Ing. Branislav Vojtek

Prešov

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry…

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
86,544 €
Vyčerpané z projektu
2,523,445 €
Suma
4,557,447 €
Vlastné zdroje
227,872 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 10 - A1, …

Akadémia ozbrojených síl gene…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,316,075 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 26 - Kryt…

Akadémia ozbrojených síl gene…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,235,253 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 09 - Kuch…

Akadémia ozbrojených síl gene…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,205,635 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 11 - B4, …

Akadémia ozbrojených síl gene…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,604,425 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 11 - B1, …

Akadémia ozbrojených síl gene…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,412,371 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zberný dvor v obci Torysa

Obec Torysa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,234,980 €
Vlastné zdroje
61,749 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 15 - Budo…

Akadémia ozbrojených síl gene…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,225,687 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,165,842 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zateplenie objektu UPJŠ, Jesenná 5, Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,042,171 €
Vlastné zdroje
52,109 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 11 - B3

Akadémia ozbrojených síl gene…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
839,795 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti AOS SO 14 - Ošet…

Akadémia ozbrojených síl gene…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
765,314 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ 1. stupeň a ZŠ 2.…

Obec Krížová Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
714,425 €
Vlastné zdroje
35,721 €
Projekt

Svidník - MŠ na Ul. 8. mája - zateplenie

Mesto Svidník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
644,022 €
Suma
710,518 €
Vlastné zdroje
35,526 €
Projekt

Materská škola v obci Chmiňany

Obec Chmiňany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
647,080 €
Vlastné zdroje
32,354 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 1…

Stredná odborná škola lesníck…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
566,062 €
Vlastné zdroje
28,303 €
Projekt

Vykurovanie objektov ZŠ Malcov pomocou OZE

Obec Malcov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
539,865 €
Vlastné zdroje
26,993 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia výroby a rozvodov te…

Obec Gaboltov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
527,978 €
Suma
532,778 €
Vlastné zdroje
26,639 €
Projekt

Malý Šariš - zberný dvor

Obec Malý Šariš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
505,704 €
Vlastné zdroje
25,285 €
Projekt

Svidník - MŠ na Ul. generála Svobodu – zateplenie

Mesto Svidník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
936 €
Vyčerpané z projektu
486,126 €
Suma
505,080 €
Vlastné zdroje
25,254 €
Projekt

Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ

Mesto Podolínec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
498,240 €
Vlastné zdroje
24,912 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania budov MŠ a ZŠ, Víťaz

Obec Víťaz

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
391,438 €
Vlastné zdroje
19,572 €
Projekt

Obecné Komunitné centrum v obci Žehňa

Obec Žehňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
336,572 €
Vlastné zdroje
16,829 €
Projekt

Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle

Obec Okrúhle

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
321,850 €
Suma
328,570 €
Vlastné zdroje
16,428 €
Projekt

Komunitné centrum Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
311,387 €
Vlastné zdroje
15,569 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelno-tec…

Obec Brezovička

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
262,213 €
Suma
281,059 €
Vlastné zdroje
14,053 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v obci Ruská…

Obec Ruská Nová Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
215,344 €
Vlastné zdroje
10,767 €
Projekt

Zníženie primárnej energetickej náročnosti ZŠ N. …

Obec Nižný Hrušov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
206,369 €
Vlastné zdroje
10,318 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
178,679 €
Suma
194,266 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budo…

Obec Jakubany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
190,989 €
Vlastné zdroje
9,549 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ru…

Obec Ruská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,000 €
Suma
186,194 €
Vlastné zdroje
9,310 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ma…

Obec Malý Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,164 €
Vyčerpané z projektu
4,000 €
Suma
177,972 €
Vlastné zdroje
8,899 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla špo…

Mesto Veľký Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,119 €
Vlastné zdroje
8,856 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v obci Vyšná…

Obec Vyšná Šebastová

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
165,728 €
Vlastné zdroje
8,286 €
Projekt

Svidník – MŠ na Ul. Ľ. Štúra – zateplenie

Mesto Svidník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
130,124 €
Suma
156,223 €
Vlastné zdroje
7,811 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Li…

Obec Ličartovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,911 €
Suma
145,141 €
Vlastné zdroje
7,257 €
Projekt

Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vy…

Obec Kojatice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
115,391 €
Vlastné zdroje
5,770 €
Projekt

Vykurovanie budovy OcÚ na báze OzE

Obec Malý Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
77,575 €
Vlastné zdroje
3,879 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.