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
29,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

TENSION - KP - Mzdy 01/2022

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

STU mzdy - 01-2022

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy 1/2022 - KŽP

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy 1/2022 - KŽP

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy_JLF UK_01/2022_Bioford

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022 LISPER

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
18,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 - Obezita

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Asseco mzdy - 01-2022

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 1/2022

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 1/2022

JLF UK Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

mzdy_digibiobanka_03/2022

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy 03_2022 _ Covlab

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
27,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

TENSION - KP - Mzdy 03/2022

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

STU mzdy - 03-2022

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy 3/2021 - KŽP

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy 3/2022- KŽP

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy_JLF_03/2022_Bioford

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 LISPER

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
24,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - Obezita

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Asseco mzdy - 03-2022

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 3/2022

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
18,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 3/2022

JLF UK Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy 11/2022 - TENSION - KP

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 LISPER

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
23,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

mzdy bioford 11/2022

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
34,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové výdavky - dohody 11/2022 LISPER

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
112,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 - STU

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

DoVp - 11/2022 - Covclin - Aktivita 1

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
29,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 - Asseco

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 - Covclin - Aktivita 1

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 - Covclin - Aktivita 2

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 - COVLAB

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
22,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 - OBEZITA

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

mzdy digi

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 Spencer

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
35,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 LISPER

JLF UK Mzdy - 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
23,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 10/2022 - TENSION - KP

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 LISPER

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
22,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

bioford mzdy 10/2022

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
18,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 - STU

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

DoVp - 10/2022 - Covclin - Aktivita1

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

DoVp - 10/2022 - Covclin - Aktivita 2

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdy1 10/2022 - Asseco

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 - Covclin - Aktivita 2

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 - Covclin - Aktivita 1

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 - COVLAB

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
23,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 - OBEZITA

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

mzdy Digibiobanka

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 Spencer

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
35,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 LISPER

JLF UK Mzdy 10/202

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
22,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdy 12/2022

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 LISPER

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

mzdy bioford 12/2022

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - STU

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - Asseco

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - Covclin - Aktivita 1

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - Covclin - Aktivita 2

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - COVLAB

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - OBEZITA

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

mzdy digi

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 Spencer

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
22,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 LISPER

JLF UK Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 DIGIBIOBANKA

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - STU

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 6/2023 Spencer

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
34,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 6/2023 - CovClin - Aktivita č. 1

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 6/2023 - CovClin - Aktivita č. 2

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Obezita mzdy 6/2023

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 COVLAB

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
26,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy - 6/2023 - TENSION

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - ASSECO

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

mzdové výdavky 06/2023 LISPER

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 1/2023 - CovClin - Aktivita č. 1

JLF UK - Mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy 1/2023 - CovClin - Aktivita č. 2

JLF UK - Mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

mzdové výdavky _digibiobanka_01/2023

JLF UK - Mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023 - STU

JLF UK - Mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 1/2023 Spencer

JLF UK - Mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
35,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy 1/2023 - TENSION-KP

JLF UK - Mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 01/2023 LISPER

JLF UK - Mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy 1_2023 COVLAB

JLF UK - Mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

mzdový predpis_JLF UK_01/2023_Bioford

JLF UK - Mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy 1_2023 Obezita

JLF UK - Mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023 - ASSECO

JLF UK - Mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy 2/2023 - CovClin - Aktivita č. 1

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
23,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 2/2023 - CovClin - Aktivita č. 2

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 2/2023 - CovClin - Aktivita č. 2 - DoVp

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

mzdové výdavky_digibiobanka_02/2023

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - STU

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 2/2023 Spencer

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
35,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 2/2023 - TENSION-KP

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 LISPER

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
22,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 2_2023 COVLAB

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
28,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

mzdový predpis_JLF UK_02/2023_Bioford

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 2_2023 OBEZITA

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - ASSECO

JLF UK - Mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 3/2023 - CovClin - Aktivita č. 1

JLF UK - Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Mzdy 3/2023 - CovClin - Aktivita č. 2

JLF UK - Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

mzdové výdavky_digibiobanka_03/2023

JLF UK - Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 - STU

JLF UK - Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 3/2023 Spencer

JLF UK - Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
36,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Mzdy 3/2023 - TENSION-KP

JLF UK - Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 LISPER

JLF UK - Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
28,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Mzdy 3_2023 COVLAB

JLF UK - Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
35,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

mzdový predpis_JLF UK_03/2023_Bioford

JLF UK - Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
24,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Mzdy 3_2023 OBEZITA

JLF UK - Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 - ASSECO

JLF UK - Mzdy 3/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

0H1P13 - Služby v oblasti matematického modelovania a metaanalýzy dát

Metaanalýza obrazových dát z voľne dostupných obrazových archívov

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov IČO
Názov
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO
00397865
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.