Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice, ktorá sa nachádza na Jesennej  ul. č. 5 v Košiciach.

Jedná sa o štvorposchodovú budovu, v rámci ktorej    Nakoľko budova je v zlom technickom stave, vyvoláva vysoké náklady na jej prevádzku a tým neúnosne zaťažuje rozpočet univerzity.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom realizácie aktivít, ktoré sú vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

budovy UPJŠ na Jesennej ul. č.5 v Košiciach, a prispejú k zlepšeniu tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií budovy.

Projekt rieši zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy a výmenu otvorových výplní.  

Významným prvkom projektu je do budovy a výrazné

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2020 - 01.02.2022
Celková suma
1,042,171 €
Vlastné zdroje
52,109 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
17.12.2020
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
63,9715 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
25,803 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
23,343 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
140,52 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
6383,521 (m2)
Cieľ
6383,521 (m2)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
518,9975 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
668,7247 (MWh/rok)
Cieľ
668,7247 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
149727,1533 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
225504,8661 (kWh/rok)
Cieľ
109133,2783 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
280535,6123 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.010210017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

DPH k FA_010210017

UD_DPH k FA_010210017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.010210062

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

DPH k FA_010210062

UD_DPH k FA_010210062

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
23,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.010210145

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

DPH k FA_010210145

UD_DPH k FA_010210145

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.010210142

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

DPH k FA_010210142

UD_DPH k FA_010210142

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
51,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH k FA_010210213

UD_DPH k FA_010210213

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
47,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.010210213

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.010210212

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

DPH k FA_010210212

UD_DPH k FA_010210212

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.010210285

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

DPH k FA_010210285

UD_DPH k FA_010210285

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č.4/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č.14/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 23/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 34/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 43/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 49/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)

predpis_úhrada_mzdy X593_062021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)

predpis_úhrada_mzdy X593_072021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)

predpis_úhrada_mzdy X593_082021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)

predpis_úhrada_mzdy X593_092021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)

prepdis_úhrada_mzdy X593_102021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)

predpis_úhrada_mzdy X593_112021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)

predpis_úhrada_mzdy X593_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)

predpis_úhrada_mzdy X593_012022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)

predpis_úhrada_mzdy X593_022022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)

predpis_úhrada_mzdy X593_032022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č.8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č.15/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č.24/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č.35/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č.44/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

UD_DPH k FA_010210343

UD_DPH k FA_010210343

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.010210343

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.010210342

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.010210286

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

UD_DPH k FA_010210342

UD_DPH k FA_010210342

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

UD_DPH k FA_010210286

UD_DPH k FA_010210286

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
31,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Názov
BETPRES, s.r.o
IČO
31684343
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.