Popis projektu

Hlavné zameranie projektu je dobudovanie Univerzitného vedeckého parku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v dvoch lokalitách – v areáli STU v Mlynskej doline a v areáli Námestie slobody/Radlinského ul. v Bratislave.

Cieľom projektu je investičné posilnenie infraštruktúry a aplikovaný výskum v piatich indikovaných oblastiach výskumu. V oblasti infraštruktúry sa do špičkovej prístrojovej infraštruktúry vrátane optimalizácie jej umiestnenia a taktiež do systémových nástrojov podporujúcich ochranu duševného vlastníctva a prenos nových poznatkov a technológií do praxe.

Aplikovaný výskum vo vybraných vedných odboroch bude predmetom aktivity 2.1. Bude sa zameriavať najmä na päť tematických oblastí v rámci projektu: 020 300 Informačné technológie, 020 200 Elektrotechnika, 021 000 Priemyselná biotechnológia, 020 500 Chemické inžinierstvo, 020 100 Stavebné inžinierstvo.

Realizácia projektu dobudovania UVP STU výrazným spôsobom zlepší podmienky pre výskum v jednej z najväčších výskumno-vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky. Odstránia sa bariéry brániace efektívnejšiemu vstupu do Európskeho výskumného priestoru a k efektívnejšej spolupráci s priemyselnou a spoločenskou praxou.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri
Univerzita Komenského v Bratislave, Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2015 - 01.06.2018
Celková suma
3,464,232 €
Vlastné zdroje
173,212 €
Vyčerpané z projektu
3,318,438 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2.1 Aplikovaný výskum vo vybraných vedn…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov
2.1 Aplikovaný výskum vo vybraných vedn…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov
2.1 Aplikovaný výskum vo vybraných vedn…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov
1.1 Zriadenie a manažment UVP
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov
1.2 Budovanie priestorovej a prístrojov…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov
2.1 Aplikovaný výskum vo vybraných vedn…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov
3.2 Zlepšovanie kvality manažmentu pren…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov
3.3 Podpora využívania práv duševného v…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
29.06.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora podujatí na popularizáciu ochrany práv duševného vlastníctva a transferu technológií
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporné služby expertov na duševné vlastníctvo a transfer technológií
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prístupov k zavedeným službám, nástrojom a aplikáciám
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených a zlepšených služieb, nástrojov a aplikácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
5,000 €
Cieľ
5,000 €
Naposledy aktualizované
04.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
3,266,315 €
Cieľ
842,000 €
Naposledy aktualizované
04.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
15,95 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podujatí zorganizovaných na popularizáciu výskumu a vývoja
Hodnota
9,4166 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet UVP/VC zapojených do budovania a prevádzky centier transferu technológií a inkubátorov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2.1.2.1. Laboratórium IMS-Long Term Evolution

ZDV/1/1 - Faktúra č. 8300013948

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,000 €
Schválené na preplatenie
150,000 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

2.4.2.3. Spektrometer

ZDV/1/7 - Faktúra č. 1300160994

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,352 €
Schválené na preplatenie
119,352 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

2.6.2.3. Autokláv

ZDV/4/1 - Faktúra č.2016031

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,370 €
Schválené na preplatenie
10,370 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

2.6.2.31. Plynový chromatograf v spojení s vysokorozlišovacím preletovým hmotnostným spektrometrom

ZDV/2/4-5 - Faktúra č. 1163000052

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461,078 €
Schválené na preplatenie
461,078 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

2.6.2.31 DPH Plynový chromatograf v spojení s vysokorozlišovacím preletovým hmotnostným spektrometrom

ZDV/2/4-5 - Faktúra č. 1163000052

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,216 €
Schválené na preplatenie
92,216 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

2.7.2.14. Automatický penetrometer s príslušenstvom

ZDV/4/2-6 faktúra č. 2016020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,047 €
Schválené na preplatenie
9,047 €
Realizácia
12.04.2016
Názov

2.7.2.15. - Automat "krúžok-guľôčka"

ZDV/4/2-6 faktúra č. 2016020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,143 €
Schválené na preplatenie
7,143 €
Realizácia
12.04.2016
Názov

2.7.2.16. Rázový zhutňovač

ZDV/4/2-6 faktúra č. 2016020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,571 €
Schválené na preplatenie
9,571 €
Realizácia
12.04.2016
Názov

2.7.2.17. Miešačka na výrobu asfaltových zmesí

ZDV/4/2-6 faktúra č. 2016020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,000 €
Schválené na preplatenie
8,000 €
Realizácia
12.04.2016
Názov

2.7.2.18. Teplovzdušná sušiareň

ZDV/4/2-6 faktúra č. 2016020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,714 €
Schválené na preplatenie
7,714 €
Realizácia
12.04.2016
Názov

2.2.2.1. Akumulátorový systém na manažment energetických zdrojov pre mobilné a stacionárne aplikácie v elektromobilite

ZDV/1/3 - Faktúra č. 1300161016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,200 €
Schválené na preplatenie
148,200 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

2.1.2.2. Laboratórium mikrovlnných a optických systémov

ZDV/1/2 - Faktúra č.1300161017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,000 €
Schválené na preplatenie
146,000 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

2.3.2.2. Zariadenie na meranie Berkhausenových šumov

ZDV/1/5 - Faktúra č.1300160993

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,724 €
Schválené na preplatenie
61,724 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

2.6.2.14. FT Ramanov spektrometer s mikroskopom

ZDV/2/1-2 - Faktúra č. 2015/81

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,500 €
Schválené na preplatenie
149,500 €
Realizácia
11.03.2016
Názov

2.6.2.14. DPH - FT Ramanov spektrometer s mikroskopom

ZDV/2/1-2 - Faktúra č. 2015/81

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,900 €
Schválené na preplatenie
29,900 €
Realizácia
22.01.2016
Názov

2.3.2.1. Roentgen

ZDV/1/4 - Faktúra č.1300161008

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,788 €
Schválené na preplatenie
226,788 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

2.4.2.2.Univerzálny presný vymeriavač elektrických charakteristík

ZDV/1/6- Faktúra č.1300160996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,480 €
Schválené na preplatenie
117,480 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

2.6.2.32. DPH Monokryštálový difraktometer

ZDV/2/3 - Faktúra č.7050282

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,667 €
Schválené na preplatenie
91,667 €
Realizácia
22.01.2016
Názov

2.F.1.1.2. Odborný pracovník č.118 - L.Rybanská

ZDV/3/3-4 - Predpis miezd a odvodov miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

3.1.5.1. projektový manažér 1 -M.Špaček

ZDV/3/3-4 - Predpis miezd a odvodov miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

2.F.1.1.2. Odborný pracovník č.118 - L.Rybanská

ZDV/3/8-9 Predpis miezd a odvodov miezd 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,391 €
Schválené na preplatenie
2,391 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

2.E.1.1.2 Odborný pracovník č.115 - M. Belko

ZDV/3/8-9 Predpis miezd a odvodov miezd 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

2.F.1.1.2. Odborný pracovník č. 118 - L. Rybanská

ZDV/3/7 - Predpis miezd a odvodov miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

2.F.1.1.2. Odborný pracovník č.118 -L.Rybanská

ZDV/3/5-6 Predpis miezd a odvodov miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

3.1.5.1. projektový manažér 1 - M. Špaček

ZDV/3/5-6 Predpis miezd a odvodov miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

3.1.5.1. projektový manažér 1- M.Špaček

ZDV/3/1-2 Predpis miezd a odvodov miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.1.2. odborný pracovník č. 118 - L. Rybanská

ZDV/3/1-2 Predpis miezd a odvodov miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.1.2 Odborný pracovník č.118 - L.Rybanská

ZDV/3/12-13 Predpis miezd a odvodov miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

2.E.1.1.2 Odborný pracovník č.115 - M.Belko

ZDV/3/12-13 Predpis miezd a odvodov miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

2.F.1.1.2 Odborný pracovník č. 118 - L.Rybanská

ZDV/3/10-11 Predpis miezd a odvodov miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
1,647 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.1.2 Odborný pracovník - M. Belko

ZDV/3/10-11 Predpis miezd a odvodov miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.1.2 Odborný pracovník č.115 -M.Belko

ZDV/3/14 - Predpis miezd a odvodov miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

3.1.3.2 Finančný manažér 2 - A.Juríková

ZDV/3/17-18 - Predpis miezd a odvodov miezd 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
459 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.E.1.1.2. odborný pracovník č.115 -M.Belko

ZDV/3/17-18 - Predpis miezd a odvodov miezd 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

3.1.3.2.Finančný manažér 2 -A.Juríková

ZDV/3/15-16 Predpis miezd a odvodov miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.E.1.1.2. odborný pracovník č.115 - M.Belko

ZDV/3/15-16 Predpis miezd a odvodov miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

3.1.3.2. Finančný manažér 2 -A.Juríková

ZDV/3/19 Predpis miezd a odvodov miezd 11/16

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

3.1.3.2. Finančný manažér 2 - A.Juríková

ZDV/3/20 Predpis miezd a odvodov miezd 12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
334 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

3.1.3.2. Finančný manažér 2- A.Juríková

ZDV/3/21 Predpis miezd a odvodov miezd 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

3.1.3.2. Finančný manažér 2-A.Juríková

ZDV/3/22 Predpis miezd a odvodov miezd 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

3.1.3.2. Finančný manažér 2 - A.Juríková

ZDV/3/23 Predpis miezd a odvodov miezd 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.F.4.6. Výdavky súvisiace s ochranou duš. vlastníctva

ZDV/3/24 Faktúra č. 2000516

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
18.02.2016
Názov

2.F.4.6. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva - správny poplatok

ZDV/3/27 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
24.02.2016
Názov

2.7.2.19 Univerzálny skúšobný stroj s kapacitou 500kN

ZDV/4/7-8 - Faktúra č.VF150015

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,000 €
Schválené na preplatenie
169,000 €
Realizácia
16.03.2016
Názov

2.7.2.19 DPH Univerzálny skúšobný stroj s kapacitou 500kN

ZDV/4/7-8 - Faktúra č.VF150015

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,800 €
Schválené na preplatenie
33,800 €
Realizácia
22.01.2016
Názov

2.F..4.6. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva - správny poplatok

ZDV/3/26 likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
24.02.2016
Názov

2.F.4.6.Výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva- správny poplatok

ZDV/3/29 Faktúra č.533651

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
23.03.2016
Názov

2.12.2.6. Kalorimeter

ZDV/4/10 Faktúra č.6160067

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,393 €
Schválené na preplatenie
48,393 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

2.F.4.6. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva

ZDV/3/30 Faktúra č. 53365

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
23.03.2016
Názov

2.F.4.6. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva

ZDV/3/31 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
23.03.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky súvisiace s ochranou duš. vlastníctva- správny poplatok

ZDV/3/25 likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
24.02.2016
Názov

2.12.2.12. Nano Tribometer

ZDV/4/12-13 Faktúra č. 71160010

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,412 €
Schválené na preplatenie
62,412 €
Realizácia
27.04.2016
Názov

2.12.2.11. Nano-Scratch Tester

ZDV/4/12-13 Faktúra č. 71160010

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,993 €
Schválené na preplatenie
60,993 €
Realizácia
27.04.2016
Názov

2.F.4.6.výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva

ZDV/3/28 - Faktúra č.2000716

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
25.02.2016
Názov

2.12.2.5 Coriolisove hmotnostné prietokomery

ZDV/4/9 Faktúra č. 2160132

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,999 €
Schválené na preplatenie
30,999 €
Realizácia
27.04.2016
Názov

2.12.2.18. Bezdotykový laserový dopplerovský vibrometer

ZDV/4/14-15 Faktúra č.010017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,499 €
Schválené na preplatenie
43,499 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.12.2.18. DPH Bezdotykový laserový-dopplerovský vibrometer

ZDV/4/14-15 Faktúra č.010017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,700 €
Schválené na preplatenie
8,700 €
Realizácia
24.02.2016
Názov

2.12.2.10. Automatické meracie a testovacie zariadenie

ZDV/4/11- Faktúra č.6160229

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,992 €
Schválené na preplatenie
49,992 €
Realizácia
20.06.2016
Názov

2.C.1.1.45 odborný pracovník č.53 - V.Illeová

ZDV/5/19-24 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
372 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.C.1.1.47 odborný pracovník č.55 - V.Báleš

ZDV/5/19-24 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.C.1.1.61 odborný pracovník č.69 - I.Špánik

ZDV/5/19-24 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.C.1.1.72 odborný pracovník č.80 - Z.Labovská

ZDV/5/19-24 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.C.1.1.71 odborný pracovník č.79 - J.Labovský

ZDV/5/19-24 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.C.1.1.52 odborný pracovník č.60 - J.Kožíšek

ZDV/5/19-24 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

2.C.1.1.11 odborný pracovník č.18 - M. Šveda

ZDV/5/31-37 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

2.C.1.1.21 odborný pracovník č.28 -M.Rychtáriková

ZDV/5/31-37 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

2.C.1.1.13 odborný pracovník č.20 - J.Frankovská

ZDV/5/31-37 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

2.C.1.1.2 odborný pracovník č.9 - A.Kopáčik

ZDV/5/31-37 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

2.C.1.1.6 odborný pracovník č.13 - J.Halvoník

ZDV/5/31-37 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

2.C.1.1.8 odborný pracovník č.15 - J.Hefty

ZDV/5/31-37 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

2.C.1.1.16 odborný pracovník č.23 -J.Ilavský

ZDV/5/31-37 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

2.C.1.1.66 odborný pracovník č.74 - Ľ.Jelemenský

ZDV/5/3 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.C.1.1.62 odborný pracovník č.70 - E.Benická

ZDV/5/3 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.C.1.1.62 odborný pracovník č.70 - E.Benická

ZDV/5/8 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

2.C.1.1.45 - odborný pracovník č.53 - V. Illeová

ZDV/5/8 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

2.C.1.1.62 odborný pracovník č.70 - E.Benická

ZDV/5/12 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.C.1.1.39 odborný pracovník č. 47 - M.Čertík

ZDV/5/12 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
1,325 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.C.1.1.2. odborný pracovník č.9 - A. Kopáčik

ZDV/5/25-30 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

2.C.1.1.6 odborný pracovník č. 13 - J.Halvoník

ZDV/5/25-30 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

2.C.1.1.8 odborný pracovník č.15 - J. Hefty

ZDV/5/25-30 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

2.C.1.1.16 odborný pracovník č.23 - J.Ilavský

ZDV/5/25-30 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

2.C.1.1.11 - odborný pracovník č.18 - M.Šveda

ZDV/5/25-30 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

2.C.1.1.21 odborný pracovník č.28 - M.Rychtáriková

ZDV/5/25-30 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

2.C.1.1.66 odborný pracovník č. 74 Ľ. Jelemenský

ZDV/5/1 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 12/2015

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
08.01.2016
Názov

2.C.1.1.59 odborný pracovník č.67 - Z. Cibulková

ZDV/5/4 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

2.C.1.1.62 odborný pracovník č.70 - E.Benická

ZDV/5/4 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

2.C.1.1.62 odborný pracovník č.70 - E.Benická

ZDV/5/9-11 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

2.C.1.1.59 odborný pracovník č. 67 - Z. Cibulková

ZDV/5/9-11 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

2.C.1.1.60 odborný pracovník č. 68 - A.Gatial

ZDV/5/9-11 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
512 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

2.C.1.1.45 odborný pracovník č.53 - V.Illeová

ZDV/5/9-11 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

2.C.1.1.61 odborný pracovník č.69 - I.Špánik

ZDV/5/17-18 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
687 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

2.C.1.1.52 odborný pracovník č.60 - J.Kožíšek

ZDV/5/17-18 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

2.C.1.1.66 odborný pracovník č.74 - Ľ. Jelemenský

ZDV/5/2 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
1,021 €
Realizácia
05.02.2016
Názov

2.C.1.1.62 odborný pracovník č.70 - E.Benická

ZDV/5/2 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2016
Názov

2.C.1.1.59 odborný pracovník č. 67 - Z. Cibulková

ZDV/5/5-7 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.C.1.1.60 odborný pracovník č.68 - A.Gatial

ZDV/5/5-7 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.C.1.1.52 odborný pracovník č.60 - J.Kožíšek

ZDV/5/5-7 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.C.1.1.62 odborný pracovník č.70 - E.Benická

ZDV/5/5-7 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.C.1.1.39 - odborný pracovník č. 47 - M.Čertík

ZDV/5/13 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.C.1.1.61 odborný pracovník č.69 - I. Špánik

ZDV/5/14-16 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
419 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

2.C.1.1.72 - odborný pracovník č.80 - Z.Labovská

ZDV/5/14-16 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
785 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

2.C.1.1.47 odborný pracovník č.55 - V.Báleš

ZDV/5/14-16 Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

2.8.2.17. Videokonferenčný systém

ZDV/6/3 - Faktúra č.161BA00518

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,883 €
Schválené na preplatenie
29,883 €
Realizácia
20.06.2016
Názov

2.8.2.1. 3D tlačiareň - technológia PolyJet, poskytujúca viacero materiálových možností s príslušenstvom

ZDV/6/1 - Faktúra č.20165002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,195 €
Schválené na preplatenie
110,195 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

2.8.2.2. 3D tlačiareň - kompozit na báze sádry umožňujúci viacfarebnú tlač s príslušenstvom

ZDV/6/2 - Faktúra č. 20165001

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,535 €
Schválené na preplatenie
43,535 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

2.8.2.7. Programovateľná 3D rezačka na polystyrén

ZDV/7/10-11 Faktúra č. 20160005

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,000 €
Schválené na preplatenie
8,000 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.8.2.9. Manuálna rezačka na polystyrén

ZDV/7/10-11 Faktúra č. 20160005

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.8.2.19. Atlasy farieb klasické a digitálne verzie

ZDV/7/12-20 Faktúra č.1016010051

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
M & P, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2.8.2.20. Kolorimetre - vizuálny (NCS) a prenosný

ZDV/7/12-20 Faktúra č.1016010051

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
M & P, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2.8.2.21. Spektrofotometer

ZDV/7/12-20 Faktúra č.1016010051

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
M & P, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
10,500 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2.8.2.22. Normované denné a farebné osvetlenie

ZDV/7/12-20 Faktúra č.1016010051

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
M & P, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2.8.2.23. Prestavovateľný experimentálny blok

ZDV/7/12-20 Faktúra č.1016010051

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
M & P, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2.8.2.24. Viacuhlový merací prístroj

ZDV/7/12-20 Faktúra č.1016010051

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
M & P, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,996 €
Schválené na preplatenie
9,996 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2.8.2.25. Multispektrálny snímač can:scan

ZDV/7/12-20 Faktúra č.1016010051

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
M & P, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,800 €
Schválené na preplatenie
9,800 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2.8.2.26. Prehliadač farieb umožňujúci presné farebné hodnotenie pomocou wolfrámovej technológie

ZDV/7/12-20 Faktúra č.1016010051

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
M & P, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
7,660 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2.2.8.3.6. Styrocut komplet - manuálna rezačka na polystyrén

ZDV/7/12-20 Faktúra č.1016010051

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
M & P, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2.12.2.13. Elektrónový mikroskop

ZDV/7/21-22 Faktúra 20150099

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,624 €
Schválené na preplatenie
301,624 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

2.12.2.13. DPH Elektrónový mikroskop

ZDV/7/21-22 Faktúra 20150099

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,325 €
Schválené na preplatenie
60,325 €
Realizácia
24.02.2016
Názov

2.8.2.6. 5-osé CNC centrum

ZDV/7/9 - Faktúra č. 20160002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,500 €
Schválené na preplatenie
14,500 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2.7.2.29 komora pre výskum spoľahlivosti striech budov s príslušenstvom

ZDV/7/1-6 Faktúra 007/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,950 €
Schválené na preplatenie
43,950 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

2.7.2.30 komora na simuláciu slnečného svetla a vlhkosti

ZDV/7/1-6 Faktúra 007/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,770 €
Schválené na preplatenie
29,770 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

2.7.2.31 Skúšobný trhací stroj- 20 kN

ZDV/7/1-6 Faktúra 007/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,640 €
Schválené na preplatenie
39,640 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

2.7.2.29 DPH komora pre výskum spoľahlivosti striech budov s príslušenstvom

ZDV/7/1-6 Faktúra 007/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,790 €
Schválené na preplatenie
8,790 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

2.7.2.30 DPH Komora na simuláciu slnečného svetla a vlhkosti

ZDV/7/1-6 Faktúra 007/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,954 €
Schválené na preplatenie
5,954 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

2.7.2.31 DPH skúšobný trhací stroj -20 kN

ZDV/7/1-6 Faktúra 007/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,928 €
Schválené na preplatenie
7,928 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

2.8.2.18. CNC Zariadenie na rezanie polystyrénu

ZDV/7/7-8 Faktúra č.20160007

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
2,500 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.8.2.5. 3-osé CNC centrum, CNC frézka InTeO 6090 s príslušenstvom

ZDV/7/7-8 Faktúra č.20160007

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
2,099 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.5.1. Projektový manažér 1 - M.Špaček

ZDV/8/53-54 - Predpis miezd a odvodov miezd R-STU 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

3.1.3.2. Finančný manažér 2 - A.Juríková

ZDV/8/53-54 - Predpis miezd a odvodov miezd R-STU 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

3.1.5.1. Projektový manažér 1 - M.Špaček

ZDV/8/51-52 Predpis miezd a odvodov miezd R-STU 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

3.1.3.2.Finančný manažér 2 - A.Juríková

ZDV/8/51-52 Predpis miezd a odvodov miezd R-STU 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

2.C.1.1.2 Kopáčik - Odborný pracovník č. 9

ZDV/8/4-6 predpis miezd a odvodov miezd SvF 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2017
Názov

2.C.1.1.1 odborný pracovník - S.Unčík

ZDV/8/4-6 predpis miezd a odvodov miezd SvF 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2017
Názov

2.C.1.1.21 odborný pracovník č.28 - M.Rychtáriková

ZDV/8/4-6 predpis miezd a odvodov miezd SvF 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2017
Názov

2.C.1.1.11 odborný pracovník č.18 - M.Šveda

ZDV/8/4-6 predpis miezd a odvodov miezd SvF 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2017
Názov

2.C.1.1.2 Kopáčik - Odborný pracovník č. 9

ZDV/8/1-3 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

2.C.1.1.11 odborný pracovník č.18 - M. Šveda

ZDV/8/1-3 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

2.C.1.1.21 odborný pracovník č.28 - M.Rychtáriková

ZDV/8/1-3 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

2.C.1.1.16 odborný pracovník č.23 - J.Ilavský

ZDV/8/1-3 Predpis miezd a odvodov miezd SvF 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

2.C.1.1.38 odborný pracovník č.46 - M.Rebroš

ZDV/8/18-20 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

2.C.1.1.37 odborný pracovník č.45 - M. Rosenberg

ZDV/8/18-20 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

2.C.1.1.48 - odborný pracovník č.56 - M.Híveš

ZDV/8/18-20 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

2.C.1.1.36 - odborný pracovník č.44 - F.Uherek

ZDV/8/21-22 - Predpis miezd a odvodov miezd FEI 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

2.C.1.1.25 odborný pracovník č.32 - M.Bittera

ZDV/8/21-22 - Predpis miezd a odvodov miezd FEI 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

2.C.1.1.34 odborný pracovník č.42 - V.Stopjaková

ZDV/8/33-37 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

2.C.1.1.36 odborný pracovník č.44 - F.Uherek

ZDV/8/33-37 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

2.C.1.1.30 odborný pracovník č.37 - D.Donoval

ZDV/8/33-37 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

2.C.1.1.25 odborný pracovník č.32 - M.Bittera

ZDV/8/33-37 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

2.C.1.1.33 odborný pracovník č.40 - J.Kováč

ZDV/8/33-37 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

2.C.1.1.30 odborný pracovník č.37 - D.Donoval

ZDV/8/28-32 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov

2.C.1.1.34 odborný pracovník č.42 - V.Stopjaková

ZDV/8/28-32 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov

2.C.1.1.31 odborný pracovník č.38 - M. Drozda

ZDV/8/28-32 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov

2.C.1.1.25 odborný pracovník č.32 - M.Bittera

ZDV/8/28-32 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov

2.C.1.1.36 odborný pracovník č.44 - F.Uherek

ZDV/8/28-32 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov

2.C.1.1.25 odborný pracovník č.32 - M.Bittera

ZDV/8/23-27 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

2.C.1.1.31 odborný pracovník č.38 - M.Drozda

ZDV/8/23-27 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

2.C.1.1.34 odborný pracovník č.42 - V.Stopjaková

ZDV/8/23-27 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

2.C.1.1.30 odborný pracovník č.37 - D.Donoval

ZDV/8/23-27 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

2.C.1.1.36 odborný pracovník č.44 - F.Uherek

ZDV/8/23-27 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

2.C.1.1.48 odborný pracovník č.56 - J.Híveš

ZDV/8/16-17 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

2.C.1.1.37. odborný pracovník č.45 - M. Rosenberg

ZDV/8/16-17 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

2.C.1.1.48 odborný pracovník č.56 - J.Híveš

ZDV/8/15 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

2.C.1.1.48 odborný pracovník č.56 - J. Híveš

ZDV/8/14 - Predpis miezd a odvodov miezd FCHPT 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

2.F.4.6. Výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva - správny poplatok

ZDV//8/38 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2016
Názov

2.F.4.6.výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva - správny poplatok

ZDV/8/39 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva - správny poplatok

ZDV/8/40 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.4.6.Výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva - správny poplatok

ZDV/8/41 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.4.6. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva

ZDV/8/42 - faktúra č.2003016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2016
Názov

2.F.4.6. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva

ZDV/8/43 - Faktúra č.2003716

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

2.F.4.6. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva

ZDV/8/44 - Faktúra č.2003816

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva - správny poplatok

ZDV/8/45 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2016
Názov

2.F.4.6. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva - správny poplatok

ZDV/8/46 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2016
Názov

2.F.4.6.výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva - správny poplatok

ZDV/8/47 - faktúra č.534021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2016
Názov

2.F.4.6. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva

ZDV/8/48 - Faktúra č. 53402

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2016
Názov

2.F.4.6. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva

ZDV/8/49 - Faktúra č.53400

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2016
Názov

2.F.4.6. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva

ZDV/8/50 - Faktúra č. 53423

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

ZDV/9/50 Faktúra 8863003220/10/R-STU

ZDV/9/50 - poistenie 4Q17

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2018
Názov

ZDV/9/49 Faktúra 8863003220/07/R-STU

ZDV/9/49 - poistenie 3Q17

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2017
Názov

ZDV/9/48 Faktúra 8863003220/04/R-STU/C

ZDV/9/48 - poistenie 2Q17

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2017
Názov

ZDV/9/47 Faktúra 8863003220/01/R-STU

ZDV/9/47 - poistenie 1Q17

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2017
Názov

ZDV/9/46 Faktúra 8863003220/10/R-STU

ZDV/9/46 - poistenie 4Q16

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2017
Názov

ZDV/9/45 Faktúra 8863003220/07/R-STU

ZDV/9/45 - poistenie 3Q16

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2016
Názov

ZDV/9/44 Faktúra 8863003220/01/R-STU

ZDV/9/44 - poistenie 2Q16

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2016
Názov

ZDV/9/43 Faktúra 8863003220/01/R-STU

ZDV/9/43 - poistenie 1Q16

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2016
Názov

ZDV/9/42 Faktúra 8863003220/10/R-STU

ZDV/9/42 - poistenie 4Q15

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2016
Názov

ZDV/9/41 Faktúra 18012026

ZDV/9/41 - Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2018
Názov

ZDV/9/40 Faktúra 17051162

ZDV/9/40 - Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2017
Názov

ZDV/9/39 Faktúra 17051700

ZDV/9/39 - Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2017
Názov

ZDV/9/38 Faktúra 17051725

ZDV/9/38 - Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2017
Názov

ZDV/9/37 Faktúra 17051715

ZDV/9/37 - Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2017
Názov

ZDV/9/36 Faktúra 17051682

ZDV/9/36 - Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2017
Názov

ZDV/9/36 Faktúra 17051682

ZDV/9/35 - Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2017
Názov

2.C.1.1.1 Unčík - Odborný pracovník č. 6

ZDV/9/33-34 Predpis miezd a odvodov SvF 09/17

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

2.C.1.1.3 Szolgay - Odborný pracovník č. 10

ZDV/9/33-34 Predpis miezd a odvodov SvF 09/17

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

2.C.1.1.1 Unčík - Odborný pracovník č. 6

ZDV/9/30-32 Predpis miezd a odvodov SvF 08/17

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

2.C.1.1.2 Kopáčik - Odborný pracovník č. 9

ZDV/9/30-32 Predpis miezd a odvodov SvF 08/17

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

2.C.1.1.3 Szolgay - Odborný pracovník č. 10

ZDV/9/30-32 Predpis miezd a odvodov SvF 08/17

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

2.C.1.1.65 odborný pracovník č. 73 - Gondár

ZDV/9/27 Predpis miezd a odvodov miezd SjF 11/16

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

2.C.1.1.81 odborný pracovník č. 89 - Belavý

ZDV/9/26 Predpis miezd a odvodov miezd SjF 10/16

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.C.1.1.81 odborný pracovník č. 89 - Belavý

ZDV/9/25 Predpis miezd a odvodov miezd SjF 9/16

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

2.C.1.1.79 odborný pracovník č. 87 - Hulkó

ZDV/9/24 Predpis miezd a odvodov miezd SjF 5/16

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

2.C.1.1.80 odborný pracovník č. 88 - Ilkiv

ZDV/9/23 Predpis miezd a odvodov miezd SjF 4/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.C.1.1.75 odborný pracovník č. 83 - Kolláth

ZDV/9/22 Predpis miezd a odvodov miezd SjF 3/16

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

2.C.1.1.75 odborný pracovník č. 83 - Kolláth

ZDV/9/21 Predpis miezd a odvodov miezd SjF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

2.C.1.1.22 odborný pracovník č. 29 - I. Baroňák

ZDV/9/17-20 Predpis miezd a odvodov FEI 2/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2018
Názov

2.C.1.1.30. odborný pracovník č. 37 - D. Donoval

ZDV/9/17-20 Predpis miezd a odvodov FEI 2/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2018
Názov

2.C.1.1.31 odborný pracovník č. 38 - M. Drozda

ZDV/9/17-20 Predpis miezd a odvodov FEI 2/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2018
Názov

2.C.1.1.33. odborný pracovník č. 40 - J. Kováč

ZDV/9/17-20 Predpis miezd a odvodov FEI 2/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2018
Názov

2.C.1.1.25 odborný pracovník č. 32 - M. Bittera

ZDV/9/14-16 Predpis miezd a odvodov FEI 1/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2018
Názov

2.C.1.1.31 odborný pracovník č. 38 - M. Drozda

ZDV/9/14-16 Predpis miezd a odvodov FEI 1/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2018
Názov

2.C.1.1.33. odborný pracovník č. 40 - J. Kováč

ZDV/9/14-16 Predpis miezd a odvodov FEI 1/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2018
Názov

2.C.1.1.25 odborný pracovník č. 32 - M. Bittera

ZDV/9/11-13 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

2.C.1.1.31 odborný pracovník č. 38 - M. Drozda

ZDV/9/11-13 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

2.C.1.1.36. odborný pracovník č. 44 - F. Uherek

ZDV/9/11-13 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

2.C.1.1.25 odborný pracovník č. 32 - M. Bittera

ZDV/9/6-10 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

2.C.1.1.33. odborný pracovník č. 40 - J. Kováč

ZDV/9/6-10 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

2.C.1.1.35. odborný pracovník č. 43 - V. Smieško

ZDV/9/6-10 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

2.C.1.1.36. odborný pracovník č. 44 - F. Uherek

ZDV/9/6-10 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

2.C.1.1.31 odborný pracovník č. 38 - M. Drozda

ZDV/9/6-10 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

2.C.1.1.25 odborný pracovník č. 32 - M. Bittera

ZDV/9/1-5 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

2.C.1.1.31 odborný pracovník č. 38 - M. Drozda

ZDV/9/1-5 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

2.C.1.1.35. odborný pracovník č. 43 - V. Smieško

ZDV/9/1-5 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

2.C.1.1.34. odborný pracovník č. 42 - V. Stopjaková

ZDV/9/1-5 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

2.C.1.1.36. odborný pracovník č.44 - F.Uherek

ZDV/9/1-5 Predpis miezd a odvodov miezd FEI 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

2.2.8.2.2. sw-grafický program pre profesionálnu animáciu

ZDV/10/16-17 Faktúra č. 12180563

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.8.2.1. sw poskytujúci okamžitú spätnú väzbu...

ZDV/10/16-17 Faktúra č. 12180563

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.8.2.1. sw poskytujúci okamžitú spätnú väzbu...

ZDV/10/16-17 Faktúra č. 12180563

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
1,170 €
Realizácia
-
Názov

2.2.8.2.2. sw-grafický program pre profesionálnu animáciu

ZDV/10/16-17 Faktúra č. 12180563

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
810 €
Realizácia
-
Názov

2.2.8.3.8. hw-Simulačné zariadenie...

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.8.3.4. hw-LCD Tablety (digitálna kresba)

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.8.3.1. hw-Projektor pre profesionálnu lineárnu prezentáciu

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.8.3.2. hw-Projektor

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.8.1.1. hw-Pracovné stanice PC

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.6.3.4. hw-Multifunkčné zariadenie

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.1.3.1. hw-Multifunkčné zariadenie

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.6.1.1. hw-Notebook

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.8.2.15 hw-Kopírovací stroj

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.8.2.11 hw-Laboratórium virtuálnej reality

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.8.3.3. hw-LCD monitory

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.1.1.1. hw-Notebook

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.8.3.7. hw-Pracovné stanice (CAD)

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.2.6.3.4. hw-Multifunkčné zariadenie

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
-
Názov

2.2.8.1.1. hw-Pracovné stanice PC

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,394 €
Schválené na preplatenie
12,394 €
Realizácia
-
Názov

2.2.8.3.2. hw-Projektor

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
596 €
Realizácia
-
Názov

2.2.8.3.1. hw-Projektor pre profesionálnu lineárnu prezentáciu

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,748 €
Schválené na preplatenie
1,748 €
Realizácia
-
Názov

2.2.8.3.4. hw-LCD Tablety (digitálna kresba)

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,196 €
Schválené na preplatenie
10,196 €
Realizácia
-
Názov

2.2.8.3.8. hw-Simulačné zariadenie...

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
1,916 €
Realizácia
-
Názov

2.2.1.1.1. hw-Notebook

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
926 €
Realizácia
-
Názov

2.2.8.3.3. hw-LCD monitory

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,362 €
Schválené na preplatenie
11,362 €
Realizácia
-
Názov

2.8.2.11 hw-Laboratórium virtuálnej reality

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,122 €
Schválené na preplatenie
17,122 €
Realizácia
-
Názov

2.8.2.15 hw-Kopírovací stroj

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
3,240 €
Realizácia
-
Názov

2.2.6.1.1. hw-Notebook

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
926 €
Realizácia
-
Názov

2.2.1.3.1. hw-Multifunkčné zariadenie

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
-
Názov

2.2.8.3.7. hw-Pracovné stanice (CAD)

ZDV/10/3-15 Faktúra č. 12180564

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,708 €
Schválené na preplatenie
18,708 €
Realizácia
-
Názov

2.8.2.3. 3D skener

ZDV/10/2 Faktúra č. 12180562

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.8.2.3. 3D skener

ZDV/10/2 Faktúra č. 12180562

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,040 €
Schválené na preplatenie
44,040 €
Realizácia
-
Názov

2.8.2.14. Plotter

ZDV/10/1 Faktúra DLaF 981-18-00667

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.8.2.14. Plotter

ZDV/10/1 Faktúra DLaF 981-18-00667

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
8,280 €
Realizácia
-
Názov

2.F.4.6. Výdavky... PP 54-2018, PÚV 105-2018

ZDV/11/53 Faktúra č. 2006918

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky... spôsob zvýšenia...

ZDV/11/52 - Faktúra č. 53556

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky... zliatinová anóda...

ZDV/11/51 - Faktúra č. 53558

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky... zariadenie na zakoncentrovanie...

ZDV/11/50 Faktúra č. 53557

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky... PP 49-2018, PÚV 102-2018

ZDV/11/49 Faktúra č. 2006718

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP 48-2018, PÚV 101-2018

ZDV/11/48 Faktúra č. 2006618

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky... PP 47-2018, PÚV 100-2018

ZDV/11/47 - Faktúra č. 2006518

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 90-2018, PP 44-2018

ZDV/11/46 - Faktúra č. 2005918

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...12 ks patentových prihlášok z rokov 2016,207

ZDV/11/45 - Faktúra č. 2005818

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV85-2018

ZDV/11/44 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV88-2018

ZDV/11/43 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP39-2018

ZDV/11/42 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV89-2018

ZDV/11/41 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV86-2018

ZDV/11/40 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP38-2018

ZDV/11/39 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 88-2018

ZDV/11/38 - Faktúra č. 2005018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 85-2018

ZDV/11/37 - Faktúra č. 2005218

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 86-2018

ZDV/11/36 - Faktúra č. 2005318

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 89-2018, PP 39-2018

ZDV/11/35 - Faktúra č. 2005118

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...Európsky patent EP15724765.1

ZDV/11/34 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...Európsky patent EP14727092.0

ZDV/11/33 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP 50130-2017

ZDV/11/32 - Faktúra č. 535101

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP 500128-2017

ZDV/11/31 - Faktúra č. 535111

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 50130-2017

ZDV/11/30 - Faktúra č. 53510

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 50128-2017

ZDV/11/29 - Faktúra č. 53511

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2018
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 00045/2017

ZDV/11/28 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2017
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP 00011/2017

ZDV/11/27 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2017
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 00021/2017

ZDV/11/26 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2017
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP 00008/2017

ZDV/11/25 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2017
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP 50038 - 2014

ZDV/11/24 - Faktúra č. 534351

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP 50038 - 2014

ZDV/11/23 - Faktúra č. 53435

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP50086-2016

ZDV/11/22 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PUV50132-2016

ZDV/11/21 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PUV50132-2016

ZDV/11/20 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PUV50082-2016

ZDV/11/19 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 5075-2016

ZDV/11/18 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP 5031-2016

ZDV/11/17 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 5069-2016

ZDV/11/16 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...Európsky patent EP15724765.1

ZDV/11/15 - Faktúra č. 20160370

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 5068-2016

ZDV/11/14 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PUV 50115-2016

ZDV/11/13 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP 5029-2016

ZDV/11/12 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 5065-2016

ZDV/11/11 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP 5025-2016

ZDV/11/10 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 5060-2016

ZDV/11/9 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 5042-2016

ZDV/11/8 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PP 5018-2016

ZDV/11/7 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 5039-2016

ZDV/11/6 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 00072-2016

ZDV/11/5 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 00070-2016

ZDV/11/4 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 5036-2016

ZDV/11/3 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 5037-2016

ZDV/11/2 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2016
Názov

2.F.4.6. Výdavky...PÚV 5035-2016

ZDV/11/1 - likvidačný list

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2016
Názov

3.3.1. Kancelárske potreby

ZDV/13/1 - Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2018
Názov

3.1.5.1. Projektový manažér 1 - M.Špaček

ZDV/13/5-6, R-STU 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

3.1.3.2.Finančný manažér 2 - A.Juríková

ZDV/13/5-6, R-STU 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

3.1.5.2. Projektový manažér 2 - E.Fančovičová

ZDV/13/9-11, R-STU 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.5.1. Projektový manažér 1 - M.Špaček

ZDV/13/9-11, R-STU 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.3.2.Finančný manažér 2 - A.Juríková

ZDV/13/9-11, R-STU 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.5.2. Projektový manažér 2 - E.Fančovičová

ZDV/13/19-20, R-STU 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

3.1.5.1. Projektový manažér 1 - M.Špaček

ZDV/13/19-20, R-STU 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

3.3.4.1 Poistenie 1Q18

ZDV/13/2- Poistenie 1Q18

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2018
Názov

3.1.5.1. Projektový manažér 1 - M.Špaček

ZDV/13/7-8, R-STU 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

3.1.3.2.Finančný manažér 2 - A.Juríková

ZDV/13/7-8, R-STU 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

3.1.5.1. Projektový manažér 1 - M.Špaček

ZDV/13/12-13, R-STU 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

3.1.3.2.Finančný manažér 2 - A.Juríková

ZDV/13/12-13, R-STU 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

3.3.4.1 Poistenie 2Q18

ZDV/13/3 - Poistenie 2Q18

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

3.1.5.2. Projektový manažér 2 - E.Fančovičová

ZDV/13/14-16, R-STU 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

3.1.3.2.Finančný manažér 2 - A.Juríková

ZDV/13/14-16, R-STU 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

3.1.5.1. Projektový manažér 1 - M.Špaček

ZDV/13/14-16, R-STU 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

3.1.5.2. Projektový manažér 2 - E.Fančovičová

ZDV/13/17-18 (R-STU 11/2017)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

3.1.5.1. Projektový manažér 1 - M.Špaček

ZDV/13/17-18 (R-STU 11/2017)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

3.1.5.2. Projektový manažér 2 - E.Fančovičová

ZDV/13/21, R-STU 04/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

3.1.5.2. Projektový manažér 2 - E.Fančovičová

ZDV/13/23, R-STU 06/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

3.4.5. - Ďalšie položky podľa charakteru projektu

ZDV/13/4 Veľkoplošné označenie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

3.1.5.2. Projektový manažér 2 - E.Fančovičová

ZDV/13/22, R-STU 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
4,466 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ostatné
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Suma celkom
17,600 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj… Nezverejnenie oznám… Ostatné
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt
-
Suma celkom
6,599 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ostatné
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Suma celkom
11,789 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Hodnotenie uchádzač…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt
-
Suma celkom
9,181 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
9,181 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Alcatel-Lucent Slovakia a.s.
IČO
00634794
Názov
KVANT spol.s.r.o.
IČO
31398294
Názov
Ing. Štefan Kováčik
IČO
31762247
Názov
Úrad priemyselného vlastníctva SR
IČO
30810787
Názov
Ing. Mária Holoubková, patentová zástupkyňa
IČO
31817475
Názov
Lamitec, spol. s r. o.
IČO
35710691
Názov
Aliter Technologies, a.s.
IČO
36831221
Názov
LECO Instrumente Plzeň, spol.s r.o.
IČO
14706636
Názov
Optik Instruments s.r.o.
IČO
27757129
Názov
CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol.s.r.o.
IČO
31436820
Názov
LABOR machine s.r.o.
IČO
27819574
Názov
LABOR machine, s.r.o.
IČO
27819574
Názov
TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
IČO
31386547
Názov
INTERTEC s.r.o.
IČO
00692972
Názov
ANAMET Slovakia s. r. o.
IČO
46053972
Názov
SOFOS, s.r.o.
IČO
31318347
Názov
e - Sense Slovakia, s.r.o.
IČO
47190698
Názov
SPECION, s.r.o.
IČO
48112836
Názov
M & P, spol. s r.o.
IČO
31568203
Názov
JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka
IČO
41691415
Názov
QBE Insurance (Europe) Limited pobočka poisťovne z iného členského štátu
IČO
36855472
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
FaxCopy Pro s.r.o.
IČO
47076178
Názov
patent & trademark s.r.o.
IČO
35975164
Názov
STU Scientific, s. r. o.
IČO
43988318
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.