Popis projektu

Realizáciou aktivít projektu vznikne priestor realizovať zmenu v prístupe a komunikácii s občanom nadrezortne, bude možné postupne zmeniť prístup k občanovi prierezovo cez široké spektrum služieb pomocou spoločných techník a postupov. Projekt prináša inovatívne zmeny využitím behaviorálnych vied a behaviorálnych inovácii, ktoré podstatne zlepšia vnímanie štátu a služieb štátu občanom a podnikateľom na užívateľsky príjemné, rozumiteľné prostredie a prostredie, ktoré prirodzene občana navedie k správnemu rozhodovaniu a zvýšeniu podielu elektronickej komunikácie. Keďže sa jedná o novú oblasť, zásadné je získanie vedomostí v oblasti, ich transformácia do podkladov a dokumentov vo forme analýz, metodík a príručiek, ktoré budú slúžiť verejnej správe počas, ale aj po skončení projektu a realizácia školení pre zamestnancov VS, ktorí sa zúčastňujú pri tvorbe a rozvoji služieb VS. Signifikantným prínosomu projektu je zavedenie striktného rozhodovanie na základe dát, realizácia experimentov pre výber vhodnej alternatívy a následné vyhodnocovanie a zdieľanie získaných poznatkov naprieč VS. Medzi elementy behaviorálnych inovácií, ktoré je možné uplatniť pre digitálne služby patrí napríklad úprava textov listov/mailov/SMS/formulárov, doplnenie navigácie, proaktívnych prvkov, priebežná interakcia s občanom atď.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2018 - 01.12.2023
Celková suma
1,905,111 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
275,515 €
Nezrovnalosti
399 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
15.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
15.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Identifikácia príležitostí a plánovanie…
Typ
Analýza procesov
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Identifikácia príležitostí a plánovanie…
Typ
Analýza procesov
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia inovácií
Typ
Skvalitnenie služie…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia inovácií
Typ
Skvalitnenie služie…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zriadenie základného Ekosystému pre beh…
Typ
Skvalitnenie služie…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zriadenie základného Ekosystému pre beh…
Typ
Skvalitnenie služie…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov
Hodnota
216,0 (počet)
Cieľ
210,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)
Hodnota
216,0 (počet)
Cieľ
210,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Riadenie projektu a podporné aktivity_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

Riadenie projektu a podporné aktivity_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Riadenie projektu a podporné aktivity_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

Riadenie projektu a podporné aktivity_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

A1_Ekosystém_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

A1_Ekosystém_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

A1_Ekosystém_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

A1_Ekosystém_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

A2_Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

A2_Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

A2_Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

A2_Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

A3_Realizácia BI v praxi_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

A3_Realizácia BI v praxi_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

A3_Realizácia BI v praxi_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

A3_Realizácia BI v praxi_Účtovný doklad 01_04_2022 SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

611 - tarifný plat, 08-12/2018 , 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
1,505 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

611 - tarifný plat, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,144 €
Schválené na preplatenie
2,144 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

614 - odmeny, 11/2018, 3.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

614 - odmeny, 11/2018, 3.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
569 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie,08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 08-12/2018, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 08 -12/2018 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie,08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

614 - odmeny, 11/2018, 4.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

611 - tarifný plat, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

614 - odmeny, 11/2018, 4.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

611 - tarifný plat, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
1,558 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
1,046 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie,08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 08-12/2018, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 08 -12/2018 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

611 - tarifný plat, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
1,549 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

623 - poistné do ostatných poisťovní, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
1,038 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

614 - odmeny, 11/2018, 5.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

611 - tarifný plat, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

623 - poistné do ostatných poisťovní, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 08-12/2018, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

614 - odmeny, 11/2018, 5.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 08 -12/2018 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

637027 - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,858 €
Schválené na preplatenie
2,858 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

637027 - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
642 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie,10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 10-12/2018, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 10-12/2018 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
1,542 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 03-05/2019, 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
343 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 01/2019, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

614 - odmeny, 01-05/2019, 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2019, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,677 €
Schválené na preplatenie
6,677 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2019, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

614 - odmeny, 01-05/2019, 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 01/2019, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 03-05/2019, 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

637027 - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, 03-05/2019, 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,429 €
Schválené na preplatenie
3,429 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
523 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2019, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

642015 - Nemocenské dávky, 01-02/2019, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

642015 - Nemocenské dávky, 01-02/2019, 1.1.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

637027 - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, 03-05/2019, 1.1.1.3.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky, 01-06/2019 - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
770 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

614 - odmeny, 06/2019, 3.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

642015 - Nemocenské dávky 06/2019, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

642015 - Nemocenské dávky 06/2019, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

637027 - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, 02-04/2019, 3.1.3., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
1,540 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

637027 - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, 02-04/2019, 3.1.3., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,857 €
Schválené na preplatenie
6,857 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
809 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,384 €
Schválené na preplatenie
2,384 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
861 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 02-06/2019, 3.1.3., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 02-06/2019, 3.1.3., 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
842 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 06/2019, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 06/2019, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

614 - odmeny, 06/2019, 3.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-02/2019, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-02/2019, 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.5.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2019, 3.1.1., 3.1.5.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
962 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2019 , 3.1.1., 3.1.3., 3.1.5, 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,039 €
Schválené na preplatenie
2,039 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2019 , 3.1.1., 3.1.3., 3.1.5, 3.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A1, 01 -06/2019 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,078 €
Schválené na preplatenie
9,078 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 02-06/2019, 4.1.3., 4.1.5., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 02-06/2019, 4.1.3., 4.1.5., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
1,217 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 06/2019, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 06/2019, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

614 - odmeny, 06/2019, 4.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

614 - odmeny, 06/2019, 4.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-02/2019, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-02/2019, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,527 €
Schválené na preplatenie
3,527 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,701 €
Schválené na preplatenie
15,701 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

642015 - Nemocenské dávky, 06/2019, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

637027 - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, 02-04/2019, 4.1.3., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,761 €
Schválené na preplatenie
2,761 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
592 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
937 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2019, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

637027 - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, 02-04/2019, 4.1.3., 4.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,146 €
Schválené na preplatenie
3,146 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

642015 - Nemocenské dávky, 06/2019, 4.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A2, 01-06/2019 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 06/2019, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,541 €
Schválené na preplatenie
13,541 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

642015 - Nemocenské dávky, 06/2019, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
674 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 05-06/2019, 5.1.3., 5.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 06/2019, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

614 - odmeny, 06/2019, 5.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-02/2019, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,042 €
Schválené na preplatenie
3,042 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
557 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-02/2019, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

614 - odmeny, 06/2019, 5.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 05-06/2019, 5.1.3., 5.1.9.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.7.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
1,372 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,986 €
Schválené na preplatenie
1,986 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

642015 - Nemocenské dávky, 06/2019, 5.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2019, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9

Sumarizačný hárok - personálne výdavky A3, 01 -06/2019 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Faktúra Behavioural Insights LTD č. 152659 - Výstup č. A1, Služby č. A2, A3

Faktúra č. 152659 - Výstup č. A1, Služby č. A2, A3 - Zmluva o dielo č. 332/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,922 €
Schválené na preplatenie
1,922 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra Behavioural Insights LTD č. 152659 - Výstup č. A1, Služby č. A2, A3

Faktúra č. 152659 - Výstup č. A1, Služby č. A2, A3 - Zmluva o dielo č. 332/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,558 €
Schválené na preplatenie
8,558 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra Behavioural Insights LTD č. 152768 - výstupy a služby B1 až B6 - DPH

Faktúra č. 152768 - výstupy a služby B1 až B6 - DPH - zmluva č. 332/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
922 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Faktúra Behavioural Insights LTD č. 152768 - Výstupy a služby B1 až B6 - DPH

Faktúra č. 152768 - výstupy a služby B1 až B6 - DPH - zmluva č. 332/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,105 €
Schválené na preplatenie
4,105 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Faktúra Lighting Beetle, s. r. o. č. 2019108 - Výstup č.1,2,3

Faktúra Lighting Beetle, s. r. o. č. 2019108 - Výstup č. 1,2,3 - Zmluva č.100_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lighting Beetle s.r.o.
Žiadaná suma
5,943 €
Schválené na preplatenie
5,943 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Faktúra Lighting Beetle, s. r. o. č. 2019108 - Výstup č.1,2,3

Faktúra Lighting Beetle, s. r. o. č. 2019108 - Výstup č. 1,2,3 - Zmluva č.100_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lighting Beetle s.r.o.
Žiadaná suma
26,457 €
Schválené na preplatenie
26,457 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Faktúra Behavioural Insights LTD č. 152659 - Výstup č. A1, Služby č. A2, A3 - DPH

Faktúra č. 152659 - Výstup č. A1, Služby č. A2, A3 - DPH - Zmluva o dielo č. 332/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
384 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra Behavioural Insights LTD č. 152659 - Výstup č. A1, Služby č. A2, A3 - DPH

Faktúra č. 152659 - Výstup č. A1, Služby č. A2, A3 - DPH - Zmluva o dielo č. 332/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra Behavioural Insights LTD č. 152768 - výstupy a služby B1 až B6

Faktúra č. 152768 - výstupy a služby B1 až B6 - Bez DPH

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,523 €
Schválené na preplatenie
20,523 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Faktúra Behavioural Insights LTD č. 152768 - výstupy a služby B1 až B6

Faktúra č. 152768 - výstupy a služby B1 až B6 - Bez DPH

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,610 €
Schválené na preplatenie
4,610 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

642015 - Nemocenské dávky - 12/2019, 3.1.7.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-12/2019, 3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-12/2019, 3.1.1., 3.1.5., 3.1.7.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-12/2019, 3.1.1., 3.1.5., 3.1.7.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

614 - odmeny, 10/2019, 3.1.2., 3.1.6., 3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 12/2019, 3.1.7.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

642015 - Nemocenské dávky - 12/2019, 3.1.7.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-12/2019, 3.1.5., 3.1.7.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-12/2019, 3.1.1., 3.1.5., 3.1.7.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 07-12/2019, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.5.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 12/2019, 3.1.7.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

614 - odmeny, 10/2019, 3.1.2., 3.1.6., 3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-12/2019, 3.1.7.,3.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6.,5.1.7..

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-12/2019, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7.,5.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

614 - odmeny, 10/2019, 5.1.2., 5.1.6.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-12/2019, 5.1.7.,5.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-12/2019, 5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6., 5.1.7.,5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,07-12/2019, 5.1.1.,5.1.2.,5.1.5.,5.1.6.,5.1.7.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-12/2019, 5.1.9.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

614 - odmeny, 10/2019, 5.1.2., 5.1.6.,5.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-12/2019, 5.1.7.,5.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-12/2019, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7.,5.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 12/2019, 4.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-12/2019, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7.,4.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

642015 - Nemocenské dávky - 12/2019, 4.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.7.,4.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-12/2019, 4.1.5.,4.1.6.,4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

614 - odmeny, 10/2019, 4.1.2., 4.1.6., 4.1.8.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-12/2019, 4.1.7.,4.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

642015 - Nemocenské dávky - 12/2019, 4.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.7.,4.1.8.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-12/2019, 4.1.5.,4.1.6.,4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

616 - doplatok k platu a ďalší plat, 12/2019, 4.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

614 - odmeny, 10/2019, 4.1.2., 4.1.6., 4.1.8.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

611 - tarifný plat, 07-12/2019, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7.,4.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 07-12/2019, 4.1.1.,4.1.2.,4.1.5.,4.1.6., 4.1.7.,4.1.8., 4.1.9.,4.1.10.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-12/2019, 4.1.7.,4.1.9.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Faktúra č. 2020001

Faktúra č. 2020001 - Zmluva o dielo a poskytovaní služieb č. 100/2019 - Lighting Beetle - Služba č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lighting Beetle s.r.o.
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
17.02.2020
Názov

Faktúra č. 2020001

Faktúra č. 2020001 - Zmluva o dielo a poskytovaní služieb č. 100/2019 - Lighting Beetle - Služba č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lighting Beetle s.r.o.
Žiadaná suma
3,528 €
Schválené na preplatenie
3,528 €
Realizácia
17.02.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,07-12/2019, 1.1.1.1.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

614 - odmeny, 10/2019, 1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

611 - tarifný plat, 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-12/2019, 1.1.1.3.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-12/2019, 1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

0625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,07-12/2019, 1.1.1.1.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-12/2019, 1.1.1.3.,1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

614 - odmeny, 10/2019, 1.1.1.4.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-12/2019, 1.1.1.3.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-12/2019, 1.1.1.1.,1.1.1.3.

07 - 12_2019 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

A1_Ekosystém_Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

A1_Ekosystém_Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

A1_Ekosystém_Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

A1_Ekosystém_Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

A2_Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

A2_Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

A2_Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

A2_Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

A3_Realizácia BI v praxi_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

A3_Realizácia BI v praxi_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

A3_Realizácia BI v praxi_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

A3_Realizácia BI v praxi_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Riadenie projektu a podporné aktivity_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

Riadenie projektu a podporné aktivity_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Riadenie projektu a podporné aktivity_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

Riadenie projektu a podporné aktivity_ Účtovný doklad 05_09_2022SH_personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

642030 - Príplatky a príspevky, 02/2020, 1.1.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

642015 - Nemocenské dávky, 02/2020, 1.1.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2020, 1.1.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 01-06/2020, 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

614 - odmeny, 01/2020, 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

614 - odmeny, 01/2020, 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 01-06/2020, 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2020, 1.1.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3., 1.1.1.4.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

642015 - Nemocenské dávky, 02/2020, 1.1.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

642030 - Príplatky a príspevky, 02/2020, 1.1.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 01-06/2020, 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

614 - odmeny, 01/2020, 5.1.2., 5.1.6., 5.1.8., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-06/2020, 5.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-06/2020, 5.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

614 - odmeny, 01/2020, 5.1.2., 5.1.6., 5.1.8., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 01-06/2020, 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 5.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.7., 4.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 01-06/2020, 4.1.5., 4.1.6., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

614 - odmeny, 01/2020, 4.1.2., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-06/2020, 4.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-06/2020, 4.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

614 - odmeny, 01/2020, 4.1.2., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 01-06/2020, 4.1.5., 4.1.6., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.7., 4.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2020, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 01/2020, 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 01/2020, 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

614 - odmeny, 01/2020, 3.1.2., 3.1.6., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

614 - odmeny, 01/2020, 3.1.2., 3.1.6., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-06/2020, 3.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 01-06/2020, 3.1.1.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.5., 3.1.7.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2020 , 3.1.1., 3.1.5., 3.1.7.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611 - tarifný plat, 01-06/2020 , 3.1.1., 3.1.5., 3.1.7.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.5., 3.1.7.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 01-06/2020, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8.

01 - 06_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-08/2020, 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 07-08/2020, 1.1.1.1.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-08/2020, 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-08/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-08/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-08/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-08/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 07-08/2020, 1.1.1.1.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 07-08/2020, 1.1.1.1. , 1.1.1.3.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07/2020, 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 07-08/2020, 5.1.1.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 07-08/2020, 5.1.1.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07/2020, 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 07-08/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,07-08/2020, 4.1.1., 4.1.7.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní,07-08/2020, 4.1.1., 4.1.7.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-08/2020, 4.1.5., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 07-08/2020, 4.1.1.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 07-08/2020, 4.1.5., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 07-08/2020, 4.1.1.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 07-08/2020, 4.1.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A2 - Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-08/2020 , 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

611 - tarifný plat, 07-08/2020 , 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 07-08/2020, 3.1.1.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

612002 - príplatky - ostatné príplatky, 07-08/2020, 3.1.1.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 07-08/2020, 3.1.1., 3.1.5.

07 - 08_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A1 - Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 1.1.1.1., 1.1.1.2.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

623 - poistené do ostatných zdravotných poisťovní, 1.1.1.1., 1.1.1.2.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 09-12/2020, 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 09-12/2020, 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

614 - odmeny, 09-12/2020, 1.1.1.2., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

614 - odmeny, 09-12/2020, 1.1.1.2., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

611 - tarifný plat, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

611 - tarifný plat, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

612001 - príplatky - osobný príplatok, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.3.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625001 - poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 09-12/2020, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - riadenie projektu a podporné aktivity - projektový a finančný manažér a projektový koordinátor

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

642030 - Príplatky a príspevky, 11/2020, 5.1.1.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

625005 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti, 09-12/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 09-12/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8. , 5.1.9., 5.1.10

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

621 - poistenie do VŠZP, 09-12/2020, 5.1.9., 5.1.10.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

611 - tarifný plat, 09-12/2020, 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625003 - poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie, 09-12/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8. , 5.1.9., 5.1.10

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 09-12/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

642030 - Príplatky a príspevky, 11/2020, 5.1.1.

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

625007 - poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity, 09-12/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625004 - poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie, 09-12/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8. , 5.1.9., 5.1.10

09 - 12_2020 Sumarizačný hárok - personálne výdavky - A3 - Realizácia behaviorálnych inovácií v praxi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625002 - poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie, 09-12/2020, 5.1.1., 5.1.2., 5.