Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odborných služieb pri implementácii OP VaI  za rok 2018“ je projektom Technickej pomoci MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov participujúcich na implementácii OP VaI v rámci MŠVVaŠ SR, na kvalitné priebežné vzdelávanie uvedených zamestnancov a zároveň na zabezpečenie prípravy, riadenia  a monitorovania OP VaI vrátane výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Výskum a vývoj, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013.
 

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2018
Celková suma
519,785 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
283,674 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 10 Znalecký posudok v BSK
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 9 Znalecký posudok mimo BSK
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 8 Rekonštrukcia a modernizáci…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 7 Rekonštrukcia a modernizáci…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 6 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 5 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 4 -Materiálno-technické zabezp…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 3 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 2- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 1- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
17,0 (počet)
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Servisná podpora SOITRON- 1 - VRR

servisná podpora SOITRON-1

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,282 €
Schválené na preplatenie
3,282 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Servisná podpora SOITRON- 1 - MRR

servisná podpora SOITRON-1

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,997 €
Schválené na preplatenie
53,997 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 1, rok 2018 - OPVaI-VRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 1, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 1, rok 2018 - OPVaI- MRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 1, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
868 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 1, rok 2018 - OP ĽZ-MRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 1, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 1, rok 2018- OP ĽZ-VRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 1, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Okuliare simulujúce opitosť- OPVaI - MRR

Okuliare simulujúce opitosť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Okuliare simulujúce opitosť- OPVAI - VRR

Okuliare simulujúce opitosť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Okuliare simulujúce opitosť - OP ĽZ-VRR

Okuliare simulujúce opitosť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Okuliare simulujúce opitosť - OPĽZ-MRR

Okuliare simulujúce opitosť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

TPC- Mgr. Daniel Pitoňák - MRR

TPC- Mgr. Daniel Pitoňák

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
26.06.2018
Názov

TPC- Mgr. Daniel Pitoňák- VRR

TPC- Mgr. Daniel Pitoňák

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
26.06.2018
Názov

Nákup digitálnych stolových telefónov-OP ĽZ-MRR

Nákup digitálnych stolových telefónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456 €
Schválené na preplatenie
2,456 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Nákup digitálnych stolových telefónov- OP ĽZ_VRR

Nákup digitálnych stolových telefónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Nákup digitálnych stolových telefónov- OPVaI-VRR

Nákup digitálnych stolových telefónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
958 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Nákup digitálnych stolových telefónov- OPVaI-MRR

Nákup digitálnych stolových telefónov

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,761 €
Schválené na preplatenie
15,761 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2018- OP ĽZ-VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2018- OP ĽZ-MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
1,693 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2018- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
853 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2018- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Objednávka 2ks červená a 2 ks žltá kniha FIDIC- OP ĽZ-VRR

Objednávka 2ks červená a 2 ks žltá kniha FIDIC

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Objednávka 2ks červená a 2 ks žltá kniha FIDIC- OP ĽZ-MRR

Objednávka 2ks červená a 2 ks žltá kniha FIDIC

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Objednávka 2ks červená a 2 ks žltá kniha FIDIC- OPVAI_VRR

Objednávka 2ks červená a 2 ks žltá kniha FIDIC

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Objednávka 2ks červená a 2 ks žltá kniha FIDIC- OPVaI_MRR

Objednávka 2ks červená a 2 ks žltá kniha FIDIC

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

nákup drobnéh spotrebného materiálu- OP ĽZ-VRR

nákup drobnéh spotrebného materiálu- RAM, Lan konektory, inštalačný kábel...

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

nákup drobnéh spotrebného materiálu- OP ĽZ_MRR

nákup drobnéh spotrebného materiálu- RAM, Lan konektory, inštalačný kábel...

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

nákup drobnéh spotrebného materiálu- OPVaI_VRR

nákup drobnéh spotrebného materiálu- RAM, Lan konektory, inštalačný kábel...

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

nákup drobnéh spotrebného materiálu- OPVaI-MRR

nákup drobnéh spotrebného materiálu- RAM, Lan konektory, inštalačný kábel...

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,731 €
Schválené na preplatenie
1,731 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Poštovné- GOPRO HERO s príslušenstvom- OP ĽZ-VRR

GOPRO HERO s príslušenstvom a poštovným

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Poštovné- GOPRO HERO s príslušenstvom- OP ĽZ-MRR

GOPRO HERO s príslušenstvom a poštovným

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

GOPRO HERO s príslušenstvom- OP ĽZ_MRR

GOPRO HERO s príslušenstvom a poštovným

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

GOPRO HERO s príslušenstvom- OPVaI_MRR

GOPRO HERO s príslušenstvom a poštovným

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Poštovné- GOPRO HERO s príslušenstvom- OPVaI_VRR

GOPRO HERO s príslušenstvom a poštovným

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Poštovné- GOPRO HERO s príslušenstvom- OPVaI_MRR

GOPRO HERO s príslušenstvom a poštovným

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

GOPRO HERO s príslušenstvom- OPVaI_VRR

GOPRO HERO s príslušenstvom a poštovným

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

GOPRO HERO s príslušenstvom- OP ĽZ-VRR

GOPRO HERO s príslušenstvom a poštovným

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na zasadnutie MV OPVaI , dňa 3.10.2018- VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na zasadnutie MV OPVaI , dňa 3.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na zasadnutie MV OPVaI , dňa 3.10.2018- MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na zasadnutie MV OPVaI , dňa 3.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,677 €
Schválené na preplatenie
1,677 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Dodanie zostavy archívnych skríň a zariadenia- OP ĽZ_VRR

Dodanie zostavy archívnych skríň a zariadenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Dodanie zostavy archívnych skríň a zariadenia- OP ĽZ_MRR

Dodanie zostavy archívnych skríň a zariadenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,033 €
Schválené na preplatenie
2,033 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Dodanie zostavy archívnych skríň a zariadenia- OPVaI _VRR

Dodanie zostavy archívnych skríň a zariadenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
793 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Dodanie zostavy archívnych skríň a zariadenia- OPVaI- MRR

Dodanie zostavy archívnych skríň a zariadenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,050 €
Schválené na preplatenie
13,050 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018- VRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018- MRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

Zabezpečenie techniky na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018-VRR

Zabezpečenie techniky na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
26.06.2018
Názov

Zabezpečenie techniky na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018- MRR

Zabezpečenie techniky na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
26.06.2018
Názov

Zabezpečenie techniky na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR-VRR

Zabezpečenie techniky na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Zabezpečenie techniky na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR-MRR

Zabezpečenie techniky na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018- platca DPH- OP ĽZ_VRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018- platca DPH- OP ĽZ-MRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
1,027 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018- neplatca DPH- OP ĽZ-MRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018- neplatca DPH- OP ĽZ_VRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018- neplatca DPH- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018- platca DPH- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018- platca DPH- OP VaI_MRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,392 €
Schválené na preplatenie
6,392 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018- neplatca DPH- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky č. 2, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Zabezpečenie techniky (hlasovacie zariadenie) na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018-VRR

Zabezpečenie techniky (hlasovacie zariadenie) na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

Zabezpečenie techniky (hlasovacie zariadenie) na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018- MRR

Zabezpečenie techniky (hlasovacie zariadenie) na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018- VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018-MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
610 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Van de Graffov generátor- OP ĽZ-VRR

Van de Graffov generátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Van de Graffov generátor- OP ĽZ-MRR

Van de Graffov generátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Van de Graffov generátor- OPVaI_VRR

Van de Graffov generátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Van de Graffov generátor- OPVaI_MRR

Van de Graffov generátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Prenájom priestorov na neformálnom stretnutí so zástupcami EK a na MV OP VaI dňa 9.03.2018- MRR

Prenájom priestorov na neformálnom stretnutí so zástupcami EK a na MV OP VaI dňa 9.03.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Prenájom priestorov na neformálnom stretnutí so zástupcami EK a na MV OP VaI dňa 9.03.2018- VRR

Prenájom priestorov na neformálnom stretnutí so zástupcami EK a na MV OP VaI dňa 9.03.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty č. 2, rok 2018- OP ĽZ-VRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty č. 2 , rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty č. 2, rok 2018- OP ĽZ-MRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty č. 2 , rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,287 €
Schválené na preplatenie
16,287 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty č. 2, rok 2018- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty č. 2 , rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty č. 2, rok 2018- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty č. 2 , rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,744 €
Schválené na preplatenie
2,744 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Zabezpečenie techniky na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018- MRR

Zabezpečenie techniky na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

Zabezpečenie techniky na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018-VRR

Zabezpečenie techniky na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

nákup externého harddisku 2,5 ́ ́ WD My Passport 4TB USB 3.0- OP ĽZ-MRR

nákup externého harddisku 2,5 ́ ́ WD My Passport 4TB USB 3.0

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

nákup externého harddisku 2,5 ́ ́ WD My Passport 4TB USB 3.0- OP ĽZ_VRR

nákup externého harddisku 2,5 ́ ́ WD My Passport 4TB USB 3.0

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

nákup externého harddisku 2,5 ́ ́ WD My Passport 4TB USB 3.0- OPVaI-VRR

nákup externého harddisku 2,5 ́ ́ WD My Passport 4TB USB 3.0

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

nákup externého harddisku 2,5 ́ ́ WD My Passport 4TB USB 3.0- OPVaI_MRR

nákup externého harddisku 2,5 ́ ́ WD My Passport 4TB USB 3.0

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Prenájom priestorov na štvrťročnom monirtorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018- VRR

Prenájom priestorov na štvrťročnom monirtorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Prenájom priestorov na štvrťročnom monirtorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018- MRR

Prenájom priestorov na štvrťročnom monirtorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR- VRR

Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR-MRR

Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
1,334 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 9.03.2018-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 9.03.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 9.03.2018- MRR

Zabezpečenie občerstvenia na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 9.03.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018 v CVTI SR- OP ĽZ-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018 v CVTI SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018 v CVTI SR- OP ĽZ- MRR

Zabezpečenie občerstvenia na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018 v CVTI SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018 v CVTI SR- OPVaI-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018 v CVTI SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018 v CVTI SR- OP VaI_ MRR

Zabezpečenie občerstvenia na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018 v CVTI SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Prenájom priestorov na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR-MRR

Prenájom priestorov na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Prenájom priestorov na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR-VRR

Prenájom priestorov na zasadnutie MV OPVaI , dňa 15.6.2018 v priestoroch CVTI SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monirtorovacom stretnutí a na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 9.03.2018- VRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monirtorovacom stretnutí a na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 9.03.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monirtorovacom stretnutí a na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 9.03.2018- MRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monirtorovacom stretnutí a na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 9.03.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Zabezpečenie techniky na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 9.03.2018- VRR

Zabezpečenie techniky na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 9.03.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Zabezpečenie techniky na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 9.03.2018- MRR

Zabezpečenie techniky na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 9.03.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
447 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Prenájom priestorov na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018- OP ĽZ_VRR

Prenájom priestorov na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Prenájom priestorov na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018- OP ĽZ- MRR

Prenájom priestorov na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Prenájom priestorov na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018- OP VaI-VRR

Prenájom priestorov na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Prenájom priestorov na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018- OPVaI- MRR

Prenájom priestorov na "Raňajky s novinármi" pre OP ĽZ a OPVaI , dňa 5.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Nákup zásuvka EMOS rozbočovacia- 1 ks- OP ĽZ-VRR

Nákup zásuvka EMOS rozbočovacia- 1 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Nákup zásuvka EMOS rozbočovacia- 1 ks- OP ĽZ_MRR

Nákup zásuvka EMOS rozbočovacia- 1 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Nákup zásuvka EMOS rozbočovacia- 1 ks- OPVaI_VRR

Nákup zásuvka EMOS rozbočovacia- 1 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Nákup zásuvka EMOS rozbočovacia- 1 ks- OPVaI_MRR

Nákup zásuvka EMOS rozbočovacia- 1 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty- vodiči, rok 2018- OP ĽZ_VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty- vodiči, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty- vodiči, rok 2018- OP ĽZ-MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty- vodiči, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty- vodiči, rok 2018- OP VaI_ VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty- vodiči, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty- vodiči, rok 2018- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty- vodiči, rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018- služby- VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018- prenájom- MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018- služby- MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,524 €
Schválené na preplatenie
1,811 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018- prenájom- VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 25.01.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018- VRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018- MRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018- MRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018- VRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí pre Operačný program Výskum a inovácie, dňa 12.09.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

Nákup zásuviek EMOS rozbočovacie, predlžovacích káblov, sady náradia- OP ĽZ_VRR

Nákup zásuviek EMOS rozbočovacie, predlžovacích káblov, sady náradia

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Nákup zásuviek EMOS rozbočovacie, predlžovacích káblov, sady náradia- OP ĽZ-MRR

Nákup zásuviek EMOS rozbočovacie, predlžovacích káblov, sady náradia

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Nákup zásuviek EMOS rozbočovacie, predlžovacích káblov, sady náradia- OPVaI_VRR

Nákup zásuviek EMOS rozbočovacie, predlžovacích káblov, sady náradia

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Nákup zásuviek EMOS rozbočovacie, predlžovacích káblov, sady náradia- OPVaI_MRR

Nákup zásuviek EMOS rozbočovacie, predlžovacích káblov, sady náradia

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018- MRR

Zabezpečenie občerstvenia na „Technické rokovanie k revízií OPVaI verzia 4.0“, dňa 30.05.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

servisná podporu v zmysle prílohy č1 - VRR

Faktúra č. 1801102311 SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
3,040 €
Schválené na preplatenie
3,040 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

servisná podporu v zmysle prílohy č1 - MRR

Faktúra č. 1801102311 SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
50,015 €
Schválené na preplatenie
50,015 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

servisná podporu v zmysle prílohy č1. objednávka č. 40221 - MRR

Faktúra č. 1801102507 SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
41,244 €
Schválené na preplatenie
41,244 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

servisná podporu v zmysle prílohy č1. objednávka č. 40221 - VRR

Faktúra č. 1801102507 SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
2,507 €
Schválené na preplatenie
2,507 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

servisná podporu v zmysle prílohy č1. objednávka č. 40230 - VRR

Faktúra č. 1801102517 SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
2,891 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

servisná podporu v zmysle prílohy č1. objednávka č. 40230 - MRR

Faktúra č. 1801102517 SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
47,569 €
Schválené na preplatenie
47,569 €
Realizácia
06.12.2018
Názov IČO
Názov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
00164381
Názov
Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO
00151882
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Party Catering, s. r. o.
IČO
46129847
Názov
T SERVICE,s.r.o.
IČO
35935847
Názov
Agentúra VKM, s.r.o.
IČO
35736763
Názov
Ing. Miroslav Vranský CoVrans
IČO
11892692
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
IČO
35692715
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
Hotel Saffron s.r.o.
IČO
45519587
Názov
ABAMET, s.r.o.
IČO
47966947
Názov
MakroFoto s.r.o.
IČO
45890714
Názov
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO
00397865
Názov
Alza.sk
IČO
36562939
Názov
Alza.sk s. r. o.
IČO
36562939
Názov
INTEC PLUS, s.r.o.
IČO
35750391
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
RAUT s. r. o.
IČO
47370076
Názov
MELÓ-DIÁK Slovakia s.r.o.
IČO
36200701
Názov
Slovenská asociácia konzultačných inžinierov, Slovak Association of Consulting Engineers
IČO
36065862
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.