Popis projektu

V rámci projektu bude demonštrovaná experimentálna integrácia originálnych modelov efektívnej a bezpečnej distribúcie špecifických dát v rozsiahlych sieťach, ktorá bude ponúkať komplexnejšie VaV riešenia pre parciálne sieťové koncepty a umožní zapájať ďalšie infraštruktúrne bloky a rozširovať portfólio sieťových experimentálnych služieb.

Projekt je založený na realizáci 8-mich aktivít projektu. Aktivity projektu si kladú za cieľ poskytnúť subjektom konkurenčnú výhodu spočívajúcu v rýchlosti prístupu k masívnym dátam pomocou inovatívnych metód agregácie a efektívnej distribúcie v rozsiahlych sieťach s perspektívou rozšírenia týchto nástrojov do európskeho či svetového priestoru. Projekt predpokladá, že výsledky výskumu nových postupov a konceptov originálnych inovatívnych sieťových služieb a bezpečnostných mechanizmov budú mať vysokú potenciálnu aplikovateľnosť v spoločensko-hospodárskej praxi.

Problematika budovania rozsiahlych sieti do podoby metroclustrov sa stáva v súčasnej dobe zberu, spracovania a distribúcie veľkého množstva dát a následného využitia v riadiacich a rozhodovacích procesoch jednotlivých spoločností, kritickým bodom z pohľadu zabezpečenia dostupnosti dát v prípade výpadku častí riešenia pri nepredvídaných udalostiach. Cieľom projektu je ponúkať výsledky univerzálneho charakteru s globálnou aplikovateľnosťou (napr. teoretické metódy a algo­rit­my) ako aj praktické postupy a laboratórne integrácie.

Viac
Subjekt
Centrum vedecko-technických informácií SR
Partneri
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, SFÉRA, a.s.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Sever, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Poprad, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trnava, Žilina, Zvolen
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2018 - 01.06.2023
Celková suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
8. Výskum v oblasti konfigurácie, prevá…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
7. Výskum optimalizácie sieťového prost…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.04.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
6. Výskum v oblasti konfigurácie, prevá…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
5. Výskum v oblasti efektívneho spracov…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
3. Výskum v oblasti pokročilého monitor…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
2. Výskum sofistikovaných bezpečnostnýc…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
1. Výskum optimalizácie zabezpečeného s…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
4. Výskum adaptívnej rekonfigurácie roz…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
20,33 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
7,268 €
Cieľ
5,352 €
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
2,042,898 €
Cieľ
2,085,307 €
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
9,875 (FTE)
Cieľ
5,26 (FTE)
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
29,92 (počet)
Cieľ
19,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
50,25 (počet)
Cieľ
33,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SANET-mzdy 01/2022

SANET-mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

SANET-mzdy 01/2022

SANET-mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

SANET-mzdy 02/2022

SANET-mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

SANET-mzdy 02/2022

SANET-mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

SANET-mzdy 03/2022

SANET-mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

SANET-mzdy 03/2022

SANET-mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

SANET-mzdy 04/2022

SANET-mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

SANET-mzdy 04/2022

SANET-mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (01 - 04/2022)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (01-04/2022)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy PanClinCov 04/2022 akt3

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy PanClinCov 04/2022 akt2

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

mzdy mzdy BIOMEDIRES II 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy mzdy BIOMEDIRES II 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy SANET II 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 04/2022 - odborný personál FLX

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 04/2022 - odborný personál

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 04/2022 - riadiaci personál

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy LISPER 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy FOMON 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy SMARTFARM 04/2022

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy MMU COVID 04/2022 Lukáčová

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdy MMU COVID 04/2022 Zorkócy

VP UK mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

1H6P16.2 - Balík licenčných produktov Oracle pre 400 NUP, 1Y

Faktúra za produkty Oracle a poskytovanie služieb technickej podpory pre SW produkty

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
80,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

1H6P16.2 - Štandardná technická podpora pre SW produkty - dátové úložisko pre 400 NUP 1Y

Faktúra za produkty Oracle a poskytovanie služieb technickej podpory pre SW produkty

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
87,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 04/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04/2022 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 05/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
21,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
73,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
14,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
34,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 05/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05/2022 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/7/1-3,5-16 (01/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
10,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/7/17-20,22-33 (02/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
11,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/7/34,35,37-47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/7/48-51,53-64 (04/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/7/65-68,70-81 (05/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
10,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

štipendium 01/2022

Zaúčtovanie štipendia k ZDV/TUKE/7/4 (01/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

štipendium 02/2022

Zaúčtovanie štipendia k ZDV/TUKE/7/21 (02/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

štipendium 03/2022

Zaúčtovanie štipendia k ZDV/TUKE/7/36 (03/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

štipendium 04/2022

Zaúčtovanie štipendia k ZDV/TUKE/7/52 (04/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

štipendium 05/2022

Zaúčtovanie štipendia k ZDV/TUKE/7/69 (05/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/7

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/7

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY_MTFSTU_05/2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_0005/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

MZDY_MTFSTU_06/2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_0006/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

MZDY_MTFSTU_04/2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_0004/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

MZDY_FIITSTU_04/2022

Zaúčtovanie miezd_FIITSTU_0004/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

MZDY_FIITSTU_05/2022

Zaúčtovanie miezd_FIITSTU_0005/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

MZDY_FIITSTU_06/2022

Zaúčtovanie miezd_FIITSTU_0006/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušálna sadzba_W988_STU_04-06/2022

Paušálna sadzba_W988_STU_04-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 06/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 06/2022 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2022 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
31,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
21,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
76,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
20,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 07/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 07/2022 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04-06/2022 - 313011W988

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04-06/2022 - 313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 08/2022 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
33,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
11,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
23,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
84,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
22,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 08/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 08/2022 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 09/2022 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
31,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
11,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
6,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
32,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
72,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
21,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 09/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 09/2022 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
73,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
7,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 06/20 - 07/20

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 06-07/2020 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07-09/2022 - 313011W988

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07-09/2022 - 313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 06/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
64,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Mzdy 08/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 CE2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
67,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 CE2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Sumarizačný hárok_TUKE_06/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/1/1 (06/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Sumarizačný hárok_TUKE_08/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/1/10-25 (08/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
11,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Sumarizačný hárok_TUKE_07/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/1/2-9 (07/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
4,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

MZDY_MTFSTU_0007/2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_0007/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

MZDY_MTFSTU_0008/2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_0008/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

MZDY_MTFSTU_0009/2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_0009/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_W988_STU_07-09/2022

Paušálna sadzba_W988_STU_07-09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_FIITSTU_09/2022

Zaúčtovanie miezd_FIITSTU_W988_0009/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_FIITSTU_W988_08/2022

Zaúčtovanie miezd_FIITSTU_W988_0008/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_FIITSTU_W988_07/2022

Zaúčtovanie miezd_FIITSTU_W988_0007/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

SANET-mzdy 08/2022

SANET-mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

SANET-mzdy 08/2022

SANET-mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

SANET-mzdy 09/2022

SANET-mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

SANET-mzdy 09/2022

SANET-mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

SANET-mzdy 05/2022

SANET-mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

SANET-mzdy 05/2022

SANET-mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

SANET-mzdy 06/2022

SANET-mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

SANET-mzdy 06/2022

SANET-mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

SANET-mzdy 07/2022

SANET-mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

SANET-mzdy 07/2022

SANET-mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (05 - 09/2022)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (05 - 09/2022)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VPUK mzdy 082020 SANET

VPUK mzdy 082020 SANET II.

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

VPUK mzdy 072020 SANET

VPUK mzdy 072020 SANET II.

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzdy 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

mzdy 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
33,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

mzdy 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

mzdy 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

mzdy 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

mzdy 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020_N714

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdy_dohodári 08/2020_N714

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Technický pracovník

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

mzdy 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
15,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

mzdy 08/2020 H1

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

mzdy 08/2020 H2

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H2P8-Vedecko-výskumný pracovník 2_Hudák_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H2P4-Zahraničný výskumný pracovník 3_Cornet_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H1P1-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1_Kováčiková_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H2P9-Vedecko-výskumný pracovník 3_Petrov_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H2P11-Manažér monitorovania_Hrudkayová_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H3P10-Finančný manažér_Kudelová_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H1P7-Finančný manažér_Kudelová_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H1P6-Vedecko-výskumný pracovník 2_Hudák_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H3P5-Zahraničný výskumný pracovník 4_Georgouli_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H3P3-Zahraničný výskumný pracovník 2_Pourhashem_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H3P1-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1_Kováčiková_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H2P2-Zahraničný výskumný pracovník 1_Khormali_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H1P5-Vedecko-výskumný pracovník 1_Zábovský_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H2P10-Finančný manažér_Kudelová_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H1P8-Manažér monitorovania_Hrudkayová_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

0H3P11-Manažér monitorovania_Hrudkayová_08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

mzdy 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Riadenie aktivity 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - Vedecký / výskumný pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - Garant - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

mzdy 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 08/2020

Zúčtovanie miezd 08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

mzdy BIOMEDIRES 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy SANET 2 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy MMU COVID 10/2022 Lukáčová

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy MMU COVID 10/2022 Zorkócy

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy LISPER 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy SMARTFARM 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 10/2022 - riadiaci personál

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 10/2022 - odborný personál

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 10/2022 - odborný personál FLX

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy FOMON 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy PanClinCov 10/2022

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy USCCCORD 10/2022 VP UK

VP UK mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

4P1N1 - Paušálne výdavky pre riešenie aktivity 2

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/1

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 09/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
7,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdy 09/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdy 09/2020 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
65,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdy 09/2020 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
20,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 08/20 - 09/20

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08-09/2020 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2022 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
26,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
11,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
14,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
31,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
66,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 11/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 11/2022 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 10/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 10/2022 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

313011W988_Nepriame výdavky_12/2019-08/2020

313011W988_Nepriame výdavky_12/2019-08/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 9/2020-313011W988

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 9/2020-313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 10/2020 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
65,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

mzdy 09/2020

VPUK mzdy 09/2020 SANET II

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

mzdy 10/2020

VPUK mzdy 10/2020 SANET II

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Oprávnené mzdové náklady - 06/2020 (W988) - FIIT STU

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020 (W988) - FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Oprávnené mzdové náklady - 07/2020 (W988) - FIIT STU

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020 (W988) – FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Oprávnené mzdové náklady - 08/2020 (W988) - FIIT STU

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020 (W988) – FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

4P1N1 - Paušálne výdavky pre riešenie aktivity 2

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/2

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 10/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/2/15-29 (10/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
10,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Sumarizačný hárok 09/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/2/1-14 (09/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
10,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

SANET-mzdy 09/2020

SANET-mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

SANET-mzdy 09/2020

SANET-mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

SANET-mzdy 08/2020

SANET-mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

SANET-mzdy 08/2020

SANET-mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 10/20 - 11/20

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-11/2020 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2020 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
64,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2020 - 313011W988

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2020 - 313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Paušálna sadzba_STU_08-10/20

Výpočet paušálnej sadzby

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10/2020_MTF STU

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

09/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Oprávnené mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 10/2020

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Oprávnené mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 09/2020

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

08/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd MTF_STU_08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy 01/2021 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
6,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
64,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdy 12/2020 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
13,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
20,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
63,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 01/21

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 12/20

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2020 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SANET II 01/2021

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Odborný personál FLX 1_2021

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Odborný personál 1_2021

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Riadiaci personál 1_2021

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

mzdy 01/2021

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

mzdy 01/2021 FLEX

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

SMARTFARM 01/2021 mzdy

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

LISPER 01/2021 mzdy

VP UK mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

SANET II 12/2020

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Odborný personál 12_2020

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Riadiaci personál 12_2020

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Odborný personál FLX 12_2020

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

mzdy 12/2020

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

mzdy 12/2020 FLEX

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SMARTFARM 12/2020 mzdy

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

LISPER 12/2020 mzdy

VP UK mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

mzdy 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11/2020-313011W988

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11/2020-313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Paušálna sadzby_STU_11_12

Výpočet paušálnej sadzby_W988_ŽoP3_nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Oprávnené mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 12/2020

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Oprávnené mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 11/2020

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_12/2020_MTFSTU

zaúčtovanie miezd_MTFSTU_12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdy_11/2020_MTFSTU

zaúčtovanie miezd_MTFSTU_11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

SANET 11/2020

VP UK mzdy SANET 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/3

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/3

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 01/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/3/31-44 (1/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
8,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Sumarizačný hárok 12/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/3/18-30 (12/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
8,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Sumarizačný hárok 11/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/3/4-17 (11/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Sumarizačný hárok 10/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/3/3 (10/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Sumarizačný hárok 09/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/3/2 (09/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Sumarizačný hárok 08/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/3/1 (08/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2020 - 313011W988

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2020 - 313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Mzdy 03/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
61,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
31,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
13,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 03/21

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 02/21

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SANET-mzdy 12/2020

SANET-mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

SANET-mzdy 12/2020

SANET-mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

SANET-mzdy 11/2020

SANET-mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

SANET-mzdy 11/2020

SANET-mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

SANET-mzdy 10/2020

SANET-mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

SANET-mzdy 10/2020

SANET-mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

SANET-mzdy 09/2020

SANET-mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

SANET-mzdy 08/2020

SANET-mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

SANET-mzdy 07/2020

SANET-mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

SANET-mzdy 06/2020

SANET-mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

mzdy 3/2021 - 313011W988

mzdy 3/2021 - 313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

mzdy 2/2021 - 313011W988

mzdy 2/2021 - 313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

mzdy 1/2021 +313011W988

mzdy 1/2021 - 313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 1-3/2021 -313011W988

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 1-3/2021 -313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOMEDIRES II - 04/2021 mzdy FLEX

VP UK mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

BIOMEDIRES II - 04/2021 mzdy

VP UK mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

mzdy SANET 04/2021

VP UK mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

mzdy PanClinCov 04/2021 - aktivita č. 3

VP UK mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

mzdy SMARTFARM 04/2021

VP UK mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

mzdy LISPER 04/2021

VP UK mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

BIOMEDIRES II - 03/2021 mzdy FLEX

VP UK mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

BIOMEDIRES II - 03/2021 mzdy

VP UK mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

mzdy SANET II 03/2021

VP UK mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

mzdy PanClinCov 03/2021 - aktivita č. 3

VP UK mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

mzdy SMARTFARM 03/2021

VP UK mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

mzdy LISPER 03/2021

VP UK mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/4

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/4

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/4/27-42 (04/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
11,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/4/14-26 (03/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/4/1-13 (02/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
8,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Paušálna sadzba_STU_01_03/2021

Výpočet paušálnej sadzby_W988_ŽoP4_nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 03/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 02/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 01/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Mzdy_03/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_02/2021_MTF STU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_01/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (06-12/2020)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (06-12/2020)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 04/21

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Mzdy 05/2021 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
32,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
6,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
16,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
62,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 05/21

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (01-05/2021)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (01-05/2021)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SANET-mzdy 05/2021

SANET-mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

SANET-mzdy 05/2021

SANET-mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

SANET-mzdy 04/2021

SANET-mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

SANET-mzdy 04/2021

SANET-mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

SANET-mzdy 03/2021

SANET-mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SANET-mzdy 03/2021

SANET-mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SANET-mzdy 02/2021

SANET-mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

SANET-mzdy 02/2021

SANET-mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

SANET-mzdy 01/2021

SANET-mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

SANET-mzdy 01/2021

SANET-mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

1H6P16 - Softvér na meranie a reportovanie parametrov počítačovej siete - časť 2

Faktúra za produkt Softvér na meranie a reportovanie počítačovej siete

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
13,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 07/21

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
62,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
33,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 06/21

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 06/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Mzdy 06/2021 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
32,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
63,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy_ATR9_05_2021

Zaúčtovanie miezd_05/2021_MTFSTU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MTF_Mzdy_ATR9_05_2021

Zaúčtovanie miezd_05/2021_MTFSTU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_05/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_05/2021_MTFSTU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Paušálna sadzba_STU_04_06/2021

Výpočet paušálnej sadzby_W988_ŽoP5_Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 06/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 05/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 04/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_06/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_06/2021_MTFSTU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy_04/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_04/2021_MTFSTU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 4-6/2021 -313011W988

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 4-6/2021 -313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 08/21

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 09/2021 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
66,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
16,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
34,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 09/21

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_MTFSTU_07/2021

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_07/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_08/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy_08/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy_09/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy_09/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

A1: Výskumná platforma na spracovanie streamingového sieťového toku do digitálnej podoby s prepojením na počítačové stanice. (HW)

FA_Autocont_1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A1: Výskumná platforma na spracovanie streamingového sieťového toku do digitálnej podoby s prepojením na počítačové stanice.(SW)

FA_Autocont_1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A1: Výskumná platforma pre výkonnú dátovú analýzu streamingového a videokonferenčného toku v prostredí rozsiahlych sieti

FA_Autocont_1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A1: Výskumná platforma pre výkonnú dátovú analýzu streamingového a videokonferenčného toku v prostredí rozsiahlych sieti

FA_Autocont_1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

A1: Výskumná platforma na spracovanie streamingového sieťového toku do digitálnej podoby s prepojením na počítačové stanice. (HW)

FA_Autocont_1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

A1: Výskumná platforma na spracovanie streamingového sieťového toku do digitálnej podoby s prepojením na počítačové stanice.(SW)

FA_Autocont_1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

A1: Výskumná platforma mobilného spracovania streamingového a videokonferenčného toku v prostredí rozsiahlych sieti

FA_autocont_2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A1: Výskumná platforma mobilného spracovania streamingového a videokonferenčného toku v prostredí rozsiahlych sieti

FA_autocont_2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/5/16-32 (06/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
11,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/5/1-15 (05/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/5/33-48 (07/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/5/49-63 (08/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/5

Paušálne výdavky ZDv/TUKE/5

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SANET-mzdy 08/2021

SANET-mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

SANET-mzdy 08/2021

SANET-mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

SANET-mzdy 06/2021

SANET-mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

SANET-mzdy 06/2021

SANET-mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

SANET-mzdy 07/2021

SANET-mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

SANET-mzdy 07/2021

SANET-mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

SANET-mzdy 09/2021

SANET-mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

SANET-mzdy 09/2021

SANET-mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (06-09/2021)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (06-09/2021)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 7-9/2021 -313011W988

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 7-9/2021 -313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD_10/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_ATR9_10_2021

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Paušálna sadzba_STU_07_10/2021

Paušálne výdavky pre riešenie aktivity H4_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2021 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
13,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
31,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
14,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
68,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

1H6P16.2 - Balík licenčných produktov Oracle pre 400 NUP, 1Y

Faktúra za produkty Oracle a poskytovanie služieb technickej podpory pre SW produkty

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
80,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

1H6P16.2 - Štandardná tech.podpora SW produkty_dátové úložisko (CSI 23612268)

Faktúra za produkty Oracle a poskytovanie služieb technickej podpory pre SW produkty

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
87,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 10/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 11/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 07/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 08/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 09/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 10/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Paušálna sadzba_FIIT STU_07-10/2021

Paušálne výdavky pre riešenie aktivity H4_FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A1: Zariadenia sieťovej infraštruktúry

FA Autocont

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,028,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A1: Zariadenia sieťovej infraštruktúry

FA Autocont

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,028,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 12/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2021 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01/2022 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
30,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
14,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
73,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
14,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 01/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2022 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12/2021 - 313011W988

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12/2021 - 313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/6/1-14 (9/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/6/15-33 (10/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
12,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/6/34-52 (11/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
13,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/6/53-71 (12/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
12,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

mzdy PanClinCov 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy PanClinCov 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy MMU COVID 01/2022 Zorkócy

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy MMU COVID 01/2022 Lukáčová

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy SANET II 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy SMARTFARM 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy LISPER 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 01/2022 odborný personál FLX

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 01/2022 riadiaci personál

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 01/2022 odborný personál

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy FOMON 01/2022

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

mzdy MMU COVID 01/2022 Lukáčová

VP UK mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/6

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/6

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_12/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_11/2021_MTFSTU

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 12/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdové náklady zamestnancov FIIT STU za obdobie 11/2021

Zaúčtovanie miezd FIIT STU - 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Paušálna sadzba_STU_11_12/2021_W988_ŽoP8

Paušálna sadzba W988_STU_11_12/2021_Výpočet paušálnej sadzby_W988_ŽoP8_Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SANET-mzdy 10/2021

SANET-mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

SANET-mzdy 10/2021

SANET-mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

SANET-mzdy 12/2021

SANET-mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

SANET-mzdy 12/2021

SANET-mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

SANET-mzdy 11/2021

SANET-mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

SANET-mzdy 11/2021

SANET-mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (10-12/2021)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (10-12/2021)

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štipendium 10/2021

Zaúčtovanie štipendia k ZDV/TUKE/6/19-20 (10/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Štipendium 11/2021

Zaúčtovanie štipendia k ZDV/TUKE/6/38-39 (11/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štipendium 12/2021

Zaúčtovanie štipendia k ZDV/TUKE/6/59-60 (12/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 03/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 03/2022 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 02/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02/2022 SANET2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2022 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
74,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
32,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Štipendium doktorandské 1/2021

Štipendium doktorandské 1/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Štipendium doktorandské 9/2021

Štipendium doktorandské 9/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Štipendium doktorandské 11/2021

Štipendium doktorandské 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Štipendium doktorandské 2/2021

Štipendium doktorandské 2/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Štipendium doktorandské 5/2021

Štipendium doktorandské 5/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Štipendium doktorandské 3/2021

Štipendium doktorandské 3/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Štipendium doktorandské 4/2021

Štipendium doktorandské 4/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Štipendium doktorandské 6/2021

Štipendium doktorandské 6/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Štipendium doktorandské 10/2021

Štipendium doktorandské 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022_BWN6

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
56,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
13,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
65,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
70,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
15,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
57,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
31,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022_AUX5

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
67,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022_ATR9

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
48,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant vedeckej činnosti Partnera

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 1

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 2

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_dohodári 03/2022_N714

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_projektový manažér 03/2022_N714

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.58 Riešiteľ č. 58_Malchová 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.49 Riešiteľ č. 49_Segeč 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník_Chlebíková 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.2 Riešiteľ č. 2_Rafajdus 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.1 Riešiteľ č. 1_Konečný 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér_Krupková 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.62 Riešiteľ č. 62_Dvořáková 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.61 Riešiteľ č. 61_Vyletelová 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.46 Riešiteľ č. 46_Kršák 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.45 Riešiteľ č. 45_Hrnčiar 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.8 Riešiteľ č. 8_Šimúnová 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.7 Riešiteľ č. 7_Staníková 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.6 Riešiteľ č. 6_Švarcová 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.3 Riešiteľ č. 3_Vičan 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér_Švarcová 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.4 Lacková mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.4 Vanáková AP2 mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.10 Záborský mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.5 Augustínová mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.4 Ondrúšková AP 1 mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.14 Murgašová mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.12 Pitoňáková mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.15 Vanáková mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.9 Diechová mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.1 Metruk mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.7 Filip mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.3 Hundarenko mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.1 Metruk mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.11 Augustínová mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.6Dzuriaková mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.5 Daněk Kyzek mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.13 Formanek mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.8 Hampl mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.3 Gabrielová mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

0H9P12 mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-03/2021 - 313011W988

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-03/2022 - 313011W988

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_MTFSTU_01/2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_0001/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_MTFSTU_02/2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_MTFSTU_03/2022

Zaúčtovanie miezd_MTFSTU_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_FIITSTU_01/2022

Zaúčtovanie miezd FIIT STU_01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_FIITSTU_02/2022

Zaúčtovanie miezd FIIT STU_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_FIITSTU_03/2022

Zaúčtovanie miezd FIIT STU_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušálna sadzba_STU_01-03/2022

Paušálna sadzba W988_STU_01-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2022_BWN6

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
26,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022_BWN6

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
30,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.61 Riešiteľ č. 61_Vyletelová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.19 Riešiteľ č. 19_Macurová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník_Chlebíková_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér_Krupková_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér_Švarcová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.56 Riešiteľ č. 56_Hrebeňárová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.25 Riešiteľ č. 25_Moravec_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.26 Riešiteľ č. 26_Grznár_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.31 Riešiteľ č. 31_Litvaj_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.6 Riešiteľ č. 6_Švarcová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.48 Riešiteľ č. 48_Koháni_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.51 Riešiteľ č. 51_Jankal_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.57 Riešiteľ č. 57_Môcová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.59 Riešiteľ č. 59_Chalupianská_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.60 Riešiteľ č. 60_Trabalíková_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
26,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
20,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 4

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garant vedeckej činnosti Partnera

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 1

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 2

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
62,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
71,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022_AUX5

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
36,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
62,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
19,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
66,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
78,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
22,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022_ATR9

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
43,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy 12/2022_BWN6

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
38,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022_BWN6

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
21,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

3.1.3. Finančný manažér_Krupková_12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

3.1.1. Projektový manažér_Švarcová_12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník_Chlebíková_12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

4.1.60 Riešiteľ č. 60_Trabalíková_12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

4.1.48 Riešiteľ č. 48_Koháni_12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

4.1.57 Riešiteľ č. 57_Môcová_12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

4.1.56 Riešiteľ č. 56_Hrebeňárová_12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

4.1.61 Riešiteľ č. 61_Vyletelová_12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
26,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
21,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 1

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Garant vedeckej činnosti Partnera

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 4

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023