Popis projektu

Cieľom národného projektu je na základe výskumu priamo na školách a relevantných dát vytvorenie trvalo udržateľného systému podpory digitálnej transformácie vzdelávania. Uvedený cieľ sa bude napĺňať aj prostredníctvom podpory národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania s pracoviskami na UPJŠ v Košiciach a na UK v Bratislave so zapojením expertov z ďalších VŠ, MŠVVaŠ, NIVaM a praxe . Národné centrum nepredstavuje samostatnú inštitúciu, ale ekosystém pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania a škôl.Pre naplnenie tohto cieľa bude realizovaná aktivita: „Podpora digitálnej transformácie vzdelávania“, rozdelená do deviatich podaktivít s celoslovenským pôsobením. Budú sa týkať formálneho a neformálneho vzdelávania školských digitálnych koordinátorov, riaditeľov, pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ, SŠ, študentov učiteľských programov na VŠ, aktualizácie a tvorby inovatívnych metodík, sieťovania škôl aj zamestnancov, certifikácie kvality digitálnych škôl, popularizácie. Kľúčový bude edukačný výskum, bude garantovať rast kvality poskytovanej podpory, zabezpečovať bezpečnosť digitálnej transformácie vzhľadom na jej riziká, komunikovať získané poznanie s medzinárodnou komunitou. Bude vytvorených min. 540 nových inovatívnych metodík pre výučbu všeobecnovzdelávacích predmetov a aktualizovaných min. 240 metodík, ktoré vznikli v národnom projekte IT Akadémia. Úspešné ukončenie intervencií sa plánuje u minimálne 1000 škôl (650 ZŠ a 350 SŠ), minimálne 2000 pedagogických a odborných zamestnancov (1200 zo ZŠ a MŠ, 800 zo SŠ), 800 študentov učiteľských programov na VŠ. Kapacita projektu umožňuje zapojenie sa všetkých MŠ, ZŠ a SŠ. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít očakávame dopad na 10000 pedagogických a odborných zamestnancov a min. 3000 študentov učiteľských programov na VŠ.  Prostredníctvom inovatívnych metodík a vyškolených pedagogických a odborných zamestnancov bude pozitívne ovplyvnených min. 15000 žiakov ZŠ a SŠ z min. 30000 intervenovaných. Očakávame celospoločenský dopad na kvalitu vzdelávania a absolventov pripravených zastávať tzv. pozície s vysokou pridanou hodnotou.

Viac
Subjekt
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Partneri
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.08.2028
Celková suma
20,248,383 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora digitálnej transformácie vzdelá…
Typ
Podpora národného c…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora digitálnej transformácie vzdelá…
Typ
Podpora národného c…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora digitálnej transformácie vzdelá…
Typ
Podpora národného c…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora digitálnej transformácie vzdelá…
Typ
Podpora národného c…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zamestnané osoby, ktoré úspešne ukončili intervenciu
Hodnota
-
Cieľ
1800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.2.1 Paušálna sadzba

DiTEdu_Pausalna_sadzba_09_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.3 Gestori realizácie aktivity Podpora DTV

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_09_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.2 Garant aktivity Podpora DTV

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_09_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.1 Experti - tvorba obsahu (metodík), výskum, vzdelávanie

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_09_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.6 Experti IT - Tvorba a správa digitálnych nástrojov, metodická podpora pre ich využívanie

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_09_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.4 Gestor vzdelávania a podpory ŠDK

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_09_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.1 Experti - tvorba obsahu (metodík), výskum, vzdelávanie

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_10_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.6 Experti IT - Tvorba a správa digitálnych nástrojov, metodická podpora pre ich využívanie

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_10_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.3 Gestori realizácie aktivity Podpora DTV

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_10_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.2 Garant aktivity Podpora DTV

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_10_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.4 Gestor vzdelávania a podpory ŠDK

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_10_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.2.1 Paušálna sadzba

DiTEdu_Pausalna_sadzba_10_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.3 Gestori realizácie aktivity Podpora DTV

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_11_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.2 Garant aktivity Podpora DTV

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_11_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.1 Experti - tvorba obsahu (metodík), výskum, vzdelávanie

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_11_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.4 Gestor vzdelávania a podpory ŠDK

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_11_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.6 Experti IT - Tvorba a správa digitálnych nástrojov, metodická podpora pre ich využívanie

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_11_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.2.1 Paušálna sadzba

DiTEdu_Pausalna_sadzba_11_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.1 Experti - tvorba obsahu (metodík), výskum, vzdelávanie

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_12_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.2 Garant aktivity Podpora DTV

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_12_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.6 Experti IT - Tvorba a správa digitálnych nástrojov, metodická podpora pre ich využívanie

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_12_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.4 Gestor vzdelávania a podpory ŠDK

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_12_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.1.3 Gestori realizácie aktivity Podpora DTV

DiTEdu_Sumarizačný hárok - Personálne výdavky_12_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov

1.2.1 Paušálna sadzba

DiTEdu_Pausalna_sadzba_12_2023_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2024
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.