Robotics Education driven by Interregional Cooperation Vzdelávanie prostredníctvom robotiky podporené medziregionálnou spoluprácou/ Robotics Education driven by Interregional Cooperation Bildung mittels Robotik unterstützt durch interregionale Kooperation

Practical Robotics Institute Austria

Popis projektu

SK:

V súčasnosti zaznamenávame nedostatok záujmu študentov o vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku (STEM) a nedostatok  dobre vyškolených učiteľov v týchto oblastiach v Rakúsku a na Slovensku. Najmä zastúpenie žien v oblasti STEM je nedostatočné. To spôsobuje nedostatok na trhu práce, hoci dopyt po zamestnancoch v oblasti STEM v celom regióne rastie.

Robotika vo vzdelávaní sa ukázala ako cenný nástroj praktického učenia nielen pre samotnú robotiku, ale vo všeobecnosti pre témy STEM a prináša veľké výhody vzdelávaniu ako takému. RoboCoop je unikátny projekt zameraný na využitie multidisciplinárneho potenciálu robotiky a vytváranie cezhraničných vzdelávacích aktivít, ktoré podporia záujem študentov o STEM.

Vďaka vyváženej kombinácii doplnkových aktivít, ako sú workshopy, študentské konferencie, súťaže a vzdelávacie exkurzie, mladí ľudia dostanú rôzne podnety v oblasti vedy a techniky. Záujem viacerých dievčat o STEM by mal byť podporený charakterom aktivít, ktoré sa budú zameriavať nielen na technológiu, ale aj na kreativitu a kombináciu týchto metód. Nový vzdelávací portál navyše poskytne prístup k bezplatným a otvoreným digitálnym materiálom, ktoré možno použiť na vyučovacích hodinách, na neformálnych kurzoch a doma. Okrem toho ponúka školiteľom semináre zamerané na prípravu učiteľov a poskytuje učiteľom nové nástroje a informácie o vzdelávaní STEM pre začlenenie do vlastných vyučovacích hodín.

Cieľom projeRoboCoop je podporovať, zapojiť viac ako 4 000 študentov škôl a vysokých škôl a inovatívnych pedagógov v STEM na medziregionálnej úrovni, čo predstavuje pozitívny príklad aj na národných úrovniach. Okrem toho by komplexné hodnotenie všetkých projektových aktivít malo viesť k legislatívnym odporúčaniam s cieľom zabezpečiť systematické a dlhodobé využívanie projektových nápadov a k skorému zavedeniu robotických tém na úrovni stredoškolského vzdelávania.

Viac
Subjekt
Practical Robotics Institute Austria
Partneri
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro, Technische Universität Wien
Miesta realizácie
Wien, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2018 - 01.12.2022
Celková suma
1,074,537 €
Vlastné zdroje
113,259 €
Vyčerpané z projektu
93,617 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
1.2 V_Zlepšenie kap…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
1.2 V_Zlepšenie kap…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
1.2 V_Zlepšenie kap…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
1.2 V_Zlepšenie kap…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
1.2 V_Zlepšenie kap…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
4034,0 (počet)
Cieľ
3900,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet inštitúcií priamo zapojených do spolupráce zameranej na zlepšenie kvality vzdelávania, školenia a schém celoživotného vzdelávania(P)
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie, školenie a schémy celoživotného vzdelávania(P)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_7

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nep.výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_7

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_7

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_7

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_7

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nep.výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_7

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung7_Periode8

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung7_Periode8

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
19,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung7_Periode8

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
2,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung7_Periode8

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
19,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung7_Periode8

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung7_Periode8

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_8

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
47,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_8

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
7,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_8

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
46,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_8

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
6,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_1

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
13,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_1

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_1

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
1,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_1

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
1,924 €
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_1

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_1

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
13,518 €
Schválené na preplatenie
13,127 €
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_RoboCoop_Partner_PP4_2

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
10,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZA_RoboCoop_Partner_PP4_2

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZA_RoboCoop_Partner_PP4_2

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
1,537 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Personalkosten

ZA_RoboCoop_Partner_PP4_2

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
10,435 €
Schválené na preplatenie
10,247 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Personalkosten_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
11,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro-Verwaltungsausgaben_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
1,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro-Verwaltungsausgaben_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
1,821 €
Schválené na preplatenie
1,655 €
Realizácia
-
Názov

Personalkosten_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
12,137 €
Schválené na preplatenie
11,036 €
Realizácia
-
Názov

Reisekosten_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung1_Periode1&2

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_2

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
3,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLG_LB_2

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
10,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_2

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
32,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_2

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
4,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_2

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
4,954 €
Schválené na preplatenie
4,933 €
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_2

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
33,026 €
Schválené na preplatenie
32,886 €
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLG_LB_2

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
13,939 €
Schválené na preplatenie
10,489 €
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_2

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
4,440 €
Schválené na preplatenie
3,813 €
Realizácia
-
Názov

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
3,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
20,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
13,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

ZA_RoboCoop_SK--AT_PP4_Periode 8

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

VP_BR_10_2018

VP_BR_10_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

Paušálne výdavky 10_2018

VP_BR_10_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

Paušálne výdavky 03_2019

VP_BR_03_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Názov

VP_BR_03_2019

VP_BR_03_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Názov

Paušálne výdavky 11_2018

VP_BR_11_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

VP_BR_11_2018

VP_BR_11_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

VP_BR_07_2019

VP_BR_07_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Paušálne výdavky 07_2019

VP_BR_07_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Stravné

Balogh, AT, Viedeň, 20.11.18

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2018
Názov

Cestovné

Balogh, AT, Viedeň, 20.11.18

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2018
Názov

Vreckové

Balogh, AT, Viedeň, 20.11.18

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2018
Názov

Stravné

Balogh, AT Viedeň, 05.10.18

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2018
Názov

Vreckové

Balogh, AT Viedeň, 05.10.18

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2018
Názov

Projektový manažér - Matúš Ferenčík

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2018
Názov

Technický personál - Jozef Vaško

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Projektový manažér - Roman Kazička

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

Technický personál - Pavol Krajčík

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Projektový manažér - Peter Wachter

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Technický personál - Marek Mansell (DoPČ)

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Technický personál - Marek Mansell (DoPČ)

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Technický personál - Pavol Krajčík

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Projektový manažér - Matúš Ferenčík

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2018
Názov

Projektový manažér - Peter Wachter

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Technický personál - Jozef Vaško

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Projektový manažér - Roman Kazička

RoboCoop - mzdy RP1 a RP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

Zahraničné služobné cesty WP1

Zahraničné služobné cesty WP1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

Zahraničné služobné cesty WP1

Zahraničné služobné cesty WP1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

Zahraničné služobné cesty WP2

Zahraničné služobné cesty WP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2019
Názov

Zahraničné služobné cesty WP2

Zahraničné služobné cesty WP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2019
Názov

Zahraničné služobné cesty WP4

Zahraničné služobné cesty WP4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Zahraničné služobné cesty WP4

Zahraničné služobné cesty WP4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Organizácia projektových stretnutí WP1

Organizácia projektových stretnutí WP1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2019
Názov

Organizácia projektových stretnutí WP1

Organizácia projektových stretnutí WP1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2019
Názov

Vybavenie - tvorivé stavebnice WP4

Vybavenie - tvorivé stavebnice WP4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

Vybavenie - tvorivé stavebnice WP4

Vybavenie - tvorivé stavebnice WP4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

Prezentačný materiál - roll up WP2

Prezentačný materiál - roll up WP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Prezentačný materiál - roll up WP2

Prezentačný materiál - roll up WP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Prezentačný materiál - roll up WP2

Prezentačný materiál - roll up WP2

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

RoboCoop - kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

RoboCoop - kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

RoboCoop - kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

RoboCoop - kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Personalkosten_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
13,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro-Verwaltungsabgaben_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
2,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
2,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro-Verwaltungsabgaben_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
2,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung2_Periode3

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
15,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_ROBOCOOP_SK-AT_PP4_3

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_ROBOCOOP_SK-AT_PP4_3

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
4,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Personalkosten

ZA_ROBOCOOP_SK-AT_PP4_3

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
5,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_ROBOCOOP_SK-AT_PP4_3

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_3

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
6,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_3

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
41,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLG_LB_3

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
2,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_3

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLG_LB_3

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
2,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_3

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
42,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_3

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
6,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_3

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zahraničná služobná cesta - Pavol Krajčík

Zahraničné služobné cesty WP1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

Zahraničná služobná cesta - Peter Wachter

Zahraničné služobné cesty WP1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Zahraničná služobná cesta - Peter Wachter

Zahraničné služobné cesty WP1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Zahraničná služobná cesta - Pavol Krajčík

Zahraničné služobné cesty WP1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

Projektové stretnutie Peter Wachter

Organizácia projektových stretnutí WP1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Projektové stretnutie Peter Wachter

Organizácia projektových stretnutí WP1

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Technický personál 4(DoPČ)

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický personál 5(DoPČ)

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Asistent projektového manažéra

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický personál 2

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Projektový manažér

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický personál 1

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický personál 3

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický personál 5(DoPČ)

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický personál 3

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický personál 1

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický personál 4(DoPČ)

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Projektový manažér

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický personál 2

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Asistent projektového manažéra

RoboCoop - mzdy RP3

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

RoboCoop - kancelárske, admin. a iné nepriame výdavky

RoboCoop - kancelárske, admin. a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

RoboCoop - kancelárske, admin. a iné nepriame výdavky

RoboCoop - kancelárske, admin. a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Büro-Verwaltungsabgaben_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
3,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
24,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro-Verwaltungsabgaben_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
2,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung3_Periode4

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
19,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLG_LB_4

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_4

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
34,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_4

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_4

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_4

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLG_LB_4

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_4

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
5,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_4

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
33,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Náklady na externú expertízu a služby

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Náklady na externú expertízu a služby

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung4_Periode5

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
20,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung4_Periode5

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
3,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung4_Periode5

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
2,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_PP2-TUWien_Abrechnung4_Periode5

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
19,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
26,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
26,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungskosten

RoboCoop SKAT V212 Berichtsperiode 4-5

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

RoboCoop SKAT V212 Berichtsperiode 4-5

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
11,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungskosten

RoboCoop SKAT V212 Berichtsperiode 4-5

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

RoboCoop SKAT V212 Berichtsperiode 4-5

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
11,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_5

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
51,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_5

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
7,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_5

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
7,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_5

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
50,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

WP4 Organizácia Robo league súťaž vyhodnotenie - občerstvenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

WP3 Materiál pre robotické workshopy - 2

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

WP3 Materiál pre robotické workshopy - 1

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

WP3 Robotic Workshops for youth - občerstvenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

WP3 Materiál pre robotické workshopy - 2

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

WP3 Robotic Workshops for youth - občerstvenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
24,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

WP4 Organizácia Robo league súťaž vyhodnotenie - občerstvenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

WP3 Materiál pre robotické workshopy - 1

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung5_Periode6

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
22,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung5_Periode6

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung5_Periode6

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
3,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung5_Periode6

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
3,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung5_Periode6

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
22,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung5_Periode6

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_6

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
2,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_6

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
32,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_6

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
4,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLG_LB_6

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_6

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
32,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_6

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_6

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
4,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLG_LB_6

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nep.výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
23,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nep.výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
23,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

RoboCoop SKAT V212 Berichtsperiode 6-7

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
8,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungskosten

RoboCoop SKAT V212 Berichtsperiode 6-7

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

RoboCoop SKAT V212 Berichtsperiode 6-7

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
7,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungskosten

RoboCoop SKAT V212 Berichtsperiode 6-7

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung6_Periode7

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
3,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung6_Periode7

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
22,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung6_Periode7

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
22,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung6_Periode7

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
3,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_7

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
54,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_7

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
8,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_7

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
8,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_7

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
53,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_RoboCoop_SK-AT_P4_Periode 9

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
4,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungskosten

ZA_RoboCoop_SK-AT_P4_Periode 9

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
2,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_RoboCoop_SK-AT_P4_Periode 9

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
14,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Personalkosten

ZA_RoboCoop_SK-AT_P4_Periode 9

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
14,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Büro- und Verwaltungskosten

ZA_RoboCoop_SK-AT_P4_Periode 9

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
2,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_RoboCoop_SK-AT_P4_Periode 9

Vlastník dokladu
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Dodávateľ
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Žiadaná suma
4,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_8

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_8

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_8

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
19,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nep. výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_8

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_8

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
19,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nep. výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_8

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_8

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_8

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung8_Periode9

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
2,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung8_Periode9

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung8_Periode9

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
19,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung8_Periode9

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
16,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung8_Periode9

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
2,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Belegaufstellung_PP2_TUWien_Abrechnung8_Periode9

Vlastník dokladu
Technische Universität Wien
Dodávateľ
Technische Universität Wien
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - V824

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLG_LB_9

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
8,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_9

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
42,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_9

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
6,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

BLG_LB_9

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
3,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_9

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
8,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

BLG_LB_9

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
6,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

BLG_LB_9

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
8,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLG_LB_9

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
7,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

BLG_LB_9

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
42,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

BLG_LB_9

Vlastník dokladu
Practical Robotics Institute Austria
Dodávateľ
Practical Robotics Institute Austria
Žiadaná suma
2,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO
00151882
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO
00397865
Názov
Plotbase s. r. o.
IČO
45674515
Názov
RLX components, s.r.o.
IČO
31389457
Názov
Almanach s.r.o.
IČO
35825537
Názov
Delikanti s.r.o.
IČO
46884033
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.